Klacht oud-burgemeester Helmond ongegrond

Dossier:

NIEUWS - De klacht bij de Raad voor Journalistiek van de Helmondse oud-burgemeester Fons Jacobs, tegen Sargasso-journalist Sjors van Beek en Vrij Nederland-journalist Harry Lensink, is ongegrond verklaard.

Lees de volledige uitspraak hier (pdf).

Volgens Jacobs was het op 11 mei 2013 verschenen artikel in Vrij Nederland (‘Een opgeblazen zaak: de bedreiging van Fons Jacobs’) over de corruptieverdenkingen rond zijn persoon ‘tendentieus, vooringenomen en onnodig beledigend’. Een uitgebreidere versie van het verhaal verscheen op Sargasso in dossier Fons Jacobs. De Raad voor de Journalistiek oordeelt nu dat het verhaal ‘niet journalistiek ontoelaatbaar’ is en dat Van Beek en Lensink ‘voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat op basis van hun onderzoek aanleiding bestond om te berichten over klager zoals ze hebben gedaan’.

Jacobs moest eind 2010 onderduiken na bedreigingen uit de onderwereld. In het artikel en in dossier Fons Jacobs wordt de achtergrond van deze kwestie geschetst. Onthuld werd dat de rijksrecherche ten tijde van de verdenkingen bezig was met een onderzoek wegens ambtelijke corruptie tegen Jacobs zelf. Het zou gaan om de vergunningverlening aan de Helmondse coffeeshop Carpe Diem, waar tweemaal een aanslag op werd gepleegd. Het Openbaar Ministerie heeft de corruptieverdenking tegen Jacobs later laten vallen.

De burgemeester, inmiddels vervroegd gepensioneerd, bestreed in zijn klacht tal van feitelijkheden uit het verhaal. Zo zou hij zich nooit persoonlijk hard hebben gemaakt voor de komst van de coffeeshop in Helmond. Ook in zijn vorige standplaats Brunssum zou hij zich daar niet voor hebben beijverd. Ook in die plaats werden (granaat)aanslagen gepleegd, onder meer op de auto van een wethouder.

Jacobs klaagde verder dat er met hem geen contact zou zijn geweest tijdens de voorbereidingen van het verhaal. Journalist Van Beek zou volgens Jacobs een ‘jarenlange persoonlijke hetze’ tegen hem voeren.

Bij de Raad voor de Journalistiek hebben Van Beek en collega-journalist Lensink uitvoerig gedocumenteerd op welke documenten ze zich baseerden. De meeste van die stukken zijn afkomstig uit Wob-procedures die deels nog lopen. Zo bleek uit de vrijgegeven zakelijke agenda van Jacobs onder meer dat hij minstens één ontmoeting heeft gehad met John Vosmeer, de exploitant van coffeeshop Carpe Diem. Jacobs ontkende dat.

Volgens de Raad voor de Journalistiek hebben ‘verweerders uitgebreid bronnenonderzoek verricht voorafgaand aan de publicatie, die is gebaseerd op stukken en informatie afkomstig van diverse personen en gezaghebbende instanties. Bovendien is in het stuk voldoende onderscheid gemaakt tussen feiten, beweringen en meningen’. Van ‘relevante feitelijke onjuistheden is niet gebleken’.

Dat Jacobs geen weerwoord heeft geleverd in het artikel, valt de journalisten niet aan te rekenen: ‘Dat klager Van Beek, om hem moverende redenen, niet te woord heeft willen staan kan verweerders niet worden tegengeworpen’.

Saillant detail: Jacobs heeft de Raad voor de Journalistiek verzocht om, als ze de uitspraak publiceren op hun website, hem te ‘anonimiseren’.

Diverse stukken in deze kwestie zijn tot op heden niet openbaar gemaakt door de gemeente Helmond, het College van procureurs generaal en de politie Brabant Zuid-Oost. Daarover vinden in december diverse rechtszaken plaats in het kader van de Wob.

Reacties (13)

#1 Noortje

Helpt dit nou indirect ook mee in de lopende WOB verzoeken/ rechtszaken van sargasso? Of is daar geen enkele relatie mee?

 • Volgende discussie
#2 Olav

Mooi, en gefeliciteerd.

Overigens blijf ik de Raad voor de Journalistiek een beetje raar instituut vinden. Maar het lijkt in dit geval zijn werk degelijk gedaan te hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Sjors van Beek

@1: Er is een rechtstreekse relatie tussen het één en het ander. De Wob-rechtszaken die er aan zitten te komen, gaan over de stukken in deze kwestie die tot dusverre nooit zijn vrijgegeven. O.a. het rijksrecherche-rapport over het corruptie-onderzoek naar Jacobs.
En of het hèlpt? Rechters maken hun eigen afweging. Maar laat ik het zo zeggen: het is in ieder geval een steuntje in de rug, dwz. een bevestiging dat we niet zomaar spoken zien, èn dat we ons werk zorgvuldig doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Andy Cap

Gefeliciteerd, gefeliciteerd, gefeliciteerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 qwerty

Ik heb het eerder gezegd, het is een boeiend proces (niet in de juridische zin maar in de zin van verloop, ontwikkelingsgang en werking, beschouwd in stappen of volgorde ).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Inca

Gefeliciteerd! Toch nog een beetje gerechtigheid, op naar de wobs!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Flip van Dyke

@2 Ik vind de RvJ geen raar instituut. Het is het -misschien- het beste wat we -kunnen- hebben tussen vrijheid van de pers en de bescherming van het individu.

@0 Van harte. Ik heb de uitspraak gelezen en ik vind de conclusie van de Raad zeer hard: jullie hebben niets fout gedaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Olav

@7:

@2 Ik vind de RvJ geen raar instituut. Het is het -misschien- het beste wat we -kunnen- hebben tussen vrijheid van de pers en de bescherming van het individu.

Dat je het zo formuleert geeft aan dat je in elk geval wel weet welke bezwaren er bestaan.

Laten we het daar een andere keer over hebben, als dat ter sprake mocht komen. Nu gaat het over iets anders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 gronk

Het wachten is nu op de onbekende reaguurder die komt klagen dat het wel degelijk belediging was.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Sjors van Beek

@9: Dat wat een belediging was? Het artikel over Jacobs, of één van de comments hier..?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 gronk

@10: Het artikel over Jacobs. Ik meen me te herinneren dat in een van de eerdere topics een van de reaguurders zo pal voor de heer Jacobs opkwam dat ik bijna het idee kreeg dat Jacobs zelf zat te reageren. Omdat het een reaguurder was die hier al eerder had gereageerd was dat dan weer onwaarschijnlijk, maar ik zou er helemaal niet raar van hebben opgekeken.

Overigens is dat helemaal niet zo raar hoor. Huib Zijlmans, burgemeester van beuningen en ooit eens in verwikkeld in een schimmige affaire rond een door hem afgedwongen GGZ-opname, ging zelf z’n eigen wikipedia-pagina zitten editten. Zie ook de discussiepagina.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 gronk

Wat me daarbij overigens nog wel het meest verbaasde hier was dat de anders zo autistische wikipedia-modjes nu opeens met klakkende hielen klaarstonden. Tsk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 naomi

Wat is de rol van de Gemeente Helmond in deze,? Waarom blijven zij klaarblijkelijk volhouden middels hun starheid mbt Wobverzoeken Jacobs zo dus de hand boven het hoofd te houden. Ook zij zouden toch gebaat moeten zijn bij transparantie?

 • Vorige discussie