Rechten kinderen bij gezinshereniging geschonden

Dossier:

NIEUWS - De Nederlandse overheid heeft de kinderrechten van vluchtelingen ernstig geschonden door gezinshereniging te dwarsbomen. Dat is de conclusie van een onderzoeksrapport van de Kinderombudsman, dat vandaag wordt gepresenteerd.

Kinderombudsman Marc Dullaert vertelde gisteravond in Nieuwsuur dat ‘het recht op gezinshereniging is met de voet getreden, is geschonden.’ Twan Huys meldde later in de uitzending dat de uitspraken van Dullaert op Twitter leidden tot grote verontwaardiging. Uit het rapport ‘Gezinshereniging. Beleid en uitvoering 2008-2013‘ (pdf) dat Dullaert vandaag presenteert in Nieuwspoort blijkt dat de IND onzorgvuldig werkte bij het horen van de kinderen die een aanvraag tot nareis deden. Ook zijn de wettelijke criteria voor het toekennen van een gezinsherenigingaanvraag een inbreuk op het recht van het kind op een familie- en gezinsleven.

Uit het rapport blijkt verder dat er in 2008 slechts 12 procent van de aanvragen werd afgewezen. In 2011 was dit 83%.

Cijfers afkomstig van IND. Afgerond op tientallen.

Gezinshereniging en nareis

Als een ouder in Nederland een asielstatus heeft gekregen, kunnen andere gezinsleden die in het herkomstland zijn achtergebleven in aanmerking komen voor een afgeleide asielstatus. Dat kunnen zowel de echtgeno(o)t(e), als de kinderen zijn. Naast minderjarige, biologische kinderen komen ook pleegkinderen die tot het gezin behoren voor gezinshereniging in aanmerking. Ook meerderjarige kinderen die zodanig afhankelijk zijn van de persoon die al in Nederland is, dat deze ook tot het gezin behoren, kunnen een beroep doen op de nareisprocedure

Daar zijn wel eisen aan verbonden. Eén daarvan is dat er een ‘feitelijke gezinsband’ moest bestaan tussen kind en diens ouder in Nederland ten tijde van het vertrek van de ouder. Ook moet de aanvraag voor de nareisprocedure binnen drie maanden na toekenning van de (tijdelijke) verblijfsvergunning gedaan worden. Dat moet bij de IND in Nederland, waarbij een positief of negatief advies gegeven wordt. Na dat advies (of het nou positief of negatief is) kan het kind op de ambassade in het thuisland een aanvraag doen voor een tijdelijk visum om Nederland in te reizen. In Nederland kan het kind dan in het kader van gezinshereniging een aanvraag voor een verblijfsvergunning doen.

Die ‘feitelijke gezinsband’ moeten ouder en kind aantonen door verklaringen in zogenaamde gehoren. Het ouder legt die verklaringen in Nederland af, het kind in de ambassade in het herkomstland. De Kinderombudsman had grote bezwaren bij die gehoren van kinderen. Uit het rapport:

Kinderen worden, ook op jonge leeftijd (onder de 12 jaar) tijdens het gehoor in een hoog tempo onderworpen aan een grote hoeveelheid vragen (gemiddeld tussen de 150 en 200). De medewerkers die de gehoren met kinderen uitvoeren, zijn hierin niet of onvoldoende getraind. Het proces rondom deze gehoren wordt niet bewaakt, kinderen hebben geen rechtsbijstand, er doen zich problemen voor met de tolken en kinderen kunnen na het gehoor het verslag niet inzien.

Nieuw probleem voor Teeven

Na de ophef over uitgeprocedeerde asielzoekers en de verhuizingen van kinderen in asielopvang is dit rapport een nieuw probleem voor staatssecretaris Fred Teeven. Hij is verantwoordelijk voor de IND en het beleid rondom gezinshereniging. Dullaert stelt als aanbeveling alle afgewezen kinderen sinds 2008 opnieuw een aanvraag in te laten dienen. Het is nog maar de vraag of Teeven daarmee akkoord gaat. Hij gaf volgens de Volkskrant in een eerste reactie aan dat ‘als er op teveel of op essentiële punten tegenstrijdige verklaringen worden afgelegd, kan er niet van worden uitgegaan dat er sprake is geweest van een feitelijke gezinsband.’

Linda Voortman, Kamerlid namens GroenLinks, gaf in de uitzending van Nieuwsuur aan dat ze vandaag direct een spoeddebat over het onderwerp zou aanvragen, en dat ze verwachtte dat die volgende week zou plaatsvinden.

Zou Teeven dan weer een motie van afkeuring aan zijn broek krijgen? En als dat zo is: hoe gaat de PvdA zich dan opstellen?

Reacties (38)

#1 Bismarck

En Teeven liegt er meteen over:

“Het ministerie spreekt verder Dullaerts stelling tegen dat de focus van de IND-medewerkers ligt bij het vinden van tegenstrijdigheden in de aanvragen. De suggestie dat ze werken met afwijzen als uitgangspunt is volgens het ministerie onjuist.”

Gezien de cijfers kun je zoiets niet meer ontkennen.

 • Volgende discussie
#2 objectief

GroenLinks natuurlijk weer, altijd in de weer met warhoofderigheid die ons schaadt.
Lees Paul Scheffer Land van aankomst, en laat tot je doordringen dat het al lang duidelijk is dat wij de immigratie moeten beperken.
Helaas heeft de regering het moeilijk, allerlei goedkoop en kortzichtig idealisme zit in de weg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Joost

De stijging in het percentage van de laatste jaren zegt niet zoveel. Waardoor komt die enorme toename vanaf 2010?

En is het niet veel makkelijker (goedkoper?) om een buisje bloed af te nemen en zo de familieband te bevestigen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Bismarck

@3: Dat leidt tot te veel toelatingen. Het mag best een flinke zak geld en een blik extra ambtenaren bij de IND kosten, als daar maar meer enge zwartmensen door geweerd kunnen worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Grolschje

Veel interessanter is de gigantische toename van aanvragen.
Van 250 in 2008 naar naar 3030 in 2011.

Absoluut gezien worden er namelijk 2 keer meer toegelaten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Inca

1 oplossing ligt in elk geval voor de hand: neem de gehoren integraal op, dan kan er over de aanpak fatsoenlijk geoordeeld worden. Voor een minister die zo dol is op camera’s en registratie moet dat een nobrainer zijn.

@3: ze moeten niet een familieband maar een gezinsverband aantonen. Buisjes bloed helpen niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Joost

@6: Natuurlijk wel. Iedereen met een ouder-kind-bloedband lijkt me toegang te hebben. Dat je er dan af en toe eentje toelaat die gebruik maakt van zijn ouders-waar-hij-nooit-gewoond-heeft, soit.

Kinderen die geen bloedband hebben maar wel een gezinsverband zouden de huidige procedure in een afgeslankte vorm kunnen doorlopen.

Lijkt me dat je daar per saldo minder ellende van krijgt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Bismarck

@5: Die was (vooruit) te verwachten. Aanvragen voor gezinsherenigingen lopen altijd een paar jaar achter bij toestroom van vluchtelingen en het aantal asielaanvragen van Somaliërs is tussen 2007 en 2009 verzesvoudigd (van dik 600 naar dik 3000). Overigens zat het in 2011 weer rond het niveau van 2007 (dank Flip van Dyke voor het verzamelen van de cijfers).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 bookie

@7
DNA onderzoek werd tot 2007 veel gedaan, daarna tot 2012 minder en nu weer meer. Beleid is door Albayrak aangescherpt, omdat Somaliërs massaal pleegkinderen opvoerden als behorende tot het gezin. Dat ook biologische kinderen het slachtoffer werden is door onze huidige staatssecretaris (en vriend van Bismarck) Teeven grotendeels hersteld aldus het rapport.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Bismarck

@9: Dat is niet mijn vriend, winkel!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 thallman

Wat ervoor zorgt dat als een persoon het land binnenkomt hij zijn familie kan meebrengen, die dan weer hun familie kunnen meebrengen etc.

Deze rechten zijn het koord waarmee we onszelf wurgen, absolutisme leid altijd tot onbedoelde neven effecten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 objectief

Als wij zo doorgaan, is in 2050 een derde van de Nederlandse bevolking immigrant, of van immigrantenafkomst.
Een uitstekende vraag in dit verband is hoe lang wij tolerant zijn ten opzichte van intoleranten.
Gutmenschen, zo leerde ik, zijn diegenen die uit schuldgevoel hun cultuur willen opgeven, ten goede van wie maar wil komen.
Ik ben dus geen Gutmensch.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 HansR

@12: Dat was al zo. En waarschijnlijk meer.
Wist je dat rond de jaren 1850 er een enorme immigratiestroom uit Duitsland is geweest? Hebben zich allemaal in midden NL gevestigd. Zo rond Doorn.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Immigratiebeleid_%28Nederland%29#Tot_de_20e_eeuw

en

http://www.vijfeeuwenmigratie.nl/land/Duitsland/volledige-tekst

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Kalief

@12 Hoezo pas in 2050? Volgens mij is anno 2013 al 99% van de bevolking immigrant. En de Kaninefaten maar klagen …

Je bent geen gutmensch (zonder hoofdletter, het is geen Duits). Je bent een kutmens, of een kulmens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 HansR

OK, dat gemin wordt me erg duidelijk… Bouw maar af jongens het trekt objectiefjes aan (zie ook hier).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 thallman

@13
Toch altijd weer typisch dat in dit soort discussies linksen altijd met voorbeelden komen uit een tijd dat die naar hun hedendaagse maatstaven ronduit fascistisch te noemen is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 objectief

@14:
Als ik het schrijf in de originele vorm, met sch, is het Duits, daar hoort een hoofdletter bij.
Wat betreft de verwensingen, tja, idealisten houden niet van realisten.
Paul Scheffer en Sarrazin zullen in jouw opvatting ook wel kut- of kulmensen zijn, helaas veranderen dit soort etiketten niets aan de realiteit die beiden beschrijven, een realiteit die veel ontstellender is dan ik in de gaten had.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 objectief

@15:
Als je geen discussie wilt, wat doe je dan op een discussiesite ?
OF schrijf in de kop van Sargasso iets van ‘wie een afwijkende mening heeft, hier niet schrijven, consensus is wat wij willen’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Andy Cap

@18: Hoezo discussie? Wedstrijdje moddergooien zul je bedoelen. En dat kunnen we hier inderdaad missen als kiespijn.

Mensen die uit economische (of zogenaamde “culturele”, eigen volk eerst) overwegingen proberen barrieres op te werpen die gezinnen uit elkaar rukken en waarvan de kinderen het slachtoffer zijn,

dat soort psychopaten moet op alle mogelijke manieren een halt toegeroepen worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 objectief

@19:
Je laatste zin lijkt me nu echt moddergooien.
Wat betreft gezinnen uit elkaar rukken, niemand heeft ooit een lid van een familie gevraagd hier te komen.
En inderdaad, ik ben geen ‘weg met ons’er.
Ik denk dat het van belang is Nederland, en de Nederlandse cultuur, te behouden.
Maar ja, volgens jou zal prof Paul Scheffer ook wel een psychopaat zijn.
Verder ben ik van mening dat jouw slag lieden de vrijheid heeft z’n vuilspuiterij voort te zetten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 thallman

@19
Dus iedereen die niet voor volledig open grenzen is, is dus een psychopaat? Dat wordt druk in het Pieter Baan centrum.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 objectief

@21:
Tja, dat immigratie kan leiden tot een soort burgeroorlog, dat onderkennen velen.
Fobie voor rassenrellen bestaat inmiddels in vele W Europese landen.
Regeringen proberen wanhopig de immigratie te begrenzen, maar stuiten steeds weer op wazige idealisten, of erger.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Andy Cap

@22: Een fobie is een psychische aandoening waarbij iemand, om doorgaans onduidelijke redenen, een ziekelijke angst ontwikkelt voor specifieke zaken of situaties. Deze angst staat niet in verhouding tot de reële bedreiging die van de situatie of het object uitgaat (wikipedia).

Je kunt het beste gewoon hulp zoeken, dan krijg je waarschijnlijk vanzelf minder last van “wazige idealisten”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 MrOoijer (Jan van Rongen)

@20:

niemand heeft ooit een lid van een familie gevraagd hier te komen.

Dat is een drogreden, want het is niet relevant. Niemand heeft jou gevraagd om geboren te worden, en toch ben je er. Niemand heeft jou gevraagd hier je onzin in te typen, toch doe je het.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 objectief

@24:
Drogreden, want niet relevant.
Twee keer een onbeargumenteerde bewering.
Het onderwijs dient inderdaad hoog nodig op peil gebracht te worden.

Dat ik hier geboren bent komt er uit voort dat mijn ouders hier woonden.
Hun ouders deden hetzelfde, en daarvoor ook al.
De stambomen zijn uitgezocht tot 1650 ongeveer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 objectief

@23:
Lees eens Paul Scheffer, Het land van aankomst, of Sarrazin, Deutschland schafft sich ab.
Het is veel erger dan ik in de gaten had.
Beide boeken bevatten uitgebreide literatuurverwijzingen.
Wikipedia was er inderdaad niet bij.
Je kunt bij Scheffer lezen welke rassenrellen er al waren.
Ik begrijp nu ook hoe het komt dat in Britse detectives de angst voor rassenrellen vele politieonderzoeken beïnvloedt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 hansje ter horst

@21: *iedereen die niet voor volledig open grenzen is*
U vergist zich, het gaat hier om mensen die de rechten van het kind niet wensen te respecteren.
Dit factfree overdrijvend denken is typerend voor bepaalde groepen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 objectief

@27:
Al dat denken over prachtige rechten leidde in Engeland tot de rassenrellen.
Naar diegenen die de gevolgen voorzagen werd niet geluisterd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Toko senang

Het is opvallend dat de stroom familie-herenigers opdroogde toen een DNA test werd ingevoerd, en een tijdje later de stroom met pleegkinderen fors groter werd. En dit is inderdaad geen hard bewijs, maar er ontstaat wel een zwaar vermoeden van mogelijke fraude.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Kalief

@29 Welk belang hebben mensen om volstrekt wildvreemde kinderen te importeren die noch familie noch pleegkind zijn?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 objectief

@30:
Vooral in Duitsland levert het geld op, bijstand wordt daar berekend per gezinslid.
Sarrazin rekent voor dat men er aan over houdt. Turken uit Anatolië krijgen in Duitsland meer geld met niets doen dan in Turkije met hard werk, wat er ook nog eens lang niet altijd is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 sikbock

@30: handel? Welke ouder wil nou niet dat zijn of haar kind in een welvarend land opgroeit. Zie verder onder Mauro

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 zaz

teeven, splijtzwam van sargasso.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 zaz

Hoe lucratief de Duitse niet-pleegkindermigratiehandel dan ook;
het is de vijfde rel in een week (edit misschien twee) omtrent Teeven,
– de holleeder in 2005 meeting van v. Lent
– de gevangenissen sluiten
– de enkelbandaffaire
– de asielzoekers/gezinshereniging
– dolmatov
– strafbaarstelling illegaliteit.

En daarvoor was hij al slecht in het nieuws met dat inbrekers gewoon doodschieten. En hij wordt bedreigd. (edit: en de frauderende boa toezichthouders en waar benno L nou toch heen moet en de strafwensuitingen van slachtoffers en het verplichte TBS onderzoek en de smartphone van samir A edit edit en dat privacyregels niet gelden voor overheden, edit edit edit oh ja het dorifel virus dat toch geen komkommerverhaal was)

Is die man incapabel, een corrupte bestuurder met zijn neus in vieze zaakjes, zo lelijk dat niemand het voor hem op wil nemen of de regie op zijn ministerie volledig kwijt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 HansR

@34: of publiciteitsgeil?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 zaz

@35 Teeven: Teeven zegt zelf:

Als je in de Telegraaf hebt gestaan moet je dat nieuws uitmelken tot je overal bent geweest.

maar dat zal wel aan ons liggen:

Mensen die te pas en te onpas hun mening etaleren maken het werk van een politicus anno 2010 oneindig veel moeilijker.

bron: http://www.bbrussen.nl/2010/12/27/het-citaat-27-december/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Toko senang

@32: Iedere ouder wil dat natuurlijk,maar de grond voor asielverlening is vervolging voor een (met de machthebber) conflicterende mening. En bij toekenning van een verblijfstatus volgt familiehereniging. En neefjes, nichtjes buurkinderen etc horen niet tot het begrip familie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 zaz

Er schoot me nog een te binnen dus ik herfraseer dit even:

Is die man incapabel, een corrupte bestuurder met zijn neus in vieze zaakjes, zo lelijk dat niemand het voor hem op wil nemen of de regie op zijn ministerie volledig kwijt of publiciteitsgeil, of nog steeds zo bezig met zijn vorige baan dat hij geen tijd heeft voor asielzoekers en dat soort dingen….

 • Vorige discussie