Kapitalisme bedreigt het vrije internet

Een gastbijdrage van Catharina, alias @kletskous.

We hebben er een tijdje van mogen genieten: een vrij Internet, maar daar lijkt nu onderhand een einde aan te komen.  Zowel in Europa als in de VS zijn wetten in voorbereiding die onze vrijheid aan banden leggen. Je zou verwachten dat democratische overheden de vrijheid op het Internet zouden verwelkomen en met hand en tand zouden verdedigen. Het vrij en vrijwel zonder kosten kunnen delen van kennis, informatie en cultuur is toch een groot goed voor de vooruitgang van de  mensheid zou je denken..

Maar nee, onze democratische overheden vinden het maar niks, behalve dan als het gaat om internetvrijheid in landen die zij als dictaturen beschouwen. Hier is het niet belangrijk omdat het ons kapitalistisch systeem bedreigd. Dat moet koste wat kost worden beschermd en daarom  moet er nu paal en perk worden gesteld aan onze vrijheid op Internet.

Onder druk van de industrieën die draaien op intellectueel eigendom, zoals auteursrecht, patenten e.d. worden er draconische wetten voorbereid, die tot gevolg zullen hebben dat veel populaire websites uit de lucht worden gehaald en het heel erg lastig wordt om nog nieuwe initiatieven op Internet te ontplooien.

In Europa hebben we te maken met ACTA; een verdrag wat in het geheim is voorbereid en  waar Verhagen inmiddels voor getekend heeft omdat een motie, ingediend door D66 die openbaarmaking vroeg, het dankzij het gedraai van de PVV niet heeft gehaald.

In de VS hebben we SOPA en Protect-IP. Het heeft veel meer impact, maar in het kort komt het erop neer dat iemand (iedereen) kan klagen bij een provider dat een of andere website het auteursrecht schendt en dat de provider die dan offline moet halen. Het hoeft helemaal niet zo te zijn, er hoeft geen rechterlijke toetsing plaats te vinden.. de klacht is op zichzelf genoeg.

Zo vreest bijvoorbeeld een populaire site als Reddit voor zijn bestaan…

Onvoorstelbaar en toch is het zo..  Het kapitaal vraagt: de politiek draait..

Zelf beheer ik ook een aantal sites die voornamelijk draaien om gratis en vrij beschikbaar cursusmateriaal, zoals Cursusnetwerk en Open-Of-Course; ik ben zorgvuldig met de selectie van het materiaal, maar er hoeft maar een iemand te klagen en je sites worden uit de lucht gehaald.

Wat kun jij doen?

Je kunt in ieder geval deze petitie ondertekenen van Avaaz; dat hebben nu al meer dan 1 miljoen mensen gedaan.  Je kunt er net als ik over bloggen, twitteren, volksvertegenwoordigers benaderen in het Europarlement en in de Tweede Kamer en bij de volgende verkiezingen stemmen op de Piratenpartij.  Zie hier wat je verder kunt doen tegen ACTA.

En mocht je je zorgen maken over de entertainmentindustrie, lees dan dit eens bij BoingBoing… dat is echt niet nodig..

Reacties (45)

#1 weerbarst

het is juist de overheid die het bedreigt
stop acta en sopa

 • Volgende discussie
#2 Bjorn

Overheidsregulering aan ‘het kapitalisme’ wijten… #fail.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 Prediker - Reactie op #2

Tja, nou: een overheid die macht en geweld inzet om ‘intellectuele’ eigendomsrechten van corporaties te beschermen, daar is natuurlijk niks kapitalistisch aan.

 • Volgende reactie op #2
#2.2 Bjorn - Reactie op #2.1

Inderdaad, in een vrije markt heeft de overheid die invloed niet.

#2.3 Olav - Reactie op #2.2

Kapitalisme en “vrije markt” gaan helemaal niet samen. Kapitalisme vermoordt de vrije markt. Daarom is democratische controle en regulering nodig om het kapitalisme onder de duim, en de markt zo vrij mogelijk te houden.

 • Volgende reactie op #2.2
#2.4 Prediker - Reactie op #2.3

Misschien zou een definitie van kapitalisme de helderheid van de discussie ten goede komen.

 • Volgende reactie op #2.3
#2.5 Bjorn - Reactie op #2.3

Jij bedoelt vermoedelijk corporatisme (het samenspel tussen grote overheden en grote bedrijven) als je het over kapitalisme hebt.

 • Volgende reactie op #2.3
 • Vorige reactie op #2.3
#2.6 Prediker - Reactie op #2.3

@11; kun jij een kapitalistische maatschappij aanwijzen die niet corporatistisch heeft uitgepakt? Ik ben benieuwd!

 • Volgende reactie op #2.3
 • Vorige reactie op #2.3
#2.7 Olav - Reactie op #2.3

Ik versta onder kapitalisme: het uitoefenen van macht door het inzetten van kapitaal. Dus: “wie betaalt bepaalt” en afgeleiden daarvan.

Mensen die zichzelf “kapitalist” noemen vraag ik altijd: hoeveel heb je op de bank? Als dat niet meer is dan een paar miljoen, en al helemaal als ze een hypotheek hebben en een studieschuld en een creditcard en een autolening, dan lach ik ze graag even uit. Zo iemand is slechts een slaaf van het kapitaal.

Kapitalisme is ook niet per se corporatisme, want dat is eerder de macht van het “maatschappelijk middenveld” – belangenclubs. Rick van der Ploeg noemde ooit Eelco Brinkman de “hoofdman van corporatistisch Nederland” vanwege al zijn voorzitterschappen.

 • Volgende reactie op #2.3
 • Vorige reactie op #2.3
#2.8 Bjorn - Reactie op #2.3

@13: hoe kapitalistischer een land – en dus hoe kleiner de invloed van de overheid – des te minder corporatisme; dan zijn er immers minder mogelijkheden voor (grote) bedrijven om gunstige overheidsinvloed te kopen.

@14: als je je er maar van bewust bent dat dat niet de standaarddefinitie is van ‘kapitalisme’. Je eigen definities hanteren voor bestaande woorden is nogal…verwarrend.

 • Volgende reactie op #2.3
 • Vorige reactie op #2.3
#2.9 Prediker - Reactie op #2.3

@15; je geeft geen antwoord op mijn vraag. Hetgeen veelzeggend is.

‘Kun jij een kapitalistische maatschappij aanwijzen die niet corporatistisch heeft uitgepakt?’

Blijkbaar kun je dat niet, want anders zou je niet hoeven vluchten in hoe het volgens jou theoretisch zou moeten werken. Dat is één

Verder valt me op dat je allerlei beweringen doet over kapitalisme, zonder zelf met een definitie op de proppen te komen van kapitalisme. Wat houdt kapitalisme volgens jou in? Als dat niet helder is, heeft erover praten weinig zin, want dan heeft elk zijn eigen voorstelling van ‘kapitalisme’ en dan praat je gewoon langs elkaar heen.

 • Volgende reactie op #2.3
 • Vorige reactie op #2.3
#2.10 Olav - Reactie op #2.3

Bjorn, er is helemaal geen “standaarddefinitie” van kapitalisme. De mijne is net zo goed, want dat is waar het op neerkomt. Je mag ook de marxistische definitie aanhouden:

http://www.marxists.org/nederlands/woordenboek/k/kapitalisme.htm

In elk geval lijkt me duidelijk dat de concentratie van kapitaal (en daarmee van economische/politieke macht) fnuikend is voor een werkelijk vrije markt. Nieuwkomers op de markt krijgen bijvoorbeeld ook geen kans meer, want die kunnen niet op tegen de macht van het kapitaal.

Jij lijkt een idealistische versie van het vrijemarktdenken aan te hangen. Ik kan daarin een heel eind meegaan want vrijheid is altijd sympathiek, maar ik zou het nooit kapitalisme noemen.

 • Volgende reactie op #2.3
 • Vorige reactie op #2.3
#2.11 Bjorn - Reactie op #2.3

@Prediker: kapitalisme is samenleven op basis van vrijwilligheid, waarbij het initiëren van geweld (waaronder dwang) nooit toegestaan is, ook niet wanneer de meerderheid van de bevolking dat wel zou willen.

Wat je vraag betreft: dat geen zuiver kapitalistisch land bestaat is al lang bekend. Als je een grondwet zou invoeren en naleven die elke vorm van het initiëren van geweld verbiedt, dan voorkom je corporatisme. Dat dit, helaas, nergens gebeurd is, is een tweede.

 • Volgende reactie op #2.3
 • Vorige reactie op #2.3
#2.12 Bjorn - Reactie op #2.3

@Olav: dan wordt het een wat semantische discussie :-)

 • Volgende reactie op #2.3
 • Vorige reactie op #2.3
#2.13 Olav - Reactie op #2.3

Bjorn, 18, aha. Je gebruik van de term “initiëren van geweld” maakt mij duidelijk uit welke hoek je komt. Wat je beschrijft is dus ook geen kapitalisme maar libertarianism, een (in het gunstigste geval) utopische ideologie die bij implementatie in de echte wereld helaas op zijn eigen onmogelijkheden stuit (net zoals communisme, bijvoorbeeld).

In een niet-gereguleerde markt neemt de vrijheid voor de meeste marktspelers af, niet toe. De kapitalisten overwinnen. Het initiëren van geweld, in jouw termen, kan je alleen voorkomen door het organiseren van robuust en democratisch tegengeweld. De overheid dus, die valsspelers gele en rode kaarten kan uitdelen.

 • Volgende reactie op #2.3
 • Vorige reactie op #2.3
#2.14 Bjorn - Reactie op #2.3

@Olav: ik vermoed dat 99% van de mensen die zich ‘kapitalist’ noemen zich eerder in mijn definitie van ‘kapitalisme’ kunnen vinden dan in in jouw definitie. Ik zou tig definities van ‘socialisme’ kunnen verzinnen waar geen socialist zich in erkent; dat zou echter alleen maar de discussie vertroebelen.

In een gereguleerde markt neemt de vrijheid van de meeste spelers juist af. Wie heeft immers meer invloed op de regels van de reguleerde markt: de gevestigde, grote bedrijven of de startende, kleine bedrijven?

 • Volgende reactie op #2.3
 • Vorige reactie op #2.3
#2.15 Olav - Reactie op #2.3

Bjorn, 21, dat probeerde ik je uit te leggen. Beinvloeding van de regels van de markt door gevestigde bedrijven (Das Kapital) is nu juist precies wat er gebeurt in een kapitalistisch systeem. Politici die in de zak zitten van lobbyisten uit het bedrijfsleven, ooit van gehoord? Dat is dus het tegenovergestelde van een democratisch systeem, waarin alle belanghebbenden (niet alleen de kapitalisten) evenveel invloed en zeggenschap hebben.

 • Volgende reactie op #2.3
 • Vorige reactie op #2.3
#2.16 Bjorn - Reactie op #2.3

@Olav: en mijn punt is dus dat a) dat geen kapitalisme maar corporatisme is en b) je dit kan voorkomen door juist de overheidsinvloed te beperken (d.w.z. door de overheid geen mogelijkheden te geven om het ene bedrijf te bevoordelen boven het andere).

 • Volgende reactie op #2.3
 • Vorige reactie op #2.3
#2.17 dominique - Reactie op #2.3

@ 18 : zo klinkt kapitalisme best goed :)

 • Volgende reactie op #2.3
 • Vorige reactie op #2.3
#2.18 Prediker - Reactie op #2.3

“kapitalisme is samenleven op basis van vrijwilligheid, waarbij het initiëren van geweld (waaronder dwang) nooit toegestaan is, ook niet wanneer de meerderheid van de bevolking dat wel zou willen.”

Dank voor de definitie. Hij lijkt me echter niet toereikend, want als dit kapitalisme is, dan is anarchisme ook een vorm van kapitalisme. Een definitie van kapitalisme zal dus iets meer in moeten houden dan vrijwilligheid en het ontbreken van drang. Het zal ook iets moeten zeggen over het bezit en de controle van productiemiddelen, over de rol van kapitaal, over hoe kapitalisme zorgt voor maximale welvaart en optimale sociale gerechtigheid.

Dat er geen “zuiver kapitalistisch land” bestaat (volgens jouw definitie van kapitalisme) is al evenzeer een uitvlucht als je eerdere vlucht in theorieën over hoe kapitalisme idealiter werkt.

Dat is dezelfde discussie die je in de jaren zestig en zeventig kon voeren met gelovigen aan het communistische ideaal. En als je er dan op wees dat het communisme in de praktijk helemaal niet zo werkte als het ideaal, dan wierpen ze steevast tegen dat zelfs de Sovjet-Unie natuurlijk niet het wáre communisme had geïmplementeerd, maar een geperverteerde kopie. Die konden ook zeggen: “Dat geen zuiver communistisch land bestaat, is al lang bekend.”

En orthodoxe moslims doen hetzelfde. Als je erop wijst dat de islam helemaal geen rechtvaardige samenleving oplevert, en dat het in landen als Iran en Saoedi-Arabië helemaal niet leuk is, dan zeggen ze: “Dat geen zuiver islamitisch land bestaat, is al lang bekend.”

Dat heb je namelijk met gelovigen. Die lopen met hun hoofd in de theorie (= luchtkastelen), ipv de theorie aan te passen aan de harde werkelijkheid van de praktijk.

 • Volgende reactie op #2.3
 • Vorige reactie op #2.3
#2.19 Bjorn - Reactie op #2.3

@Prediker: Leuke vergelijking, maar hij gaat niet op. Geen enkel land streeft na ‘zuiver kapitalistisch’ te zijn, i.t.t landen die nastreven ‘zuiver islamitisch’ (Iran, etc.) of ‘zuiver communistisch’ (Noord-Korea, etc.) te zijn.

Elk land, op Noord-Korea na dan, is in meer of mindere mate kapitalistisch, in die zin dat niet al het kapitaal in bezit is van de overheid (middels dwang/geweld), maar dat het toegestaan is om privaat kapitaal te verkrijgen en houden (middels een vrijwillige transactie). Die landen die het méést kapitalistisch zijn – en nee, dat is de VS (al lang) niet (meer) – zijn ook de meest vrije en welvarende landen (oliestaatjes etc. uitgezonderd).

Wat de definitie van kapitalisme betreft: de door mij gegeven definitie is m.i. toereikend, al het andere kan je eraan afleiden: wie ‘productiemiddelen’ bezit en controleert wordt in de vrije markt (d.w.z. d.m.v. vrijwillige transacties bepaald); kapitaal is één van de productiemiddelen en wordt níet anders behandeld, noch bevoordeeld noch benadeeld, t.o.v. andere productiemiddelen; of kapitalisme zorgt voor maximale welvaart is niet relevant – al zorgt het daar m.i. wel voor (bewijs te over) – waar het om gaat dat het kapitalisme voor de meest rechtvaardige wereld zorgt: zonder legale initiatie van geweld.

 • Volgende reactie op #2.3
 • Vorige reactie op #2.3
#2.20 Olav - Reactie op #2.3

Bjorn, 27, Noord Korea niet kapitalistisch? Niet goed opgelet dan, is zuiver staatskapitalisme daar.

 • Vorige reactie op #2.3
#2.21 Bjorn - Reactie op #2.2

@Olav, 28: ongetwijfeld is dat het geval naar jouw (foutieve) definitie van ‘kapitalisme’…

 • Vorige reactie op #2.2
#2.22 Olav - Reactie op #2.21

Staatskapitalisme.

Je had het over “in meer of mindere mate kapitalistisch”. Het systeem in Noord Korea is in aanzienlijke mate kapitalistisch, het voldoet alleen niet aan jouw persoonlijke definitie ervan – er is inderdaad geen sprake van een vrije markt.

Daarmee is aangetoond dat een vrije markt en kapitalisme niet per se hetzelfde zijn.

 • Volgende reactie op #2.21
#2.23 Bjorn - Reactie op #2.21

@Olav: “The socialist movement takes great pains to circulate frequently new labels for its ideally constructed state. Each worn-out label is replaced by another which raises hopes of an ultimate solution of the insoluble basic problem of Socialism—until it becomes obvious that nothing has been changed but the name. The most recent slogan is “State Capitalism.” It is not commonly realized that this covers nothing more than what used to be called Planned Economy and State Socialism, and that State Capitalism, Planned Economy, and State Socialism diverge only in non-essentials from the “classic” ideal of egalitarian Socialism.” – Ludwig von Mises ( http://en.wikipedia.org/wiki/State_capitalism#Use_by_classical_liberals_and_laissez-faire_capitalists )

Veel plezier met je semantische spelletje verder ;-)

 • Volgende reactie op #2.21
 • Vorige reactie op #2.21
#2.24 Olav - Reactie op #2.21

Veel plezier met je utopisch idealisme.

 • Volgende reactie op #2.21
 • Vorige reactie op #2.21
#2.25 Prediker - Reactie op #2.21

@31; Dat Ludwig von Mises iets vindt, maakt op geen enkele manier inzichtelijk dat iets ook daadwerkelijk zo is.

 • Vorige reactie op #2.21
#2.26 dominique - Reactie op #2

Met overheden die nauwelijks verschillen van het kapitalisme , of in grote mate delen zijn van het woekerende kapitalisme (het menselijke met het economische verwarrend) , is de stelling m.i. zeer juist.

 • Vorige reactie op #2
#3 Olav

Catherina: Je zou verwachten dat democratische overheden de vrijheid op het Internet zouden verwelkomen en met hand en tand zouden verdedigen.

Democratische overheden wel, ja. Maar daar is nu juist een enorm tekort aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Dr Banner

Het houd niet over.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Share

Politics simply follows the money.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 lmgikke

ok. in lijn van het betoog.

Dien een klacht in over http://www.regering.nl
http://www.tweedekamer.nl
http://www.brein.nl

en elke site die je maar kunt verzinnen. Als een klacht al genoeg is….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 berlitz

Die wetten zijn er al, zo werd er in canada een man aangeklaagd omdat hij zei tegen het homohuwelijk te zijn.
http://ezralevant.com/2011/10/defending-free-speech.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Lund_v._Boissoin

En als je de moeite neemt om hier wat meer over te lezen je zie je dat er in canada veel meer van dit soort gevallen zijn.

In nederland hebben we het meldpunt discriminatie internet dat de internet vrijheid beknot.
Vreemd genoeg hoor je daar niks over op sargasso.

Ik vind het niet anders dan logisch dan in een veranderende wereld de wetten ook veranderen, de wetten van nu stammen uit het tijdperk voor het internet.

Een rechtsstaat beschermt de rechten van mensen, dus ook de auteursrechten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7.1 Ernest - Reactie op #7

Berlitz, Bjorn, waar zijn jullie gevormd? Welke bijeenkomsten wonen jullie bij, wie zijn jullie priesters en dominees?
Jullie zijn nog geloviger dan de gemiddelde dienaar van de Roomse Kerk.
Jullie lijken wel communisten die nog in Stalins oprechte socialistische goedheid vertrouwen.
Nog maar eens, van iemand die recht van spreken heeft: “De SOPA is een wet tegen de vrijheid van meningsuiting. Zwendel met principes.” Maar dat is natuurlijk een schrijver, die hoef je niet serieus te nemen. Nee, uitgevers, die moet je serieus nemen!

#7.2 berlitz - Reactie op #7.1

De echte beknotting van de vrijheid van meningsuiting komt uit de anti-discriminatie hoek.

De wetten die we nu hebben komen uit het tijdperk van voor het internet het is dus tijd dat deze wetten aangepast worden.

Je komt nu met een stukje aan waarin beweerd word dat auteursrechten enkel een excuus zijn. Volgens deze redenering kan je het complete wetboek wel afschaffen.

Als iemand illegale wapens in zijn huis heeft kan dit voor de politie die een hekel aan deze persoon heeft een excuus zijn om zijn huis binnen te vallen. Is dit een argument voor de legalisering van wapens?

Schending van rechten moet het ook op het internet tegengegaan worden. Wat we nu zien zijn stroman argumenten van mensen die het niet leuk vinden dat ze niet met hun schendingen van rechten kunnen doorgaan.

 • Volgende reactie op #7.1
#7.3 Harm - Reactie op #7.2

“Je komt nu met een stukje aan waarin beweerd word dat auteursrechten enkel een excuus zijn. Volgens deze redenering kan je het complete wetboek wel afschaffen.”

Vertel eens, stroman….

 • Volgende reactie op #7.2
#7.4 Ernest - Reactie op #7.2

Wat ben jij driftig zeg. Ik dacht niet dat ik, Van ’t Hek en Komrij daarover schreven.

 • Vorige reactie op #7.2
#7.5 dominique - Reactie op #7.1

wie berlitz is weet ik wel…

 • Vorige reactie op #7.1
#8 Harm

Het lijkt me dat er niet zoiets bestaat als “democratische overheden”. Je kunt hoogstens spreken van een overheid die op democratische wijze gekozen is. Je kunt de vraag stellen of de democratische controle op de overheid wel voldoet. Maar de overheid zelf is het instrument van de macht, niets meer en niets minder.

Er zou eens een einde moeten komen aan het rare misverstand dat de overheid er is om onze democratie en de vrijheid te verdedigen. De taak van de overheid is het handhaven van de rechtsstaat en die taak zal ze (als het goed is) ook uitoefenen, zelfs als dit ten kostte gaat van de democratie en de vrijheid van de burger. Het is aan het parlement (en de rechter) om te bewaken of de overheid daarbij de grenzen niet overtreedt van hetgeen in de (grond-)wet is vastgelegd.

In de landen waar bezit en vrij ondernemerschap wettelijke bescherming genieten, staat de overheid dus noodzakelijkerwijze aan de kant van “het kapitalisme”. En het is dus aan het parlement om te bewaken of daarbij of daarbij de rechten van de burger (voorzover deze niet in de rol van kapitaalbezitter of ondernemer verkeert) niet geschonden worden.

Het wordt tijd datt we eens volkvertegenwoordigers kiezen die die taak serieus nemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8.1 berlitz - Reactie op #8

Zo werkt hiërarchie nou eenmaal, en dat concept dat ouder is dan de mens verander je niet.

Zo is het grappig om te zien dat internet fora waar de overheid als dictatuur word gezien de moderators iedereen die hun niet aanstaat verbannen en daar valse redenen voor op geven.

#8.2 Harm - Reactie op #8.1

Erg grappig, ja.
Ik moest er hard om lachen.

#8.3 Harm - Reactie op #8.2

Ik had gehoopt op intelligentere reacties – helaas pindakaas.

#9 goochem

Absoluut in de gaten blijven houden, de ontwikkelingen rond SOPA/PROTECTIP/ACTA..Deze bepalingen hebben potentieel zeer veel invloed op de inrichting van het huidig internet. Het gaat hier niet om een beetje downen, het gaat hier om controle op alle content.
Gelukkig is er een steeds sterkere Amerikaanse lobby tegen strengere wetgeving:

http://tweakers.net/nieuws/78996/godaddy-trekt-steun-aan-antipiraterijvoorstel-in-na-kritiek-van-klanten.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Dinand Dijk

Ik denk dat we het in hogere kringen moeten zoeken. Zo heb ik een youtube video bekeken waarin een Rothschild betoogde dat het internet zoals we dat kennen er helemaal nooit had mogen komen. De elite ziet graag een internet waarin iedereen in de gaten wordt gehouden en waarbij niet iedereen zomaar kan posten of content zelf kan toevoegen..
persoonlijke lening

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie