Kabinet trekt extra geld uit voor Dawkins-wijken

Vandaag plaatsen wij een gastbijdrage van Perik.
Minister Ella Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie krijgt volgend jaar zeventig miljoen extra op haar begroting voor de aanpak van veertig Dawkins-wijken. Met het geld wil zij de kloof dichten die bewoners uit wijken van overwegend seculier-atheïstische signatuur ervaren in de christelijk-joods-islamitische samenleving.

Volgens Vogelaar is er sprake van een spiritueel faillissement in veel Dawkins-wijken. “Men mist de aansluiting bij het hogere. Wij gaan de integratie bevorderen door bewoners kennis te laten maken met een brede waaier aan hoopgevende religieuze kansen. Wij zullen daarbij respect hebben voor de cultureel bepaalde dogmatische opvattingen van sommige atheïsten, bijvoorbeeld rond het ontstaan van deze wereld.”

Directe aanleiding voor de aanpak van Dawkins-wijken is het rapport van de Taskforce Handen Samen dat eerder dit jaar werd gepresenteerd. Deze werkgroep constateert dat kinderen uit Dawkins-wijken slecht toegang hebben tot het VMBO en dat bewoners zwaar ondervertegenwoordigd zijn in beroepsgroepen als productiemedewerker, chauffeur en goeroe. Religieuze instellingen merken dat voor veel atheïsten de drempel te hoog is.

Onderwijsminister Ronald Plasterk, zelf van atheïstische afkomst, zal een deel van de aanpak in de Dawkins-wijken faciliteren. Ondermeer met Operatie Zoete Koek, een onderwijsprogramma waarin leerlingen in aanraking komen met alternatieven voor kennis.

Plasterk wil daarnaast kritisch kijken naar het verontrustend snel groeiende aantal seculiere onderwijsinstellingen. “Vrijheid van onderwijs is een groot goed”, constateert hij, “maar het kan niet zo zijn dat artikel 23 van de Grondwet misbruikt wordt om leerlingen religieus onderricht te onthouden. De eenzijdige focus op feiten plaatst de bevolkingsgroep in een onwenselijk sociaal isolement.”

De bewindsman benadrukt daarbij dat de multiculturele samenleving ook atheïsten ruimte moet bieden voor ‘uitingen van culturele eigenheid’, zoals de beoefening van wiskunde en natuurwetenschappelijk onderzoek.

 1. 2

  Die mengeling van futurisme, werkelijkheid en het ambtelijke jargon heeft wel wat. Mooi stijlkenmerk.

  Die Perik heeft toekomst.
  Ik geloof in hem.

 2. 24

  Beetje flauw, en verder:
  ook atheïsten ruimte moet bieden voor ‘uitingen van culturele eigenheid’, zoals de beoefening van wiskunde en natuurwetenschappelijk onderzoek.

  Gauss, misschien de grootste wiskundige allertijden, was diep, diep gelovig. Beetje dommig dus.

 3. 25

  Einstein vond het maar kinderachtig, Tocqueville ook. Darwin vond het wel grappig meen ik. Geen groot denker die godsdiensten een groote waarde toedicht. Zou toch iets moeten suggereren…