Kabinet, bevrijd je van de poldermodder!

OPINIE - Het kabinet loopt zich vast door te polderen, vindt de JOVD. Tijd voor actie: weg met het sociaal akkoord en snijden in eigen vlees.

De miljoenennota was nog maar net volgens de jaarlijkse traditie uitgelekt, of alle partijen schoten weer in hun reflexhouding. ‘Visie’, ‘Kapotbezuinigen’, ‘Nieuwe verkiezingen’, waren enkele van de reacties die al een paar weken in de folder met concepten stond, klaar om verzonden te worden.

En laten we eerlijk zijn: de cijfers zijn ook niet best. Alle indicatoren zijn negatief, behalve die van de werkloosheid: die loopt verder op. We moeten alleen niet vergeten dat we ons nog steeds in een crisis bevinden en dat de doemscenario’s die enkele weken terug werden voorspeld, ons in ieder geval bespaard zijn gebleven. Toch kan en moet het beter, en dat is niet eens zo moeilijk te bewerkstelligen.

Er valt namelijk het nodige aan te merken op de huidige miljoenennota. Vooral het gebrek aan vaart waarmee noodzakelijke hervormingen worden doorgevoerd, is stuitend. Meest in het oog springt daarbij de arbeidsmarkt. Die is ten gevolge van het sociaal akkoord volledig weggezonken in de modder. De polderpartners stonden erop dat cruciale hervormingen in de WW en de versoepeling van het ontslagrecht doorgeschoven werden. Het uitstellen van deze noodzakelijke hervormingen heeft ervoor gezorgd dat de positieve structurele werkgelegenheidseffecten die het regeerakkoord bood, gehalveerd worden.Vakbondslieden vinden zichzelf de ‘hoeders’ van de werkenden, maar als je aan de kant staat, tel je bij hen niet mee.

Laten we bovendien de grote problemen van het pensioenstelsel niet over het hoofd zien. Ouderen voelen zich gepakt vanwege valse beloftes uit het verleden, terwijl jongeren veel te veel moeten betalen voor een hongerloontje op hun eigen oude dag. Een nieuw stelsel dat ruimte laat voor individuele keuzes en transparant is, zou veel problemen ondervangen. Het huidige stelsel is kortom zelf al toe aan z’n AOW, maar het kabinet denkt dat een kort bezoek aan de plastische chirurg afdoende is om de problemen het hoofd te bieden.

Daarnaast is de keuze voor lastenverzwaringen een ongelukkige. Voornamelijk door het verhogen van de belastingen wordt Nederlanders nog meer de vrijheid ontnomen om te bepalen waaraan zij hun geld aan besteden. Beter zou het zijn als de overheid snijdt in eigen vlees: een kleine overheid is een sterke overheid. Het is daarom een gemiste kans dat met name de PvdA dergelijke bezuinigingen tegenhoudt. Het blijkt eens te meer dat het op orde brengen van de overheidsfinanciën in een kabinet met de PvdA zonder belastingverhoging even onmogelijk is als het legaliseren van drugs in een kabinet met de ChristenUnie en de SGP.

Het kabinet worstelt zich dus hortend en stotend door de modder, proberend in economische tegenwind de begroting op orde te krijgen. Gelukkig zijn er ook positieve punten. Het voorstel om belastingvrij schenken makkelijker te maken kan op de steun van de JOVD rekenen. Alleen jammer dat je dat geld verplicht moet gebruiken om je hypotheekschuld af te lossen.

Dit kabinet dreigt vast te lopen in de modder van de polder. Het moet zich daarom bevrijden van het sociaal akkoord en werk maken met het snijden in eigen vlees en hervormingen. Dat zal ervoor zorgen dat we over enige tijd niet alleen lichtpuntjes zien, maar dat de zon helemaal doorbreekt.

De afgelopen dagen zetten enkele politieke jongerenorganisaties uiteen wat ze missen in de Troonrede en Miljoenennota. De JOVD (VVD) sluiten af.

Reacties (24)

#1 McLovin

OK, JOVD, die [belediging, verwijdererd] moet je sowieso niet serieus nemen maar “Het voorstel om belastingvrij schenken makkelijker te maken kan op de steun van de JOVD rekenen. Alleen jammer dat je dat geld verplicht moet gebruiken om je hypotheekschuld af te lossen.” dit is wel erg preken voor eigen parochie….Duh…nu kan papa ‘captain of industry” namelijk wel even een ton storten naar zoon/dochter lief.

En dit volk schijnt intelligent te zijn maar met een slot advies als : “Het moet zich daarom bevrijden van het sociaal akkoord en werk maken met het snijden in eigen vlees en hervormingen. Dat zal ervoor zorgen dat we over enige tijd niet alleen lichtpuntjes zien, maar dat de zon helemaal doorbreekt.” lat je zien dat je niet veel meer kan dan ideologische onzin van papa-lief en je borrelgenootjes op de soos napraten. Crisis? uh ja kleine overheid, enne iets met hervormen? Wat ? geen idee. Hoe? uh ja gewoon doen! of zoiets….

 • Volgende discussie
#2 Toni (Niet ingelogd)

Ik lees veel VVD stokpaardjes, maar zijn er ook bewijzen voor die stellingen?

Voor “een kleine overheid is een sterke overheid” kan ik in ieder geval een tegenvoorbeeld geven. Ik betaal namelijk MEER waterschapsBELASTING omdat de overheid te weinig controle capaciteit had: http://nl.wikipedia.org/wiki/Brand_Moerdijk_5_januari_2011

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Olav

Godsamme. Heb je alles gehad, komt de JOVD er ook nog achteraan.

Tot vanavond maar weer, ik heb even iets anders te doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Joop

@2.

Dat was ook mijn eerste gedachte. Er zit een verschil tussen beleid en handhaving.

Dat de JOVD niet begint over de (nooit weggeweest) verdere opvoering van de klassenjustitie. Want aan de onderkant van onze samenleving gaan ze juist wel meer en meer handhaven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Daan van der Keur

Beste JOVD-ertjes. Afgelopen jaar heb ik contact gehad met een aantal VVD Tweede Kamerleden omtrent een nieuwe wet patiëntveiligheid. Vorig jaar bracht RTL een en ander naar buiten omtrent de vele onnodige doden in veel Nederlandse ziekenhuizen. De VVD wil of heeft al een nieuw instituut in het leven geroepen voor het bewaken van de patiëntveiligheid met nog meer regeltjes. Tja regeltjes, nieuwe instituten, nieuwe ambtenaren, het kost allemaal onnodig veel geld. Onnodig? Ja inderdaad want bijna alle onnodige(!) en dus vermijdbare doden in ziekenhuizen zijn terug te voeren op één doodsimpel ding: HYGIËNE meer niet. En laat hygiëne nou net niets kosten maar alleen maar iets vereisen, en dat iets is: DISCIPLINE. Discipline van artsen om steeds maar weer hun handen te wassen, discipline om de sluizen van de operatiekamer niet meer dan nodig open te laten gaan. N.B.: vrijwel geen enkele operatie in Nederland verloopt volgens de vastgelegde regels. Je kunt dus overlijden omdat een vriendje van de opererende chirurg even een lulpraatje komt maken. Zo’n operatiesluis is er niet voor niets en die mag niet om de haverklap open en dicht gaan! Deze overheid (incl. de grote academische ziekenhuizen=ook overheid) kan heel erg veel geld besparen door simpelweg heel veel regeltjes niet in te voeren dan wel af te schaffen maar te streven naar véél meer discipline!!! Lees dit proefschrift van vorig jaar april maar eens dan schrik je je wezenloos van het totale gebrek aan hygiëne van vooral artsen: http://repub.eur.nl/res/pub/32161/120425_Erasmus,%20Vicky%20-%20BEWERKT%20.pdf
In Engeland kost de slechte hygiëne in ziekenhuizen de belastingbetaler jaarlijks miljarden, vertaal dat naar Nederland en je weet genoeg. Verder kun je natuurlijk wat ik hierboven beschreven heb ook vertalen naar ministeries en banken die maar wat aan rotzooien. En dan praat ik dus niet over hygiëne maar wanbeheer door incapabele ambtenaren, politici, bankiers etc.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Joop

“Vakbondslieden vinden zichzelf de ‘hoeders’ van de werkenden, maar als je aan de kant staat, tel je bij hen niet mee.”

gut, gut,…. wat een retoriek

http://www.nu.nl/economie/3580343/werktraject-bijstandsgerechtigden-schiet-tekort.html

“Trajecten zonder loon, waar productie geleverd wordt zonder dat er sprake is van een leertraject, moeten stoppen”, zegt Ruud Kuin, vicevoorzitter van de FNV.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Petra

Misschien dat de JOVD even met de moederpartij moet praten want het is de VVD die legalisering van cannabis tegenhoudt, niet de PvdA. De PvdA voerde campagne tegen de wietpas en met een wietwet waarin de teelt gereguleerd werd. Moet ik het gedogen van de weigerambtenaar en de krokodillentranen van Hennis ook nog in herinnering roepen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Michel

De jonge liberalen laten zien dat ze inderdaad liberalen zijn: het is economisch denken uit de 19e eeuw.

arbeidsmarkt. Die is ten gevolge van het sociaal akkoord volledig weggezonken in de modder

Hoezo een gevolg van het sociaal akkoord? Er is werkloosheid omdat er te weinig banen zijn en niet omdat mensen niet willen werken. Dat denken alleen klassiek liberalen (namelijk omdat arbeiders de lonen te laag vinden). Er zijn te weinig banen omdat ondernemers niet investeren, en dat doen ze niet omdat er geen vraag is.

cruciale hervormingen in de WW en de versoepeling van het ontslagrecht doorgeschoven

Kunnen de Jonge liberalen mij uitleggen hoe dat mensen aan het werk helpt, en niet in de bijstand?

grote problemen van het pensioenstelsel

zijn het gevolg van de krimpende economie. Doe daar wat aan.

Beter zou het zijn als de overheid snijdt in eigen vlees

De jonge liberalen willen bezuinigen op het moment dat de economie in een recessie zit. Ik ga hier niet meer herhalen hoe dom dat is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Noortje

@8 ” Er zijn te weinig banen omdat ondernemers niet investeren, en dat doen ze niet omdat er geen vraag is.”

En omdat banken lopende kredieten terug draaien, m.n. Bij het MKB (motor economie etc). Dus niet eens investeringskredieten, maar ook kredieten bijvoorbeeld gebaseed op debiteurensaldo (verpanding). Zelfs bij gelijk gebleven omzetcijfers. Sinds de VVD aan het roer zit is dit alleen maar verslechterd, terwijl de bankencrisis nog steeds niet is opgelost. JOVD?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Michel

@9: Eens! Banken staan onder zware druk om hun reserves op te hogen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Co Stuifbergen

best JOVD,

hebben jullie al bedacht om erfenissen voor 100% te belasten?

Tenslotte moeten mensen beloond worden voor hun prestaties, en niet op grond van hun afkomst.

En pas dan gelijk jullie standpunt over schenkingen aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Folkward

En ik maar denken dat het rechtste kabinet ooit de btw heeft verhoogd, maar dat heeft de PvdA natuurlijk gedaan. Oh wacht, nee, dat was de VVD, CDA en PVV die de btw naar 21% verhoogde, en van culturele dingen opschroefde van 6% naar 21%. En ik maar denken dat ík achterlijk was.

Alleen jammer dat je dat geld verplicht moet gebruiken om je hypotheekschuld af te lossen.

Guttegut, wat jammer. Want we weten allemaal dat VVD’ers wél willen dat de overheid de schulden terugdringt, maar individueel, mwah, iets met BV-constructies en failliet verklaren en toch alles houden. Oh, en als de overheid maar wel even de rente over die hypotheekschuld betaalt… Want zo is de VVD dan ook weer: bezuinigen op armeluisvoorzieningen en -omdat armen toch al zoveel krijgen (waar we op gaan bezuinigen)- wel even de rijken ‘in stand’ houden: de verlichting die er ooit op gebaseerd was om meer mensen hun woning te bezitten -waardoor zij het beter zouden onderhouden- is nu geperverteerd tot een drempelverlaging om (te) groot te wonen.

De uitspraak m.b.t. vakbondslieden kun je direct kaatsen naar de VVD: “Vakbondslieden VVD-politici vinden zichzelf de ‘hoeders’ van de werkenden, maar als je aan de kant staat, tel je bij hen niet mee.”

“Een kleine overheid is een sterke overheid.” Een lege bewering: hoe kan een overheid sterk zijn, leg me dat eens uit? Leuke oneliner dus, dat zal wel aanslaan, maar of het inhoud heeft?

Allemaal aardig dus. Er zijn twee hinderlijke dingen: dat er een jongerenorganisatie is van de VVD (jong rechts = geen hart), en dat dit de VVD’ers van later worden, een compleet gebrek aan hart en intellect.

De JOVD (VVD) sluiten af.

Zouden jullie dat ook in het echt even willen doen?

-1 dus

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Joop

@12.

De BTW verhoging (19-21%) is van de Kunduz-coalitie, daar zat de PVV al niet meer bij. De PvdA overigens ook niet.

http://www.dffinancials.nl/tip/belangrijke-maatregelen-uit-het-lenteakkoord-kunduz-akkoord

“Enkele belangrijke maatregelen uit het akkoord zijn:
•verhoging btw-tarief van 19% naar 21% in oktober 2012, met een terugsluis via verhoging van de heffingskortingen en tarieven in de loon- en inkomstenbelasting vanaf 2013”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 joostdev

Goed idee, stoppen met polderen:

Hervorming van het financiële systeem is hoogst noodzakelijk en jarenlang gefrustreerd door de bankenlobby. Niet meer naar luisteren en opschonen die rommel.

Weg met al die slappe convenanten uit het bedrijfsleven. Ze blijken telkens niet te werken. Regelgeving invoeren en streng handhaven.

De economische groei van afgelopen decennia is vooral bij de veelverdieners en ondernemingen terecht gekomen. Helaas bleek deze groei voor het grootste deel te bestaan uit luchtbellen die vooral door handig lobbywerk uit het bedrijfsleven mogelijk werden gemaakt. Nu de luchtbellen zijn leeggelopen moet de economische schade bij de profiteurs van de bubbles worden teruggehaald. Ze boffen maar dat ze, zo lang het duurde, van deze virtuele rijkdom konden genieten.

De economie vlot trekken via loonsverhogingen en overheidsinvesteringen.

Graaiende bestuurders het land uitzetten. Dat willen ze zelf ook graag, want ze zeggen dat ze daar nog meer kunnen verdienen.

nog eentje…

Problemen in de huizenmarkt oplossen door deze snel te saneren. Prijzen laten zakken tot een niveau waarop mensen weer willen kopen. Een vermogens afhankelijke bijdrage voor gezinnen die door het leeglopen van de bubble in de problemen zijn gekomen. Dit kan betaald worden uit afschaffing van de hypotheekrente aftrek voor het deel van hypotheken dat boven de 2,5 ton komt.

Eindelijk de hervormingen die de Nederlandse samenleving zo hard nodig heeft om zichzelf uit het neoliberale moeras te trekken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Henk van S tot S

Volgend jaar is het 225 jaar geleden dat de Bastille werd bestormd.

Zou het niet leuk zijn om dit “gepast te vieren” op het Binnenhof en dat zootje eens flink mores te leren.

(zal binnenkort wel A.I.V.D.-er over de vloer krijgen)
;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Gladiool

JOVVD-ers willen graag aan de knoppen zitten maar hebben werkelijk geen idee waar ze voor dienen. Would-be controlfreaks, totaal losgezongen van de realiteit. Teveel jaren met de VVD erbij is er niets goed en gaat alles kapot. Wat nu? Opnieuw beginnen? Mijn advies: kappen met die liberalen. Zo, dat is er uit. Heerlijk (on-?)zinnig over onzinnigheid. Want het gaat nergens over. Deze film werd mede onmogelijk gemaakt door…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Gladiool

@15: ‘(zal binnenkort wel A.I.V.D.-er over de vloer krijgen)’

Kom ik een bakkie thee bij je doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Gert-Jan

@5: klopt als een bus. Met eigen ogen gezien hoe ze in t vu van tientallen keren de deur open naar max 2 gingen dmv lean werken, wat eigenlijk neerkomt op discipline en kritisch zijn op de status quo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 houtman

” Laten we bovendien de grote problemen van het pensioenstelsel niet over het hoofd zien. ”

Het enige probleem met onze pensioenfondsen is de Italiaan Draghi, die bezig is met de grootste roof aller tijden.
Hij is een positie de euro rente op een half procent te houden.
Dat veroorzaakt de lage dekkingsgraad van onze pensioenfondsen, laat de schulden van de zuidelijke landen verdampen, evenals de spaargelden in de noordelijke landen.
Was er geen euro, dan was de rente niet op dit kunstmatig lage niveau, en konden de pensioenen gewoon aangepast worden aan inflatie.

Nu ben ik even vergeten of onze pensioenfondsen in totaal 1100 of 1600 miljard hebben, maar niemand lijkt door te hebben welk gigantisch bedrag dat is, en hoe Europeanen daar begerig naar kijken.
De Franse staatsschuld, om een vergelijking te maken, dreigt de 2000 miljard te overschrijden, dat maakt de Fransen bang.
Wij hebben een bedrag van deze orde van grootte gewoon liggen.

@15
We moeten in Brussel zijn bij de EU gebouwen.
Protesteren bij hun Haagse loopjongens haalt niets uit.

@14
” Hervorming van het financiële systeem is hoogst noodzakelijk en jarenlang gefrustreerd door de bankenlobby. ”
Als we van de euro af zijn is het klaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Andy Cap

@0: “Het kabinet worstelt zich dus hortend en stotend door de modder, proberend in economische tegenwind de begroting op orde te krijgen.”

Die jongen moet bij het KNMI gaan werken; je zou bijna vergeten dat deze ellende het gevolg is van jarenlang neo-conservatief wanbeleid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Mangler

Grappig dat de JOVD het heeft over een kleinere overheid terwijl de kabinetten met de VVD juist zorgen voor een grotere overheid en meer regels. Niet serieus te nemen, die corpsballen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Inkwith Barubador

Denk je dat de VVD al erg afgedwaald is, blijkt het allemaal nog veel erger te kunnen. Als dit ons voorland is, gaat het allemaal nog veel slechter worden. Amerika achterna, gaarkeukens, armoe, criminaliteit, ghetto’s en grote bedrijven als lachende derde.

Treurig dat dit soort mensen die geen enkel realiteitsbesef hebben, straks over ons gaan beslissen.

Ga eens een jaartje van een uitkerinkje of een minimumloontje leven en je piept wel anders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Olav

Aha, ik zie dat het JOVD-verhaal al vakkundig aan reepjes is gescheurd. Dan hoef ik er niets meer over te zeggen.

Wie was eigenlijk de schrijver? En onderaan het artikel staat:

De afgelopen dagen zetten enkele politieke jongerenorganisaties uiteen wat ze missen in de Troonrede en Miljoenennota. De JOVD (VVD) sluiten af.

Is het een reeks die nu is afgesloten? Waar zijn die andere stukken dan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 houtman

@23.
We zien aan Mark Rutte en Halve Zoolstra wat de JOVD opbrengt.
Nog erger is dat deze dwazen lieden als Diederik en Dijsselbloem meeslepen.

 • Vorige discussie