Jodendom als fictie – een brug te ver

OPINIE - Bart Voorzanger legde in een eerdere blogpost uit waarom volkeren fictie zijn. ‘Het duurde even voor ik snapte waarom mijn lezers niet altijd meteen overtuigd waren. Inmiddels snap ik dat: de bewering “volken zijn een fictie” is gewoon onwaar.’

Volken bestaan, in elk geval in de zeer concrete zin dat je van de meeste mensen ondubbelzinnig kunt vaststellen of zij al dan niet tot een bepaald volk behoren. Een volk is een heel concrete verzameling van heel concrete individuen. En het is verwarrend zo’n verzameling als fictie aan te duiden. Ik zei dus overduidelijk iets anders dan ik bedoelde, en dat spijt me.

Maar wat ik bedoelde was geen onzin. Volken zijn verzamelingen van mensen die niet meer gemeen hebben dan dat ze elementen uit die verzameling zijn. Wat Nederlanders gemeen hebben is hun Nederlanderschap, maar daarmee weet je nog niets over hoe ze eruit zie, hoe ze zich gedragen, wat ze vinden, waar ze wonen, welke taal ze spreken, enzovoort, enzovoort. Nederlander-zijn is een uiterst oninteressante eigenschap: als je weet dat iemand Nederlander is, weet je, afgezien van zijn of haar nationaliteit, nog niets. O zeker, u zult, dat wetende, bepaalde verwachtingen hebben, en statistisch zijn daar zeker gronden voor. Maar welke van die statistisch verantwoorde verwachtingen u ook hebt, er zijn heel wat Nederlanders die er niet aan zullen beantwoorden.

Geen idee eigenlijk of er voor dit soort begrippen een goed etiket bestaat. ‘Fictief’ was dat dus in elk geval niet. Misschien is ‘betekenisarm’ iets? Als ik aankondig dat ik u ga voorstellen aan een socialist, dan heeft u, mits die term u iets zegt, al een hoop informatie over in elk geval de politieke overtuiging van de betrokkene. Kondig ik u een arts, een loodgieter of een alpinist aan, dan weet u al heel wat over wat de betrokkene weet en kan. Maar als ik u een Nederlander aankondig, dan weet u in feite nog helemaal niets. U zult wellicht bepaalde verwachtingen hebben en er is bij sommige verwachtingen zelfs een aardige kans dat die bewaarheid worden. Maar wat u ook verwacht, het blijft mogelijk dat u iemand voor u krijgt die aan geen van die verwachtingen ook maar in de verte voldoet.

Soms is het handig een woord als ‘Nederlander’, ‘Fransman’ of ‘Argentijn’ te hebben, bijvoorbeeld als je net wat korter en efficiënter wilt vertellen dat x procent van de staatsburgers van land A op partij S stemde, of dat y procent van de staatsburgers van land B door virus T geveld was. Maar verder heb je er niets aan.

Ik begon mijn gepieker over volkeren omdat ik mij afvroeg wat de term ‘Joden’ nu eigenlijk inhield. Ik constateerde dat het beste antwoord dat ik geven kon ‘niets’ was, en noemde het Joodse volk een fictie. Dat deed ik dus bij nader inzien ten onrechte. Het begrip ‘Joden’ laat zich redelijk netjes definiëren, en verwijst daardoor wel degelijk ergens naar. Joden zijn mensen die – in religieuze zin – joods zijn of waren, of die dat niet waren maar op enig moment door bekering geworden zijn, of van wie de voorouders, of een specifieke groep voorouders, ooit joods zijn geweest. Maar Joden hebben afgezien van hun Joods zijn geen enkel kenmerk gemeen. Daarin lijkt het begrip ‘Jood’ sterk op het begrip ‘Nederlander’. En anders dan bij die Nederlanders, delen Joden zelfs de eigenschappen niet in termen waarvan het begrip ‘Jood’ gedefinieerd is (dat krijg je als je definiens een disjunctie is). Bovendien is de etnische en culturele diversiteit van Joden door historische toevalligheden een heel stuk groter dan die van Nederlanders, wat het doen van statistische uitspraken nog eens te hachelijker maakt. De betekenisarmoede van het begrip ‘Jood’ grenst aan betekenisloosheid. En dat is wat ik had moeten zeggen.

 1. 1

  Volkeren zijn geen fictie, helaas toont de EU dat aan zonder dat de EUfielen dat in de gaten hebben.
  De frauderende Bulgaren, die aangifte doen van diefstal over hun fraude, zijn wel het toppunt in dit opzicht.

  Een volk wordt gekenmerkt door dingen als afkomst, geschiedenis, taal, tradities, morele opvattingen.
  Hoe zeer dat soort dingen binnen Europa uiteenlopen is nu pijnlijk duidelijk.

  Het joodse volk bestaat niet.
  Dat is een zionistische uitvinding.

  Het enige positieve aan deze uitvinding is dat de Israelische censuur het boek wat het glashard aantoont, niet onderdrukte, en dat het boek negen weken op de Israelische bestsellerlijst stond.
  Shlomo Sand, ‘The Invention of the Jewish People’, London, New York, 2009, 2010 (Tel Aviv, 2008, hebrew).

  Sand toont aan dat de nazaten van de Aziatische Khazars de nazaten van joden uit Palestina verdreven.

 2. 5

  De verlichtenden begrijpen wel wat meneer Voorzanger bedoelt, maar het een en ander is wat cryptisch omschreven en dat begrijpt niet iedereen. Daarbij is de eindconclusie teleurstellend, maar zo gaat dat na een aantal generaties in een ander land wonend. Je voelt je wortels, maar de boom is groot en in de wijd verbreidende takken denk je dat je de oorsprong verliest. Diepingeworteld zijn wij wie wij zijn. Dat noemen de Nederlanders onze genen en onderschat die niet.

 3. 6

  @4: Boer is niet noodzakelijk een beroep. Het is bijvoorbeeld ook een etnische aanduiding voor Limburgers die niet uit Maastricht afkomstig zijn (door Maastrichtenaren, die dan op hun beurt natuurlijk weer niet echte Limburgers zijn).

 4. 8

  @6:
  Als etnische aanduiding dient het dan dus met een hoofdletter geschreven te worden net als wanneer het betrekking heeft op een Boer in Zuid-Afrika.

 5. 9

  Volgens mij redeneer je (=Bart Voorzanger) nu alle kanten op, en daarmee maak je je onderwerp stuk. Alsof je een zeldzaam schilderij van Leonardo da Vinci gaat bestuderen door het paneel uit elkaar te zagen, proeven te doen op de verf, en de verschillende verf- en vernislagen er afschraapt om te kijken of er nog een tekening onder zit. Aan het eind heb je misschien wel allerlei interessante dingen te melden over dit schilderij, maar helaas: het kan na je onderzoek niet meer bekeken worden want het bestaat niet meer.
  Ook is er een belangrijke “wet”: het Thomas-theorema. If men define situations as real, they are real in their consequences. Die moet je volgens mij hierbij ook in acht nemen.

 6. 10

  Opvallend dat er wel redelijk wat minnetjes op dat artikel worden gegeven, maar niemand echt ingaat op de stelling: het gegeven dat iemand tot een volk behoort, bevat geen bruikbare informatie. Daar ben ik het mee eens, tot op het punt van de verwachtingen: de gemiddelde Nederlander is toch echt anders dan de gemiddelde Belg, Amerikaan of Spanjaard. Maar over een specifieke Nederlander, Belg, Amerikaan of Spanjaard kun je er niets uit afleiden.

 7. 12

  Maar Joden hebben afgezien van hun Joods zijn geen enkel kenmerk gemeen. Daarin lijkt het begrip ‘Jood’ sterk op het begrip ‘Nederlander’.

  Nederlanders hebben van alles met elkaar gemeen. Alleen vinden we die dingen vanzelfsprekend, en dus vallen ze niet op.

  Probeer in Duitsland maar eens ongevraagd bij je chef of prof. binnen te lopen. Dat is daar dus absoluut not done, hè.

  Peter Breedveld beschreef eens een scène in een Frans restaurant, waar de kinderen van een Nederlands stel aan tafel zaten te klieren. Dat zag hij Franse kinderen nooit doen: die gedroegen zich keurig. Een Franse vriend van me (die met een Nederlandse is getrouwd) viel hetzelfde op: kinderen die aan tafel uit zichzelf beginnen te praten, hun ouders tegenspreken, in de supermarkt blèren en scène’s schoppen: wtf?

  Ook valt niet te ontkennen dat Marokkaanse immigranten hun kinderen een ander type opvoeding geven dan Nederlandse ouders; en tegelijkertijd, dat als je een Marokkaanse tiener die in Nederland is opgegroeid weer in Marokko laat wonen, hij/zij zich dan een vreemde eend in de bijt voelt. Het ‘werkt’ daar anders, mensen gaan net iets anders met elkaar om.

  Ik heb een tijdje les gegeven op een middelbare school. Een Amerikaanse tiener die daar naar school ging (ouders waren expats) merkte op dat Nederlandse kinderen anders waren dan de Amerikaanse: “less fake”.

  Noem het cultuurverschillen. Maar de notie dat ‘volk’ een betekenisloos begrip is omdat er niets gezegd kan worden over individuele representanten, is theoretisch gezwam.

  Er zijn niet voor niets goedlopende boekenseries en seminars over hoe je je moet gedragen onder Fransen, Duitsers, Japanners, Chinezen, etcetera als je zakelijk succes wil hebben.

 8. 13

  Maar over een specifieke Nederlander, Belg, Amerikaan of Spanjaard kun je er niets uit afleiden.

  En dus? Dan bevat het begrip ‘muzikant’ ook geen informatie, dan kan immers ook slaan op alles van Bruce Springsteen tot een crackverslaafde straatgitarist. Uiteindelijk hoeft een begrip maar zoveel informatie te bevatten dat het de conclusies die je eruit trekt rechtvaardigt. En voor een hoop conclusies zijn dit soort imperfecte volkerendefinities afdoende.

 9. 14

  @Kevin
  “niemand echt ingaat op de stelling: het gegeven dat iemand tot een volk behoort, bevat geen bruikbare informatie”

  Het slinkse van Bart in deze is dat de strekking van het stuk juist andersom is; door aan te duiden dat er weinig statistisch aantoonbare overeenkomsten zijn tracht hij te overtuigen dat “de Jood” eigenlijk geen legitiem begrip is.

  Vanwege felle kritiek op zijn voorgaande stukken tracht hij het nu subtieler te brengen door middel van een opbouwende vorm. Uiteindelijk toont hij zijn ware gezicht weer met de laatste zinnen waarin hij “Jood” betekenisarmoede of zelfs betekenisloosheid toedicht. Op het eerste gezicht lijken dit zorgvuldig geformuleerde nuances, maar in werkelijkheid heeft het een uiterst antisemitische opzet. “Jodenstreken” zou Bart dit soort methodieken zelf waarschijnlijk noemen.

  Dit soort tactieken zijn niet vreemd binnen het Israël debat: vaak wordt door fanatieke Israël-aanhangers ook de legitimiteit van de Palestijnse bevolking op vergelijkbare wijze aangevallen. Dan wordt op dezelfde wijze beargumenteerd dat de Palestijnen eigenlijk geen volk waren, dat ze uit verschillende omstreken kwamen, weinig overeenkomsten hadden etc. Uiteraard wordt dit dan ook vervolgt met de strekking dat ze eigenlijk maar weg moeten uit de Gaza-strook (er eigenlijk nooit hadden mogen zijn).

  Delegitimisatie en dehumanisatie liggen in de geschiedenis niet ver bij elkaar vandaan.

 10. 15

  @12: De grap is dat waar Prediker het heeft over duidelijk culturele verschillen we het moeten hebben over opvoeding. Zoals hij zegt mensen gaan net iets anders met elkaar om. Maar is een volk een culturele eenheid of een geografische of een…

  Wat angstvallig wordt vermeden in de hele discussie over het begrip volk is de genetische component. En ja, ik hoor u al roepen. Maar laten we eerlijk wezen. Als we een paar duizend jaar terug gaan wordt het duidelijker: Mongoolse steppevolken (ik gebruik opzettelijk niet het woord ras!) zijn anders dan de Batavieren die de beginnende polders in de lage landen bewoonden. Anders dan de Azteken. Anders dan de Eskimo’s. Ja, genetisch anders, onderscheidbaar.

  Als ik vandaag rond kijk dan kan ik in een oogopslag zien of mensen een Zuid-Europees dan wel een Noord-Europese oorsprong (genenbron, ouders, voorouders) hebben.

  Het begrip volk kun je leggen rond een nationaliteit, een geografische groep of een genetische groep (ja, ze bestaan).

  De culturele, geografische nationale en genetische componenten zijn niet meer te onderscheiden in de huidige tijd. Ja, met echt genetisch onderzoek misschien maar dan is de beer los.

  De discussie over volk is een heilloze.
  In die zin heeft Bart gelijk: volk bestaat niet, want kan niet meer bestaan. Wij zijn allen een. Vluchten kan niet meer.

 11. 16

  @15:

  volk bestaat niet, want kan niet meer bestaan. Wij zijn allen een. Vluchten kan niet meer.

  Dat schrijf jij nou wel, maar is dat wel zo? Dat idee van “volk” mag dan niet meer bestaan, het idee van “natie” bestaat des te meer. In ieder geval bestaat er zoiets als “inwoner van Nederland”, die bepaalde rechten, plichten, teleurstellingen en privileges heeft die een niet-inwoner niet heeft. Als je het slecht treft, mag je niet meer in je eigen land wonen met een geliefde uit een ander land komt, bijvoorbeeld. Wij zijn allen helemaal niet een, wij worden wel meer en meer afgesloten van elkaar.
  Behalve als je genoeg geld hebt, natuurlijk.
  Of slimme Europeaan, zoals die “Bulgaren”.

 12. 17

  @12: “Dat zag hij Franse kinderen nooit doen: die gedroegen zich keurig. Een Franse vriend van me (die met een Nederlandse is getrouwd) viel hetzelfde op: kinderen die aan tafel uit zichzelf beginnen te praten, hun ouders tegenspreken, in de supermarkt blèren en scène’s schoppen: wtf?”

  Ojé, mijn broer en ik waren als kind Fransmannetjes!

  @15: “Ja, genetisch anders, onderscheidbaar.”

  Dat valt op individueel niveau behoorlijk vies tegen. Genetische onderscheiden zijn toch vaak een kwestie van verdelingen in populaties. Voor volkeren die nogal hebben lopen zwerven, zoals de Joden, geldt zoiets trouwens alleen nog maar sterker.

 13. 18

  @13: Onzin. Muzikanten hebben 1 kenmerk gemeen: ze maken allen muziek. Zoiets kan je niet zeggen over *alle* Nederlanders (afgezien van het tautologische “ze zijn allen Nederlands”).

 14. 19

  @16:
  En een natie is precies dat wat het is : een natie en dus geen volk. Een natie kan meerdere volken omvatten. De grote landen in de wereld zijn daar prima voorbeelden van. Volk komt dichter bij ras dan bij natie. Ik vermeed dit in mijn #15 maar je kunt er waarschijnlijk niet omheen.

  Door natie te zien als volk vertroebelt de discussie.
  Men dient te erkennen dat een Eskimo en een Neger verschillend zijn en dat dergelijke verschillen als ze kleiner zijn nog steeds volken kunnen definiëren. Maar in dat laatste geval wordt het steeds lastiger, zeker als natiegrenzen gevormd zijn rond een volk. In die context is de wiki-tekst over de Zweedse bevolking heel aardig.

  Het Nederlandse volk is niet gelijk aan zij, die Nederlander zijn.

 15. 20

  Nadat Dries van Agt voor antisemiet was uitgemaakt werd hij door een joodse vriend gebeld die zei ‘trek het je niet aan, tegenwoordig is een antisemiet iemand die door joden wordt gehaat’.

 16. 21

  @20: Dit zou een stuk geloofwaardiger zijn als je er een bron van kon geven.
  Van Agt heeft dit namelijk nooit aan mij verteld en daarom geloof ik je niet, want dat zou hij heus doen als het waar was.

 17. 22

  @9: Dat is ook precies de reden dat ik dit thema aansneed: het denken in termen van volken heeft reële en erg onaangename consequenties. En dan is het prettig te weten waar de denkfout zit.

  Als dat schilderij van Da Vinci net zoveel slachtoffers maakt als het denken in volkeren, sloop ik het graag uit elkaar. Stuur maar.

 18. 23

  “De betekenisarmoede van het begrip ‘Jood’ grenst aan betekenisloosheid.”

  “Het begrip ‘Joden’ laat zich redelijk netjes definiëren, en verwijst daardoor wel degelijk ergens naar.”

  Bart spreekt zichzelf kennelijk tegen, maar heeft het zelf niet door? Het zou lachwekkend zijn als hij hiermee niet probeert zijn politieke agenda te vergoeilijken.

  Zelfs als je een enge definitie van joden geeft zoals Bart hierboven suggereert, is er nog altijd een gemeenschappelijke deler te noemen onder joden die door een aanzienlijk deel gedeeld wordt. Zo houden zowel binnen als buiten Israel, Ashkenazische, Sefardische en orientaalse joden (daarmee heb je ongeveer 95+% van alle joden) bepaalde gebruiken in ere of weten ze minimaal hoe deze gebruiken gedaan worden zoals pesach, chanoekah enz. De meeste joden, als ze niet religieus zijn, zien dat als een stukje van hun culturele erfgoed die ze graag nog steeds vieren.

  Vergelijkenderwijs wordt door het overgrote deel van de bevolking in Nederland sinterklaas (of kerst, of carnaval enz.) gevierd. Maar is daarmee de overgrote meerderheid van Nederland ineens (devoot) katholiek? Nee, lijkt me, en de meeste NLers zien dat ook als een stukje cultureel erfgoed dat ze nog steeds graag vieren.

  En de eerste die nu gaat roepen: ja maar dat pesachverhaal is op gebaseerd op de bijbel en dat is een sprookjesboek!!11!!! Denk je dat er dan wel werkelijk dat er ooit een bisschop vanuit Turkije via Spanje naar Nederland reisde om op een wit paard cadeautjes door de schoorstenen bij zoete lieve kindertjes te gooien? Nou dan.

 19. 24

  @22:
  Dus eigenlijk gaat je nu inmiddels tweede betoog over dit onderwerp in werkelijkheid over de problematische consequenties van het concept “volk”? Dat het weer over Joden gaat, die er weer bekaaid afkomen, is een toevallige bijkomstigheid?

 20. 25

  De Jood/jood wordt er met de haren bijgesleept.Zoals iemand al suggereerde is het stukje vooral bedoeld om Bart zijn eigen agenda te rechtvaardigen(verlangt bovendien naar De Eindtijd?)

 21. 26

  @22: misschien moet je dat ook maar duidelijk proberen te maken aan Prediker (zie posting 12). Ik ken uit het personeelsblad van de KLM het anecdote dat de overname van de Alitalia door de KLM bijna mislukte omdat Leo van Wijk te korte sokken aan had, hetgeen als shocking werd gezien in Italie.

  Zijn de Italianen nu ook geen volk Bart?

 22. 27

  @22: Sorry, maar het “denken in volken” heeft ook positieve consequenties. Zo kun je een eigenschap, die iemand zichzelf toekent, opeens toeschrijven aan de culturele invloed “van haar/zijn volk”. Dat maakt het dan opeens veel makkelijker om er vanaf te komen: het is niet je karakter maar je hebt het door opvoeding of “peers” aangeleerd.
  Mensen zijn groepsdieren. Het leven in families, groepen, volken, clans, naties is nu eenmaal een gegeven. Zo leven mensen, zo groeien ze op. Hoe ze hun groep definieren is interessant maar kun je ze niet verbieden.

 23. 31

  ‘Vroeger was een antisemiet iemand die niet van joden hield; nu is het iemand waar de joden niet van houden’.

  Volgens Anja Meulenbelt schrijft Hajo Meyer (EAJG) dat in ‘Het einde van het jodendom’ (Vassallucci, 2003).

  Dat wil bij Meyer natuurlijk niet zeggen dat er geen jodenhaters meer zijn, maar dat het begrip ‘antisemiet’ om de haverklap misbruikt wordt om fundamentele kritiek op het zionisme en de staat Israël verdacht te maken.

  ‘Objectief’, die zich uit zijn bijdragen inmiddels heeft laten kennen als een onmiskenbare antisemiet, die racistische generalisaties over Joden debiteert, alsmede theorieën over dat Joden de werkelijke touwtjes in handen hebben, misbruikt vervolgens dit citaat van Meyer om zijn eigen authentieke antisemitisme wit te wassen.

  Objectief haalt in het draadje over Moszkowicz nota bene Henry Ford met diens racistische haatpropaganda over Joden instemmend aan. Wat een smerig stuk vreten ben je dan. What’s next? Holocaustontkenning?

 24. 32

  Prediker: Bart Voorzanger geeft in zijn vorige draadje hier zelf al de voorschot op door een hinkstapsprong door de geschiedenis te maken: “Het Joodse volk bestaat niet. De nazi’s die het wilden uitroeien, vermoordden miljoenen gewone Europeanen onder een triest betekenisloos etiket.”

  Door te beweren dat de holocaust een moord is op miljoenen gewone Europeanen doe je juist de geschiedenis geen recht. Je bagatelliseert hiermee willens en wetens dat er een onderliggende structuur zit in een 2000 jaar oude haat tegen joden die culmineerde in de holocaust.
  Het verbaast me openlijk dat niemand over dit zinnetje is gevallen.

 25. 35

  @33: Even wat koppen met inhoud van wat willekeurige artikelen van The Dearborn independent (ookwel bekend als The Ford International Weekly) dan maar:
  1.Jewish Idea in American Monetary Affairs: het opmerkelijke verhaal van Paul Warburg (joods), die al na drie weken in de VS te verblijven, begon te werken voor het Amerikaanse monetaire systeem. [de joden hebben de controle over het geld!!11!!] 2.Jewish Idea Molded Federal Reserve System: Wat Baruch was voor oorlogsmaterieel, was Paul Warburg voor het financiele systeem. Bepaalde openbaringen over geld en politiek [De joden zitten ook al achter de politieke touwtjes te trekken!!1!!!1] 3.Jewish Idea of a Central Bank for America: De evolutie van Paul Warburg’s idee van een federale bank zonder overheidscontrole.[zie boven]
  4.How Jewish International Finance Functions: De Warburg familie en firma verdeelde de wereld onder zichzelf en deed hiermee ongelooflijke dingen die niet-joden niet zouden kunnen. [De joden zijn uit op de wereldmacht!!1!!!]
  5.Jewish Power and America’s Money Famine: De Warburg federale bank onttrekt geld en goederen van de rest van het land en laat de rest van het landin hoge nood achter. [De joden zijn uitzuigers ten koste van de niet-joden!!11!!1]
  6.The Economic Plan of International Jews: Het openbaren van de lijnen van de het financiele beleid op basis van de protocollen van de wijzen van Zion.
  7. Het openlijk publiceren van de Protocollen van de wijzen van Zion terwijl die al gedebunked waren als hoax.

  En zo gaat dit hele feestje ongeveer 91 artikelen lang door. Je moet ongeveer Der Sturmer lezen wil je een overtreffing vinden qua antisemitisme. En jij wil beweren dat Ford hier niets van wist, niets mee te maken had (en dus geen antisemiet zou zijn?)?

  Nota bene kreeg Ford in 1938 de Duitse eer van de Verdienstorde van de Duitse Adelaar. Een orde die ingesteld in Nazi-Duitsland was voor buitenlanders die sympathiek stonden tegenover nazisme. Wat denk je nu, dat hij die heeft gekregen vanwege de sympathieen die Ford had voor de Duitse Volkswagen of snelwegen?

 26. 36

  Joodse humor, lijkt me.

  Ford kocht in 1918 de krant van z’n woonplaats Dearborn om te waarschuwen tegen de verjoodsing van de VS.
  Shakespeare werd vervangen door Broadway.

  Dat die verjoodsing geen onzin was mag blijken uit de uitspraken van rabbi Wise tegen het zionisme, ‘de VS was het nieuwe zion’.

  Over de Protocollen, die zijn opgesteld door de tsaristische geheime dienst, zei Ford ‘dat die de realiteit weergaven’.

  In 1935 of zo gaf Ford de strijd op, na een wereldwijde boycot van Ford producten.
  Die boycot toonde aan dat hij gelijk had, over joodse macht.

  Dat Ford in joodse ogen een antisemiet was lijkt me overduidelijk.
  Waar hij ongelijk had, ik ben er benieuwd naar.

  Excuses voor ‘smerig stuk vreten zie ik niet’.
  Wie zwijgt stemt toe.

  Wat betreft haat tegen joden, nu we toch aan de gang zijn:
  uiteraard haatten katholieken tot aan de reformatie joden, zij waren niet ondergeschikt aan het gezag van de paus, toonden dus aan dat zijn gezag niet absoluut was.

  Hoe het kan dat rond 1880 opnieuw jodenhaat ontstond, nu antisemitisme genoemd, nadat joden in vrijwel alle Europese landen gelijke burgerrechten hadden gekregen, alleen de joodse Israelische geschiedkundige Katz legt het uit.

 27. 38

  @36: Hij had ongelijk over al deze dingen. Van de protocollen van de wijzen van Zion heeft hij niet alleen beweerd dat ze de realiteit weergaven, hij heeft ze ook gepubliceerd als echt terwijl het tegendeel al bekend was.
  Verder is het natuurlijk van de zotte om de achtergrond van één man toe te schrijven aan de daden van een hele bevolkingsgroep. Dat op zichzelf al is antisemitisch, als dit joden zou betreffen, maar de Dearborn Independent maakt dit erger door hierbij in te spelen op de karikaturen over joden: “belust op politieke macht, geld, uitspelen van staten tegenover elkaar.” enz.
  Beweren dat Ford alleen ageerde tegen de “verjoodsing” (wat is dat? Net zoiets als islamisering?) van Broadway, is volslagen lariekoek.

  Dat rond 1880 opnieuw jodenhaat ontstond door de burgerrechtenbeweging is lariekoek. lees bijv. David I. Kertzer met het boek “In Gods naam”/”the popes against the Jews” en je ziet dat al meteen na de val van Napoleon (code napoleon enzo) bijv. in de Italiaanse staten de pas verkregen burgerrechten worden afgenomen, de joden weer in de ghetto’s moesten wonen enz. Ervoor, in de periode van de Verlichting, woekerde antisemitisme net zo welig.

 28. 39

  @38:
  Kun je me nu eens uitleggen waarom Ford een boef was, en Wilders nu een held ?
  Wat betreft anti semitisme vanaf 1880 verwijs ik graag naar Solsjenytsyn, ook een antisemiet, en Katz, helaas voor jou een Israelische joodse professor.
  ‘From prejudice to destruction’, Jacob Katz, 1980, Cambridge MA.
  Uiterst vervelend is dat Katz joodse samenwerking als mede reden noemt.
  Verder is mij niet bekend dat Ford ooit de Protocollen als echt heeft betiteld.
  Dan nog wat, is het nu de joodse identiteit van ‘eeuwig onschuldige slachtoffers’ die joden zo idioot laat regeren op elke kritiek op joden, en zelfdestructief gedrag als dat van Moszcowics en anderen veroorzaakt ?

 29. 40

  @39: Waar beweer ik dat ik Geert Wilders een held vind? Waar beweert (de meerderheid van) joods NL dat zij GW een held vinden? Het is toch opvallend dat joods NL nauwelijks op hem stemt, zie http://www.cidi.nl/files/get/424.gif.

  Bespaar me trouwens je idioterie door familie Moszkovicz hierbij te halen. Heeft er net zo goed niets mee te maken of lijdt je aan (projectie)wanen? Kan je hulp voor krijgen.

  Ga je nu ook al wentelen in taalkundige spelletjes tussen “de realiteit weergeven” en “echt zijn”?

 30. 41

  @40:
  Je neemt geen afstand van ‘smerig stuk vreten’.
  Met lieden die elementair fatsoen ontberen is geen discussie mogelijk.
  Elementaire taalbeheersing ontbreekt ook, helaas.