Israël en het authentieke Syrië

Afgelopen weken waren we op vakantie waren in de Syrië. Cuba is niks meer aan want daar is iedereen al geweest, dus Syrië was een mooi alternatief. Het was geweldig om op vakantie te zijn in een land dat deel uitmaakt van de As van het Kwaad. De mensen waren erg aardig. Overal hingen portretten van de president, zo te zien ook al een aardige man. Vrouwen mochten niet alleen op straat, waarschijnlijk omdat ze anders in vervoering zouden raken van de portretten van de president.

Het land was ook, zoals het in de brochures heet, heel authentiek. Als het wat minder authentiek dreigt te worden, bombardeert Israël het wel weer terug naar echt authentieke staat. Een paar weken voordat we vertrokken had Israël een paar bommetjes gegooid. Het waarom was toen niet duidelijk. Bovendien weigerden Israël toe te geven dat überhaupt een luchtaanval was uitgevoerd. Langzamerhand kwamen toch wat details boven. Eerst noemde Israël het doel een terroristenkamp. Toen was het toch weer een ‘nucleaire faciliteit‘ met spul dat ingevoerd was uit Noord-Korea. Daarbij gaf Israel ook toe zonder toestemming door Turks luchtruim te zijn gevlogen (dat viel niet meer te ontkennen omdat ze wat troep hadden achtergelaten) maar dat gaf niet want de Turken hadden toch even wat anders aan hun hoofd.

syrievoor.jpgAlleen, of het nu werkelijk een opwerkingsfabriek was of iets anders, dat weten we nog steeds niet. In een interview met CNN protesteert Mohamed ElBaradei, de directeur generaal van het International Atomic Energy Agency dat is opgericht om gezamenlijk dit soort dingen in de gaten te houden, dan ook tegen de gang van zaken: “John Bolton three years ago went to testify before Congress and said there is concern about Syria. And yet, until today, we have not received information about any nuclear-related activities, clandestine nuclear-related activities in Syria. The bombing, again, happened, and we never, until today, received any piece of information. That to me is very distressful because we have a system. If countries have information thatsyriena.jpg the country is working on a nuclear- related program, they should come to us. We have the authority to go out and investigate. But to bomb first and then ask questions later, I think it undermines the system and it doesn’t lead to any solution to any suspicion, because we are the eyes and ears of the international community. It’s only the agencies and inspectors who can go and verify the information.”

En daar heeft-ie wel een punt.

 1. 1

  De Turken hebben waarschijnlijk lang en breed toestemming gegeven voor die Israelische vliegtuigen. Lijkt me ook logisch, aangezien de Israeliers anders ongeveer heel Syrie hadden moeten overvliegen. Via Turkije konden ze in een paar minuutjes Syrie in en uit. Gezien de niet zo smeuige relaties van Turkije en Syrie en de maar al te innige samenwerking van het Turksse en Israelische leger lijkt me dat erg plausibel.

 2. 3

  Hij heeft een punt in een ideale wereld,

  “because we are the eyes and ears of the international community. It’s only the agencies and inspectors who can go and verify the information.”

  Ik vrees dat een beetje veiligheidsdienst over betere informatie beschikt dan de respectabele inspecteurs van het IAEA.
  Ik denk niet dat Israel behoefte had aan een bevestiging van Baradei, nog los van de vraag of er inderdaad sprake was van enige nucleaire activiteit.

  Voornaamste punten die bij deze aanval gemaakt werden:
  1. Het zojuist aangeschafte afweersysteem van russische makelij kunnen we gemakkelijk hacken, ook in Iran
  2. We komen precies langs wanneer Noord Korea op visite is; we hebben voldoende informatievoorzieningen

  Oftewel preventieve spierballentaal cq testje draaien

  Getuige het gebrek aan reactie van syrische zijde had Israel of gelijk, of is Syrie overtuigd van de boodschap

  Het is inderdaad spijtig dat het vredige Syrie omsloten word door louter aggressieve en machtiger buren. Gelukkig hebben ze Libanon nog om hun frustratie op los te laten

 3. 5

  Elk gezond denkend mens was erheen gevlogen en had die boel gebombardeerd…Ik ben niet voor oorlog per se, maar nucleaire toestanden om de hoek is bombarderen geblazen!!

 4. 9

  @7: Turkije zal natuurlijk niet openlijk toegeven dat ze mee hebben gewerkt aan zo’n provocatie en dus formeel de van niets wetende beledigde spelen. Maar je maakt me niet wijs dat die Israelisch vliegtuigen van Alexandrette tot Viranşehir vliegen zonder opgemerkt te worden in een land waarin in elk dorp met meer dan 1000 inwoners een militaire post is, laat staan dat ze niets gemerkt hebben van de valse radermeldingen, die de Israeliers nodig hadden om de Syriers omtrent hun aanval te verwarren.

  @2: Nee dat kent Brechtje niet, want dat is geen Koran-dogma. Daarnaast vraag ik me af wat dat hiermee te maken heeft?

  @5: Dan stap maar in je vliegtuig. Zowel Belgie als Duitsland hebben nucleaire toestanden. Die van Syrie zijn overigens, op zijn zachts gezegd, twijfelachtig.

  @8: Syrie en Turkije hebben toch wat ruzie over water (met name vanwege dammen die Turkije in Tigris en Eufraat heeft gebouwd). Daarnaast erkent Syrie de annexatie van Alexandrette door Turkije niet (de Fransen hebben dat destijds afgescheiden en min of meer aan Turkije gegeven). Tenslotte beschuldigde Turkije Syrie ervan de PKK te steunen, maar dat schijnt opgelost te zijn.

  Even volledig speculerende, zou misschien dit ding een PKK&Hezbollah trainingskamp, raketopslag oid. geweest kunnen zijn die Syrie illegaal opgezet had. Dat zou de zwijgzaamheid van Syrie goed verklaren (officieel steunen ze geen van beide), alsmede de voorbeeldige medewerking van Turkije. Of het was alleen iets van Hezbollah en Israel heeft de medewerking geruild voor PKK-informatie of andere ondersteuning in Noord-Irak (als de geheime dienst in Oost-Syrie zit, kunnen ze ook in Noord-Irak zitten, of op zijn minst Koerdische informatie meekrijgen). Voor mij is dat een stuk plausibeler dan het kernreactor-verhaal.

 5. 10

  @Bismarck #9: ik denk dat je daar een aardige richting in slaat, alhoewel ik deze redenering voor het eerst lees (speculaties gaan over het algemeen over dat deze aanval pure confrontatie politiek is m.b.t. de Syrie – Iran relatie in voorbereiding op de aanval op Iran).

  In ieder geval, jouw idee dat het een aanval kon zijn geweest op iets dat te maken heeft met de aanvoer van wapens naar Hezbollah in Libanon klinkt mij erg redelijk. De oorlog tegen Libanon vorig jaar is immers gevoerd om de Hezbollah aanwezigheid nihil te maken aldaar. Dat is niet gelukt, maar wat Israel wel gelukt is, is om de “internationale gemeenschap” aan haar kant te krijgen wat betreft het voorkomen van herbewapening van Hezbollah. Ze (Israel) kan immers nog steeds – nu zelfs strenger dan voorheen – het Libanees luchtruim bevliegen.
  In dat licht is het niet zo vreemd dat Israel het aangedurft heeft om bombardementen op Syrie uit te voeren (achter de westerse diplomatieke gordijnen moet de aanval uitgelegd zijn, en ik kan inderdaad niet veel anders denken dan dat het een “preventie” aanval moet zijn geweest op een aanvoerplaats van materiaal voor Hezbollah – wij zijn daar immers als westerse landen om die aanvoer te voorkomen, en we kunnen die aanslag niet aan het publiek verkopen als agressie, want waarom zijn we daar dan nog die missie uit te voeren ter bescherming van een pure agressor?).

  Anyway, wat betreft Turkije: Israel heeft jarenlang de Koerden militair gesteund (trainingen etc), een doorn in Turkije’s oog. En lees het volgende artikeltje eens: Israel reassures Turkey over Kurds en je ziet de deal.

 6. 13

  @ bismarck #8: mij werd ook verzekerd, voor zo ver we over politiek konden babbelen dan, dat syrie en Turkije wel een béétje ruzie hadden gehad, m.n de alexandrette-kwestie, maar dat ze nou weer goede maatjes waren. best goede maatjes althans.

 7. 15

  Nou nee jij nu moet u toch eerst eens iets uitleggen voordat u larie beticht van “kwaadwillendheid” en hem vervolgens sommeert “op te rotten”. Ik wacht af.

 8. 16

  @nee jij, ik zie mijzelf niet kwaadwillend tegenover andere culturen en zeker de Arabische niet. De Westerse cultuur zou veel kunnen leren met open visier. Ik kwam en kom er graag, de taal geleerd (zakt alweer wat weg) vanuit de Koran door een Iman in Amsterdam waarbij het schrift werd doorgeplozen vanwege de taalkundige (heel lastige ) constructies.

 9. 18

  @ 17: taqiyya is de houding die sommige stromingen binnen de islam in de loop van de geschidenis hebben gehanteerd om vervolging te voorkomen. B.v. de Ismaïlieten van de 10e tot 12e eeuw. “Prijzenswaardig om te liegen tegen ongelovigen”, laster en smaad is dat.

  @ 16: Leg uit waarom je in de context van dit artikel taqiyya aanzwengelt dan. Iemand die de koran ’n beetje kent komt niet met de onzin dat “taqiyya” een korandogma is.

  @ 15: Kwaadwillend omdat het begrip taqiyya door islamofoben wordt gehanteerd om moslims aan te duiden als wolven-in-schaapskleren die zich anders voordoen dan de werkelijke bloeddorstige fanaten die ze zouden zijn. Wanneer dit begrip hier wordt gebruikt lijkt het alsof Larie wilde zeggen: de Syriërs en moslims in het algemeen zijn niet te vertrouwen, Brechtje, wat je zag en hoorde is allemaal gespeeld. Dat zijn kwaadwillende, haatzaaiende praatjes en diegene die ze gebruikt mag, ja, oprotten.

 10. 19

  nou, het zijn vaak wel een stel jokkebrokken die moslims .. maar goed, als het is om aan “vervolging” te ontkomen dan is het goed ;-)

 11. 20

  @ 19: “Nou, het zijn wel vaak jokkebrokken”. Leg eens uit waarom jij vindt dat moslims vaker liegen dan anderen, dat begrijp ik namelijk uit je woorden.

  Mocht je bijdrage humoristisch bedoeld zijn, het huilen staat mij nader dan het lachen bij het lezen van zulke onzinnige posts.

 12. 21

  Ik denk dat Sikbock maar voor zichzelf moet antwoorden maar gelovigen opzich zijn in de sociale omgang natuurlijk wel vaak jokkebrokken. Dat komt gewoonweg door het onnatuurlijke juk van Taboes & Verplichtingen dat geloven met zich meebrengt. Hoe strenger het geloof en hoe dwingender de sociale controle hoe meer gejokkebrok over zaken die voor ongelovigen volledig normaal zijn als: seksualiteit, gevoelens en persoonlijke meningen. Die elementen van sociale controle (repressie zoals u wilt) en orthodoxie komt men bij moslims veel tegen. Vandaar dat de opmerking van Sikbock helemaal niet zo gek is, maar je mag er natuurlijk geen beleid op maken. Alle mensen zijn gelijk.
  We zijn Rita niet!

 13. 22

  nou, nou niet huilen @ Noujij

  Wat Carlos zegt.. In de rechtspraak is het bovendien een gegeven dat moslims – ook al ligt het bewijs dik en onweerlegbaar opgestapeld – harnekkig hun onschuld blijven volhouden..

  De oorzaak daarvan is mogelijk dat de schijn ophouden (richting familie en sociale kring) vaak belangrijker voor ze is dan mogelijke strafvermindering als ze bekennen..

 14. 23

  De schijn van stoerzijn is er bijzonder belangrijk. Een groot cultuurverschil met Nederlanders (die willen graag de zeis zwaaien boven de maaivelders).

 15. 25

  Wij komen bij elkaar, praten over algemeenheden en draaien de lappenmand met clichés keer op keer om. Alles wat voor bespreking in aanmerking komt kennen we van buiten. Onze omgang kent geen enkele creativiteit.

  Je vraagt je af of het niet verstandig zou zijn elkaar te confronteren – of affronteren – met ongemakkelijke vragen, de kleine muurtjes in de maatschappij af te breken en elkaar te bekijken in het licht van de eeuwigheid waarin alle vragen zijn toegestaan.

  William Soutar via Achille vandenBranden

 16. 26

  @sikbock etc.: taqiyya gaat erover dat je je geloof mag verbergen, als anders je leven in gevaar is. Het is met name onder Shi-ieten en Druzen gewoonte geweest in tijden dat ze leefden in gebieden met in meerderheid intolerante andersgelovige meerderheden (bv. Soennieten of Christenen). Druzen bv. in Libanon deden alsof ze Soenniet waren om verolging te voorkomen.

  Soennieten beschouwen taqiyya als zonde en veroordelen het.

 17. 27

  @12: Grotten heb je niet overal. Daarnaast kan het ook oid. zijn (kantoor, hangar voor Hezbollahkleren of -medicijnen, misschien zelfs wapenfabriekje). Ik vind “Hezbollahdoelwit” in ieder geval hoe dan ook veel plausibeler dan nucleaire faciliteit (want hoe krijgen ze ongemerkt nucleair materiaal naar Syrie?). Aangezien het zo’n beetje op de weg van Irak naar Libanon ligt, zou het zelfs wel eens de plek kunnen zijn waar (een deel van) die honderdduizenden kalashnikovs lagen die de VS kwijt was.

  Ik durf er wel een weddenschapje op af te sluiten.

 18. 29

  @28: Das dan fijn voor je, maar ik denk dat je het toch bij de interpretatie van henzelf mag houden en niet die van Geert Wilders. Los daarvan kan ik de relevantie niet zien. Ik krijg steeds meer het gevoel dat #14 gelijk heeft en dat je in dit topic gewoon loopt te trollen.

 19. 33

  @30: Help mijn vertroebelde ogen dan even op gang, want ik zie niet wat taqqiyya te maken zou kunnen hebben met het zwijgen en ontkennen van het seculiere Turkije, het Joodse Israel en het seculiere Syrie over de bombardementen door de tweede op de derde met hulp van de eerste.

 20. 34

  No fight Bismarck, het is het niet waard..het speelt zich af in de marges.

  Op straat, niet in deep historical times zeg maar, is de gespletenheid wat waarheidsbevinding aangaat voelbaar. Contradictie met stoerheid.

  That’s all.