1. 1

    Duh, wel een totale stijging, maar de oude bossen worden hard weggewerkt. Natuurlijk is er minder biodiversiteit in een jonger ecosysteem.

    Daarnaast valt bij de tweede doorklik te lezen dat de Vietnamezen (in navolging van de Chinezen) wel hard bos laten kappen in de buurlanden, om hun eigen houtverwerkende industrie bezig te houden.

  2. 3

    …het gaat om vervanging van natuurlijk bos door een monocultuur van houtplantages.

    en om de verplaatsing van de kap naar de omringende landen. Ergo: de lokale statistiek geeft een rooskleurig beeld maar al een laagje verder gaat het al moeilijker.