IND geeft toe dat ze formulieren telt, geen mensen

Foto: IND (cc)

ANALYSE - Ik schrijf het al jaren, maar nu staat toch echt zwart op wit dat de IND een formulierenfabriek is en dat je van formulieren geen mensen moet maken. Het COA doet niet anders dan papieren mensen creëren en de pers blijft maar roepen dat het mensen zijn.

En is de pers nu echt zo achterlijk of doen ze net alsof?

Ik begin eerst met uitleg van enkele begrippen

Begrippen en betekenis cijfers IND

Eerste aanvraag: asielzoeker die naar ons land komt en een aanvraag voor asiel indient en geen nareis is.

Nareis: Een familielid, van een eerste aanvrager die een verblijfsvergunning heeft gekregen, die naar ons land mag komen. Neem een gezin: man, vrouw en drie kinderen. Man komt naar NL en gezin blijft achter. Man krijgt verblijfsvergunning en hij (of de nareis zelf) dient 4x een aanvraag –MVV, een soort visum- in om zijn vrouw en kinderen over te laten komen. Hij wordt dan referent genoemd in IND-jargon. Als de MVV’s worden ingewilligd dan mag de familie naar ons land komen en krijgen ze een verblijfsvergunning. Zij zijn dan de zgn. nareis. Tot voor een jaar geleden moesten ze ook nog apart een verblijfsvergunning aanvragen, maar dat hoeft niet meer.

De familie kan ook met z’n allen spontaan naar ons land komen. Er wordt dan 5x een eerste verblijfsvergunning aangevraagd en dit telt dan ook in de statistieken als 5x ‘eerste aanvraag’. In het geval dat de man vooruit gaat heb je 1x ‘eerste aanvraag’ en 4x ‘nareis’.

Tweede en vervolgaanvragen: eventuele extra aanvraag of aanvragen die een asielzoeker kan doen nadat zijn vorige aanvraag is afgewezen.

Asielinstroom: Het totaal van eerste aanvragen, nareis EN tweede en vervolgaanvragen. De IND hanteert graag het getal van asielinstroom. Een getal dat gulzig wordt overgenomen door de pers, maar wat niets anders betekent dat het zoveel administratieve processen zijn voor de IND. Ik vertaal dat als aantal formuliertjes.

Het is goed om te realiseren de statistieken van de IND dus NIET over mensen gaat, maar over procedures, aanvragen.

De Rapportages

In deze rapportage over het eerste half jaar van vorig jaar verwoordt de IND het voor het eerst heel duidelijk:

procedures niet vreemdelingen

Helaas zit dit stukje onderin in bijlage II, dus niemand heeft het gelezen. Het is echter volstrekt duidelijk:

De tabellen tonen altijd het aantal procedures, niet te verwarren met het aantal vreemdelingen!

Ook in de laatste rapportage

totaal vreemdelingenketen aanvragen beslissingen

…wordt duidelijk wat de asielinstroom is. Ook het COA ziet formulieren, geen mensen. – Ik kom straks nog terug op de cijfers over 2013.

Het COA maakt het in de jaarrapportage die ze gisteren presenteerde nog bonter:

COA

Ze maken van formulieren mensen. Met veel succes, zoals we straks zullen zien. Klopt het ook dat er een ‘ongekend hoge instroom’ is?

Dit is de ‘asielinstroom’ volgens cijfers van het CBS (2014 heb ik verhoogd).

f1

Er zijn zeven jaren waarin de asielinstroom hoger was dan in 2014. Het hoogste per maand in 2014 was in de maand mei met 3.684 en dat komt zelfs nog onder het gemiddelde per maand van de jaren 1993 en 1998.

Pers

Laten we als voorbeeld Nu.nl nemen met wat zij er gisteren over schreven:

Het aantal asielzoekers is vorig jaar fors gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. In 2014 meldden zich 29.790 asielzoekers in Nederland, het grootste aantal in tien jaar tijd.

Dit hoef ik dus niet meer uit te leggen. Rest nog te constateren dat het de zoveelste keer is dat de pers met de constatering komt dat de ‘asielinstroom’ hoger is in 2014 dan in 2013. Breng eens wat nieuws. Bijvoorbeeld dat in het eerste kwartaal van dit jaar het aantal asielzoekers – eerste aanvragen plus nareis – vrijwel gelijk was aan dezelfde periode vorig jaar (resp. 4.214 om 4.280). Plaatje:

f2

Bron: IND (X,X)

Duidelijk toch? We gaan verder met Nu.nl

In 2014 kregen 20.282 asielzoekers een verblijfsvergunning en vertrokken ze uit de azc’s naar een woning. Het jaar ervoor waren dat er 15.520.

Waar halen ze vandaan dat er 20.281 asielzoekers vertrokken naar een woning met een verblijfsvergunning? Hier:

COA2

Dus iedereen die uitstroomt gaat naar een woning (en heeft dus een verblijfsvergunning gekregen)? Natuurlijk niet. Opvallend is dat ook in het jaarverslag van de IND niet wordt vermeld hoeveel er uitstromen met een verblijfsvergunning en hoeveel zonder. Iedereen die asiel aanvraagt (inclusief nareis) stroom in bij COA en iedereen die geen verblijfsvergunning krijgt stroomt uit. Iemand die voor de tweede keer een verblijfsvergunning aanvraagt stroomt dus 2x in en 2x uit. Nergens staat in het COA-stuk dat die 20.282 een verblijfsvergunning hebben gekregen. Heeft nu.nl dat zelf verzonnen? Hebben ze gebeld met COA? Is het een complot of is het gewoon omdat ze niet tot tien kunnen tellen? Of houden ze meer van rechtse propaganda dan journalistiek?

15.520 asielzoekers hebben een verblijfsvergunning in 2013 volgens de uiterst populaire site nu.nl. Zoveel asielzoekers waren er nog geeneens.

lees ook: Duizenden spookasielzoekers waarin de Volkskrant zich in november 2013 volledig in de luren laat leggen (al dan niet vrijwillig) door COA met hun asielinstroom.

Conclusie

Laat maar.

——————————————————————————————————————–

Extraatje:

De volgende grafieken zal ik niet gebruiken als argument:

f3

Idem, maar nu vanaf januari 2014:

f4

Ik gebruik ze niet als argument (alhoewel ze ijzersterk lijken) tegen de IND omdat het geen enkele rekening houdt met de echte asielinstoom: eerste aanvragen worden pas vaak na maanden beslist en dan moet de nareis nog komen. Uit mijn berekeningen zou blijken dat de instroom van een kleine 22.000 in 2014 eerste aanvragen heeft geleid en nog zal leiden tot in totaal 17.000 toekenningen eerste aanvraag (mijn berekende percentage toekenningen is 79%).

‘Normaal’ is dat iedere twee eerste toekenningen worden gevolgd door één nareis. Uit mijn analyse van cijfers van Eurostat lijkt het sterk of die ‘normale’ verhouding is verstoord. Ik zie dat er meer mannen (Syriërs) alleen komen (over de Middellandse Zee vermoedelijk) en (vermoedelijk) hun familie achterlaten. Aangezien Syriërs vrijwel allemaal een verblijfsvergunning krijgen zal de nareis alsnog groter zijn dan we gewend zijn. Het totaal aantal verblijfsvergunningen (eerste plus nareis) dat op grond van de eerste aanvraag 2014 zullen worden afgegeven raam ik dan ook op 31.000.

Het valt niet mee om dit soort analyses te kunnen maken. Dat komt omdat er geen cijfers zijn die een groep door de tijd volgt. Cohortbenadering noemt men dat. Bijvoorbeeld: wat is in de loop van de tijd gebeurd met een groep eerste aanvragen van het eerste kwartaal 2013? Hoeveel hebben er een verblijfsvergunning gekregen? Hoeveel afwijzers zijn er in beroep gegaan? Hoeveel tweede aanvragen? Hoeveel nareis? Dat allemaal in aantallen in de kwartalen erna weergegeven. Dat zou een belangrijke verbetering zijn van de totale onzin die nu wordt gepresenteerd.

Men grijpt alles aan om maar te kunnen hakken op asielzoekers. Dat de woningnood de schuld van de asielzoekers is er een van. Onderstaand plaatje laat zien uit welke periode onze huidige woningvoorraad stamt:

aantal woningen in NL per 10 jaar

De meeste woningen werden gebouwd in de periode 1965 tot 1975. Dat was nog in de periode na WOII waarin de woningnood volksvijand nummer 1 was. Toen kwam de periode die zeer sterk gericht was op eigen huizen hebben en de woningproductie daalde sterk. Als de productie was gehandhaafd van 1965-1975 dan hadden we nu meer dan 1,6 miljoen woningen méér gehad. Voor de eerste aanvragers en hun eventuele nareis uit 2014 zijn ongeveer 15.000 woningen nodig. Wie heeft nu de schuld dat er een tekort aan woningen is? De asielzoeker?

mensen formulieren 2013

Links mensen, rechts formulieren. Er zijn door asielzoekers in 2013 extra 3.257 aanvraagformulieren ingevuld. Voor de IND hoort die bij de asielinstroom. Het aantal mensen is dus 3.257 lager.

mensen formulieren 2014

Bron: IND

Reacties (22)

#1 Maggi

Dank voor de duiding wederom, ga zo door!

Nog een kleine toevoeging. Als nu.nl schrijft dat

In 2014 kregen 20.282 asielzoekers een verblijfsvergunning en vertrokken ze uit de azc’s naar een woning. Het jaar ervoor waren dat er 15.520.

Dan suggereren ze daar ook nog eens heel sterk mee dat het uit en AZC vertrekken met een verblijfsvergunning één op één betekent dat er een woning uit de woningvoorraad belast wordt. Terwijl dat bij de nareis natuurlijk niet zo is.

Onhandig geformuleerd of stemmingmakerij?

 • Volgende discussie
#2 Inkwith Barubador

Berichten op Nu.nl zijn voor 99% gekopieerd van het ANP.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Inca

Toen ik de koppen in de krant zag, hoopte ik meteen dat jij een stuk zou schrijven over hoe het wel zit. Dank!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Niet JeZus

@1: “Onhandig geformuleerd of stemmingmakerij?”

Stemmingsmakerij, zonder meer. Dat zie je in veel meer berichtjes in het nieuws.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Prediker

@2 Klopt. Beetje Googelen leert dat alle kranten en websites ongeveer hetzelfde stukje hebben opgenomen.

Ze papegaaien allemaal het ANP na, tot en met formuleringen van hele alinea’s aan toe. Zit op elke redactie een redacteur gewoon te knippen en te plakken. In een enkel geval plegen ze zelf nog een telefoontje, maar veel van wat je in de media leest wordt bepaald door het ANP.

Ik heb het daar nog over gehad met Flip, en die wist me vertellen dat het ANP de framing vaak gewoon overneemt van de IND. Kortom, de media functioneren op die manier gewoon als kritiekloze spreekbuis voor een overheidsdienst en haar belangen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Le Redoutable

Een nogal vreemde conclusie. Ten eerste staat er in het gelinkte artikel het aantal aanvragen en niet het aantal toegelaten personen en ook een 2e aanvraag is gewoon een aanvraag. Ook een heraanvrager moet opgevangen worden en maakt kans een verblijfsvergunning te krijgen, dus zo gek is het niet dat hij bij de asieldruk op Nederland wordt opgeteld.

Ten 2e bestaat een gezin met vader, moeder en 2 kinderen gewoon uit 4 personen, zowel op papier als in het echt. Dat nareis geteld wordt als extra asielinstroom lijkt me dus volkomen logisch. Het lijkt er op dat de schrijver huizen telt i.p.v. mensen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Flip van Dyke

@1 Het viel mij ook op, maar heb het laten zitten. Dat er bij de uitstroom gewoon afgewezenen zitten vond ik al erg genoeg.

Ik schrijf dat uiteindelijk, als alle 31.000 binnen zijn, je 15.000 woningen nodig hebt, maar er zitten ook de nodige alleenstaanden tussen. Dan kan je ook aan aan een kamer denken.

@2 Dit komt inderdaad van het ANP. De kwaliteit van hun berichtgeving over de cijfers van asiel en migratie is al jaren abominabel.
Het neemt niet weg dat de pers het gewoon blind overneemt, terwijl iemand die zich er een beetje in heeft verdiept onmiddelijk weet dat het onzin is.

Edit: ik zie dat Prediker ook al op het ANP gereageerd heeft

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Prediker

@7 Flip, ik had nog wel een vraag naar aanleiding van die laatste twee grafieken in je stuk:

Je hamert nogal op het onderscheid tussen mensen en formulieren (aanvragen), en dat je die niet door elkaar moet halen, maar als ik dan het totaal aantal mensen (eerste aanvragers plus nareizigers) in vergelijk met het totale aantal formulieren in de jaren 2013 en 2014, dan ontloopt dat elkaar in beide jaren toch ook weer niet zoveel?

In 2013 was het reële aantal mensen dat asiel aanvroeg in Nederland 13.467 en bedroeg het aantal formulieren aanvragen 16.724. In 2014 bedroeg het reële aantal mensen 27.168 en het aantal formulieren 29.891.

Daar zit steeds slechts een verschil in aantal in van een paar duizend, maar het is nou ook weer niet zo dat de indruk wordt gewekt dat er tienduizenden mensen meer asiel aanvragen dan er in werkelijkheid doen, begrijp ik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Flip van Dyke

@6 In beide artikelen heeft men het over het aantal asielzoekers (dat heeft aanklopt, naar ons land is gekomen).

Geen mens interpreteert het anders dat dat er in 2014 29.700 naar ons land zijn gekomen en dat het in 2013 om 14.477.

Nergens staat dat het totaal aantal ingevulde formulieren is en niet het aantal mensen dat naar ons land is gekomen.

Ik tel toch ook de nareis? Zie laatste twee plaatjes.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 kevin

Sanoma is bijna net zo erg als TMG op dit soort onderwerpen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Flip van Dyke

@8 In 2013 is het percentage formulieren 25% hoger dan het aantal mensen. Ik noem dat niet gering. In sommige jaren is het percentage nog hoger. In 2014 is het wel duidelijk minder en dat komt door het hoge percentage toekenningen.

Het speelt ook mee als je kijkt naar het percentage toekenningen. De IND telt dan altijd mee tweede en vervolgaanvragen. Hoe meer tweede aanvragen hoe lager het toekenningspercentage (kom straks met cijfers).

Het voortdurend tellen van de instroom kan ook een stimulerend effect hebben op de administratie door heel veel eerste aanvragen af te wijzen waardoor er veel tweede en vervolgaanvragen komen en dus hogere cijfers in de pers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 mark3000

Links mensen, rechts formulieren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Flip van Dyke

Bij de berekening van het toekenningspercentage (TP) neemt de IND het aantal positieve beslissingen op het totaal aantal aanvragen.

Als 100 mensen asiel aanvragen en die krijgen allen een verblijfsvergunning dan is het TP 100%. Als die 100 worden afgewezen en vervolgens breekt er een burgeroorlog in het herkomstland uit dan kunnen zij een nieuwe aanvraag indienen (dat is dan de vervolgaanvraag). Als ze nu allemaal alsnog een verblijfsvergunning krijgen dan is het TP volgens de IND 50%. In hun optiek klopt dat ook. Voor mij is het echter 100%: er komen er 100 binnen en die krijgen -uiteindelijk- een verblijfsvergunning.

De IND komt dan ook uit voor 2013 op 47% TP en voor 2014 op 65%.
Ik kom uit voor 2013 op 67% en 2014 op 78%.
Mijn cijfers zijn niet helemaal zuiver omdat ik niet precies weet hoeveel vervolgaanvragen in de jaren zijn beslist, maar het geeft wel een idee hoeveel het kan verschillen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Diener

@5: Over Papegaaien gesproken: Het ANP had in een zekere periode de bijnaam ‘Adolfs Nieuwste Papegaai’.
Tegenwoordig is het een BV waarvan alle aandelen in handen zijn van de Vereniging Veronica. Niks Algemeen Nederlands dus. Dat suggereert iets publiek/non profit achtigs.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Jelle Haandrikman

Dus de IND rapporteert voornamelijk over hoe druk ze het hebben met de administratie. Ze rapporteren niet netjes hoe druk Nederland het heeft met opvang van al die mensen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Folkward

@15
Ja. Maar bedenk dan ook dat de meeste documentatie die welke organisatie dan ook doet, meestal voor zichzelf is, en niet voor iemand buiten het bedrijf. Het voornaamste doel van de IND is niet informatie verzamelen over vluchtelingen, dat doet iemand anders maar. De voornaamste informatie die voor hun (intern) van belang is, is dan ook het aantal aanvragen.

’Iemand anders' kan het CBS zijn, of journalisten (zoals Flip). En het journaille zit onder druk, onder tijdsdruk, onder ‘winstdruk’. Zo’n geheim is dat nou ook weer niet; zelf heb ik erover geschreven dat media klakkeloos het CPB napraten dat er ‘X aantal banen bijkomen’, terwijl het CPB dat niet zegt (en dat niet kan zeggen) en vakjargon en borreldefinities door elkaar halen. Dat laatste zie je bijv. ook terug in de quote van Flip over de ‘uitreizende asielzoekers’

Dus iedereen die uitstroomt gaat naar een woning (en heeft dus een verblijfsvergunning gekregen)? Natuurlijk niet.

Daarnaast kun je je afvragen wie -behalve de lezer die zichzelf volledig en correct wil informeren- er belang bij heeft om achter betere cijfers te komen.
-De IND zal het misschien wel best vinden, zolang er maar meer geld komt, want je kan toch niet verwachten dat ze ook nog extra administratieve handelingen gaan doen met hetzelfde geld? Daarnaast komt er dan nog mogelijke imagoschade voor hun bij: als zij het verkeerd doen (niet goed genoeg nazoeken of iets wel écht een eerste aanvraag is, en niet een latere aanvraag, maar onder een ander pseudoniem), zijn de rapen gaar, ze hebben meer geld nodig ‘om hetzelfde te doen’.
-Om een land goed te besturen heb je accurate gegevens nodig, ja. Maar Nederland leunt qua bestuur sterk op politieke partijen. Maar politieke partijen zijn er meer bij gebaat als de statistieken nog een beetje rekbaar zijn (zo kan er aan één kant van het spectrum nog vraagtekens gesteld worden bij de criminaliteit van jongens van een bepaalde afkomst, en aan de andere kant kunnen cijfers over ‘massa-immigratie’ gratuit overdreven worden).
-Journalisten zijn vrij veel tijd bezig met het uitzoeken van precieze gegevens. Zeg maar de 80/20 regel: voor 4 alinea’s ‘ANP-waardige’ nieuws hoeven ze hun hand niet om te draaien, voor die 5e moeten ze toch 4x zoveel moeite dan voor die eerste 4. Laat dan maar zitten. Alleen wat grotere nieuwsconcerns hebben geld vrij om daarvoor per katern iemand in te huren. En de helft die proberen dat dan ook (Spiegel, Guardian), de andere helft besteedt dat liever aan berichten die het goed doen (Fox, TMG).

@Flip, ik heb vooral wat vragen over de kleine verschillen in cijfertjes. Op dit moment kan ik niet echt beoordelen of dat een typo is, of berust op een andere berekening, kun jij dat inschatten?

Het gaat om:
29.790 volgens nu.nl vs. 29.890 die het IND noemt.
Jij typt ‘Waar halen ze die 20.281 vandaan?’ Terwijl ze het hebben over 20.282.

@6 Helemaal mis, lijkt me. Het konijn dat steeds om worteltaart vraagt, is wel elke keer klant, maar loopt niet elke keer weg met de worteltaart (vies he!). Wat Flip wil zeggen is dat ‘asieldruk’ gretig wordt overgenomen als ‘asielzoekersdruk’, oftewel: het konijn dat vier keer vraagt om worteltaart wordt gezien als 4 bestellingen, (en waar er vaak ook vanuit wordt gegaan dat die bestellingen ook allemaal voldaan dienen te worden: 4 taarten). Het konijn loopt weg zonder taart (ingewilligde asielaanvraag), maar volgens gebrekkige boekhouding zijn er wel ‘4 taarten verkocht’.

Het voorbeeld van papa en mama met twee kinderen ging (zoals ik het lees) niet over het tellen van huizen/huishoudens versus mensen. Ik zie Flip van Dyke er niet mee zitten dat de nareis ook wordt geclassificeerd als asielzoekers, maar het ging volgens mij meer over de balans ‘vermijdbaar asielzoekersschap’. Je kunt een streng of los asielzoekersbeleid voeren, oké. Maar als je de Verklaring van de Rechten van de Mens (en van Het Kind) hebt getekend, kun je er niet omheen om ook de moeder en de kinderen toe te laten. (Maar Flip, bedoel je dit ook?)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 JANC

@17: Wat wil je precies met die link bereiken? Ik denk bijvoorbeeld voornamelijk “fijn!”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Dante

@18: niets gewoon wat relevante informatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Flip van Dyke

@16 Door verandering van de registratie is het een puinhoop geworden. Vanaf 28 maart 2014 kreeg de nareis een MVV (visum) waarmee ze na binnenkomst in Nederland ambtshalve een verblijfsvergunning kregen. Voor die tijd dienden ze ook nog een aanvraag verblijfsvergunning aanvragen en kwamen zo in de statistieken terecht.

Het CBS is gewoon doorgegaan met hun cijfers. Het tweede kwartaal was een overgangsperiode, maar vanaf juli 2014 zit er helemaal geen nareis meer in de cijfers van het CBS.

Daarnaast werden er ook nog in 2014 veranderingen doorgevoerd in de registratie van Eurostat.

Gevolg is dat er een complete puinhoop is ontstaan. Iemand zou eens de moeite moeten nemen hoeveel aantallen asielzoekers over 2014 door de verschillende media is gemeld.
Zie hier bijvoorbeeld het NRC van vorige week http://www.nrc.nl/nieuws/2015/04/16/grootste-aantal-asielzoekers-in-10-jaar-tijd-maar-minder-dan-gevreesd/ dat constateerde van het CBS over 2014 meldde dat er 24.000 asielzoekers waren.

Allereerst werd er gerapporteerd door de IND dat er 30.023 asielzoekers naar ons land zouden zijn gekomen. De Volkskrant schrijft 30.020 http://www.volkskrant.nl/politiek/ruim-30000-asielverzoeken-in-2014~a3842992/ en zet daar als kop boven: Ruim 30.000 asielverzoeken in 2014. Voorbeeld van niets van cijfers snappen.

Voor de rest is het niet van belang dat de cijfers nu precies kloppen. Van belang is dat er inzicht bestaat in hoeveel mensen er naar ons land (zijn ge)komen en hoeveel daarvan een vergunning krijgen.

De IND geeft cijfers die een totaal verkeerde indruk geven. Kritiekloos neemt de pers die over. Als er al een vraagteken wordt gezet, zoals bij de NRC, dan krijgt dat toch geen vervolg.

Zie ook mijn op een na laatste artikel Aantal asielzoekers 2014 naar beneden bijgesteld http://www.flipvandyke.nl/2015/04/aantal-asielzoekers-2014-naar-beneden-bijgesteld/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Sjap

Flip,

Asiel is maar goed voor 5% van de geregistreerde migratiemotieven (2013). En het gaat de gemiddelde nieuwsconsument simpelweg om ‘buitenlanders’.
Geen enkele nuancering van formulieren/asielzoekers/migranten/etc. gaat mensen helpen om te gaan met hun onwil & onmacht om in een wereld te leven die sinds 50 jaar in gigantisch tempo aan het globaliseren is.
Het is die onwil & onmacht, niet de cijfertjes.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Flip van Dyke

@Sjap Doordat de #IND een fantastisch nieuw administratiesysteem heeft, INDIGO, die voorlopig alleen maar goed lijkt voor het uitrekenen van de golfhandicap van de ambtenaren, hebben we na 2011 geen immigratiecijfers naar reden meer. Misschien komt het nog weer. Voor 2012 en 2013 zal het inderdaad op 5% asiel van de buitenlanders die immigreerden neerkomen.

 • Vorige discussie