1. 2

  @Bookie
  ik kan het woord grondwet maar niet vinden in dat interview met Hennis. Gaat het dus toch om symbolen.

  En de grote vraag is natuurlijk wie dan gaat bepalen wat een religieus symbool is. Gaat de overheid een index van te verbieden religieuze symbolen opstellen?

 2. 4

  “Dat is onzin, want de vrijheid van godsdienst is in zo veel andere artikelen geregeld: de vrijheid van vergadering, de vrijheid van meningsuiting. In feite is het artikel waarin die vrijheid van godsdienst is vervat overbodig.’”

 3. 5

  @1, Dan heb je het interview slecht gelezen. Hennis spreekt uitgebreid over boerka en hoofddoek, stelt Frankrijk aan ons ten voorbeeld, en besluit met de conclusie: “Het debat: wanneer draag je de hoofddoek? Dat zou ik graag voeren. Een meer beschouwend debat over de scheiding van kerk en staat.”

  Hennis zegt vervolgens niet dat “god uit de grondwet” moet, maar dat ze de vrijheid van godsdienst overbodig vindt. (Dit punt presenteert ze als tegenargument tegen christelijke partijen die haar voorstel op een verbod van religieuze uitingen door ambtenaren, scholieren en studenten als een aantasting van de vrijheid van godsdienst zouden beschouwen. Ze is hier behoorlijk in de war, maar dat terzijde.)

  Tenslotte stelt Hennis nog dat in Nederland “de kerk […] behoorlijk in de staat getreden” is, en geeft als voorbeeld “ritueel slachten”. Waarom “ritueel slachten” een voorbeeld is van “de kerk” die “in de staat treedt” is volstrekt onduidelijk, maar het feit dat Hennis juist dit voorbeeld geeft ondersteunt Heijnes stelling dat de hele discussie over de neutraliteit van de staat gemotiveerd wordt door cultureel onbehagen over de islam