Hoge Raad beperkt 137c (en redt Wilders?)

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,
Vrouwe Justitia (Foto: Flickr/nyghtowl)

“Het hof heeft geoordeeld dat de verdachte zich met zijn poster met daarop de tekst ‘Stop het gezwel dat Islam heet’ onnodig grievend heeft uitgelaten over de Islam. Het hof heeft daaraan de gevolgtrekking verbonden dat ‘gezien de verbondenheid tussen de Islam en haar gelovigen’ deze uitlating reeds daardoor ook beledigend is voor ‘?die groep mensen die de Islam belijden’. Het hof heeft daarmee een te ruime uitleg gegeven aan de in art. 137c, eerste lid, Sr voorkomende uitdrukking ‘een groep mensen wegens hun godsdienst’.”

“Daarom heeft de Hoge Raad de uitspraak van het hof vernietigd en de verdachte van het hem tenlastegelegde vrijgesproken.”

De Hoge Raad vernietigt een uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch, omdat het inmiddels beruchte artikel 137c waarop deze beoordeling berustte niet van toepassing is op deze uitlating. De Hoge Raad geeft ook expliciet aan wat de gevolgen van deze uitspraak zijn voor de zaak Wilders:

“De uitspraak van de Hoge Raad in de zaak van de verdachte M.B. betekent dat de rechter die eventueel over een tenlastelegging op dit punt in de zaak tegen Wilders moet gaan oordelen, zal moeten onderzoeken of – zoals de Hoge Raad hier heeft overwogen – een uitlating onmiskenbaar betrekking heeft op een bepaalde groep mensen die zich door hun godsdienst onderscheiden van anderen.”

Wilders zelf beweert altijd dat hij niks tegen moslims heeft, alleen tegen de islam. Dat zou dus betekenen dat hij vrijgesproken gaat worden. De vergelijking tussen de Koran en Mijn Strijd en een uitspraak als ‘de islam is het Kwaad zelf‘ lijken na deze uitspraak in ieder geval niet meer strafbaar te zijn. Maar geldt dat ook voor ‘geen islamieten meer Nederland in’? Daar lijkt het toch echt te gaan over ‘een bepaalde groep mensen die zich door hun godsdienst onderscheiden van anderen’.

Gezien de uitspraak van de Raad lijkt het overigens sterk dat het cassatieverzoek van Moszkowicz gehonoreerd gaat worden. Waarom anders deze aanwijzingen aan rechters die de zaak gaan behandelen?

Reacties (17)

#1 Joost

En terecht. Maar had “Stop het moslim-gezwel” dan niet gemogen?

 • Volgende discussie
#2 Hellemokers

Mooi beslissing.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 pedro

Wel consequent. De aanhangers van de theorie, dat je door polarisatie meer bereikt dan door overleg, moeten tevreden zijn met deze beslissingen. “Stop het gezwel dat jodendom heet” mag nu ook weer, blijkbaar. Termen als ‘intifada’ zijn voor mietjes.

[img]http://www.eenveiligamsterdam.nl/images/cached/resample_page/cms_visual_862.gif[/img]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Inje Reed

@ Pedro
Het doel heiligt de middelen niet. Het veroorzaakt misschien wel poleralisatie, maar dat is een bijzaak. Het gaat hier om vrijheid om te mogen zeggen wat je wil. En waarom mag iemand geen kritiek uiten op de Islam, of het Christendom, maar wel op het liberalisme en socialisme. Godsdiensten zijn niet heilig en dienen niet ontzien te worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Joost

“Het gaat hier om vrijheid om te mogen zeggen wat je wil.”

Die vrijheid is een illusie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 pedro

@inje Reed: en wat wil je daarmee zeggen? Of beter gezegd, waarom zet je ‘@pedro’ boven je reactie, want ik zie niet, waar jouw reactie strijdig is met mijn reactie.

Inhoudsloze kritiek is in in mijn ogen hetzelfde als schelden. “Stop het gezwel dat islam / jodendom heet” en het plaatje van Wilders zijn voor mij dus allebei vormen van schelden, omdat er in geen van de gevallen sprake is van kritiek met enige inhoud. Van mij mag je zeggen wat je wil, maar verwacht van mij niet, dat ik inhoudsloze kritiek als een belangrijk onderdeel van de vrijheid van meningsuiting ga beschouwen, of dat ik de vrijheid om elkaar te beschimpen ga verdedigen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Inje Reed

@ 6
Ik adresseerde jouw om het volgende: ”De aanhangers van de theorie, dat je door polarisatie meer bereikt dan door overleg, moeten tevreden zijn met deze beslissingen”. Hieruit veronderstel ik dat je van mening bent dat Wilders uitspraken polariseren. Maar of het polariseert of niet is niet van belang. Daarnaast was ik niet op de hoogte van het feit dat je alleen iemand mag aanspreken wanneer elkaar reacties strijdig zijn met elkaar.
Je laat je wel een beetje kennen door zo vals te reageren en mijn kritiek inhoudloos te noemen wat jij gelijksteld aan schelden. Het was niet mijn bedoeling om scheldend op je over te komen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 pedro

@7:

Hieruit veronderstel ik dat je van mening bent dat Wilders uitspraken polariseren

Heel goede veronderstelling, hoewel ik dat niet a priori over alle uitspraken van Wilders zou willen zeggen, maar in veel gevallen is dat gewoon zo. Ben jij van mening dat dat niet zo is, dan?

of het polariseert of niet is niet van belang

Waarom niet? Ik dacht dat ik duidelijk aan heb gegeven, dat naar mijn mening mensen meer bij elkaar kunnen bereiken door met elkaar te overleggen dan door tegengestelde standpunten in te nemen en in het geschreeuw naar elkaar toe (dat wil ik geen overleg noemen) steeds radicalere standpunten in te nemen. Polariseren is bijvoorbeeld eerst (heel terechte) kritiek leveren op bepaalde passages in de bijbel, vervolgens de hele bijbel op grond van die passages een oorlogszuchtig boek te noemen en ten slotte de bijbel een fascistisch boek te noemen.

was ik niet op de hoogte van het feit dat je alleen iemand mag aanspreken wanneer elkaar reacties strijdig zijn met elkaar

Hoezo zou dat niet mogen? Ik vroeg je alleen waarom je mij aansprak, omdat ik het verband tussen jouw en mijn reactie miste. Ik vroeg dat heel netjes en heb niet gezegd, dat je me niet aan mocht spreken. Dat heb je nu in je reactie verklaard. Je hebt daarbij wel gelijk, dat je iemand niet per se aan hoeft te spreken, omdat je mening strijdig is met de ander. je kan dat ook doen, wanneer je iemand´s mening juist bij wil vallen, maar die indruk kreeg ik niet van je vorige reactie op mij. Ik meende dat je reactie #4 niet was bedoeld om mijn standpunt te ondersteunen. En om iemand aan te gaan spreken, terwijl je niet op die persoon wil reageren, lijkt me niet erg zinnig.

Je laat je wel een beetje kennen door zo vals te reageren en mijn kritiek inhoudloos te noemen

Dat heb je verkeerd begrepen. Ik doelde op de uitspraken als “Stop het gezwel dat islam / jodendom heet” en het plaatje van Wilders. Dat is inhoudsloze kritiek op islam / jodendom /Wilders. Mijn excuus voor het feit, dat mijn vorige reactie zo op je over kwam en zie, dat dat moet komen door de eerste zin van mijn 2e alinea. Die alinea had ik niet bedoeld als vervolg op de 1e alinea. Je kwam op mij ook niet scheldend over.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Kropotkin

Gezien de uitspraak van de Raad lijkt het overigens sterk dat het cassatieverzoek van Moszkowicz gehonoreerd gaat worden.

Dat vraag ik me af. Het lijkt me dat de vergelijking koran-mijn kamp en fascisme-islam gelukkig niet als een strafbare belediging van (een paar) moslims gezien (137c) wordt maar het ondefineerbare haatzaaien (met dat mooie binnenrijm) en discriminatie (137d) blijft een optie.

Wel prettig dat de HR ook een beetje Hirsch-Ballin op zijn plaats heeft gezet.

#3 Gelukkig ook dat de aanhangers van de theorie, dat je door polarisatie niet meer bereikt dan door overleg, tevreden kunnen zijn met deze beslissingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 pedro

@9:

Gelukkig ook dat de aanhangers van de theorie, dat je door polarisatie niet meer bereikt dan door overleg, tevreden kunnen zijn met deze beslissingen

Die zijn allemaal blij met het feit, dat de rechter zich over dit soort zaken uitspreekt. Daar pleiten zij in alle gevallen voor.

Met de uitspraak zelf zijn we minder blij, omdat we dit niet als goede of beredeneerde argumenten zien, die iets toe voegen aan een discussie, en die wanneer ze bij een overleg gebruikt worden, het overleg alleen maar verstoren. Daar zijn de vergadertijgers dus ook blij mee. Ik neem aan dat dat je redenatie daar achter is, want voor de rest zie ik geen voordelen voor degenen, die overleg boven confrontatie en praten boven slaan prefereren. Jij wel?

dat de vergelijking koran-mijn kamp en fascisme-islam gelukkig niet als een strafbare belediging van (een paar) moslims gezien

Dat is niet helemaal juist natuurlijk, maar dat heb je waarschijnlijk gewoon iets te snel getypt en niet goed nagelezen. De beledigingen zijn niet strafbaar, omdat ze een godsdienst beledigen en juist niet bedoeld zijn om (een paar) moslims te beledigen. Daar is de hele verdediging op gebaseerd en die redenatie is door de rechter overgenomen. De rechter stelt duidelijk, dat de opmerkingen wel strafbaar zouden zijn, als ze de bedoeling hadden (een paar) moslims te beledigen.

Gek eigenlijk, dat we het nu ineens heel genuanceerd over (een paar) moslims hebben. Als ik die nuancering gebruik in discussies over de radicale islam, wordt ik er vaak van beschuldigd, dat ik de vrijheid van meningsuiting probeer te beknotten. Ik kan me overigens niet herinneren, dat door jou gebeurde, en ga dat ook niet uitzoeken. Ik ben al lang blij, als iemand, die straffe uitspraken over islam of moslims doet of verdedigt, dat heel genuanceerd doet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Kropotkin

Met de uitspraak zelf zijn we minder blij

Groepje gevormd?

omdat we dit niet als goede of beredeneerde argumenten zien, die iets toe voegen aan een discussie

Een hardop uitgesproken mening die niet in jullie straatje te pas komt of volgens jullie geen beredeneerd argument is , zou maar beter verboden zijn volgens jullie. Wie zijn jullie eigenlijk?

Dat is niet helemaal juist natuurlijk
Dat is helemaal juist natuurlijk want dat lijkt me de consequentie van de uitspraak.

omdat ze een godsdienst beledigen
Dat heb je waarschijnlijk gewoon iets te snel getypt en niet goed nagelezen.

Uit de uitspraak:
(Dit artikel stelt niet strafbaar het zich beledigend uitlaten over een godsdienst, ook niet als dat gebeurt op zo?n manier dat de aanhangers van die godsdienst daardoor in hun godsdienstige gevoelens worden gekrenkt)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 pdekker

@11:

Groepje gevormd?

Nee hoor, ik hoor slechts tot het door jou benoemde groepje (aanhangers van de theorie, dat je door polarisatie niet meer bereikt dan door overleg, maar weet niet wie daar nog meer bij horen.

Een hardop uitgesproken mening die niet in jullie straatje te pas komt of volgens jullie geen beredeneerd argument is , zou maar beter verboden zijn

Daar draaf je gelijk weer vreselijk door, maar dat is een bekend gegeven aan de rechterkant van de samenleving. Ik heb het nergens over een verbod van obstructieve uitlatingen in een discussie, debat of overleg gehad. Maar ik had natuurlijk moeten weten, dat iedere vorm van kritiek op de VVM nieuwe stijl uitgelegd wordt als een poging tot verbieden en de mond snoeren. In de VVM nieuwe stijl mag je schelden, razen en tieren tegen iedereen en als iemand daar aanmerkingen op heeft, is dat een tegenstander van de vrijheid van meningsuiting.

Dat is helemaal juist natuurlijk want dat lijkt me de consequentie van de uitspraak

Als dat de consequentie LIJKT, is je bewering, dat dat helemaal juist is op zijn minst uiterst voorbarig. Pas als je zeker weet, dat dat de consequentie IS, zou die conclusie juist zijn.

Dat heb je waarschijnlijk gewoon iets te snel getypt en niet goed nagelezen

Je eigen geselecteerde citaat uit de uitspraak bewijst mijn gelijk al. vertel op, wat sanp je niet aan de woorden “het zich beledigend uitlaten over een godsdienst” en waar baseer je daar op, dat dit een vrijbrief is om andere mensen te mogen beledigen? Als je Wilders, Mosko, of de Den Bosch verdachte 8of zijn advocaat) zou zijn, zou dat zelfs een uitermate slap argument in deze discussie zijn, omdat je je dan bij de verdediging van je zaak beroept op het feit, dat je met je opmerkingen niet de bedoeling had om mensen te kwetsen, maar slechts over een godsdienst sprak, om vervolgens met de uitspraak, die die lijn van verdediging accepteert, te gaan beweren, dat je daar mensen mee mag gaan beledigen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Kropotkin

@12, je groepje bestaat iig al uit 2.

ik hoor slechts tot … , jaja, probeer je er maar weet uit te lullen.

Daar draaf je gelijk weer vreselijk door … Jullie schrijven toch egt Met de uitspraak zelf zijn we minder blij, omdat we dit niet als goede of beredeneerde argumenten zien … . Wat is er dan mis met mijn interpretatie? Of jullie moeten hiermee bedoelen dat jullie de argumentatie van de HR niet goed beredeneerd vinden. Dat kan natuurlijk ook.

Je eigen geselecteerde citaat uit de uitspraak bewijst mijn gelijk al.
:-), dan wordt het weer eens tijd voor een opfriscursus Nederlands. De van Dale lijkt me een goed begin voor jou (en wellicht ook voor je groepje).

(ik ben tog wel een beetje benieuwd :-))

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 pedro

@13:

probeer je er maar weet uit te lullen

Ja leuk hoor. Probeer ik je eens een keer wat ter wille te zijn door een van je argumenten te accepteren zonder daar kritisch naar te kijken, dan doe je net alsof ik dat groepje heb gedefinieerd, terwijl ik volgens goede aloude anarchistische principes juist nergens bij wil horen. Als je wilt, dat ik je argumenten serieus neem, is dat geen goede manier om te discussiëren…

Oh, f*ck… Nu ga je natuurlijk weer roepen, dat ik je wil verbieden om te discussiëren. ‘Geen goede manier van discussiëren’ is in jouw interpretatie vast weer een oproep tot een verbod van mijn kant.

dan wordt het weer eens tijd voor een opfriscursus Nederlands

Heb je je al ingeschreven? Ik zie het spelletje mierenneuken hier trouwens al weer wel aankomen: toen je opschreef, dat bepaalde vergelijkingen niet als ‘een belediging van (een paar) moslims’ gezien wordt, bedoelde je eigenlijk te zeggen, dat de vergelijkingen wel beledigend kunnen zijn voor (een paar) moslims, maar dat ze niet beledigend bedoeld waren, en dat je ze toch graag wil blijven herhalen, gewoon omdat het mag en die andere mensen je geen reet kunnen schelen?

Tsja, dan zijn we uit een iets ander hout gesneden. Ik houd van jongs af aan al wel een beetje rekening met de religieuze gevoelens van mijn streng gelovige familie en noem de bijbel in hun bijzijn dus ook geen fascistisch boek, al denk ik wel, volgens de redenatie van Pouwels en Bergier, dat het christendom de psychologische ondergrond heeft geschapen, waarop in de vorige eeuw dictatoriale stromingen Europa in hun greep kregen. En hoewel die vergelijking dus wel te maken is en gemaakt mag worden, en niet direct beledigend is voor christenen, maar zich alleen beledigend over hun godsdienst uit laat, doe ik dat niet, omdat ik die mensen niet zinloos wil beledigen. Vergelijk het met zinloos geweld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Inje

”terwijl ik volgens goede aloude anarchistische principes juist nergens bij wil horen” —-> Ga eens Hobbes, Machiavelli, Morgenthau en Thycidides lezen………

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Frans

Daar draaf je gelijk weer vreselijk door, maar dat is een bekend gegeven aan de rechterkant van de samenleving. Ik heb het nergens over een verbod van obstructieve uitlatingen in een discussie, debat of overleg gehad. Maar ik had natuurlijk moeten weten, dat iedere vorm van kritiek op de VVM nieuwe stijl uitgelegd wordt als een poging tot verbieden en de mond snoeren. In de VVM nieuwe stijl mag je schelden, razen en tieren tegen iedereen en als iemand daar aanmerkingen op heeft, is dat een tegenstander van de vrijheid van meningsuiting.

Ik kan jou zeggen dat als iemand bij mij dat doet, en ik denkt bij duizende andere Nederlanders of in de Wereld, dat je moet verwachten dat je een klap tegen je kanes krijgt. Bij het beleidigen van een amtenaar in functie word je gelijk gestraf, maar van een burgen niet.Toch wel krom die discussie of de mensen die hem voeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Kropotkin

@15: Ga eens Hobbes, Machiavelli, …
Ja En? De schilderijen van Miro en de spionageromans van le Carré zijn ook niet te versmaden.

@16: ik denkt bij duizende andere Nederlanders of in de Wereld …
Interessant, nu nog zodat ik het ook begrijp …

 • Vorige discussie