Hoezo Ramadan geen wetenschapper?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

stine-jensen De onderstaande gastbijdrage is van schrijver / columnist Mohammed Benzakour en filosoof Stine Jensen. Dit artikel verscheen op 31 augustus in de Volkskrant. Benzakour bood Sargasso deze naar eigen zeggen ‘ongecensureerde’ versie aan.

Amanda Kluveld heeft ons via de Volkskrant getrakteerd op zo’n vijfentwintig columns over Marokkanen en een stuk of twaalf over Tariq Ramadan. Een dwangneurotische blikvernauwing die nauwelijks een pré is in de journalistiek maar razend nieuwsgierig maakt naar de mens en diens diepere drijfveren. Volgens goed Kluvelds gebruik vragen we ons af: wie is haar opa? Wat zijn haar nevenfuncties? Haar vrienden? Is zij wel een ‘echte’ wetenschapper of kent ze verborgen agenda’s en dubbele rollen die haar in de weg staan? Is het bijvoorbeeld interessant om te weten dat Kluveld onlangs is gevraagd voor het PVV-senaatslidmaatschap? En dat ze heeft geweigerd vanwege één programmapunt: koranverbanning. En wat zou haar nieuwe werkgever, de universiteit van Maastricht, van deze ‘nevenfunctie’ hebben gevonden?

Intussen zit Kluveld niet stil. In de Volkskrant Forum, 25 augustus) beticht ze, samen met arabist Hans Jansen (Nova, 21 augustus) dat Tariq Ramadan geen wetenschapper is maar een ‘predikant’, immers: zijn geloof legt hem beperkingen op. Als dat het criterium is mogen de werken van Isaac Newton, Blaise Pasal en Immanuel Kant ook meteen maar naar de prullenmand. Toch menen Kluveld en Jansen beter dan alle gerenommeerde universiteiten en onderzoeksinstituten waar Ramadan doceert (en gaat doceren) op de hoogte te zijn van wat echte wetenschap behelst. We nodigen Kluveld en Jansen daarom graag uit om een avondje samen met ons Ramadans verhandelingen over Nietzsche’s ‘Zur Genealogie der Moral’ door te spitten.

Kluveld toont zich een echte ontdekker. Zo ontdekte ze dat de leerstoel van Ramadan aan de Oxford University wordt bekostigd door de Qatar Foundation for Education, Science and Community Development. Ook ontdekte ze dat de Oxford-leerstoel deels werkzaamheden betreffen aan de Qatar Faculty of Islamic studies. Maar nu het ei van Columbus: bij deze faculteit zijn óók de scholarships van Yusuf Al-Qaradawi ondergebracht en Qaradawi is een heel naar want hij houdt niet van joden en hij ‘bad’ voor ‘de ondergang van Israël’. Kortom: Ramaden deugt niet.

Zie hier het soort onderzoekswetenschap die Kluveld voorstaat.
Het klopt overigens dat Al-Qaradawi (o.a. president van de Euopean Council For Fatwa and Research) niet zo dol is op Israël. Maar dat zijn steeds vaker de VN, Amnesty International en Human Rights Watch ook niet erg meer. Tussen haakjes: Israël bidt nooit voor de ondergang van Palestina, Israël is veel praktischer: die voert het gewoon uit.

Kluveld blijft ontdekkingen doen: de Qatar Foundaton zit in Qatar en Qatar onderhoudt contact met het enge Iran! Opnieuw een staaltje hogere wetenschap. Volgens deze redenering zijn ook Georgetown University (VS) en Human Rights Watch onmiddellijk verdacht – ook zij ontvangen gelden van dezelfde Qatar Foundation.

Wist Kluveld trouwens niet dat onderhand al onze bondgenoten – Engeland, Duitsland, Frankrijk, etc. – dagelijks contact onderhouden met dat enge Iran? Waaronder ook, het zal Kluveld verbazen, ons lieve Nederland. Den haag belt trouwens ook erg graag met Rusland en die andere fijne mensenrechtenkampioen, China. Tot het kruiperige toe: Balkenende weigert de Dalai Lama te ontvangen uit angst voor Chinese toorn. Diplomatie heet dat. Of preciezer: It’s the economy, stupid.

Triomfantelijk verklaart Kluveld dat het werken voor PressTV de reden is voor het ontslag van Ramadan en dat hij dit ‘officieel’ had moeten melden aan de universiteit.

Maar wist Kluveld niet dat de meldingsplicht van nevenfuncties op universiteiten doorgaans niet op elk willekeurig moment geldt doch slechts 1 keer per jaar, tijdens het functioneringsgesprek? Wanneer de universiteit eerder kennis heeft van een nevenfunctie (en Erasmus had dat kunnen zijn: het stond al 9,5 maanden vermeld op de frontpage van Ramadans website) kan ze een gesprek aangaan als ze problemen voorzien. De reden voor een nevenfunctie-opgave is overigens niet om de nevenactiviteiten te toetsen op hun politieke, religieuze of morele betekenis, maar heeft een puur financiële achtergrond: bijverdiensten vloeien in de universiteitspot. Daarnaast maakt de universiteit graag gebruik van de naamsbekendheid die sommige medewerkers via hun nevenfuncties genereren om zich zo publicitair te profileren, om studenten te trekken, en om een brug te slaan tussen maatschappij en wetenschap. Nu iets pikants: voor deeltijdhoogleraren, zoals Tariq Ramadan, geldt überhaupt geen ‘meldingsplicht’.

Kluveld vindt het niet gek dat Ramadan is ontslagen op politieke gronden, want Ramadan is op politieke gronden aangenomen, immers: Rotterdam bekostigde zijn leerstoel. Dit klinkt logisch maar is het niet. Ramadan is door het gemeentecollege aangetrokken als adviseur en moderator van de stadsdialogen. Daarop greep Erasmus zijn kans om deze begeerde professor een leerstoel aan te bieden voor gastcolleges en andere wetenschappelijke activiteiten. De gemeente was bereid deze leerstoel te bekostigen maar beloofde geen bemoeienis te hebben met de inhoud van de lesprogramma’s – zoals het hoort. Maar nu Ramadan door de gemeente is ontslagen op politieke gronden (die uiterst discutabel blijken) had de EUR als ‘onafhankelijk wetenschappelijk instituut’ nooit mee mogen huilen met de wolven in het politieke bos. De EUR had met de gemeente moeten onderhandelen over de verdere financiering van de leerstoel. Dat was zuiver geweest.

Tot slot: Tariq Ramadan bevestigt per email dat in een eerder stadium al gesprekken zijn geweest tussen hem en de rector magnificus over mogelijke herplaatsing op een andere universiteit. Er werd geopteerd voor een plaats in Amsterdam, naast Erasmus, met als voorwaarde dat hij dan wel zijn stedelijke activiteiten opgeeft. Ramadan is hier niet op ingegaan. Dit sterkt het vermoeden dat de universiteit onder politiek-maatschappelijke druk bezweek en de eerste de beste stok aangreep om Ramadan te slaan. Nota bene: zónder hoor en wederhoor. Een zwarte pagina in de annalen van Rotterdam en Erasmus die niet zomaar omgeslagen mag worden.

Niettemin, het waren natuurlijk hoogdravende woorden die burgemeester Ahmed Aboutaleb predikte ( ‘de universiteit als ultieme vrijplaats voor wetenschap’, etc.) tijdens de opening van het academisch jaar volgende week maandag. Treffender kon het thema niet gekozen worden: de verbondenheid tussen stad en universiteit.

Mohammed Benzakour, socioloog en schrijver van het boek Stinkende Heelmeesters
Stine Jensen, filosoof en universitair docent VU

Reacties (52)

#1 prometeus

Tsja. Kunnen we nu ophouden over die Ramadan? Dat het nou niet echt een gematigde moslim is, dat wisten we vanaf dag 1 al. Maar mensen die hem vervolgens ‘een wolf in schaapskleren’ noemden, toonden daarmee alleen hun eigen gebrek aan mensenkennis of hun onwil om zich in de beste man te verdiepen aan.

Blijkbaar is hij aangenomen for all the wrong reasons en zo gaat het nu ook met zijn ontslag.

 • Volgende discussie
#2 mescaline

Wat een stoute inbrekers toch. Hier hebben ze een gaatje geboord, en daar, en daar, en daar ligt een keutel ja hoor, en de hond heeft niet eens geblaft.

Dat kon een stuk korter @socioloog & filosoof.

Uithuilen en opnieuw beginnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 zmc

Ahja een column over een andere columniste van hetzelfde blad als waar de column in wordt gepubliceerd. Als niet-Volkskrantlezer wordt ik overmand door desinteresse voor dit interene akkefietje!

En Blaise Pasal, die ken ik niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 KJ

O, daar kan ik mij toch zo kwaad over maken: Newton en Pascal waren ook gelovig en wetenschapper ?! Het punt is godverdomme dat men tegenwoordig niet naar de wis- en natuurkunde van beide heren grijpt omdat men ‘bruggen’ wil bouwen in Rotterdam ! Dit heet ‘gebruik maken van het gebrek aan kennis van je publiek’ en is verschrikkelijk gemeen en achterbaks ! Bah – ik ben nu zo kwaad op beide.. – echt, ik kan het niet anders zeggen: hoeren dat ik niks meer te zeggen heb !

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 mescaline

@4 Hahaha, ik wist wel dat er iemand door dat lint zou gaan ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 klaplong

En toen blies een Olifant met een lange snuit het verhaaltje uit. Werkelijk geen enkel interessant argument of inzicht dat deze propaganda man hier inbrengt.

Met stip op één de minst interessant publicist van de laatste jaren overigens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 klaplong

Ramadan is, als ik mijn gegevens goed op orde heb, iemand die sociologie heeft gestudeerd. Socioloog is hij echter nooit geworden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Gezellig

Inderdaad #6, tijd voor een grote olifant. Wat een ontzettend zouteloos geneuzel over die man! Doodvermoeiend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 seven

“Zijn promotor aan de Universiteit van Genève, de arabist Charles Genequand, zegt hierover in een interview met de Duitse journaliste Gudrun Eussner: ‘Ik vond dat hij mij belachelijk maakte. Hij wilde een academische titel, en wel snel.’ Genequand trok zich uiteindelijk terug als Ramadans begeleider, omdat hij Ramadan op grond van zijn dissertatie beoordeelde als een ‘ideoloog, een pseudo-wetenschapper’. Maar Ramadan wist andere academici, geen specialisten op het betreffende gebied, te bewegen om hem toch te laten promoveren op zijn afgekeurde proefschrift. Sleutelfiguur bij het optrommelen van meer ideologisch verwante academici die Ramadan wél goedgunstig zouden zijn, was de notoire Geneefse sociologieprofessor Jean Ziegler, huisvriend van dictators, rapporteur voor de Verenigde Naties en oprichter van de Moammar Kaddaffi Prijs voor de Mensenrechten, die onder anderen werd gewonnen door holocaustontkenner Roger Garaudy.” http://www.groene.nl/2009/17/De_bruggenbouwer_en_de_profeet

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 klaplong

@ Seven

Als jij die nou even onder elke posting plaatst die Mohammed Benzakour heeft voor mekaar gekregen bij al die zogenaamd progressieve blogjes, dan leest misschien iemand het nog!

Die Benzakour is namelijk totaal niet geïnteresseerd in discussie, maar is alleen maar uit op een zo grote mogelijke verspreiding van een bepaalde ruis. Daarom verspreid hij dit bericht over een x aantal websites en dat doet hij elke keer als hij iets schrijft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Phat Phuc

Het grote verschil is natuurlijk dat Newton, Pascal, Kant, maar ook de gelovige Darwin bereid waren hun religieuze opvattingen aan te passen aan hun wetenschappelijke bevindingen. In de slotalinea van The Origin of Species schrijft Darwin bijvoorbeeld: “Er is grandeur in deze kijk op het leven, met zijn verscheidenheid aan krachten, die oorspronkelijk door de Schepper zijn ingeblazen in een paar vormen, of in één vorm.”
Bij Ramaden is het precies andersom. Die heeft bij herhaling gezegd dat de uitoefening van de wetenschap gebonden is aan de beperkingen van het geloof. En daarom praten Benzakour en Jensen poep.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 KJ

Die Jean Ziegler is inderdaad een mooie; die kan zo in het bed van George Galloway. En de Ghadaffi prijs voor de Mensenrechten is helemaal een giller. Leuke reminders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 stoethaspel

Goed. De stelling is dus dat Ramadan volgens critici géén wetenschap bedrijft. De vraag wordt dan, waaruit mogen we concluderen danwel afleiden waarom Ramadan wél wetenschap bedrijft?

Overigens: Kant, als wetenschapper mag best de reli-wereld ingeschopt worden, aangezien er vanuit (natuur)wetenschappelijk oogpunt weinig aan te vangen is met metaphysica. Blaise Pascal heeft wel degelijk werk verricht dat nog altijd de wetenschappelijke toetssteen kan weerstaan. Newton´s religieuze opvattingen weerhielden hem er in elk geval niet van om serieuze wetenschap te bedrijven.

Dus. Wellicht dat de schrijvers van dit stuk kunnen ophelderen welke nieuwe wetenschappelijke inzichten we dankzij de heer Ramadan tot ons hebben mogen nemen?

Concluderend, heer Benzakour en Mejuffrouw Jensen? Uw stuk is van eenzelfde laken een pak maar omdat u kritiek uit op deze werkwijze wanneer ze door een ander wordt toegepast bent u beiden dus eigenlijk erger. Gewoon een goedkoop staaltje propaganda?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Marian

@11: Iedereen die gelooft gaat ervan uit dat God bestaat en dat geloof passen ze nooit aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 KJ

@Marian; wat is dat voor een kul-oneliner ? Heeft de kerk niet al eeuwen lang een speciale sectie voor geloofsafval ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Marian

@15 Heb je de comment bij 11 gelezen? Ik zie het verschil niet tussen iemand die in Allah gelooft en iemand die God gelooft. Ze zijn allebei gebonden aan hun geloofsovertuiging wat betreft wetenschap. Dat is trouwens ieder mens ook als je niet gelooft. Dus ik snapte dat aparte vakje voor Ramadan niet zo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Marian

In zekere zin geef ik Phat Phuc wel gelijk. Maar de visies van wetenschappers zijn altijd gekleurd met de visie God betsaat. Ik vraag me dan af of je wel vrij onderzoek kan doen. Wat als je zou kunnen bewijzen dat god niet bestaat. Zouden ze dat dan doen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 seven

Wetenschap volgens de islam;

Tijdens de zevende eeuw is de Bibliotheek van Alexandrië (het centrum van de wetenschap indertijd..) vernietigd door de Arabieren onder leding van kalief Omar toen hij Egypte veroverde. Vervolgens gaf hij de opdrachtr: “Ofwel zijn de boeken in strijd met de Koran en in dat geval is het ketterij, en anders zijn ze in overeenstemming met de Koran en dus overbodig.” De boekrollen zijn oaals brandstof voor de badhuizen gebruikt…

PS mooi boek hierover..

De Bibliotheek van Alexandrië – Jean-Pierre Luminet:
“In het jaar 642 staan de troepen van generaal Amr voor de poorten van Alexandrië. Het bevel luidt de beroemde bibliotheek in brand te steken. In Medina heeft kalief Omar zijn troepen opgedragen alles te vernietigen wat tegen de Islam ingaat. Een oude christelijke filosoof, een joodse arts en vooral de schone en geleerde Hypatia, wiskundige en musicienne, ondernemen een poging om Amr af te houden van de vernietiging van de in eeuwen opgebouwde schat, de Alexandrijnse bibliotheek.
Zij vertellen hem het leven van geleerden, dichters en filosofen die binnen de muren hebben geleefd en gewerkt: Euclides, maar ook Archimedes, Aristarchus van Samos, die ontdekt dat de aarde om de zon draait, Ptolemaeus en vele anderen die hun strijd om de waarheid al dan niet met hun leven bekochten. Zij waren de mensen die nieuwe wereldbeelden creëerden en daarmee bijdroegen aan de bloei van de Griekse cultuur en wetenschap.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 seven

PS Historians told varying accounts of an Arab army led by Amr ibn al ‘Aas sacking the city in 642 after the Byzantine army was defeated at the Battle of Heliopolis. Some historians, including Alfred J. Butler, argue that, when the commander Amr ibn al-Aas asked the Caliph Umar on what to do with the library he gave the famous answer: “They will either contradict the Koran, in which case they are heresy, or they will agree with it, in which case they are superfluous.” It is said that the Arabs subsequently burned the books to heat bathwater for the soldiers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 stoethaspel

* doet stampvoeten van ongeduld *

En nou wil ik eindelijk eens weten wat Ramadan nou eigenlijk gespresteerd heeft dat we hierover al maanden aan het bakkeleien zijn. Met zijn allen…

Resultaten, keihard wetenschappelijk materiaal. Kom op stukjesschrijvers; Kom er eens in!

Al zou de man maar één mooie memorabele gedachte hebben opgeschreven, vertel het ons! Vertel het ons toch!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 seven

@20 Ander artikel uit de groene..
‘Ramadan heeft niets bereikt’ http://www.groene.nl/2009/35/‘Ramadan_heeft_niets_bereikt’

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 KJ

Het ‘aparte vakje’ voor Ramadan is het vakje voor ‘wetenschappers’ die niet bereid zijn om hun geloof aan te passen aan hun wetenschappelijke bevindingen. Daarbuiten vinden we het ‘andere vakje’; dat is het vakje met daarin onder andere Pascal, Darwin en Newton – gelovige wetenschappers, die wel bereid waren om hun geloof aan te passen aan hun wetenschappelijke bevindingen.

Voor mij spreekt het vanzelf dat de mensen in het eerste vakje de titel ‘wetenschapper’ niet verdienen. Hooguit ’theoloog’ of ‘metafysisch-filosoof’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 mescaline

@Marian de laatste belangrijkste wetenschapper die God erbij haalde was Albert Einstein. Maar dat was een trucje van hem. Wetenschappers geloven niet. Nog een keer. herhaling: wetenschappers geloven niet.

Bestaan van God bewijzen is niet mogelijk. Het tegendeel ook niet. Daarom oninteressant.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 JSK

Het punt is godverdomme dat men tegenwoordig niet naar de wis- en natuurkunde van beide heren grijpt omdat men ‘bruggen’ wil bouwen in Rotterdam !

Nou eigenlijk wel… ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Marian

@23: Dan vraag ik me af hoeveel wetenschappers er overblijven. Want er zijn er best veel die geloven. Zo heb ik op een universiteit op een moleculair genetisch lab gewerkt (met onder andere DNA knip en plakwerk en het veranderen van bacterien en gisten) en daar hadden we op een gegeven moment een student die streng gelovig was. Volgens mij van de gereformeerde gemeente dus geen sex voor het huwelijk onder andere. Wij hebben hem een keer gevraagd hoe hij het onderzoek wat hij deed kon doen in verband met zijn geloof. Zijn antwoord was dat dit een puzzel was die door god voor hem klaargelegd was. De laatste keer dat ik hem sprak is een jaar of drie geleden en toen was hij aan het post-doccen en hij heeft tijdens zijn promotieonderzoek met stamcellen gewerkt. Zeer vreemd, maar volgens jou is hij dus geen wetenschapper.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 stoethaspel

@23

Wetenschappers geloven niet?

Planck, Cantor, Babbage, Bacon (niet de schilder), zo even uit het rijtje dat mijn interesse heeft. Anderen werden hier al genoemd.

En was er niet een wiskundige die in god kwam te geloven omdat hij het “waarom van de werking van de wiskunde” niet verklaren kon en dat toen maar aan de hand van god toeschreef? (De naam ontschiet me)

Terug naar het onderwerp

Ik hoop toch wel dat Benzakour en Jensen nog iets toe te voegen hebben aan het hier te berde gebrachte. Zo niet dan lijkt het toch erg veel op het laten van een scheet, hard wegrennen en om het hoekje gaan staan lachen om die gasten binnen die over de stank klagen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 klaplong

Een domme jacht op gelovige wetenschappers gaan we toch niet beginnen?

De enige toets die geldt is de toets van de stelling die iemand inneemt en de methode die hij gebruikt om deze te onderzoeken/bewijzen, uitdrukkelijk niet wat hij of zij gelooft.

Dat geldt voor Tariq Ramadan en dat geldt voor Plasterk en Einstein. Einde discussie.

Iedereen die denkt dat geloven niet samengaat met wetenschap moet de zaken nog eens voor zichzelf verhelderen en niet de domme atheistische hooivorken tevoorschijn halen.

Het enige dat telt zijn de proposities die de wetenschapper verdedigt en niet de redenen waarom hij of zij die verdedigt of niet. En daarnaast natuurlijk, is de methode waarmee een en ander onderzocht essentieel en onmisbaar. Dáár moet de kritiek zich op richten.

Maar absoluut nooit dient zich de (wetenschappelijke) discussie zich te richten, laat dat eens en voor altijd duidelijk zijn, nooit op de persoon, persoonlijke overtuigingen of voorkeuren van de onderzoeker. Nooit zal iemand dus een proeve van “juiste overtuigingen en geloof” hoeven te doorstaan. Alléén de wetenschappelijke merites tellen. Dat geldt voor Ayaan Hirsi Ali, Dat geldt voor Afshin Ellian, dat geldt voor Ronald Plasterk en Wubbo Ockels, en dat geldt voor Tariq Ramadan.

De discussie dient te gaan over wat Tariq Ramadan inhoudelijk voor werk heeft verricht en zolang iemand zich daar niet volledig in heeft verdiept, kan die persoon daar weinig anders dan uiterlijke, opprevlakkige, niet terzake doende dingen over melden. Dat doen Stine Jensen en Benzakour, maar ook de burgerlijkheids brigades onder leiding van Pastors, de VVD en de andere (in dat geval weer linkse) angsthazen die bijvoorbeeld de toespraak van Ayaan Hirsi Ali voor de opening van het academisch jaar van de UvA probeerden te verhinderen.

Misschien is er slechts één ander kenmerk waaraan een wetenschapper dient te voldoen. En dat is dat een echte wetenschapper, nooit, maar dan ook nooit zal moeten ijveren om wie dan ook ooit de mond te snoeren. En dat schakelt bijna de halve academische alfa/gamma wereld van nederland uit want die lijkt wel volledig gepreoccupeerd met een oerdomme links rechts strijd om dan weer die de laan uit en dan weer een ander de mond gesnoerd te krijgen. Het is een botte schande maar het laat vooral de kleinheid van Nederland zien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Paul V

@ 20 stoethaspel

Wetenschappelijk gezien heeft Ramadan nooit iets betekend.
1) Zoeken via Web of Science (categorie sociale wetenschappen, kunst en humanoria)levert vanaf 1996 welgeteld vier hits. Hiervan komen er twee uit het tijdschrift New York Review of Books. Een van die twee is m.i. meer een protestbrief tegen de detentie van een iraanse academicus.

2) Zoeken via Google scholar lever meer hits maar dat zijn merendeels verwijzingen van anderen naar zijn boeken. Voor de rest bestaat het Google Scholar resultaat vooral uit artikelen in hetzij Radical Reform danwel New Perspectives Quarterly. Dit zijn zeker geen wetenschappelijke tijdschriften.

3) Wat mij opvalt is verder ook dat hij in de eerste twee jaar van zijn aanstelling vrijwel niets gepresteerd heeft op het terrein van onderzoek daar. Aan de leerstoel Burgerschap en Indentiteit die hij bekleedde zijn slechts drie promovendi verbonden maar van slechts een is hij promotor. De andere twee worden door twee andere hoogleraren begeleid. Een part-time hoogleraar in de natuur- of technische wetenschappen zou na twee jaar veel meer promotie-onderzoeken hebben lopen.

Uit dit alles concludeer ik, dat de man om politieke redenen hoogleraar is geworden en naar het zich laat aanzien om dezelfde redenen is ontslagen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 mescaline

Sorry voor de onduidelijkheid @Marian.

Serieuze wetenschappers halen God niet bij hun werk en hun resultaten.

Die strenggelovige student was prive bezig. Met een verklaring zoals je je levensloop ook met God kan verklaren. Met zijn wetenschappelijke aktiviteiten had dit niets te maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 ronny van der zijde

ai, hier krijgt het vriendinnetje van chrisje rutenfrans/pijpertje van henri beunders wel erg ferm op d’r lazer!!
exit kluveld…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 gronk

Intussen zit Kluveld niet stil. In de Volkskrant Forum, 25 augustus) beticht ze, samen met arabist Hans Jansen (Nova, 21 augustus) dat Tariq Ramadan geen wetenschapper is maar een ‘predikant’

Als d’r iemand is die een schande is voor de titel ‘professor’, dan is het Hans Jansen wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Kop van Juut

gronk:

31. Toch mag hij hele cd’s van Home academy volpraten. Maar dat zal wel voor de verkoopcijfers zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 gronk

@32: Dat kan best zijn, maar in de diverse talkshows waar ik ‘m in gezien hebt maakte-ie de indruk alleen maar een vuilspuitend rechts mannetje te zijn. Da’s prima als je ’n columnist of polemist bent, maar van een wetenschapper verwacht ik veel meer nuancering. Niet een soort van roze mochool met een iets grotere woordenschat.

Datzelfde heb ik overigens ook met Dawkins: een echte wetenschapper is agnost, geen atheist.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 JSK

@33: Public intellectuals, hallo???

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 HPax

Er zijn de sociale- en culturele wetenschapppen scw; ik heb het niet over ‘science’. Waarheid en realiteit kunnen van een scw. onderzoeker O vergen dat hij een religie objectiveert die hijzelf aanhangt, wat O een innerlijk conflict kan bezorgen. Dat komt omdat alle religie cultuur is, ook die ene van O. Of zou die unieke uit duizenden nu net de enige, echte ware zijn? Onvoorstelbaar, onwetenschappelijk!

Maar kan O zich dat toegeven? Indien zijn religie er een is waarin de voorstelling van een absolute macht (godheid of zoiets) overheerst waaraan hij zich dient te onderwerpen, zal hem dat moeilijk afgaan. En overziet P zijn eigen, interne contradictie niet, of houdt hij haar – tot nader order of tot aan de victorie – verborgen, en wenst hij met zijn wetenschap door te gaan, dan mag je verwachten dat hij intellectuele compromissen gaat sluiten: vluchten in onschadelijke, maar nutteloze abstracties, verdoezelen, of gewoon fraude plegen. Zoals R. deed.* En met wetenschap is het dan gedaan, zij het niet altijd met de daaraan verbonden carrière.

Omdat Kant, Pascal, Newton, beslist niet Ram’s religie aanhingen, kun je hem wat dat betreft al niet met die ‘scientists’ op een lijn stellen. En ook als achtergrond doen die geleerden niemand goed. Ram steekt er als charlatan tegen af, zij zijn van hem de dupe. Hij beledigt ze.
Je moet wel een socioloog zijn om zoiets te verzinnen, Newton en Ram.

Dat van die fraude las ik bij Prof. Jansen, een gelovige man, een vermaard arabist, met veel humor. Aan humor deed die Ram geloof ik niet veel. Wel dreigen en zo, heb ik (Krol-COC) gelezen
1 ( ) Jansen: ‘op p. 149 schrijft Tariq Ramadan dat in de tweede helft van de jaren twintig van de zevende eeuw, 625-630, de Perzische en Byzantijnse Wereldrijken waren begonnen om van Mohammed te spreken als ‘de machtige koning van de Arabieren’. Dat nu is een poging tot oplichting, of onkunde.’ Jansen wijst er en passant op dat Wereldrijken niet spreken.

2In het vervolg van zijn betoog maakt Jansen duidelijk dat het oplichting (curs. v.s.d.) moet zijn. Voor wat Ramadan hierboven beweert, zijn geen bronnen bekend buiten de Islamitische traditie. In dit oordeel wordt hij op een vreemde manier bijgevallen door Prof. Dr P.Sj. van Koningsveld (theoloog). Die vind Jansen een extremist en schrijft hem dat er bij Professor Tariq Ramadan ‘slechts sprake zou zijn van wat echte geleerden’ (zoals Prof. VanK?; opm. Jansen) ‘pia fraus noemen. (Koningsveld).

De andere fraudeur die de ene fraudeur onthult

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 gronk

Maar kan O zich dat toegeven?

Als je die kant opgaat: prima hoor, maar dan eis je dus dat christelijke theologen atheist, joods, moslim, boeddhist of wat anders moeten zijn. En dat amerikanen nooit een hoogleraarschap amerikanistiek kunnen bekleden. Etcetera.

Aangezien d’r nooit van dit soort protesten zijn geweest als het gaat om christelijke cq westerse hoogleraren, vind ik ’t niet meer dan terecht als vanuit de moslim-hoek kluveld cq jansen wordt verweten een stel hypocrietelingen te zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 HPax

@36 Ik begrijp je vraag – als het er een is – niet helemaal, maar maak er dit van:

1 Je hebt verschillende religies. Sommige zullen de wetenschappelijke ziel meer bezwaren dan andere. Buddhisme lijkt mij ‘makkelijk’. En er is die Galileo affaire, maar was de RK kerk toch niet zo anti-wetenschappelijk*. Met de Islam lijkt mij dat anders te liggen.** Dit moet je practisch beoordelen. Niet alle religies over een kam scheren. Voodoo is ook niet leuk, de Inca-godsdiensten helemaal niet, het Hinduisme heeft zijn charme: Shiva danst, de olifantsgod Ganesha schreef een epos, de Islam…..?
En ‘Amerikanistiek’? Er pleit inderdaad veel voor dit vak door niet-Amerikanen te laten uitoefenen. Niets boeit mij meer dan een niet-Nederlander die zich over Nederland uitlaat. Niet schelden en KANKERHOER vloeken natuurlijk.

2 ‘Aangezien d’r nooit’ etc.
Hoe weet je dat nou? En het is ook niet waar. Er zijn en er worden NL Hoogleraren aangepakt en is en wordt hen hun leerstoel afgenomen. Vanwege fraude, grove fouten e.d. Bovendien, een fraudeur niet pakken omdat je dat met alle andere faudeurs ook niet hebt gedaan, is een onwerkbare regel. Dan kunnen we NL wel afschaffen. Dat de werkbare regel een element van onrechtvaardigheid bevat, wil ik wel toegeven, maar haar opheffen geeft alleen maar tyrannieën en hellen. In naam van de gelijkheid en rechtvaardigheid.

* Heb ik van de metableticus Prof. J. H. van den Berg. Iemand van het kaliber of in het genre van W.F. Hermans. Dr. Berg is buitengewoon veel in het buitenland gelezen.
**Hoe sprak Pakistan’s (ex-)president Pervez Musharaf?: ‘Bij de gedachte aan de rol van de moslims in de huidige wereld breekt mijn hart. We zijn ver achtergebleven in de sociale, morele en economische ontwikkeling (…) en hebben geweigerd van anderen te leren. We moeten de barre realiteit onder de ogen zien.’ [uit het geheugen geciteerd].

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 gronk

Ik stel geen vraag, ik constateer. En ik constateer ook dat je net zo’n dubbele moraal hebt als jansen en co. De ‘zondes’ van de katholieke kerk vergeven, terwijl diezelfde katholieke kerk nog steeds in de middeleeuwen verkeert als het gaat om zaken als geboortebeperking, euthanasie, abortus, etc. Daarnaast heb je ook nog christelijke stromingen die ‘moeite hebben’ met Darwin, of wetenschap in het algemeen.

Wat betreft 2: ’t gaat niet om ‘fraude’ (daar begint jansen hier ook niet over), maar om ‘ongeschiktheid voor de wetenschap omdat iemand een bepaald geloof aanhangt’. Als je een glenn beckje wilt doen moet je eerder opstaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 S’z

In De Morgen van 2009-08-14 schreef Janine Meijer interessante dingen over Yassin Elforkani, Jean Tillie en Ahmed Marcouch …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Klaplong

@ Gronk

“aangezien d’r nooit van dit soort protesten zijn geweest als het gaat om christelijke cq westerse hoogleraren”

dit soort relletjes zijn schering en inslag in nederland, ik denk dat dit van de honderden keren dat dit gebeurt, de eerste of tweede keer in de geschiedenis van de nederlandse universitaire wereld iemand van niet-westerse afkomst betreft.

Leest “onder professoren”! Slechts ter illustratie, maar toch.

al is honderden keren natuurlijk overdreven. Toch kan ik je echt even aanraden om de geschiedenis boekjes open te slaan voordat je je dit soort uitspraken uit de heup doet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Klaplong

VOORBEELD 1, NUMERO UNO

Promotie

Buikhuisen promoveerde in 1965 aan de RUG op de studie ‘Achtergronden van nozemgedrag’ en werd vervolgens hoogleraar criminologie. In zijn proefschrift, waarin hij overigens het begrip ‘provo’ introduceerde, dat is afgeleid van provoceren, vergeleek hij het gedrag van criminelen, provo’s en ‘gewone’ jongeren. Wat hem verbaasde was het feit dat er opeens zo’n grote stroming van anti-autoritaire jongeren was ontstaan. Waar kwam dat vandaan? Hoe dachten en handelden ze?
Na zijn hoogleraarschap in Groningen werd Buikhuisen onderzoeker bij het ministerie van Justitie.
[bewerken]Biologie en criminaliteit

In 1978 werd hij benoemd tot hoogleraar Criminologie en Penologie aan de Universiteit Leiden. Buikhuisen wilde aan de faculteit onderzoek doen naar de oorzaken van crimineel gedrag. Anders dan in die tijd gebruikelijk was, wilde Buikhuisen zich in het nature nurture-debat niet richten op omgevingsfactoren (nurture) maar op biologische factoren (nature). In 1979 verscheen ‘Kriminologie in biosociaal perspectief’ waarin Buikhuisen zijn gedachten, plannen en onderzoeksvoorstellen uiteenzette.
Buikhuisen meende dat mensen een criminele aanleg kunnen hebben. Zo reageert de één anders op bijvoorbeeld stress dan de ander. Iemand die weinig adrenaline aanmaakt (een stresshormoon) zou minder reageren op stress. Buikhuisen veronderstelde dat zo iemand minder bang zou zijn, minder zou schrikken en daarom misschien eerder geneigd zou zijn tot crimineel gedrag. Ook veronderstelde Buikhuisen dat mensen met meer testosteron sneller agressief en crimineel gedrag zouden vertonen.
Ook het sociale aspect speelde in zijn optiek een rol. Stel dat iemand wordt geboren met een afwijkend uiterlijk. Dat afwijkende uiterlijk op zich maakte iemand nog niet crimineel, maar misschien leidde de reactie van de omgeving op het uiterlijk wel tot crimineel gedrag. Als de afwijkende persoon altijd gepest werd of buiten de groep viel, zou hij of zij afwijkend (crimineel) gedrag kunnen gaan vertonen, dacht Buikhuisen.
[bewerken]Grote weerstand

In Leiden kreeg Buikhuisen een ruim budget om te onderzoeken of biologische factoren een rol spelen bij het ontstaan van criminaliteit. Zijn voorstellen vielen in het Nederland van de jaren zeventig echter niet in goede aarde en riepen ook bij collega’s grote weerstand op. Aanleg voor criminaliteit bestaat niet, vonden zijn tegenstanders. Criminelen worden niet geboren maar gemaakt – de onrechtvaardige maatschappij is bron van alle kwaad. Zonder economische ongelijkheid, zonder armoede en ongelijke kansen zou er geen criminaliteit zijn – dat was de communis opinio.
Buikhuisen werd door zijn tegenstanders – en die waren verreweg in de meerderheid – vergeleken met de Italiaanse gevangenisarts Lombroso, die in de 19e eeuw meende dat misdadigers te herkennen waren aan hun lage voorhoofd of doorlopende wenkbrauwen. Omdat hij hersenonderzoek op delinquenten wil verrichten en kinderen als proefpersonen wil gebruiken, werd Buikhuisen vergeleken met de nazi-arts Josef Mengele en de nazicriminoloog Franz Exner.
[bewerken]De Affaire Buikhuisen

In de media ontstond tegen Buikhuisen een hetze die bekend is geworden als de Affaire Buikhuisen. Het weekblad Vrij Nederland (VN) en de VN-columnist Piet Grijs (pseudoniem van Hugo Brandt Corstius) liepen voorop. Volgens VN werden criminaliteit en andere afwijkingen veroorzaakt door de verrotte, kapitalistische maatschappij en/of een autoritaire opvoeding. Dat was niet alleen de opvatting van VN, maar ook de opvatting van de meeste mensen binnen de criminologie en justitie. Onderzoek doen naar individuele, aangeboren ‘afwijkingen’ was in die tijd taboe. Door alle commotie is het onderzoek van Buikhuisen nooit echt van de grond gekomen.
[bewerken]Pijlen richten zich op de persoon

Hij had het maatschappelijk tij op alle fronten tegen. Bovendien wekte ook de persoon Buikhuisen zelf weerstand op. Hij reageerde nauwelijks op alle aantijgingen, werkte op een faculteit zonder onderzoekstraditie en dan kwam hij ook nog eens van Justitie. Collega-criminologen beschouwden alleen al het feit dat hij voor de overheid had gewerkt als verraad. Wetenschappelijk Nederland liet de criminoloog vallen. In de media (VN en VPRO voorop) was je ‘goed’ als je biosociale criminologie afwees en ‘fout’ als je zelfs maar bereid was naar de ideeën van Buikhuisen te luisteren. De media-hetze verschoof al snel van de ideeën van Buikhuisen naar ad hominem-aanvallen op de persoon Buikhuisen. Zo schrijft Piet Grijs over Buikhuisen: ‘hij is een kale, impotente carrièrewetenschapper’, een ‘verblinde vakidioot’, een ‘bedrieger’, een ‘aartsopportunist’ en een ‘domme charlatan’.[1]
[bewerken]Bedreigingen

Buikhuisen zelf vertelt over die tijd dat hij meermalen werd bedreigd: “Met alle denkbare middelen werd geprobeerd te voorkomen dat ik mijn ideeën over biosociale criminologie kon uitdragen en ontwikkelen. Op mijn oratie stormden met kettingen bewapende personen binnen en werden rookbommen gegooid. Er waren bommeldingen op het instituut waar ik werkte, ik werd bekogeld en bedreigd tijdens lezingen”[bron?]. Zijn onderzoek heeft te lijden onder alle negatieve aandacht, het is voor Buikhuisen onmogelijk om aan proefpersonen te komen. Impopulariteit maakt ook dat het budget van Buikhuisen wordt teruggeschroefd.
[bewerken]Afscheid van de wetenschap

In 1981 maakte zijn vakgroep bekend dat Buikhuisen niets uitvoerde, geen onderzoeksvoorstel had afgerond, zich onttrok aan vergaderingen en zonder toestemming van de vakgroep buitenlandse reizen maakte. Hij werd overgeplaatst naar de psychologiefaculteit, maar meldde zich kort daarop ziek. In december 1988 hield Buikhuisen op doktersadvies de wetenschap helemaal voor gezien. Hij ging zijn vrouw helpen in haar antiekhandel.
Sinds het begin van de 21e eeuw woont Buikhuisen in Spanje. Terugkijkend ziet hij VN en vooral Piet Grijs nog steeds als de katalysator van de hetze tegen hem. In 2005 zond het KRO-programma ‘Reporter’ een programma uit over Buikhuisen. In dat programma wordt de Affaire Buikhuisen een ‘karaktermoord van links’ genoemd.
[bewerken]Onderzoek jarenlang taboe

Het was wellicht de moeite waard geweest om de stellingen van Buikhuisen te onderzoeken en daarna pas te oordelen. Volgens sommigen was Buikhuisen bepaald geen visionair. In het Nederlands Juristenblad schreef rechtssocioloog Kees Schuyt destijds een vernietigend betoog over de opvattingen van Buikhuisen. Een verband tussen een laag activatieniveau en misdadig gedrag zei volgens Schuyt niets als een verklarende theorie ontbrak, en het verband tussen adrenaline en gedrag lag volgens Schuyt veel ingewikkelder dan door Buikhuisen werd gesuggereerd.
Wel bleef het in Nederland jarenlang taboe om oorzaken van afwijkend gedrag bij de persoon zelf te zoeken. Dat heeft wetenschappelijke ontwikkelingen in die richting in de weg gestaan. Pas in de jaren negentig werd het onderzoek in de biologische richting voortgezet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Klaplong
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Klaplong

Van Meulenbelts website, het protest tegen het laten spreken van Ayaan Hirsi Ali.

woensdag 7 september 2005

Protest aan de UvA

Geplaatst onder: Algemeen, Islam, Multicultiland om 9.45 uur
Ingestuurd door Miriyam Aouragh

Beste allen,
We hebben gister met een groep medewerkers een protest gehouden bij de opening van het academisch jaar van de UVA. Onderstaande tekst is als protest aan ongeveer 300 gasten uitgedeeld en ondertussen discussieerden we met ze over ‘ons’ kant van het verhaal. De respons was erg goed, ook enkele docenten en professoren hebben zich aangesloten, zie de eerste [sterke] brief van Prof Moors die aan de Folia [uni krant] is gestuurd hieronder. We hebben besloten dit initiatief uit te bouwen en samen met meer studenten en mederwerkers het CvB onder druk te zetten. Over de werkwijze, eisen, etc worden nu gebrainstormed. Als jullie [allochtoon en autochtoon!] mensen op de UVA kennen, of er zelf studeren/werken, en het met ons eens zijn en mee wil bouwen sluit je dan vooralsnog via deze weg aan. We willen hiermee vanuit ons werk/studieplek een tegenwicht bieden aan de inmiddels tot gewoon verklaarde anti-moslim tendens in Nederland en een pogen de Universiteit als critisch en open instituut terug te winnen.

Vriendelijke groeten
Miriyam

Ayaan Hirsi Ali:Voorvechtster tegen de onderdrukking van Moslim Vrouwen???!!!

De Universiteit van Amsterdam heeft Ayaan Hirsi Ali uitgenodigd als een van de hoofdsprekers bij de opening van het Academisch Jaar 2005-2006. In de uitnodiging wordt de politica als volgt omschreven: “Ayaan Hirsi Ali geniet wereldwijd erkenning voor haar strijd tegen de onderdrukking van moslimvrouwen.” Wij vinden het een zeer beschamende vertoning dat het College van Bestuur een omstreden politica op deze manier erkenning geeft. Het is bovendien opvallend dat deze erkenning met name komt van witte mannen, die zich voorheen nooit met moslimvrouwen bemoeiden. Een groot aantal moslim studenten en medewerkers aan de UvA voelt zich in ieder geval door deze keuze niet gerepresenteerd.

In plaats van tegen de onderdrukking van moslimvrouwen te vechten leidt Ayaan Hirsi Ali met haar woorden en daden een hetze tegen de islam die zijn weerga niet kent. Door over de hoofden van moslimvrouwen te praten, en niet met hen, draagt zij in grote mate bij tot een polarisatie in de Nederlandse samenleving. Bovendien is zij lid van de VVD, een partij die juist stelselmatig via bezuinigingen op o.a. opvanghuizen en het strenge terugkeerbeleid de onafhankelijke positie van allochtone vrouwen ondermijnt.

Daarnaast is het feit dat de opening niet voor iedereen toegankelijk is een teken van een steeds commerciëlere en mediabeluste ontwikkeling, waarbij de UvA haar identiteit als progressief en onafhankelijk instituut verliest. Mogelijkheden voor een open en kritisch debat zijn door de aanmelding- en programmastructuur niet aanwezig.

Wij, allochtone en autochtone studenten, onderzoekers en werknemers van de UVA laten hiermee ons protest horen, en hopen dat bezoekers in de zaal dit ook doen!

Brief van Annelies Moors:

De Universiteit van Amsterdam besloot deze keer eens een ander accent te geven aan de opening van het academisch jaar. Niet de gebruikelijke minister of staatssecretaris kwam langs, maar Ayaan Hirsi Ali, VVD-politica en, zoals de uitnodiging vermeldde, iemand die ‘wereldwijde erkenning geniet met haar strijd tegen de onderdrukking van moslimvrouwen’. We kregen onmiddellijk een deja-vu gevoel. ‘De onderdrukking van vrouwen’, daar hadden feministen in de jaren zeventig van de vorige eeuw het over. Inmiddels zijn we dertig jaar verder, en is duidelijk dat ongelijkheid nog steeds bestaat, maar dat voor een analyse beter doordachte benaderingen nodig zijn.

En nu, in het jaar 2005, krijgen we een uitnodiging van het College van Bestuur – en dus niet van een of ander anti-establishment groepje – om te komen luisteren naar iemand die zich inzet voor de strijd tegen onderdrukking van vrouwen, of preciezer, van moslimvrouwen. En om die kwalificering gaat het natuurlijk, want moslimvrouwen worden niet zomaar onderdrukt, zij worden onderdrukt door moslimmannen. Dat scheelt, daar kan een gerenommeerde instelling wel mee voor de dag komen. En het is natuurlijk prettig dat het om iemand gaat die wereldwijde erkenning geniet, althans als de wereld niet verder reikt dan delen van Europa en Noord-Amerika.

Wat kregen we tenslotte te horen? Een bondige analyse van het armoedeprobleem aan de hand van het begrip nieuwsgierigheid. In bepaalde culturen en religies (de Islamitische maar ook de Afrikaanse) wordt nieuwsgierigheid ontmoedigd. Dat is de oorzaak van armoede en niet andersom. Voor ontwikkeling heb je een Columbus nodig die uit nieuwsgierigheid Amerika gaat ontdekken. En nog een voordeel van nieuwsgierigheid: daardoor worden stereotypen doorbroken. Toch is enig historisch inzicht wel nuttig. Was Amerika (met inwoners!) er dan nog niet voordat Columbus op reis ging? Was 1492 niet ook het jaar dat Moslims and Joden in grote getale uit Spanje werden verdreven? En waren er geen moslim reizigers, zoals de veertiende eeuwse Ibn Batuta die vanuit Marokko o.a. door India, China en Mali reisde?

De UvA heeft een spreker uitgenodigd die grossiert in vooroordelen. Een spreker die door haar aanwezigheid zorgt voor publiciteit. Maar een werkelijk nieuwsgierige universiteit nodigt iemand uit met een goed onderbouwd verhaal dat kritisch is ten aanzien van het establishment. Er zijn genoeg moslima’s die dat kunnen. Wereldwijd.

Professor Annelies Moors
Dr. Karen Vintges

(Mede-)organisatoren van de in mei 2005 gehouden ASCA/ISIM conferentie ‘Women and Islam: New Perspectives’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Klaplong

Drie voorbeelden in vijf minuten.

De laatste zal wel een ‘zie je wel’ reactie opleveren. Dat is echter niet terecht. In de academische wereld bestrijd je elkaar op de inhoud en met argumenten. Niet met slim geformuleerde protestbrieven om iemand de mond te snoeren omdat je simpelweg niet de politieke grond deelt.

P.S. Ik ga lekker zondag naar een lange lezing en discussie van Ramadan. In het sterke hypothetische geval dat daar een fortuynist bij de deur staat die daar domme leuzen staat te roepen, laat ik die persoon zijn eigen spandoek opvreten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 KJ

@Klaplong; Leuke reminder. Heeft HBC zich eigenlijk na 1990, toen Buikhuisen al weer gerehabiliteerd was, nog wel eens uitgesproken over die affaire en zijn rol daarin ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 stoethaspel

Hmmm. 2009 en we voeren politieke discussie met iedereen behalve met de schrijvers danwel plaatsers van dit stuk.

Jensen? FAIL
Benzakour? FAIL
Redactie Sargasso? FAIL

Als dit is wat de sargasso-lezers mogen verwachten wanneer Benzakour danwel het duo Benzakour-Jensen een stukje op sargasso plaatsen, dan is dat behoorlijk treurig. Kan de redactie er de volgende keer bijzetten dat het artikel in kwestie niet meer dan een losse scheet is en dat noch de schrijver noch de redactie enige verantwoordelijkheid wil nemen voor de inhoud ervan?

@Klaplong: Karin V. is (of was) een metaphysicus. Aan de UvA. Heel wat discussies met haar gehad, maar zoals een destijds scheidend hoogleraar al tegen me opmerkte: Het tijdperk van de imbecilie is kennelijk aangebroken. Kijk maar naar Benzakour-Jensen. Inhoud nul: Discussievermogen: Idem.

En waarover gaat de discussie? Over een andere nitwit die de samenleving miljoenen gekost heeft en maanden lang niks dan gezeik heeft opgeleverd. Fraai…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 JSK

Grappig. Op wijblijvenhier staat precies hetzelfde artikel met enkel Benzakour als schrijver.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Klaplong

@ KJ

Ik sprak laatst in Gent bij een symposium over Mill, Baukje Prins http://www.rug.nl/staff/b.prins/index

Ontstemd over het feit dat zij was gepasseerd als spreker over Mills’ “on the objection of women”, probeerde zij aldaar Naema Tahir te beschuldigen van essentialisme. Ze vond dat alle wetenschappelijke onderzoek naar verschil tussen mannen en vrouwen zoveel mogelijk verhinderd moest worden. (Ook in een dergelijke trant)
Toen ik haar na die uitspraken aansprak met het voorbeeld Buikhuisen, gromde ze trots “die hebben we ook het land uit weten te krijgen”.

Ik was met stomheid geslagen, want ik was in de oprechte veronderstelling dat “we” nu allemaal deelden dat die affaire een zwarte bladzijde van onze geschiedenis is. Ik heb dus HBC niet meer over gehoord, maar in bepaalde kringen wordt het succes blijkbaar nog gevierd.

@ Stoethaspel
Ja ik vind dat dus ook niet kunnen. Ik geloof dat dit artikel op wel 34 sites is geplaatst. Verder wordt zo n Stine Jensen alleen voor de naam gebruikt en noemt Benzakour zichzelf plotseling “socioloog” om legitimiteit te winnen. Niet heel sympathiek en al helemaal geen faire manier van discussie voeren.

Daar lijkt het hen dan ook helemaal niet om te doen, campagnevoeren is voldoende blijkbaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 KJ

@Klaplong – ja, als een deel van onze ‘elite’ nog steeds in de jaren zeventig rondhangt, dan komt die opstand van Guusje ter Horst natuurlijk nooit voor elkaar ;-) En verder: Mill ? John Stuart Mill ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Klaplong

@ KJ

Ja dat was een aardig symposium over de vraag of we nog wat hebben aan Mill 150 jaar na zijn ‘on liberty’ http://www.liberales.be

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 stoethaspel

Zijn er nog andere Mill´s dan?

En dan zeggen sommigen dat de historie enkel vooruitgang laat zien. Hier zitten we dan, anno 2009. Te lullen over Ramadan, en J.S.Mill´s werk “On liberty” is vergeten en opgeborgen. Wat zouden we er ook aan hebben?

Gelukkig hebben we Benzakour en de Sargasso-redactie. En Nietzsche, natuurlijk!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 KJ

@stoethaspel; het leek me wat ‘oud’, dat is alles. Waarmee ik niet wil zeggen dat je geen symposium over ‘m kan houden. Maar goed, bla bla bla – alles is al gezegd.

 • Vorige discussie