Hoe komen we af van Geert Wilders? (1)

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

ANALYSE, OPINIE - Geert Wilders heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld als een blok aan het been van de parlementaire systeem. Het wordt hoog tijd om na te denken hoe we onze democratie van Geert kunnen verlossen.

De Duitsers kunnen zich erover verbazen: hoe is het mogelijk dat de Nederlandse Grondwet een volstrekt ondemocratische partij toestaat? In Duitsland zou zoiets ondenkbaar zijn. Dat heeft alles te maken met de Duitse geschiedenis, maar inmiddels wordt duidelijk dat het hier inderdaad gaat om een gebrek van de Nederlandse Grondwet. De reden waaróm Wilders geen partij heeft opgericht, maar een stichting die op een partij lijkt, is algemeen bekend: Geert wilde treden in de voetsporen van Pim Fortuyn, maar niét diens fouten herhalen. Hij wilde chaos zoals bij de LPF te voorkomen. Het gevolg is echter dat Geert de vorming van een serieuze partij op de rechterflank tegenhoudt. Van voorloper is Nederland daarmee een zielige achterblijver geworden.

De opvolger van Fortuyn

Opvolger van Fortuyn: het is een droombeeld, of spookbeeld, dat al vijftien jaar door Nederland waart. Wie zal zijn prestatie kunnen herhalen? Wie zal in staat zijn het politieke landschap te transformeren, zoals hij dat in 2002 deed, door rechts van de conservatief-liberale VVD een ‘echte’ conservatieve, nationalistische partij te scheppen?

In eerste instantie waren het de kikkers die uit de LPF-kar die hun leermeester probeerden te imiteren. De lijst is lang en treurig. Mat Herben zette de LPF voort richting de klippen; Winnie de Jong en Cor Eberhard kwamen met conservatieven.nl, Heinsbroek en Wijnschenk kwamen met ‘Lijst Nieuwe Politiek’,  en zo waren er nog meer. Het was al met al duidelijk dat Fortuyn weinig tijd had besteed aan de kwaliteit van zijn kandidatenlijst. Maar de droom van een doorbraak op rechts bleef lokken. Een crisis binnen de VVD leidde ertoe dat Rita Verdonk in 2007 een poging waagde met ‘Trots op Nederland’. Maar Rita werd vermalen in Elsevier, en haar campagneleider Kay van der Linde constateerde en plein public dat hij ‘gebakken lucht’ verkocht.

Inmiddels had zich een andere Fortuyn-imitator aangemeld, ook al een ontevreden VVD’er: Geert Wilders. Hij was al in 2004 uit de partij getreden, en had in 2006 de Partij van de Vrijheid opgericht. Geert, die uit de VVD was gestapt na een scherpe aanvaring met fractievoorzitter Van Aartsen (over een eventueel Turks EU-lidmaatschap), besloot van meet af aan dat zijn partij een ijzeren fractiediscipline zou kennen. Kritiek op de partijleider werd niet getolereerd.

Dat kon niet voorkomen dat in de loop der jaren juist een aantal PVV-kamerleden op het idee kwamen… om Pim Fortuyn te imiteren en een ‘echte’ rechtse partij te starten. En de rijen van Hero Brinkman, Van Klaveren en Bontes zijn de afgelopen maanden nog eens versterkt met klein grut als Thierry Baudet, Jan Roos en Jan Dijkgraaf. Allemaal dromend van een herhaling van dat ene opmerkelijke doelpunt, in het voorjaar van 2002. Dromend van de ondergang van Geert. Merkwaardig, eigenlijk. Want is dat doelpunt al niet lang geleden gemaakt door diezelfde Geert? Heeft de PVV dat gat op rechts niet hervonden én gevuld?

Een verbeterde PVV

Dat de droom nog steeds voortleeft, komt doordat Geert door zijn concurrenten wordt beschouwd als een indringer, een usurpator. Ten eerste omdat de PVV niet democratisch is. Ze is niet conservatief-rechts, ze is Geert Wilders. Maar een veel belangrijker verwijt is dat Wilders met zijn bombastische en hysterische aanvallen op de islam zichzelf én zijn partij onmogelijk heeft gemaakt in Den Haag. De PVV heeft zichzelf (in hun ogen) daarmee gediskwalificeerd. Ze wordt uitgekotst, en zal nooit kunnen functioneren als een gerespecteerde kracht op de rechtervleugel.

Alle nieuwe pogingen tot partijvorming na de doorbraak van Geert Wilders in 2007 zijn er dan ook op gericht om een verbeterde versie van de PVV neer te zetten. Een partij die wél luistert naar zijn kiezers en weliswaar luid klaagt over de Haagse elite, over immigratie en islamisering (want dat is bon ton op rechts), maar die nooit zal pleiten voor een ‘kopvoddentaks’ of het verbieden van de Koran. En dit alles in de hoop dat de huidige PVV-aanhang de hopeloosheid van Wilders’ positie zal inzien en bereid zal zijn om hem in de steek te laten.

De vraag is natuurlijk: zal dat zo werken? Het antwoord is nee. Die aanhang zit namelijk helemaal niet te wachten op een ‘nette’ versie van Wilders.

Nederland gidsland

Wat je ook van Nederland zegt, één ding staat vast: qua maatschappelijke ontwikkelingen lopen we nogal eens voorop, en slaan we ook graag door. Ruim voordat de Fransen de Bastille bestormden, kraaiden de patriotten hier al revolutie. Geen land zo vroom als het Nederland van de verzuiling – en geen land zo goddeloos en ‘progressief’ als het Nederland dat daarna ontstond.

Ook Pim Fortuyn was zijn tijd vooruit. Hij hanteerde een unieke combinatie van drie actuele pijnpunten. Fortuyn vervloekte het politiek correcte ethische ‘links’ van de PvdA, en ook de neoliberale afbraak van de verzorgingsstaat door dezelfde partij – én hij wees op de door Den Haag (de schuld kon gelijkelijk over de partijen worden verdeeld, maar ook hier was de PvdA de gebeten hond) jarenlang gefaciliteerde opkomst van de islam.

De vrolijke, nederige gastarbeiders van de jaren vijftig en zestig hadden hun vrouwen uit hun vaderland naar Nederland gehaald en gezinnen gesticht. En nu waren er ‘zwarte’ wijken, met moskeeën, hangjongeren en onverstaanbare imams. Die aardige arbeiders waren ‘moslims’ geworden die met argwaan werden bekeken en leefden met de rug naar de traditionele Nederlandse samenleving. Janmaat had er ooit voor gewaarschuwd maar werd door de politiek uitgekotst. Pim nam dat stokje over en veroverde Nederland. Jaren voordat zich elders in Europa vergelijkbare bewegingen opstonden, was Nederland in de greep van het ‘fenomeen’ Pim Fortuyn.

Ruimte op rechts

We zijn inmiddels vijftien jaar later, en inmiddels vertrouwd met bewegingen als UKIP, AfD, Front National, de Vijfsterrenbeweging en ga zo maar door. Bewegingen die Geert Wilders als een soort founding father beschouwen. Niemand twijfelt er nog aan dat er, door allerlei omstandigheden, in heel Europa, aan de rechterkant electorale ruimte is ontstaan. Ruimte voor de vorming van een conservatieve, nationalistische partij.

Iedereen mag van zo’n partij denken wat hij of zij wil – maar één ding móét men erkennen: de betreffende groep kiezers dient serieus genomen te worden en verdient een evenredige en professionele vertegenwoordiging binnen het democratisch bestel. Hun grieven – bezorgdheid om de afbraak van hun sociale en financiële zekerheid, afkeer van ‘de politiek’ die anderen voor lijkt te trekken en trots op de ‘bedreigde’ nationale cultuur – dienen gehoord en verwoord te worden. Dat vereist solide partijvorming én de acceptatie van dergelijke partijen door de ‘oude politiek’.

Na vijftien jaar is het beeld gemengd. Om een paar voorbeelden te geven: UKIP ruziet en maakt in het Britse districtenstelsel nauwelijks kans om gehoord te worden. (Het Brexit-referendum was een godsgeschenk.) AfD heeft last van neonazistische oprispingen binnen de gelederen. Front National heeft zich losgemaakt van Jean Marie Le Pen, maar het Franse politieke systeem (en de politieke elite) werpen forse barrières op. Maar iedereen is het erover eens dat ‘nieuw rechts;’ in opmars is. Dat hier sprake is van een nieuwe politieke kracht. Maar dan is er dus de PVV. Die maakte de afgelopen jaren juist een tegengestelde ontwikkeling door. Die stelt steeds mínder voor.

De neergang van de PVV

In tegenstelling tot het buitenland (en in tegenstelling tot het geklaag over de gesloten politieke elite) werd de nieuwlichter Geert Wilders hier opmerkelijk snel geaccepteerd. Ga er maar aan staan: de PVV was nog geen drie jaar oud toen zij al als ‘gedoogpartner’ functioneerde van een kabinet van CDA en VVD. (Goed, ze had 24 zetels behaald, maar toch.) Anderhalf jaar later, in april 2012, maakte Wilders een eind aan deze gedoogsteun. Mark Rutte liet daarop weten nooit meer met de PVV in zee te zullen gaan.

Sindsdien doet de PVV (lees: Geert Wilders) geen serieuze pogingen meer om binnen het parlementaire systeem politieke macht te verwerven. De partij trekt zich meer en meer terug uit de realiteit van alledag. Het bekendste voorbeeld is het huidige verkiezingsprogramma van één A4-tje, met voorstellen als het verbieden van de Koran, en zonder zelfs maar de pretentie van een financiële onderbouwing. De schaarse capabele PVV-Kamerleden worden daardoor gedwongen tot volstrekt bizarre uitspraken (zoals Fleur Agema, die vertelde dat er in het programma niets stond over armoedebestrijding, ‘omdat daarvoor geen ruimte was’.)

Net zo opvallend is het volkomen verdwijnen van Wilders achter de muur van zijn twitteraccount. Hij maakt hierbij dankbaar gebruik van het argument dat hij bedreigd zou worden. Wilders wordt echter (ook) zeer uitgebreid beveiligd. Angst speelt niet echt een rol; Wilders geeft simpelweg aan dat ‘wij’ alleen nog maar dingen doen die ‘wij leuk vinden’, hetgeen neerkomt op Volendam, het Jeugdjournaal en een dierenasiel. (Het is natuurlijk nooit uit te sluiten dat een gestoorde loner een aanslag zal proberen te plegen, maar Al Qaeda en ISIS zullen waarschijnlijk niet zo dom zijn om een van de voornaamste aanjagers van de Europese islamofobie uit te schakelen: met elke uithaal van Wilders groeit onder moslimjongeren de onvrede. Vergelijk het met de IRA, die ontelbare aanslagen pleegde maar hun felste tegenstander dominee Paisley altijd met rust liet.)

Die afwezigheid doet Wilders geen kwaad. De PVV is de afgelopen jaren niet echt gekrompen. Ook het politiek isolement heeft geen effect. Mark Rutte waarschuwde Wilders in april 2012 dat hij hem ‘kapot’ zou maken; hij meende dat het met Wilders in de politieke woestijn snel gedaan zou zijn. Dat bleek niet het geval. Geerts electoraat is hem trouw gebleven – ook zonder enig uitzicht op reële macht, of enige vorm van campagne voeren. Wilders verschilt namelijk fundamenteel van andere, ‘gewone’ politici. Het enige dat zijn aanhangers van hem verwachten is dat hij de Haagse politiek schrik aanjaagt. Hij moet de elite duidelijk maken dat het anders moet – dat zij het anders moeten doen. Wilders zélf hoeft niks te doen. Zijn enige taak is het systeem onder stroom zetten.

Geert weet dat en heeft zijn tactiek daarbij aangepast. Wat hij moet laten zien, is dat hij totaal anders is dan de zittende politici. Zijn aanhang zit niet te wachten op genuanceerde verhalen, ook niet op een kabinet-Wilders. Wat men van Wilders verwacht, is voortdurende, heldere signalen die die afstand onderstrepen en vergroten. En dat is voor Wilders niet moeilijk: hij weet hoe hij zijn collega’s allemaal op de kast kan jagen. Met name zijn anti-islam en anti-Europa retoriek zijn daarvoor bij uitstek geschikt. Wetende dat juist deze status stemmen oplevert. Stemmen waar hij verder niets mee kan. Maar dat zal hem worst zijn. En zolang Geert op deze wijze stemmen trekt, blijft hij voor velen de enige die in staat is om Den Haag écht bang te maken.

[Wordt vervolgd]

Reacties (33)

#1 Jos van Dijk

Wat hij moet laten zien, is dat hij totaal anders is dan de zittende politici.

De stem pro Wilders is dan ook geen stem voor een bepaald programma of een persoon, maar een stem tégen een zittende politieke klasse. De vraag hoe we van Wilders af komen ligt dus nog steeds bij de zittende politici die er niet in slagen voldoende vertrouwen te wekken bij het deel van de bevolking dat Wilders aanspreekt.

 • Volgende discussie
#2 Anoniem-naamisgekaapt-

Vreselijk dom stuk zeg

Geert wilde treden in de voetsporen van Pim Fortuyn, maar niét diens fouten herhalen. Hij wilde chaos zoals bij de LPF te voorkomen.
Alsof dat niet een legitiem doel is. In een democratie moet het mogelijk zijn om een partij op te richten met een bepaald gedachtegoed (of niet, maar dan moet die partij verboden worden). En er stonden honderden ruziemakende idioten en neonazi’s klaar om elke extreem-rechtse partij die enig succes leek te gaan hebben te enteren, te kapen en tot irrelevantie te verdoemen. Het was niet meer dan terecht dat Wilders zich daar tegen beschermd heeft.

En dat is geen hersenspinsel van mij, er zijn in die tijd (net als nu weer) tientallen rechtse splinterpartijtjes opgericht die allemaal aan dat soort interne strubbelingen en associaties met neonazi’s ten onder zijn gegaan.

Maar iedereen is het erover eens dat ‘nieuw rechts;’ in opmars is. Dat hier sprake is van een nieuwe politieke kracht. Maar dan is er dus de PVV. Die maakte de afgelopen jaren juist een tegengestelde ontwikkeling door. Die stelt steeds mínder voor.

Maar wat nog erger is is dat je in de rest van je stuk er van uit gaat dat het goed is een zo groot mogelijke extreem-rechtse partij te hebben in Nederland. Je kwijlt bij nieuw rechts als een nieuwe politieke kracht, maar zoals je zelf al zegt was Nederland met Wilders de eerste, en het is dus ook de eerste waar we er achter komen dat dat gedachtegoed geen werkbare oplossingen biedt en zozeer strijdig is met het gedachtegoed van de rest van de mensen dat er niet mee samen te werken is. (het is of een fascistische machtsovername ala hitler of mussoloni, of niets)

Dat is niet inherent aan Wilders, dat is inherent aan die politieke stroming en zal ook met AfD, FN en UKIP gebeuren (en zoals het ook al met Vlaams Blok is gebeurd). UKIP is trouwens al goed onderweg.

Dat is niet alleen een logische ontwikkeling, maar ook een wenselijke ontwikkeling (tenzij je zelf een fascist bent) want onze democratie functioneert prima zonder extreem-rechtse partijen (zie Nederland 1945-2001).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 McLovin

En wederom schenken we die goede man aandacht….prima stuk hoor maar niks dat niet al tig keer eerder is gezegd en geschreven…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Joost

Al Qaeda en ISIS zullen waarschijnlijk niet zo dom zijn om een van de voornaamste aanjagers van de Europese islamofobie uit te schakelen

Hmmja. Ik denk dat het vermoorden van Wilders resulteert in een complete tweedeling van de maatschappij. Iets wat volgens mij wel in het plaatje past van Al Qaida en IS.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Raymond Horstman

Laat ons Wilders koesteren. Je weet tenslotte niet wat je voor hem terug krijgt. In zijn algemeenheid: Je mist iemand pas als je hem kwijt bent en dan is het te laat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 gbh

Door de kiezer die op Wilders stemt eens serieus te nemen. Ik heb geen probleem met buitenlanders, van mij mag heel de wereld hier komen wonen maar iemand anders heeft het recht daar anders over te denken en dat maakt diegene niet tot een racist. Ga eens zoeken naar oplossingen die recht doet aan beide kampen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 McLovin

@6: hoezo wordt de kiezer op Wilders niet serieus genomen? Als er over iemand veel wordt geluld en geschreven dan is het wel over Wilders en zijn Henk en Ingrid.(zie dit stuk maar weer eens). Mag er op Wilders gestemd worden? Check. Worden die stemmen ook gehonoreerd in zetels? Check. Heeft Wilders niet een fors aantal zetels in kamer? Check. Wordt hij a la Jan Maat genegeerd? Nee. Doet men politiek zaken met hem? als het nodig zekers. Hoe serieus meer wil je de kiezer nemen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Bom Cabedal

@2: Dat speelde hier echter niet. De problemen met de LPF hadden niets met de infiltratie van andere groepen te maken, maar meer met een gebrek aan team spirit en onduidelijke gezagsverhoudingen binnen en (onthoofde) groep. Individueel waren de kamerleden van de LPF (overwegend) mensen met een redelijke staat van dienst. Wilders heeft het andere uiterste gekozen: het enige competentiecriterium binnen de PVV is loyaliteit aan de (enige) leider. Maar op zich vormt dat geen garantie tegen het instromen van extreemrechtse groepen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Anoniem-naamisgekaapt-

@8 Ik noemde ook de ruziënde idioten inderdaad, niet alleen de neonazi’s! en er kwamen zeker wel allemaal rechts-extremisten overal tevoorschijn die zich in die partijen probeerden te nestelen (en ik heb het dus niet alleen over de LPF zelf maar ook over alle splinterpartijtjes die daarop volgden).

http://kafka.nl/steun-uit-extreem-rechtse-hoek/
http://www.annefrank.org/nl/Educatie/Discriminatie-in-Nederland/Kronieken/Kroniek-extreemrechts/Extreemrechts-in-Nederland/De-Fortuyn-revolte/

en dan michiel smit/nieuw rechts/deconservatieven.nl, nawijn die bij het vlaams blok praat..

dat terwijl associatie met antisemitisme de doodsteek voor nieuw extreem-rechts is… en Wilders daar helemaal niets mee opheeft.

(alhoewel Wilders, nu hij naam gemaakt heeft en niet zo makkelijk meer omver te kegelen is bijvoorbeeld wel weer met vlaams belang en front national omgaat, maar die partijen zijn ook meer opgeschoven van oud-extreem-rechts naar de lijn Wilders)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 bbb

@6: IK WOON IN DEN HAAG WAAR MEER DAN DE HELFT VAN DE INWONERS BUITENLANDS IS…TIJD DAT WILDERS INGRIJPT !!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 gronk

Alle nieuwe pogingen tot partijvorming na de doorbraak van Geert Wilders in 2007 zijn er dan ook op gericht om een verbeterde versie van de PVV neer te zetten

Onzin. Alle nieuwe pogingen waren van het soort ‘verrek, rechts is populair, dat kunnen wij ook’. Gewoon heel veel me-too-partijtjes.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Toko Senang

Het democratisch gehalte van de een-lid-partij PVV is niet groot, maar dat weet je als je op de PVV stemt. Hoeveel democratischer is de SDP nu eigenlijk. Of Groen Links. Denk eens aan Tofik Dibi die verguisd werd toen hij zichzelf verkiesbaar stelde als lijsttrekker.
Of praat eens met een SP-lid, over hoe open het kader staat voor afwijkende meningen. PVV is niet democratisch, sommige ideeen verwerpelijk, maar andere partijen doen het qua democratie niet veel beter.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Arjan Fernhout

@6:

Door de kiezer die op Wilders stemt eens serieus te nemen

Dat heb ik jaren gedaan (niet hier), maar dat lukt niet. Je kunt zoals de WRR dat vele malen heeft gedaan, aantonen dat misdaadcijfers veel meer gerelateerd zijn aan sociale klasse dan aan etniciteit of religie, maar Wilders-stemmers luisteren daar niet naar. Je kunt zeggen dat Bolkestein poep praatte toe hij ooit voorspelde dat Amsterdam anno nu voor de helft door moslims zou worden bewoond, maar voor de gemiddelde PVV’er heeft Bolkestein ‘altijd gelijk,’ mede gezien zijn anti-Europa standpunt in de jaren ’90. En tig andere voorbeelden.
Rationeel is het allemaal niet. Waar de woede vandaan komt die maakt dat ‘onze democratie [niet meer] prima functioneert zonder extreem-rechtse partijen (zie Nederland 1945-2001),’ zoals @2 meldt ligt deels aan rechtse politici die zich rücksichtslos profileerden aan ‘wat de boer niet kent, dat vreet hij niet’ en voor een deel aan de asociale aspecten (en economische verwording) van het idiote idee dat men zoiets als ‘liberalisme’ nog kan politiseren. Als Bolkestein, Patrick van Schie e.a. stellen dat er geen verschil is tussen liberalisme en neoliberalisme dan is dat in intellectueel opzicht volslagen idioot (Bilger, Foucault e.a. die de transformatie in de jaren 60/70 van de vorige eeuw al beschreven. F. kwalificeerde het neoliberalisme zelfs als een massabeweging) en slechts in negatieve zin correct is, in zoverre dat er geen fundamenteel verschil is tussen de gebeurtenissen van 1929 en 2008: het loopt uit op een puinhoop.
Waar het op neerkomt is het volgende: je bevrijdt je van iets. (onderdrukking, seksisme, noem maar op) Dat is liberalisme, die niet in methodes, dogma’s etc. te vangen is. Daar is veel aan toe te voegen, maar ik ga niet meewerken met redacteuren van Sargasso om ongewild teveel focus te leggen op het debat van Rutte en Wilders a.s. maandag bij een rare rubriek als EenVandaag. Voor mij niet interessant en volgens de peilingwijzer inmiddels voor > 2/3 van het electoraat ook niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Henk van S tot S

Kunnen we het niets eens over normale mensen hebben?

Late we wel wezezen:

Wilders is een gestoorde geest die zich schaamt voor zijn afkomst/ras en zich daarom blondeert en schminkt.

Zoals ene Adolf voor ariër speelde, heeft peroxide-ariër Geert ook een een kameleonsact. *)

De onderaangenoemde jeugdgoto uit artikel verschijnt niet. (zoek er hier maar een)

N.B.
In feite discrimineert hij zijn familie, door zich van hen te distantiëren.
Hoe gestoord kun je wezen??
;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Anoniem-naamisgekaapt-

Alle nieuwe pogingen tot partijvorming na de doorbraak van Geert Wilders in 2007 zijn er dan ook op gericht om een verbeterde versie van de PVV neer te zetten

Zijn de nieuwe splinterpartijtjes op links dan ook een teken dat die partijen ook niet democratisch zijn? PvdD, Monasch, Mens en Spirit De basisinkomenpartij Vrede & Recht, de vrouwenpartij, denk, de piratenpartij.

of gaat je hele theorie gewoon niet op?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Le Redoutable

“Heeft de PVV dat gat op rechts niet hervonden én gevuld?” Nee de PVV heeft een gat gevonden op links. Voornamelijk teleurgestelde, lager opgeleide, PvdA kiezers waarbij het huidige linkse beleid niet meer aansloot bij hun behoeftes. Oorspronkelijk zate er wel wat rechtse elementen in het PVV programma, maar intussen 90 procent een kopie van het SP programma, dat bleek een veel kansrijkere visvijver. Pim Fortuyn kwam overigens oorspronkelijk ook al van de PvdA, dus helemaal vreemd is dat niet. Dezelfde kiezersgroep stemt in Frankrijk FN en in de VS op Trump.

De VVD is door de coalitie met de PvdA intussen flink naar links opgeschoven, waardoor er een gat op rechts is open gekomen. Misschien niet zozeer in hun programma, maar wel met de talloze compromissen met de PvdA, zoals een peperduur milieu programma, lastenverhoging en nivellering en het toelaten van een record aantal immigranten. Baudet en co, maar ook het CDA proberen daar in te duiken.

Van Wilders komen we niet af totdat de linkse partijen zich het bovenstaande gaan beseffen en zich weer gaan richten op een breed publiek van lager tot middelbaar opgeleiden. Ze zullen vooral hun immigratie beleid moeten aanpassen willen ze ooit weer serieus meespelen in de Nederlandse politiek of ze moeten er voor kiezen allemaal een kopie van GroenLinks te worden voor een elitair niche deel van de bevolking.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Kacebee

hoe is het mogelijk dat de Nederlandse Grondwet een volstrekt ondemocratische partij toestaat?

Gewoon, omdat dat geen enkel probleem is.

Als je je toch zorgen maakt over de inwendige democratie van partijen, waarom maak je dan geen punt van de fractiediscipline? In de Tweede Kamer gedragen de fracties zich als applausmachines voor de leider, terwijl de grondwet zegt dat deze mensen zonder last (art. 67 lid 3) moeten kunnen stemmen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Henk van S tot S

@16:

…………..maar intussen 90 procent een kopie van het SP programma…………….

Knap hoor, om 90% een kopie van het SP programma op 1 A-4 tje te krijgen. ;-)

Nu kun je wel het pseudoniem “de formidabele” gebruiken, maar met zulke opmerkingen neemt niemand je nog serieus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Raymond Horstman

@10: Hoofdletters horen aan het begin van een zin.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Arduenn

@10

IK WOON IN DEN HAAG WAAR MEER DAN DE HELFT VAN DE INWONERS BUITENLANDS IS…TIJD DAT WILDERS INGRIJPT !!!

Welke gek gaat er dan ook in Den Haag wonen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Robbert

@Sargasso: wanneer krijgt Le Redoutable een een waarschuwing? Elke keer weer liegt hij alles bij elkaar (ook nu in @16, waarin hij stelt dat de PVV-standpunten voor 90% overeen zouden komen met die van de SP -bron?-, terwijl ze qua stemgedrag gewoon het dichtstbij de VVD zitten). Hoevaak hij ook gecorrigeerd wordt, hij blijft klinkklare onwaarheden spuien. Tijd dat Sargasso eens orde op zaken stelt met dit soort gebruikers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Lutine

Het gevolg is echter dat Geert de vorming van een serieuze partij op de rechterflank tegenhoudt.

Hier ben ik het wel mee eens. Ik vraag mij alleen af wat het probleem is? Feitelijk is het toch goed dat een volstrekt gestoorde man als Wilders de rechterflank bezet houdt? Zijn zetels doen er niet zo toe in de politiek. (hoewel hij verdacht vaak met de VVD mee stemt)

Stel dat er wel een serieuze partij voor de PVV in de plaats komt. Dan is het kabinet van VVD, CDA en de serieuze partij snel geboren. Wat worden we daar wijzer van? Misschien moeten we leren om blij te zijn met het feit dat Wilders een nuttige idioot is die een rechts kabinet blokkeert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 bbb

@20: OMDAT IK HIER GEBOREN BEN…….KOM JIJ UIT DE ZWARTE KOUSEN GEMEENTE OFZO ….NA DE OORLOG NIET MEER BUITEN GEWEEST ZEKER!!!!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 bbb

@19: MAAK IK ZELF WEL UIT !!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Henk van S tot S

@24:
b(latend) b(lind) b(luffertje) ??

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 bbb

@25: S (tot) S….zegt genoeg hoor !!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Henk van S tot S

@26:
Wat is er mis met Serooskerke en Soestdijk?
Over en uit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 JANC

bbb staat in België voor een soort rundvlees (blanc bleu belge) maar werd ook gebruikt door een uitzendbureau om aan te geven dat enkel (blanke) Belgen gewenst waren voor bepaalde jobs.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 bbb

@28: prima uitzendbureau dus !!!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 bbb

@27: droom lekker verders….

OVER EN UIT !!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 JANC

@29:Weten we ook waar jij staat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 bbb

@31: problemen mee ??
stem dus ook PVV…zoals zovele

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 JANC

@32: Ja, daar heb ik problemen mee. Mensen zouden moeten worden beoordeeld op wat ze doen, niet op hoe ze er uitzien

 • Vorige discussie