Hoe grijs groen kan zijn: Aboutaleb over Midden-Delfland

ACHTERGROND - Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam sprak zich uit voor het behoud van Midden-Delfland als ‘metropolitaans park.’ Daarmee wil hij voorkomen dat we het landelijk gebied tussen Rotterdam en Den Haag volbouwen zodat er ruimte blijft voor recreatie en ontspanning. Een loffelijk streven van de burgemeester waar Jozias van Aartsen bij aanhaakte en zich vanuit Den Haag achter zijn collega schaarde.

Wie dacht dat beide burgemeesters zich écht hard zouden maken voor het groen van het gebied, komt bedrogen uit. De aanleg van de ‘missing link’ A4 Delft-Schiedam is nog in volle gang (zie foto) en een volgend project is in de maak.

De Blankenburgtunnel moet de A15 met de A20 verbinden. Grote aanjager is de Rotterdamse Haven. Bij monde van voormalig directeur Hans Smits gold het zelfs als een ‘topprioriteit’. Deze tunnel komt boven de grond bij Vlaardingen in – u begrijpt het al – een tamelijk ongerept natuur- en recreatiegebied dat onderdeel uitmaakt van datzelfde groene Midden-Delfland.

Het is altijd prettig asfalteren in het groen. Daar is nog volop ruimte.

Met zijn uitspraken bedoelde Aboutaleb niet dat aanleg van die Blankenburgtunnel niet door zou mogen gaan, of zelfs maar ter discussie stond. Een woordvoerder van de gemeente Rotterdam: ‘Net als het groen van Midden-Delfland is deze westelijke oeververbinding voor onze stad van groot belang. Er zijn geen redenen om de noodzaak of de inpassing van de tunnel nu ter discussie te stellen.’

Kortom, gratuite woorden van Aboutaleb voor de bühne?

En het leek de laatste jaren juist beter te gaan met Midden-Delfland. Tot een jaar of tien geleden eindigde een eerste fietstocht in het prille voorjaar namelijk met een kater wanneer we door het gebied Midden-Delfland (ook wel het ‘kleine groene hart’ genoemd) tussen Schiedam en Delft fietsten en ontdekten dat beide gemeenten weer iets dichter naar elkaar gegroeid waren. Opnieuw was een stukje veenweidegebied ten prooi gevallen aan oprukkende bedrijventerreinen en woningbouwprojecten.

Die expansiedrang leek enigszins geluwd. Schiedam en Delft hadden hun grenzen stilaan bereikt. Sterker nog. De recreatieve waarde van het gebied, midden in de Randstad, leek eindelijk erkend. Er werden nieuwe wandel- en fietspaden aangelegd zodat stadse bleekneusjes volop konden genieten van licht, lucht en ruimte en ook nog eens een echte koe van dichtbij zagen. In het ‘wild’ als het ware, in plaats van op de kinderboerderij.

De pret duurde niet lang. Want na vijftig jaar uitstel, procedures en protesten werd in 2010 door minister Eurlings het historische besluit genomen de A4 Delft-Schiedam aan te leggen. Deze zeven kilometer vormt één van de ‘missing links’ in het Zuid-Hollandse wegennet waar ik eerder al eens over heb geschreven.

De weg legt men deels half en deels geheel verdiept aan en er komt een tunnel.

Dat mag wat kosten; ruim 900 miljoen, dus iets meer dan 100 miljoen per kilometer.

Ook aan die andere ‘missing link’, de Blankenburgtunnel, hangt een prijskaartje. Voorlopig raamt men het op 1,1 miljard. Niet gek voor 2,5 kilometer.

De mobiliteit wordt duur betaald.

De vraag is of het dit allemaal wel waard is. Immers, uit onderzoek van CE Delft is gebleken dat de toekomstscenario’s waarmee men nut en noodzaak van de aanleg van zowel de A4, als de Blankenburgtunnel en de A13/A16 (ook al zo’n ‘missing link’) onderbouwt inmiddels achterhaald zijn: ‘De huidige verkeersvraag is lager dan in de laagste scenario’s waarmee wordt gerekend. De huidige besluiten voor weguitbreidingen zijn gebaseerd op het hoge scenario, waardoor de investeringen ten onrechte een positief economisch effect lijken te hebben.’

Maar goed, zolang Aboutalebs partij deel uitmaakt van dit kabinet, dat inzet op zoveel mogelijk asfalt, zal hij, noch zijn partij de PvdA (eerder toch altijd uitgesproken tegen de aanleg van de Blankenburgtunnel) meer doen dan opportunistische uitspraken.

Een beetje groen en vijftig tinten grijs…

Reacties (20)

#1 Stronkel

Zo rolt de gehele PvdA toch? Het zeggen van het één, het tegelijkertijd doen van het compleet tegenovergestelde, om dat vervolgens weer goed proberen te praten met volstrekt onzinnige soort van argumenten. Die hele partij verdient -bijna nog meer dan het CDA- om eens en voor altijd compleet gedecimeerd te worden.

 • Volgende discussie
#2 roland

@0: “Die expansiedrang leek enigszins geluwd. Schiedam en Delft hadden hun grenzen stilaan bereikt”
– Nieuwbouw van woningen en bedrijven is ingestort, als die weer opkrabbelt zullen Schiedam, Delft hun grenzen wel weer verleggen. Provincie en rijk die voorheen het groen tussen de steden nog een beetje beschermden met rode contouren e.d. hebben dit beleid opgegeven en laten de gemeenten vrij met hun decentralisatie.

De ongekende uitbreiding/verbreding van snelwegen wordt gemotiveerd uitgaande van de hoogste groeicijfers
zie http://cpb.nl/publicatie/second-opinion-mkba-ring-utrecht

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Jack Random

@1: “Die hele partij verdient -bijna nog meer dan het CDA- om eens en voor altijd compleet gedecimeerd te worden.”

Helemaal eens, maar het vervelende met gedecimeerde partijen is dat ze na verloop van tijd toch bijna altijd weer terug komen. Een aantal jaren geleden (6,7, meen ik) geleden stond D66 in de peilingen virtueel op 0 zetels, en 3 echte zetels. Nu zouden ze 20+ kunnen halen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 pedro

@1: compromissen horen nu eenmaal bij het regeren met andere partijen. Je kan dit dus wel de PvdA gaan verwijten, maar we weten allemaal toch wel welke partij altijd de grootste voorstander van meer asfalt is geweest? Als het je hier om het uitbreiden van het asfalt gaat en het groen dat verloren gaat, zou ik graag zien, dat je je reactie aanvult met een tirade tegen de VVD. En wat de PvdA betreft zou je wellicht bij de PvdA kunnen vragen, waarom ze daar nu anders over lijken te denken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 L.Brusselman

Die praatjes over het groenbehoud kennen we in Rotterdam Noord maar al te goed,ook waar dit toe leidt;afbraak van parken zoals Park Zestienhoven(een park op loopafstand voor vele “bleekneusjes” uit de wijken)ten gunste van de “happy few”,En ze scheppen er nog schaamteloos over op ook.
http://www.top010.nl/html/park_zestienhoven.htm

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 AndreSomers

@4: En sinds wanneer maakt de burgermeester deel uit van het kabinet? Die kan (en moet!) zijn eigen koers varen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 L.Brusselman

@4: De PVDA is een groot compromis aan de neo liberalen geworden,die partij heeft zichzelf ten grave gedragen ten gunste van het welvarende/profiterende deel der natie.
voor de minder bedeelden is er geen andere partij meer over(ook binnen de SP is de afbraak van principes om het pluche al begonnen)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 pedro

@6: dat maakt het nog minder een zaak van de PvdA dus, idd.

@7: in iets minder radicale bewoordingen kan ik daar voor een groot deel in mee gaan. Ik heb zelf al meerdere malen verzucht, dat ze zich deze eeuw al 2 keer veel te gemakkelijk hebben laten verleiden tot mee regeren, waar ze best wat meer uit hadden kunnen halen in mijn optiek. En misschien heb je dus gelijk…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Co Stuifbergen

@8: Mijn indruk is dat de PvdA meer zou hebben kunnen halen uit de huidige coalitie, of uit een andere coalitie.
M.a.w. de vraag is waarom de PvdA zo graag mee regeren wilde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Inkwith Barubador

“De mobiliteit wordt duur betaald.”

Je realiseert je dat de kosten zo hoog zijn juist OMDAT er rekening wordt gehouden met natuur en milieu? Dat daarom de A4 verlaagd wordt aangelegd?

Gewoon een snelweg aanleggen zonder rekening te houden met de omgeving, dat was lekker goedkoop geweest.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Stronkel

@4: bij de natuurterroristen van de VVD weet je wat je kan verwachten: destructie van natuur op de lange termijn voor wat zogenaamde snelheidswinst op de korte termijn. Niks nieuws onder de zon, de VVD doet niet aan langetermijnvisie. De PvdA echter, wil zich zo nu en dan kwalificeren als partij die ook oog heeft voor natuur/gezonde(re) leefomgeving, maar als puntje bij paaltje komt, laat ze dat standpunt ook weer net zo snel varen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 zuiver

Ik kom uit Schiedam en heb Midden-Delfland nog gekend zonder het dijklichaam van de A4. Helaas was ik te laat om De Beer nog gekend te hebben. Dat gezegd hebbend weet ik heel zeker dat uiteindelijk, gedurende mijn leven nog, ergens de laatste grasspriet zal verdwijnen in wat eens echt mooi was.

Oh, en @0, een tamelijk ongerept natuur- en recreatiegebied dat onderdeel uitmaakt van datzelfde groene Midden-Delfland waar die Blankenbergtunnel boven de grond moet komen bestaat niet. Het is nl de oever van de nieuwe waterweg wat op zichzelf een gekanaliseerde versie is van wat eens de noordoever van een delta was (en die polder was natuurlijk ooit zee). De dijk waarachter dat oeverbosje ligt is van echt gestort basalt, beton en teer. Het is een leuk wandelgebiedje maar om dat ongerept (zelf als je het nuanceert met tamelijk) te noemen gaat in die omgeving erg ver. Het is geploegd, geplant en 100% gepland.

Ja, de polder tussen Schiedam, Vlaardingen, Maasland, Maassluis en Delft was mooi. Maar echt, ik ben er klaar mee. Niet alleen met die polder maar het hele Nederlandse natuurbeleid en de discussies daar omheen.

Van de Vijfsluizen tot aan de poort van Delft was ooit een kikkerland. Nu groeit er beton, al drie generaties lang. Leer er mee leven.

Asfalteren die hap, stoppen met zeuren en wachten op de zondvloed. Is de klimaatverandering toch nog ergens goed voor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Olav

@9:

@8: Mijn indruk is dat de PvdA meer zou hebben kunnen halen uit de huidige coalitie, of uit een andere coalitie.
M.a.w. de vraag is waarom de PvdA zo graag mee regeren wilde.

Omdat een aantal rechtse PvdA’ers zich nu eenmaal sowieso beter thuisvoelt bij CDA en VVD dan bij andere (hypothetische) coalitiepartners. Plus een portie zelfbedrog, overschatting van de eigen mogelijkheden in zo’n rechtse coalitie. Plus het “landsbelang” en het “plichtsbesef” waarvan sommigen helemaal scheel zien. Want het is toch wat als het land je roept, als je mee mag doen met het nemen van “moeilijke maar noodzakelijke” beslissingen, die verantwoordelijkheid mag je niet uit de weg gaan. M.a.w. het voedt de ego’s.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Hans Verbeek

@12: ik kom uit Vlaardingen, zuiver en demostreerde als puber begin jaren 70 nog mee tegen de A4. Ik kom nog elke week in het Midden-Delfland, wandelend, fietsen, joggend. Het is een oase van rust.
Dat de A4 nu alsnog wordt aangelegd is niet vanwege de verwachte verkeersdrukte, maar om de wegenbouwers aan het werk te houden. De infrastructuur-mafia heeft makkelijk toegang tot het ministerie en Melanie Schultz. Dankzij de Crisis- en Herstelwet konden de asfalteerders aan het werk.

‘De huidige verkeersvraag is lager dan in de laagste scenario’s waarmee wordt gerekend. De huidige besluiten voor weguitbreidingen zijn gebaseerd op het hoge scenario, waardoor de investeringen ten onrechte een positief economisch effect lijken te hebben.’

De verkoop van auto’s daalt in NL al jaren. De benzine- en dieselverkoop ook. Als aardolie moeilijk te winnen is, dan zullen minder mensen autorijden en hebben we minder wegen nodig,
Die A4 en de Blankenbergtunnel zijn werkgelegenheidsprojecten, meer niet. Als ze straks af zijn, zul je zien dat ze nauwelijks gebruikt gaan worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 pedro

@11: ik ben blij, dat je ook inziet, dat dit toch eerder uit de koker van de VVD komt dan die van de PvdA. Ik vind zelf overigens ook dat de PvdA vaak veel te snel toegeeft aan de grillen van de VVD (en in het verleden ook aan het CDA). Dat is ook de reden dat ik niet op ze stem.

Ik vermoed dat dat soort positionering te maken heeft met het feit, dat de PvdA al lange tijd dicht bij de macht zit, en dat trekt nu eenmaal baantjesjagers aan, die het idealisme een stuk minder hoog in het vaandel hebben staan dan de PvdAers van vroeger, toen rechts altijd heel gemakkelijk zonder enige linkse inbreng kon regeren. Nu kan dat alleen nog met de steun van extreem rechts (en dat is ze al 2 keer opgebroken). En misschien is de oorzaak van de PvdA positionering dus wel gelegen in het verleden, toen ze altijd heel gemakkelijk opzij geschoven konden worden als coalitiepartner, en zijn ze daar nog steeds bang, dat dat gaat gebeuren als ze een keertje hun tanden laten zien. Maar dat is allemaal alleen maar giswerk van mijn kant.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Inkwith Barubador

Mooi is dat he. We willen allemaal een mooi stuk natuur en stiltegebied om de hoek. Tegelijk willen we ook een beetje ruimte om te wonen en willen we ook niet om de haverklap in de file staan.

Uiteindelijk groeit de bevolking van Nederland nog steeds en zullen we toch een compromis moeten vinden voor al die functies. Je kan niet verwachten dat natuur die er nu is (of er vroeger was) tot in lengte van dagen ongerept en identiek blijft. Dat kan niet met deze bevolkingsdichtheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 L.Brusselman

@16: Als je geen auto neemt hoef je ook niet in de file te staan.Behalve het beroepsvervoer is er geen dringende reden voor autoverkeer.
Stelletje verwende egoisten in jullie stinkende stukjes blik verzieken het leefklimaat voor anderen onevenredig.
Als er over het beperken van autogebruik voor privedoeleinden wordt gesproken reageren autobezitters op een manier die doet denken aan castratieangst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Henk van S tot S

@7:
Is eigenlijk PvdAS:
Partij van de Afvallige Socialisten ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 L.Brusselman

@18: Ik ben blij dat mijn goede vader niet meer hoeft mee te maken.
(Vrij naar M.T)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 L.Brusselman

@19: Is de edittijd teruggebracht naar 10 seconden?

 • Vorige discussie