Hoe bijzonder is Obama Care?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,
Uncle Sam loopt ook in Obamacare (Foto: Flickr/Fresh Conservative)

Zondagavond werd de Frontline-documentaire Obama’s Deal uitgezonden door Zembla. Hierin werd verteld hoe de nieuwe wet voor de ziektekostenverzekering in de VS (kortweg ‘Obama Care’) tot stand is gekomen. Dit is heel erg interessant omdat de gang van zaken rond de totstandkoming van deze wet illustreert wat er mis is in de Amerikaanse Democratie. Zo werd duidelijk gemaakt dat deze wet er alleen kon komen doordat de machtige lobby van farmaceutische bedrijven en de ziektekosten- verzekeraars grote concessies hebben afgedwongen. Concessies die naar verwachting de kas zullen spekken van deze bedrijven.

Door meerdere twitteraars werd tijdens de uitzending geopperd dat de documentaire niet fair was. Net als de fel bekritiseerde Zembla-uitzending van 2 weken daarvoor – ‘Wilders Profeet van de Angst’ – was dit volgens hen ook weer een voorbeeld van linkse vooroordelen ten gunste van Obama. Ook werd gesteld dat de Democraten ondanks de vele felle protesten hun zin willen doordrukken. De Democraten zouden partijbelang stellen voor landsbelang.

In een vorige post heb ik al laten zien dat veel van de verwijten van republikeinen geheel niet terecht zijn. Volgens hen is Obama bezig met het invoeren van een socialistische heilstaat en wil hij volgens Sarah Palin ‘doodscommissies’ instellen die moeten gaan beslissen of bejaarden en kinderen met Down Syndroom (zoals een van haar eigen kinderen) nog geholpen mogen worden. Concrete, eerlijke kritiek was er eigenlijk niet en een echt tegenvoorstel hadden zij niet. Maar wat onderbelicht bleef in deze documentaire is het belang van de nieuwe wet. Al sinds de jaren zestig proberen de democraten de ziektekostenverzekeringen te hervormen. Te beginnen met Ronald Reagan wordt er campagne gevoerd tegen Socialized Medicine:


Het ‘Program of Compulsory Health Insurance’ waar de nog jonge Ronald Reagan campagne tegen voerde is het huidige Medicare. Een van thema’s van de Town Hall protesten vorig jaar was nota bene de angst dat Medicare zou worden afgeschaft ten behoeven de invoering van… Socialized Health Care!

Ook blijft onderbelicht hoe Amerikaanse verzekeringsbedrijven werken en hoe groot de noodzaak is voor hervorming. Vorig jaar (10 juli 2009) had Bill Moyers Journal een interview met Wendell Potter, voormalig lid van de raad van bestuur van CYGNA, een van de grootste ziektekostenverzekeraars in Amerika. Wendell Potter verteld in deze aflevering van Moyers Journal waarom hij is afgetreden uit de raad van bestuur van CYGNA. Hij raakte overtuigd van de noodzaak van hervormingen doordat hij een zogenaamde ‘health care expedition’ bezocht. Regelmatig gaan artsen en verplegers naar arme delen van het land om gratis gezondheidszorg aan te bieden. Een soort van Dokters Zonder Grenzen dus, maar dan in Amerika.

Wendell Potter vertelt:

WENDELL POTTER: It was being held at a Wise County Fairground. I took my camera. I took some pictures. It was a very cloudy, misty day, it was raining that day, and I walked through the fairground gates. And I didn’t know what to expect. I just assumed that it would be, you know, like a health-booths set up and people just getting their blood pressure checked and things like that.

But what I saw were doctors who were set up to provide care in animal stalls. Or they’d erected tents, to care for people. I mean, there was no privacy. I’ve got some pictures of people being treated on gurneys, on rain-soaked pavement.

And I saw people lined up, standing in line or sitting in these long, long lines, waiting to get care. People drove from South Carolina, Georgia, Kentucky and Tennessee all over the region, because they knew that this was being done. A lot of them heard about it from word of mouth.

There could have been people and probably were people that I had grown up with. They could have been people who grew up at the house down the road, in the house down the road from me. And that made it real to me.

BILL MOYERS: What did you think?

WENDELL POTTER: It was absolutely stunning. It was like being hit by lightning. It was almost – what country am I in? It just didn’t seem to be a possibility that I was in the United States. It was like a lightning bolt had hit me.

BILL MOYERS: People are going to say, “How can Wendell Potter sit here and say he was just finding out that there were a lot of Americans who didn’t have adequate insurance and needed health care? He’d been in the industry for over 15 years.”

Maar bekijk vooral het hele interview! Welbeschouwd is deze aflevering van Zembla veel te braaf en geenszins vooringenomen links. Integendeel, zou ik willen zeggen. Obama en Rahm Emanuel komen er eigenlijk veel te goed vanaf. Maar dat is iets voor een andere post.

Reacties zijn uitgeschakeld