Het ontslagrecht nader bekeken

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Kapitalisme (Foto: Flickr/Almada) De laatste tijd is er veel gesteggel over een eventuele versoepeling van het ontslagrecht. Iedereen heeft er een mening over, en daarbij is het belangrijkste argument van de voorstanders het ‘feit’ dat de economie er beter van zal worden omdat bedrijven eerder geneigd zijn mensen aan te nemen. En doordat er meer mensen worden aangenomen neemt de werkloosheid ook nog eens af. Een win-win situatie, dus.

Ikzelf vraag me dan direct af waar het bewijs is voor deze theorieën. En in dit geval is het leuke dat niet alleen politici zich over deze materie hebben gebogen, maar ook vele wetenschappers. En, gaat dit plan volgens hen helpen? Ik geef nu alvast de conclusie: nee.

Werkloosheid en arbeidsproductiviteit

Allereerst is het al aangetoond dat de mate van ontslagbeperking niet significant samenhangt met de werkloosheid in landen. Dat is op zich al gek te noemen. Zou de werkloosheid in landen als Nederland standaard niet hoger moeten zijn dan in bijvoorbeeld Engeland? Daarnaast blijkt, ook uit onderzoek, dat de arbeidsproductiviteit harder groeit in landen waar een starre vorm van ontslagrecht heerst.

Wat wel zo is, is dat door sterke ontslagbescherming outsiders zoals jongeren minder kans maken. In de landen die sterke ontslagbescherming hebben is daarom ook de werkloosheid onder deze groepen hoger dan gemiddeld. Gek genoeg is dat niet het geval in Nederland waar de jeugdwerkeloosheid zelfs onder het niveau van de VS ligt.

Meer kosten kan goed zijn…

Het aantrekken van nieuwe werknemers kan in ‘starre’ landen duur zijn en leidt indirect misschien zelfs tot hogere lonen, aangezien ze een betere onderhandelingspositie hebben.
Maar aan de andere kant heeft zo’n star ontslagrecht voor werkgevers ook positieve gevolgen, hoewel ze dat zelf waarschijnlijk niet zo snel doorhebben. Doordat het duur is om nieuwe werknemers aan te nemen, zoeken werkgevers vaak naar andere oplossingen, zoals scholing van het personeel of technische innovatie om de dure arbeid te vervangen. Dit leidt tot meer efficiëntie op de werkvloer, waardoor meer gedaan kan worden met hetzelfde aantal mensen en de kosten per geproduceerde eenheid omlaag gaan. Als je kijkt naar de arbeidsinefficiëntie in landen als de VS dan weet je waar een soepel ontslagrecht toe kan leiden. Daarnaast blijken werknemers loyaler aan een bedrijf dat hen niet zomaar op straat kan zetten.

Dit alles leidt tot een minder groot verloop binnen een bedrijf. Ook dat is niet iets om als bijzaak af te doen, aangezien werving en selectie niet goedkoop is. Wederom een besparing hier.

Maar ook slecht

Uiteraard zitten er ook negatieve aspecten aan een star ontslagrecht. Het verhoogt (in ieder geval tijdelijk) de kosten van het ontslaan en aannemen van personeel. Zulke aanpassingen zijn vaak nodig als een bedrijf een innovatie heeft doorgevoerd. Dit zal de rem op technologische ontwikkelingen kunnen zetten.
Zo’n ontslagrecht kan daarbij ook leiden tot minder productieve werknemers, die hun kennis niet willen vergroten omdat ze toch niet ontslagen kunnen worden.

Conclusie

Het is moeilijk te voorspellen hoe alle bovengenoemde factoren op elkaar inwerken en wat het eindresultaat zal zijn. Maar voor Nederland trekken de onderzoekers de volgende conclusie, waarmee ik wil afsluiten:

“Ontslagrechtversoepeling leidt niet per definitie tot minder werkloosheid, maar zal waarschijnlijk de groei van de arbeidsproductiviteit beschadigen. Het scheppen van een hoogproductieve, innovatieve en welvarende economie met een lage werkloosheid vereist andere instrumenten dan ontslagrechtversoepeling.
[..] Wat nodig is, zoals een aantal, met name Scandinavische, landen heeft laten zien, is veel coördinatie, overleg, samenwerking en afstemming tussen overheid en sociale partners op allerlei terreinen als technologiebeleid, onderwijs en scholing, en inkomensbeleid. Het zal duidelijk zijn dat een dergelijke samenwerking alleen effectief kan zijn, als er voldoende vertrouwen is tussen overheid, werkgevers en werknemers. Het voorstel tot ontslagrechtversoepeling ondergraaft dit vertrouwen tussen de sociale partners, bemoeilijkt hoognodige samenwerking en bedreigt daardoor de groeikansen en de welvaart van de Nederlandse economie op de langere termijn.”

Bron, met literatuurlijst: Kennislink

Reacties (49)

#1 Mark

Van wie komt dat Economisch Statistisch Bericht in Kennislink (maw wie zijn “de onderzoekers”)?

En hebben we hier geen stijgende werkgelegenheid door andere factoren (sterke euro bv.) dan een starre ontslagregeling? Dan zou een soepeler ontslagregeling juist extra helpen, nog meer werkgelegenheid scheppen.

 • Volgende discussie
#2 David Rietveld

Bewijs? Dat is toch al lang een achterhaald concept?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Joost

@1: De onderzoeken staan gelinkt. De opstellers zijn Servaas Storm en Ro Naastepad (TU-Delft).

http://www.tbm.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=7ab37e37-0cbe-43d2-a98c-37efb773a427&lang=nl

en je tweede paragraaf wordt in het artikel afdoende weerlegd, lijkt me.

(nergens wordt gesuggereerd dat onze stijgende werkgelegenheid te maken heeft met het starre ontslagrecht)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Ernest

Ze zeggen: “Wat nodig is (…) is veel coördinatie, overleg, samenwerking en afstemming tussen overheid en sociale partners op allerlei terreinen (…)” Dat pleit tegen de marktwerking, en dus zal dat argument geen aandacht krijgen van de huidige ambtenaren en kabinet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Scientist of the Invisible

Het werkeloosheidscijfer onder jongeren zegt niet alles over insider/outsider-verschillen. Dan gaat het ook om vaste banen vs. jaarcontracten en starre handhaving van first in, last out principes.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 pedro

Een soepeler ontlagrecht hadden we vroeger al. Hebben onze ouders en grootouders tevergeefs gevochten om een beetje ontslagbescherming te krijgen? Het ontslagrecht is er vroeger niet gekomen, omdat slechte werknemers tegen een rechtmatig ontslag beschermd moesten worden, maar omdat goede werknemers tegen de willekeur van sommige werkgevers beschermd moesten worden. Versoepeling van het ontslagrecht zou dus eigenlijk alleen gerealiseerd mogen worden, als aangetoond wordt, dat er geen slechte werkgevers meer zijn. Op dit moment wordt het soepeler ontslagrecht imho vooral bepleit, omdat goedkope Oost Europese werknemers op de markt zijn verschenen en een behoorlijk groot aantal werkgevers er wel heil in ziet hun mondige Nederlandse werknemers te lozen ten faveure van oost Europeanen. Met ons huidige ontslagrecht lukt dat niet zo goed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 wout

Blijft natuurlijk de vraag waarom werkgevers zo graag een versoepeling willen, als het nadelig is voor hun eigen bedrijf.

Wellicht is het niet wenselijk om iemand in dienst te hebben die 1,1 maal zo productief en loyaal is, maar 2,0 maal zo duur?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 wout

@6

Wat jij willekeur noemt heet winstbejag. Datgene waarop onze maatschappij drijft. Onze ouders en grootouders hebben een gat in het vlot geboord. Aan ons dus de taak om het te dichten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Paul

Of de flexibiliteit van arbeidsmarkten de productiviteit bevordert is twijfelachtig, je zou de werknemers die je niet gemakkelijk kunt ontslaan productiever(en loyaler) maken door hen goed te (blijven) scholen.
Loyaliteit kost meer dan centen en brengt meer op dan geld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Joost

@7: De onderzoekers zeggen dat de toegenomen productiviteit opweegt tegen de extra kosten.

Voor werkgevers is het moeilijk de langetermijn-implicaties te zien. Ze zien de toekomst van een minder star ontslagrecht als én het hebben van een hoge productiviteit van werknemers aangezien ze die nu ook hebben, én het makkelijk van ze af kunnen komen.

Dat het zo niet werkt komt voort uit deze onderzoeken, en wordt ook geïllustreerd door Amerikaans onderzoek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Abhorsen

@8, de mensheid draait dus om de economie en de paar rijken, niet om ons als mensen allemaal? Mensen offeren aan de economie ipv dat de economie in dienst staat van de mensheid.

Je hebt serieus net gezegd dat de je situatie van de industriële revolutie terug wilt en dat de beste mogelijke situatie voor ons als mensen vind?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Het grijze gevaar

Er was een tijd dat je per dag kon worden ontslagen, Gevolg grote werkloosheid.
Zie voor 1940

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Bismarck

@12: Daarnaast kun je natuurlijk ook ongustiger arbeidsvoorwaarden afdwingen bij mensen die je vorige week ontslagen hebt en die dus even een paar dagen geen eten hebben kunnen kopen. Dan ben je als werkgever wel heel snel klaar voor letterlijk een appel en een ei.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 jan

waar ik vooral bang voor ben is dat “ouderen” die zich jarenlang loyaal hebben ingezet voor een bedrijf, nu aan de kant worden gezet. Louter en alleen omdat ze dankzij die inzet een goed salaris hebben opgebouwd. En in plaats daarvan worden jonge mensen aangetrokken die veel minder verdienen.
Ik ben er groot voorstander van jongeren een kans te geven. Zelfs ben ik – als oudere van 52 – bereid er geld voor in te leveren, maar versoepeling van ontslagrecht is volgens mij een verkeerd middel. je komt als oudere namelijk niet meer aan de slag en je bent uitgerangeerd op een moment dat je nog energie genoeg hebt. dat zal ongetwijfeld tot een verhoging van de ziektekosten leiden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Eurocraat

En het is ook een mythe dat jongeren zo verschrikkelijk op versoepeling zitten te wachten. Ja, wellicht dat er wat extra banen voor ons ontstaan, maar geen vast contract betekent dat het onmogelijk is een huis te kopen, gezin te plannen etc.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 anderS

@ 14:

Daar zit een van de makkes van het systeem an vandaag. Nadat je op enig moment hebt gepiekt in bijv. managementpositie oid, wil je als het goed is op een goed moment doorgroeien naar een meer adviserende rol in hetzelfde bedrijf. Maar het is niet gek gedacht dat hier een ander salaris bijhoort dan bij je’piek’ betrekking. Daar is op dit moment weinig ruimte voor.

Aan de andere kant zijn er evenveel mensen in de categorie ‘oude garde’ die niet bereid zijn om door te leren, een bedrijf negatief beinvloeden, geen ruimte scheppen voor nieuwe mensen etc. En die worden momenteel zeer goed beschermd, ten koste van sommige outsiders die evengoed een kans verdienen.

Heb de details nog niet bekeken, maar dat er wat moet veranderen is me wel duidelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Joost

“Heb de details nog niet bekeken, maar dat er wat moet veranderen is me wel duidelijk.”

Heb je het artikel eigenlijk wel gelezen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 pedro

Nee Wout, onze ouders en grootouders hebben het gat gedicht, dat in de crisisjaren van de vorige eeuw zo duidelijk naar voren kwam. Je ziet het: we kunnen allemaal demagogische uitspraken doen. Als je niets bewijst of probeert te verklaren, maken je uitspraken weinig indruk (of alleen op degenen, die het toch al met je eens zijn). Dan kun je beter bij Geenstijl gaan reageren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 wout

@18

Je ziet het: we kunnen allemaal demagogische uitspraken doen.

Scherp als een mes, hè?

Lees nr 6. nog eens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 wout

@10

Geen enkel bedrijf wil van zijn productieve werknemers af. Alleen van de lapzwansen. Lange dagen is maken zoals in Amerika is wellicht minder efficiënt in productie per persoon per uur, maar 3 part-timers in diens moeten nemen (met alle problemen en risico’s die daar aan vastzitten) is eveneens inefficient.

@14

Ah, de mythe van de eerlijke, noeste arbeider. Weet je, eigenlijk zou je ze de macht moeten geven, dan zou alles vast beter zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Joost

@wout: Als je mensen nodig hebt voor een nieuwe taak heb je twee opties. Of eigen personeel op cursus sturen, of nieuw personeel aannemen. De schrijvers beargumenteren, gesteund door onderzoek, dat het aannemen van meer personeel leidt tot gemiddeld miner geschoold personeel, wat op zijn beurt weer leidt tot schade aan de economie. Heb je mijn artikel en het artikel waarop het is gebaseerd eigenlijk wel gelezen of negeer je gewoon wat er staat? Aanvullend: de ontslagwet aanpassen om een paar lapswanzen aan te pakken zou natuurlijk nogal overdone zijn. De meeste werknemers functioneren prima en zijn door ontslagbescherming zelfs loyaler aan het bedrijf (Ook onderzocht).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 wout

@21

Natuurlijk heb ik het gelezen. Volgt meteen het standaard antwoord op deze fantasieloze poging critici in diskrediet te brengen: Heb jij het?

Ik ben geen econoom, maar wat heb je aan een hogere arbeidsproductiviteit als de kosten van arbeid evenredig hoog zijn? Is (om)scholing van reeds geschoolde krachten i.p.v. nieuw personeel met de relevante kennis aannemen dan nog steeds efficient (gezien dat het daardoor ook duurder wordt)? Moet ik geloven dat dat een bedrijf ten goede komt? Het is pure verspilling.

Ik zou niet teveel waarde willen hechten aan één artikel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Joost

@22: “deze fantasieloze poging critici in diskrediet te brengen”.

Ik vroeg het me af, aangezien je onverminderd de argumenten blijft gebruiken die in de studie onderuit worden gehaald.

Je blijft je mening dus zuiver baseren op een “gut feeling”. De mensen die achter het gelinkte artikel zitten zijn namelijk wel economen (een doctor en een hoogleraar). Niet de minsten, lijkt me, en bij hun review maakten ze gebruik van vele onderzoeken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Robert

We mogen onze verworvenheden nooit opgeven. Ik zie het hier in Armenie.
Ik geneer me soms verschrikkelijk. De bejaarden hier zijn afhankelijk van de familie. Van de uitkering kan je niet leven. Ik zie hier veel oudere mannen dan ik (volgend jaar met pensioen) zwaar werk doen om aan voldoende geld te komen.
Ons neefje (28 jaar en wees)) moet elke dag maar afwachten of hij wel werk heeft. Gaat het slecht dan komt hij bij ons eten en geven we hem wat geld.
Hij kan dan ook niet trouwen en een gezin beginnen. Hij en vele anderen hier zijn van goede wille, maar een goede toekomst opbouwen is onmogelijk.
In Nederland leeft men nog in een soort paradijs. De vraag is of dat te handhaven valt. Maar lever er strijd voor. Als de PvdA toegeeft, kan men beter deze partij volledig de rug toekeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 wout

@23

Oh echt? Ik dacht dat het twee bijbeunende jongens uit de bouw waren!

Uit hun conclusie komt naar voren dat dit twee poldermodelaanhangers zijn. Me dunkt dat er nog wel een paar gerenommeerde economen zijn die een omgekeerde conclusie kunnen trekken uit soortgelijk onderzoek. Dat blijft een beetje het probleem met econometrie. Zo weerspreken zij bijvoorbeeld een onderzoek van het IMF, dat toch ook niet door een gesjeesde student zal zijn uitgevoerd.

Mijn vraag of de relatie ontslagrecht/arbeidsproductiviteit de enige factor is in economische groei lijkt mij nog steeds terecht en ik zie hem nergens weerlegd in het artikel. Waarom legt dit artikel ontslagrecht alleen tegenover werkloosheid en productiviteit, en niet tegenover economische groei?

Overigens zou ik uit een hogere werkloosheid bij ontslagrechtversoepeling concluderen dat er nogal wat overbodige werknemers zijn. Dit vormt een rem op de betreffende bedrijven en dus op de economie.

@24

Armenië? Was dat niet communistisch? Goh, lijkt erop dat dat toch niet goed uitpakt, als je alleen naar de arbeiders luistert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Eurocraat

@25: als jij denkt dat er in Communistische landen naar arbeiders werd geluisterd móet je nodig eens wat geschiedenislessen gaan volgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Joost

@Wout: De conclusie is dat het niet werkt, gebaseerd op onderzoeken van economen. Het was een review, wat inhoudt dat ze zoveel mogelijk literartuur over het onderwerp gepakt hebben en hebben gekeken wat de stand van zaken in de wetenschap over dit onderwerp is, op dit moment. Het is tekenend voor het gehele debat en de staat van de Nederlandse politiek dat je dit zomaar even terzijde schuift, aangezien de conclusie je niet welgevallig is.

Hun “conclusie” in mijn artikel heb ik samengeraapt uit hun eigenlijke conclusie en hun mening over hoe het dan wel aangepakt kan worden.

Die mening doet niets af aan de feitelijke conclusie dat het niet werkt.

“Oh echt? Ik dacht dat het twee bijbeunende jongens uit de bouw waren!”

Jaja, drogreden, iemand?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 su

@25:

Overigens zou ik uit een hogere werkloosheid bij ontslagrechtversoepeling concluderen dat er nogal wat overbodige werknemers zijn.

Definieer overbodig. Wellicht kan een werkgever gedreven door winstmaximalisatie flinke ontslagen doorvoeren. Maar als dat achteraf de druk op de overgebleven werknemers zover opvoert dat er veel uitval ontstaat, of kiezen voor een minder stressvol werkomgeving, is het maar de vraag of dat de juiste zet was.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Lord Flasheart

@wout 25

“Overigens zou ik uit een hogere werkloosheid bij ontslagrechtversoepeling concluderen dat er nogal wat overbodige werknemers zijn.”

Dat kan je vinden, maar let wel even op dat je eerst hier zelf een stelling dropt en dan daarop gaat reageren. Een zogenaamde stromanredenering.

In het artikel staat het volgende:

“Allereerst is het al aangetoond dat de mate van ontslagbeperking niet significant samenhangt met de werkloosheid in landen.”

M.a.w er is geen verband te vinden. Niet de ene kant op, maar ook niet de andere kant op.

Kortom, werkloosheid en ontslagbescherming “doen” niets met elkaar. Het heeft dan ook niet zoveel zin om aan de ontslagbescherming te morrelen als je de werkloosheid wilt terugdringen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 pedro

Imho is Wout´s grootste probleem, dat hij best wel wat van economie en ws ook econometrie af weet, maar zijn hele verhaal alleen op micro economische principes bouwt. In een van zijn eerdere reacties schreef hij het al: “Blijft natuurlijk de vraag waarom werkgevers zo graag een versoepeling willen, als het nadelig is voor hun eigen bedrijf”. Niemand betwist, dat een versoepeling van het ontslagrecht (minstens op korte termijn) voordelen oplevert voor het bedrijfsleven. Maar wat goed is voor het bedrijfsleven alleen is niet per definitie goed voor het hele land met al haar inwoners. In het land van Wout mogen zieken, bejaarden, arbeidsongeschikten, en iedereen anders, die om wat voor reden dan ook tijdelijk of zijn gehele leven buiten de boot valt, verrekken. Net als in Armenië, waar dat -ter informatie van Wout- onder het communisme, niet het geval was. Alle verhaaltjes over overbodige werknemers en lapswanzen ten spijt: dat is niet het punt, waar tegenstanders van een versoepeling van het ontslagrecht hun pijlen op richten. Lapswanzen en overbodige werknemers kun je ook nu al ontslaan: toon het aan voor CWI of rechter en je wordt in het geljk gesteld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 pedro

@wout#19: en wat is er demagogisch aan de vaststelling, dat we vroeger al een flexibeler ontslagrecht hadden? Als je meent, dat dat demagogisch is, weet je vast wel aan te tonen, dat we nooit een soepeler ontslagrecht hebben gehad. Dat zou mijn reactie nr 6 demagogisch maken. Zonder verder bewijs is jouw reactie nr 19 weer niets anders dan demagogie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 JeCuS

@pedro

“In het land van Wout mogen zieken, bejaarden, arbeidsongeschikten, en iedereen anders, die om wat voor reden dan ook tijdelijk of zijn gehele leven buiten de boot valt, verrekken.”

Wat een heerlijke SP retoriek. Hol en ver bezijden de werkelijkheid. Je wordt nu toch al ontslagen als ze je kwijt willen. Enige dat nu wordt voorgesteld is de ontslagvergoeding wettelijk te regelen en de rechterlijke macht met deze schertsvertoningen te ontlasten. Dat lijkt me een goede zaak.

En bedrijven die geen enkele loyaliteit vertonen naar medewerkers moet je gewoon in het openbaar aan de schandpaal nagelen. Dat is veel effectiever dan die gang naar de rechter. En nu schreeuwen de vakbonden, maar die gaan wel met elk saneringsplan akkoord, omdat er een sociaal plan komt. Dat vooruitzicht verlamt mensen en die komen niet in beweging en blijven een lijdend voorwerp. Dat laatste is heb ik uit eigen waarneming.

Voor wat betreft zieken, bejaarden en arbeidsongeschikten, hoe kom je erbij dat we ze laten stikken? Dat heeft niets met deze plannen van doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 TRS

Het is maar de vraag in hoeverre onderzochte landen met elkaar te vergelijken zijn; er zijn ongetwijfeld heel veel factoren van invloed op de uitkomst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Joost

@TRS: Inderdaad, en dat wordt ook in de resultaten vermeld. Maar bijv. een vergelijking op ontslagrecht vs. werkeloosheid is al een begin, niet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Adriaan Pek

Chinese droomvoorbeelden voor Donner:

Uit de Volkskrant.

Chinese vakbond schrikt wakker van massa-ontslag
SHANGHAI – De Chinese staatsvakbond heeft geen beste reputatie als het gaat om de behartiging van werknemersbelangen. De bond, de enige die door de regering in Peking wordt toegestaan, geldt als een trouwe vazal van de staat en haar belangen ? en daar horen betere arbeidsomstandigheden in China?s vele fabrieken tot op heden meestal niet bij. Maar onlangs is er iets bijzonders gebeurd. De bond lijkt uit zijn apathie te ontwaken nu tal van Chinese bedrijven werknemers ontslaan om onder de nieuwe Arbeidswet uit te komen, die op 1 januari aanstaande van kracht wordt. De wet bepaalt dat werknemers die tien jaar of meer bij een bedrijf werken, voortaan recht hebben op een contract voor onbepaalde tijd, zodat ze niet meer snel op straat kunnen worden gezet. Het is een nieuwtje in de Chinese industrie, die graag arbeiders heeft van rond de 20, die na een paar jaar intensief gebruik afgedankt worden. Zo houd je een jong, goedkoop, flexibel personeelsbestand, waar bedrijven elders ter wereld alleen maar van kunnen dromen. Het zijn niet zomaar wat bedrijven die hun personeel nu opeens de wacht aanzeggen. Het bekendst is Huawei, een concern in Shenzhen bij Hongkong dat telecomapparatuur maakt die inmiddels over de hele wereld wordt verkocht. De producten zijn een stuk goedkoper dan die van westerse concurrenten als Cisco, Nokia en Alcatel. Ook in Nederland heeft Huawei al een klant gevonden ? de eerste in Europa: KPN-dochter Telfort.

Duidelijker kan je het niet maken waarom de weg van Donner een heilloze is. Werkgevers hier ten lande zijn uiteraard geen haar beter, die hebben allang de ‘voordelen’ van China gezien en benut.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 BartB

@Jecus (32): ‘je wordt nu al ontslagen als ze je kwijtwillen’. Was dat maar waar. In elk bedrijf zitten wel een paar rotte appels waar je op grond van de ontslagbescherming met geen godsmogelijkheid vanaf kunt komen. Wegpesten mag ook al niet. Dat klootjesvolk blijft tot hun pensioen incompetent wezen. Een liberaler ontslagrecht kan zeker op mijn sympathie rekenen, maar alleen als het ook geldt voor alle reeds bestaande arbeidscontracten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 anderS

@ spuyt12:

Ik heb het bovenstaande stuk gelezen, en het achterliggende stuk gescand.

Ik noem 2 problemen:

De standaard eeuwig stijgende lijn van salarissen, waardoor ouder personeel moeilijker opzij of terug lijkt te kunnen, en bedrijven minder geneigd zijn om met creatieve oplossingen voor hen te komen.
De groep die in elk bedrijf van +50 mensen aanwezig is, die niet meeegaan. Bijvoorbeeld:
-tekenaars bij bouwbedrijven, die van voor het autocad tijdperk zijn en niet meer kunnen of willen ongeacht de scholingsmogelijkheden
-administratieve medewerkers die niet meer meekunnen in de volgende automatiseringsslag ongeacht hoeveel scholing je ze aanbied.
-Leraren die geen poot meer uitsteken en kinderen demotiveren, maar wel standaard meer verdienen en minder doen dan hun (jongere en/of welwillender) collega’s

Het gaat hier vaak om mentale blokkade. En de schade die se aanrichten is aan hun collega’s zolas BartB ook al benoemd.

Dat soort problemen volgen niet zo snel uit een econometrisch onderzoek over metadata.

Nog een probleem:
Kleine een of tweemansbedrijven groeien nu vaak niet. Waarom niet? omdat de risico’s van een werknemer niet opwegen tegen de kansen. Dus wat doen ze?
Ze werken grijs of zwart en breiden niet uit terwijl de potentie er wel is.

Hoe worden dat soort verloren kansen meegewogen in dit type onderzoek?

niet.

Daarom deed ik niet al teveel moeite om het te lezen. De praktijk die ik om me heen zie is niet gezond, en niet gericht op maximale potentie uit alle betrokkenen halen. En daar gaat voorlopig weinig in veranderen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 anderS

@ Pedro:

Ik denk dat WOuts punt eerder is dat je je af moet vragen in hoeverre de gezondheid van het volk de verantwoordelijkheid is van de individuele werkgever.

Als ik morgen in mn vrije tijd wordt een ongeluk heb, ligt dat niet aan mn werkgever. Maar hij draait er wel voor op.

Als er morgen bij mij kanker wordt geconstateerd, mag mn werkgever 2 jaar meebetalen. Maar zijn ‘schuld’ is mij niet duidelijk.

Wanneer we in dit land solidair collectief gezamenlijk (inlcusief alle bedrijven via geschikte belastingen) zorgen voor al onze zieken, zwakken en ouderen dan kan daarnaast toch een flexibele arbeidsmarkt bestaan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Joost

@AnderS#37: Je twee problemen worden weldegelijk genoemd. De eerste meer dan het tweede, maar toch. Je kan altijd kortlopende freelancecontracten nemen.

@AnderS#38: “Ik denk dat WOuts punt eerder is dat je je af moet vragen in hoeverre de gezondheid van het volk de verantwoordelijkheid is van de individuele werkgever.”

Als democratie hebben we besloten dat de werknemer meer bescherming verdient dan de werkgever. Dat is een zaak van de overheid om dat te bepalen.

Overigens vraag ik me af of de versoepeling van het ontslagrecht chronisch zieken extra zal belasten…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 anderS

@39:

Dat hebben we inderdaad als democratie besloten. Ik heb het vermoeden dat dit soort zaken vooral wordt gedaan met als beeld de gorte onderneming. Dat als gevolg van dit soort wetgeving de kleine onderneming het lastig heeft om door te groeien, waardoor ondernemen onvoldoende ruimte krijgt.

Van mij mag de burger vrij veel bescherming, maar ik vraag me af of het klopt dat de werkgever die altijd in directe zin betalen moet.

Dat ‘de werkgevers’ op het geheel voor dit soort voorzieningen betalen lijkt me logisch; zij hebben baat bij flexibiliteit en gezonde werknemers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Joost

@40: Dat de werkgever hiervoor steeds meer verantwoordelijk is is ook pas iets van de laatste jaren en is door de vorige kabinetten veroorzaakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 pedro

@jecus: natuurlijk hoeven zieken en bejaarden niet het slachtoffer te worden van welke vorm van het onstlagrecht dan ook. Je begrijpt vast wel, dat dat niet mijn mening is. Toen ik dat noemde, reageerde ik ook helemaal niet op het artikel op zich, maar op de opmerking van wout: “Wat jij willekeur noemt heet winstbejag. Datgene waarop onze maatschappij drijft”. Ik had gesuggereerd, hoe slechte werkgevers naar willekeur dure werknemers, die al jaren bij hen in dienst zijn, door goedkope arbeidskrachten zullen gaan vervangen bij een soepeler ontslagrecht, waarop wout met de genoemde zin reageerde. Ik heb die zin zlechts wat verder doorgevoerd: ook arbeidsongeschikten, zieken en bejaarden zijn fnuikend voor het winstbejag. dat heeft helemaal niets met SP retoriek te maken hoor. Ik heb helemaal niets met de SP. Ik vind ook dat jij eigenlijk veel te verstandig bent om dat soort rare verdachtmakingen te moeten gebruiken. Wie dat soort argumenten gebruikt, ondergraaft imho zijn eigen positie, omdat dit blijk geeft van een tekort aan argumenten. Je bent echter slim genoeg en je hebt in elk geval enige kennis van het wetsvoorstel: “Enige dat nu wordt voorgesteld is de ontslagvergoeding wettelijk te regelen en de rechterlijke macht met deze schertsvertoningen te ontlasten”. Dat is inderdaad precies het verkooppraatje, dat bij het wetsvoorstel wordt gehouden. Want dat is niet het enige, dat in het voorstel staat: er staat in het voorstel wel degelijk een mogelijkheid om werknemers sneller te kunnen ontslaan, mits je ze maar een ontslagvergoeding geeft volgens het wettelijke kader. het is daarna aan de werknemer om de gang naar de rechter te maken en de (on)rechtmatigheid van het ontslag aan te vechten. De bewijslast wordt daarmee volledig omgekeerd en het rechterlijke apparaat wordt alleen ontlast, doordat de meeste mensen zich de gang naar de rechter niet kunnen veroorloven. En een werkgever hoeft nu ook alleen maar in 2 gevallen naar de rechter: allereerst, wanneer het CWI geen ontslagvergunning geeft (en dus van oordeel is, dat het ontslag niet gerechtvaardigd is), of wanneer een op staande voet ontslagen werknemer dat ontslag voor de rechter aanvecht.

@anders#37: “De standaard eeuwig stijgende lijn van salarissen, waardoor ouder personeel moeilijker opzij of terug lijkt te kunnen,”. Sorry? Doe stijgende lijn is een beloning voor de trouw van de werknemer aan een bedrijf. Die stijgende lijn is er niet om ouder personeel moeilijker opzij te kunnen schuiven. Een nieuw aangenomen ouder personeelslid verdient normaal gesproken geen cent meer dan een nieuw aangenomen jong personeelslid. Je 23 voorbeelden geven groepen aan, die wel degelijk ontslagen kunnen worden. Als je bijv alleen nog maar cadcam technieken gebruikt en je 50+ werknemer weigert dat te leren, krijg je gewoon een ontslagvergunning. Geen probleem. Je moet wel aantonen, dat je niet voldoende ´gewoon´ tekenwerk meer voor hem hebt, want anders is het je enkel te doen om een goedkopere jongere kracht in dienst te nemen. De andere voorbeelden idem dito.
“Kleine een of tweemansbedrijven groeien nu vaak niet. Waarom niet? omdat de risico’s van een werknemer niet opwegen tegen de kansen”. Wat weerhoudt die bedrijven van het in dienst nemen van tijdelijke of part time krachten? Niemand verplicht ze om meteen iemand in een volledig dienstverband aan te nemen. “Dus wat doen ze? Ze werken grijs of zwart en breiden niet uit terwijl de potentie er wel is”…. Ze werken grijs of zwart, omdat hen dat meer oplevert dan iemand in te huren om die klus voor hen te doen.

#39: 2Ik denk dat WOuts punt eerder is dat je je af moet vragen in hoeverre de gezondheid van het volk de verantwoordelijkheid is van de individuele werkgever”. Nee, dat is niet wouts punt. Volgens mij heeft hij het dar nergens over en dat is ook totaal niet het onderwerp van het artikel of de discussie. Waar, hoe en door wie de gezondheidszorg betaald moet worden is een andere discussie. laat ik hier slecht op reageren door te wijzen op het feit, dat de toegenomen werkgeversbijdragen veroorzaakt zijn door de slechte werkgevers, die hun personeel in slechte werkomstandigheden lieten werken en de kosten van de daarop volgende ziektes af wentelden op de gehele maatschappij. Dat kwam aanzienlijk meer voor dan dat mensen door een ongelukje of een ziekte buiten de werkgever om in dergelijke situaties belandden. En dat vind ik inderdaad ook heel erg sneu voor de goede werkgevers. Maar ik hecht er nu eenmaal meer waarde aan om goede werknemers tegen slechte werkgevers te beschermen, dan om goede werkgevers tegen slechte werknemers te beschermen. dat heeft niets met grote of kleine ondernemingen te maken, maar alles met de relatieve machtspositie, waarin werkgever en werknemer zich bevinden. Bescherming van de zwakken dus. En daar is onze houding t.o.v. zieken, bejaarden, enz, enz op gebaseerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 anderS

@pedro(, en spuyt):

Je stelt dat het nu wel gewoon kan (ontslag slecht functionerenden). Feit is wel dat het nu zo complex lijkt dat het in veel gevallen niet gebeurt waardoor een organisatie als geheel minder productief wordt en de druk op de wel actieve werknemers aanzienlijk hoger is.
Ook zieke werknemers drukken vaak op de begrotingen, waardoor vervanging voor liggend werk soms moeilijk is, waardoor de rest weer hader moet werken etc.

Je stelt dat kleine bedrijven nu grijs of zwart werken omdat dat meer loont, in plaats van iemand freelance of tijdelijk in dienst te nemen. Ik denk dat dit voornamelijk komt doordat het de ‘werkgever’ teveel declarabele uren kost om te regelen naast de eerder genoemde risico’s van zieke werknemers.

In je laatste stuk stel je dat je liever de werknemer meer bescherming geeft dan de werkgever.
Ik hoop nog steeds op regelgeving die welwillenden tegen nietwillenden beschermd, maar dat lijkt wat naief.

Belangrijkste ondertoon vanuit beide kanten is het wantrouwen wat uit alle regelingen spreekt, en de veroordeling tot elkaar in negatieve zin.

“Wat nodig is…..samenwerking en afstemming tussen overheid en sociale partners…..dergelijke samenwerking alleen effectief kan zijn, als er voldoende vertrouwen is tussen overheid, werkgevers en werknemers”

Zoals ik in mijn eerste reactie al zei, is dat het mij vooral duidelijk is dat het anders moet. Niet dat de voorgestelde regeling goed of fout is.

Ik constateer alleen in mijn omgeving zaken waarvan ik denk dat het vooral perverse reacties zijn op regelgeving waar men met zn allen niet beter van wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 wout

@42

Zo, ga eens aan de slag man. Een beetje a4’tjes lopen tikken onder werktijd. Straks wordt je nog ontslagen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 pedro

#43: “Feit is wel dat het nu zo complex lijkt”. Inderdaad: lijkt. Het is immers helemaal niet zo ingewikkeld. De slechte werkgevers zijn er echter bij gebaat om het zo ingewikkeld te laten lijken en zullen de zaken dus altijd veel ingewikkelder voorstellen, dan ze werkelijk zijn.

“Ik denk dat dit voornamelijk komt doordat het de ‘werkgever’ teveel declarabele uren kost”. Maar dat is toch precies hetzelfde argument als: “dat kleine bedrijven nu grijs of zwart werken omdat dat meer loont”? Die werkgever hoeft het werk helemaal niet aan te nemen. Hij hoeft niemand in tijdelijke dienst te nemen. Hij kan de klus ook gewoon aan iemand anders overlaten. Bovendien: als het hem te veel declarabele uren kost, zal zijn bedrijf nooit uitbreiden met meer werknemers. Die investering moet je nu eenmaal doen, wanneer je mensen aan wil nemen.

“Ik hoop nog steeds op regelgeving die welwillenden tegen nietwillenden beschermd, maar dat lijkt wat naief”. Dat zou inderdaad ideaal zijn, en is inderdaad naïef. Want wie bepaalt wie welwillend is en wie niet (stel je voor dat Wilders dat moet gaan beoordelen) en hoe wordt dat bepaald? En blijft dat eenmaal gegeven stempel je dan je leven lang bij? Dat kan dus helaas niet.

“Belangrijkste ondertoon vanuit beide kanten is het wantrouwen wat uit alle regelingen spreekt”. Dat klopt. Lees studies over de geschiedenis van de vakbeweging om te zien, waar dat vandaan komt.

“voldoende vertrouwen is tussen overheid, werkgevers en werknemers”; dat moet natuurlijk zijn: de overheid en de organisaties van werkgevers en werknemers. Daar kan wel vertrouwen tussen bestaan, net zoals tussen goede werkgevers en goede werknemers dat vertrouwen bestaat. Waarmee ik meteen wout´s laatste reactie heb beantwoord Dank je voor je betutteling, wout, maar ik hoef voor mijn baan niet te vrezen. Ik stel het echter wel op prijs, als je je in het vervolg met je eigen zaken wil bemoeien. Ik bemoei me toch ook niet met jouw werktijden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Lugtigheid

wat zeuren jullie toch over ontslagrecht, ik kan echt niet zo goed werken voor een baas die mij maar weinig kon betalen en die toen er wat gedaan moest worden, met ontslag ging lopen dreigen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Het grijze gevaar

Ontslagrecht.
Op 24-12-1927 werd door Mr Dr Donner ( Antie Revolutionair) De eerste Collectieve Arbeids Overeenkomst in de wet vastgelegt.In een CAO worden schriftelijk vastgelegd loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioenen ontslagrecht. De afspraken in de cao zijn vaak gunstiger dan die in de wet. Maar de afspraken mogen nooit in strijd zijn met de wet, bijvoorbeeld met het Burgerlijk Wetboek (BW) en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. In de cao mag dus niet een lager loon staan dan het minimumloon, of minder vakantiedagen dan in het BW. Op verzoek van partijen kan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een cao “algemeen verbindend” verklaren (avv = algemeen verbindend verklaring). Deze wet stamt uit 1937 en maakt het mogelijk sectorale afspraken aan alle werkgevers en werknemers in een bedrijfstak op te leggen. Vrijwel alle bedrijfstak-CAO?s zijn algemeen verbindend verklaard. Dit heeft tot gevolg dat die cao van toepassing wordt verklaard op de gehele bedrijfstak. Echter, afwijkende afspraken die nadelig uitpakken voor de werknemer zijn nietig. In sectoren waar geen cao geldt, moeten werknemers individueel met hun werkgever over hun arbeidsvoorwaarden onderhandelen. In de jaren midden negentig trok de Nederlandse economie aan. In plaats van oppositievoering tussen werkgevers- en werknemersorganisaties, en kwam het poldermodel.De de basisvoorwaarden voor dit beleid was loonmatiging en ook dat de vakbonden zich gematigd moesten opstellen.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is degene die besluit welke CAO-afspraken onder de wet van de avv vallen. Een bedrijf kan hier bezwaar tegen maken om verschillende redenen. In de zelfde perioden werd het ontslagrecht zoals deze nu geld ingevoerd, De prijs was dus een loonmatiging. Het ontslagrecht was zowel voor de werknemer als de werkgever van belang. In het ontslagrecht is vastgelegd dat de werkgever de werknemer die niet deugde kon ontslaan. De werkgever moet wel een goede redenen aanvoeren.

Conclusie voor het ontslagrecht is jarenlang een gematigd loon beleid gevoerd. Stel dat het ontslagrecht zodanig wordt veranderd dat de werkgever makkelijker de werknemer kan ontslaan.? In 2006 werd al aangenomen dat het ontslagrecht zou veranderen. En werd het volgende besloten. – De maximale uitkeringsduur wordt verlaagd van vijf jaar naar drie jaar en twee maanden. – Om voor een uitkering in aanmerking te komen, moeten werknemers 26 weken gewerkt hebben van de laatste 36 weken. Nu is dat 26 weken van de laatste 39 weken. Sociale partners krijgen de mogelijkheid per CAO afwijkende ontslagcriteria af te spreken. De verwijtbaarheidtoets wordt beperkt. Hierdoor komt er een einde aan de zogeheten pro forma ontslagprocedures, dat alleen gevoerd worden om het recht op WW veilig te stellen.

De verwijtbaarheidtoets wordt beperkt. – Werkgevers in de culturele sector, de agrarische sector, de bouw, het schildersbedrijf en de horeca krijgen per 1 januari 2006 te maken met variabele WW-premies Deze werkgevers gaan bij kortlopende contracten een hogere premie betalen en bij langere contracten juist een lagere premie. De zo geheten kortlopende uitkering voor mensen (in de praktijk vooral jongeren) die wel voldoen aan de wekeneis, maar niet in minimaal vier van de laatste vijf jaar over 52 of meer dagen loon hebben ontvangen (de zogeheten ?vier-uit-vijf-eis?) wordt drie maanden. Nu is dat nog zes maanden. Deze kortlopende uitkering wordt gebaseerd op het laatstverdiende. – Het kabinet wil ontslagvergoedingen beperken, maar hoe dit zal gebeuren is nog niet bekend. De arbeidscommissie van de Kring van Kantonrechter willen de formule aanpassen bij deze tijd, De kantonrechters doen uitspraak hoe hoog moet zijn van de werknemer na zijn ontslag. Dit kan betekenen dat de ontslagvergoedingen verdwijnen en dus de kantonrechters de ontslagvergoedingen niet meer behandelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Het grijze gevaar

Voor het ontslagrecht werd betaald met een jarenlang loonstop.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Lugtigheid

Ik kan nog steeds niet goed werken voor een baas, die mij maar weinig kan betalen en die, als er wat gedaan moet worden, met ontslag gaat dreigen.

 • Vorige discussie