Het smalle pad naar Straatsburg

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Europese vlag en Vrouwe JustitiaDe Utrechtse rechtenstudent Aaron Boudewijn is naar de rechter gestapt om een paspoort te krijgen, zonder dat zijn vingerafdruk en gelaatsscan in een database worden opgeslagen. Het zal vermoedelijk een lange rechtsgang worden. Het gevaar is echter dat hij de eindsprint niet kan voltrekken, omdat de weg naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens wel eens afgesloten kan worden.

Vandaag staat er een verontrustend artikel in NRC over de ondraaglijke werklast van het Europese Hof, dat tegen een achterstand van 120.000 zaken aankijkt (helaas niet online). De Europese regeringen willen geen extra geld extra uittrekken. Ook uitbreiding van het aantal rechters is geen optie omdat de uitspraken teveel uit elkaar kunnen gaan lopen en de ‘rechtseenheid’ in gevaar komt. Meent men. Een voor de hand liggende oplossing die nu rondzingt is het beperken van de toegang tot het Hof. Er wordt aan gedacht om de toegang tot het Hof voor gewone burgers – de oorzaak van de problemen – te beperken.

De vraag is natuurlijk waarom het Hof zo populair is. Blijkbaar menen veel Europeanen dat hun grondrechten worden geschonden en ondervinden ze dat ze geen verhaal kunnen halen in hun nationale rechtssysteem. De aanwas is volgens mij een logisch gevolg van de toenemende achteloosheid die regeringen aan de dag leggen voor de meest basale grondrechten van Europese burgers – het recht op privacy is daarbij niet het minste.

Een aantal Engelsen haalden het laatste jaar bijvoorbeeld een paar fraaie overwinningen op de Engelse staat, waarbij het ging om de onterechte opslag van DNA-gegevens en het misbruik van anti-terrorismewetgeving. In 2006 hield het Hof de doorgifte van passagiersgegevens naar de VS tegen. Bij de viering van het zestigjarig bestaan van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens jubelden rechtsgeleerden dan ook dat ‘Straatsburg de rechten van de Europese burger het best beschermde’.

Als de toegang tot het Hof wordt afgeknepen, is dat bijzonder slecht nieuws voor Nederland. Wij hebben, in tegenstelling tot veel andere Europese landen, geen Constitutioneel Hof waar burgers nieuwe en bestaande wetgeving kunnen laten toetsen aan de Grondwet en internationale verdragen. En dat terwijl er juist in Nederland een aantal wetten en voorzieningen om zo’n toetsing vragen. Ik noem: de centrale database voor vingerafdrukken, de bewaarplicht van telecomgegevens, de plannen voor Automated Number Plate Recognition, het toenemende gebruik van voorspellende dataminingtechnieken, het toestaan van anonieme getuigen in de rechtszaal, het geheimhouden van tapcijfers, de inzet van naaktscanners, de aankomende plannen voor internetfiltering op nationaal niveau, de Verwijsindex Antillianen, moet ik nog even verder gaan?

Er is nog een lichtpuntje en dat is de val van dit kabinet. Als er vervroegde verkiezingen zijn, betekent dat dat het Constitutioneel Hof ook weer een stap dichterbij is. De eerste goedkeuring is immers al door de Eerste Kamer, met dank aan Femke Halsema. Een grondwetswijziging vergt de goedkeuring van een nieuw parlement en hoe eerder dat er is… Dat neemt niet weg dat de hervormingen van het Hof te belangrijk zijn om aan Europese technocraten over te laten. Europa geldt als ‘wegzapmoment’ in de Nederlandse media. Maar laten we vooral naar dit drama blijven kijken.

Reacties (16)

#1 internetpseudonym

vingerafdrukken opslaan is een fantastisch middel om criminelen te achterhalen.

Ik geloof dat met onze dramatische pakkans dit niet iets is waar een weldenkend mens kritiek op kan hebben.

 • Volgende discussie
#2 zmoc

@#1 Het is ook een fantastisch middel om vingerafdrukken te faken. Maar dat is het ergste nog niet; de reden dat het vergelijken van vingerafdrukken nu zo goed werkt, komt deels door de beperkte hoeveelheid. Vingerafdrukken zijn heel moeilijk te vergelijken en doorgaans wordt dan ook een subset van kenmerken opgeslagen. Geen spiffy computerschermen met hele fotos zoals je op TV ziet. Hoe groter de dataset, hoe minder goed die subset-aanpak werkt, hoe groter de kans op false positives, hoe groter de kans dat u last krijg van vervelende ambtenaren en criminelen vrij rond blijven lopen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 leo schmit

Prima stuk. Dat Constitutioneel Hof moet er zo snel mogelijk komen.

Hoewel…, misschien is onze Grondwet (Constitutie) al zodanig ruim geformuleerd dat het Hof ook niks anders kan doen dan deze praktijken toestaan.

Daarvoor zou ik de Grondwet moeten lezen en daar is het toe nu toe nog niet van gekomen.

Maar misschien heeft Aaron dat wel gedaan en denkt daarom dat hij alleen in het Europese Hof terecht kan.

Dat wordt dan zaak 120.001

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Sapperloot

@#1 Dat is nu ook juist het punt denk ik. Althans het is illustratief voor waar de verscheidene visies uiteenlopen. De ene visie kijkt naar de gevolgen: consequentialistische ethiek (utilitaristisch, teleologisch). En de ander gaat uit van dingen die een waarde op zich kent zonder naar de gevolgen te kijken (deontologie). Vanuit de eerste kan je zo’n opslag prima rechtvaardigen als de gevolgen voor jou, of in het algemeen, goed uitpakken (echter kan je ook gevolgen bedenken die het zouden afkeuren). De tweede stelt dat privacy, de autonomie, een waarde op zichzelf heeft die niet afhankelijk is van gevolgen. Zo’n post is te klein om hier al te uitvoerig op in te gaan maar hierin ligt wel de crux naar mijn mening omdat dit een soort van paradigma-clash oplevert waardoor beide kampen elkaar niet goed begrijpen wat resulteert in kwalificaties als die waarmee jij je bezighoud.”Ik geloof dat met onze dramatische pakkans dit niet iets is waar een WELDENKEND mens kritiek op kan hebben.” (Wat trouwens ook nog eens een drogreden is ;) )

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 zmoc

Consitutioneel hof. Goed idee, kunnen ze meteen beginnen met de Wet Gelijke Behandeling eruit te bonjouren en het niet met tweederde van de stemmen aangenomen Verdrag van Lissabon terug te draaien. En daarna zitten we met een grote onherstelbare poepzooi:P

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 vandyke

@6 WGB is niet in strijd met de grondwet en dat geldt ook voor Lissabon.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 lmgikke

@1 leuk argument.

Als de wetgeving niet verandert houdt dat in dat over 5 jaar elke Nederlander zijn paspoort heeft moeten vervangen. Niet iedereen zal dat doen, dat begrijp ik.

Maar over 6 jaar verwacht ik dat toch echt wel 90% van de onopgeloste cases, inclusief inbraak, opgelost zijn.

Of we hebben de dader obv vingerafdrukken gevonden, of hij valt in de groep van 10% die geen nieuw paspoort heeft aangevraagd. En die groep dus echt wel verdacht wordt gevonden. En daarmee is dan ook bewezen dat Nederland het principe onschuldig tot dat schuld bewezen is heeft laten varen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 zmoc

@vandyke, #7: Heb je daar ook argumenten voor?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Dimitri Tokmetzis

@zmoc, met dank aan het verdrag van lissabon heeft het Europees Parlement eindelijk tanden gekregen, wat we vorige week met de SWIFT-zaak hebben gezien. Tot nu toe doen ministers van Justitie gewoon waar ze zin in hebben, ondermeer dus biometrie in paspoorten.
@1 Wat zou je ervan vinden als iedere NL’er zich persoonlijk op een politiebureau moet melden om zijn vingerafdrukken af te geven. Door het in het paspoort te stoppen, merken we het niet, maar feitelijk gebeurt hetzelfde. En zoals andere reaguurders aantonen: namaken is kinderlijk eenvoudig. Wat is nu mooier voor een crimineel om i.p.v. geen spoor een dwaalspoor uit te zetten. Politie is dan tijd en middelen kwijt met de verkeerde verdachte. Beetje lullig voor die verdachte, maar dat maakt blijkbaar niets uit. Beloofde Meldpunt ID-fraude (belofte drie jaar geleden gedaan) bestaat nog steeds niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Grote Blauwe Oogjes

“Er wordt aan gedacht om de toegang tot het Hof voor gewone burgers – de oorzaak van de problemen – te beperken.”
Het probleem is natuurlijk dat een hoop Europeanen buitenlanders zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Richard Westerbeek

@4: Dat klopt, de meeste artikelen in de grondwet die een grondrecht garanderen, bevatten zinnen die variaties zijn deze: (artikel 11):

Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

Dus we maken gewoon een wet, en we kunnen artikel 11 wel afschaffen. Beetje net als Ter Horst, de CPB en de kentekenregistratie. “Oh, deed de politie iets wat niet mocht volgende de wet? Tijd om de wet te veranderen”

Dus een Constitutioneel Hof zal weinig nut hebben in Nederland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 zmoc

@Dimitri Tokmetzis, #10 Maar het praktisch nut van het verdrag heeft maar bar weinig te doen met het vraagstuk of het volgens de grondwet niet met 2/3 van de tweedekamerstemmen had moeten worden goedgekeurd in plaats van de 1/2 die nu is gehanteerd. Ik pretendeer niet het antwoord te hebben, maar de wijze van goedkeuring van het Verdrag van Lissabon bevindt zich mijns inziens zonder meer op en wellicht net over het randje van artikel 91 en 92 van de grondwet (waarin die twee derde wordt genoemd voor bepalingen die “afwijken van de grondwet”).

Bij mijn weten is de speciale bepaling in artikel 91 lid 3 tot nu toe driemaal nodig geacht, namelijk bij de oprichting van de Europese Defensie Gemeenschap (1953), de overdracht van Nieuw Guinea (1962) en de oprichting van het Internationaal Strafhof (2001). Mijns inziens is de overdracht van macht aan de EU zeer vergelijkbaar met die situaties en zou eenzelfde handelen vereist of op zijn minst logisch zijn geweest.

Ik ben niet de enige die hier sterke twijfels bij heeft, we zijn minstens met zijn tweeen:Pp De andere is wellicht een beetje doorgeslagen (maar gezien de haast die destijds geboden was zeer begrijpelijk), maar zijn relaas is hier te lezen: http://www.tuks.nl/ (ook op sargasso behandeld https://sargasso.nl/archief/2008/07/10/staat-wordt-aangeklaagd-wegens-ongrondwettelijk-aannemen-eu-grondwet/)

(Hoewel onze grondwet welbeschouwd sowieso een incomplete gatenkaas is:P)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Bismarck

@6: Lissabon is toch wel met meer dan 2/3e van de stemmen aangenomen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 zmoc

@Bismarck, #14 oh je hebt gelijk. Ik kan nergens vinden hoeveel stemmen er precies waren, maar uiteindelijk was het een “overgrote meerderheid”. Van te voren is echter wel vastgesteld dat twee derde van de stemmen niet nodig was (waar ik dus aan twijfel), na stemming bleek die twee derde meerderheid toch wel gehaald. Goed punt:-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Share

Zo’n voorstel lijkt me de vleesgeworden Monty Python sketch.

 • Vorige discussie