het Saillant | Reactie van het kabinet schreeuwt om politieke consequenties

SaillantLOGO
Het kabinet dient haar conclusies te trekken en op te stappen, ook al is dit voor de twee grootste regeringspartijen electoraal onwenselijk. En als ze zelf niet opstappen dan dient er een motie van wantrouwen te komen, gesteund door de volledige Kamer.

De vanmiddag naar de Tweede Kamer gestuurde reactie van het kabinet onderschrijft de belangrijkste conclusies van de commissie Davids, daarom is er nog maar één conclusie mogelijk: opstappen. Als zelfs het toegeven dat de Kamer niet goed is ingelicht in een kwestie van oorlog en vrede geen reden meer is om zelf je conclusies te trekken, wat is dat dan nog wel? Vooral Balkenende doet me hierin denken aan een hedendaagse Raskolnikov, waarbij ik hoop dat ook hij verscheurd wordt morele dilemma’s en uiteindelijk wroeging.

De Kamer moet vooral bij de lessons learned deze zeer opmerkelijke geleerde les goed tot zich door laten dringen. De eerste les die nu geleerd is, had dit kabinet namelijk al geleerd toen het huidige kabinet gevormd werd. En die les luidt:

In het coalitieakkoord dat ten grondslag ligt aan het huidige kabinet is bepaald dat een adequaat volkenrechtelijk mandaat is vereist bij deelname aan een missie met Nederlandse militairen. Het kabinet bevestigt expliciet dat dit ook geldt voor het geven van politieke steun door Nederland in situaties dat andere landen vergelijkbare missies ondernemen.”

Ik vraag me af waarom je dit een regeerakkoord zou zetten, als je niet al wist dat het mandaat voor de oorlog in Irak “adequater” had gekund. Terwijl dit feit nog jaren ontkend is, ook door het huidige kabinet. Het klinkt mij in de oren alsof deze zinsnede een tegensprestatie was voor het onder de tafel afspreken dat er naar de Irak-kwestie geen onderzoek zou komen. Een soort van verzekeringspolis voor de PvdA wellicht dat zij niet ook nog eens een oorlog ingerommeld zouden worden als W erom vroeg?

In de brief merkt het kabinet terecht op dat het aan de Kamer is om te oordelen over het rapport en de brief zelf. Ik vraag de Kamer dan ook om haar plicht te doen. Het is immers haar wettelijke (en morele) plicht om de regering te controleren en een regering die toegeeft willens en wetens de boel te belazeren dient uit rechststatelijk oogpunt weggestuurd moeten worden, daar hoort geen partijpolitiek aan te pas te komen.

 1. 1

  Natuurlijk zou dat moeten, en natuurlijk gaan ze dat niet doen. Jan-Peter Balkenende heeft duidelijk laten merken dat hij zich op deze punten niet aanspreekbaar acht. Dat is gevaarlijk voor een democratie. PvdA verlos ons van het kwade! Amen dus voor dit saillant, maar eerlijk gezegd denk ik dat de PvdA zich weer eens van de ruggegraatsloze kant zal laten zien. Zeker met 3 maart indachtig.

 2. 2

  de foto gezien op het moment dat hem het rapport overhandigd wordt? de blijde glimlach?

  nee, daar is geen inzicht en geen enkele hoop.

  verder #1. inderdaad.

 3. 6

  @5: l’Histore se répète? In vredesnaam niet weer een paas-akkoord…

  In ieder geval, dat geneuzel van bijvoorbeeld #4 is ernstig vermoeiend. De PvdA is in dit kabinet gaan zitten waarbij ze een onderzoek in eerste instantie hebben verloren in de coalitie-compromissen, hebben daarna uiteindelijk toch zo’n onderzoek in de wacht gesleept, en laten daarna Jan-Peter “Altijd Gelijk” Balkenende zich neerleggen bij fundamentele en belangrijke conclusies.

  … en nog is het niet het CDA dat de schuld van iets krijgt maar de PvdA. Is het dat iedereen wel weet wat voor een verrotte, continue machts-politiek het CDA bedrijft zodat er niets anders meer van ze verwacht wordt, terwijl men de PvdA automatisch toch hoger aanslaat? Als het iets fundamentelers is dan dat zou ik als ik de andere partijen was eens een CDA spindocter gaan waterboarden totdat ie het geheim van het altijd anderen laten opdraaien voor het eigen falen prijsgeeft.

 4. 11

  Als de PvdA niet breekt, graaft de partij haar eigen graf. Wat een beschamend CDA geneuzel over procedures en ministeriële verantwoordelijkheid.

 5. 13

  @6
  Ja ik zelf verwacht van het CDA niet beter nee, maar bij de PvdA is er elke keer weer een beetje hoop, dus alleen de PvdA kan het fout doen in deze voor mij.

  Hoe die hoop er elke keer weer in komt, ik weet het niet. Misschien omdat ze zeggen dat ze tegen zijn, maar ondertussen altijd bijdraaien?

  Het komt op mij niet zo sterk over als Balkenende een volstrekt ongehoorde reactie geeft, om er dan een maand over te doen om hem een beetje bij te laten draaien. Ze hebben iets, maar ook niet meer dan dat. Voor mij zou zo’n reactie een ernstige vertrouwensbreuk betekenen en moet er heel wat gebeuren om het goed te maken, de PvdA denkt daar blijkbaar anders over.

 6. 14

  Al eerder in de comments, maar ook hier gaat deze rijm uit 1728 weer op.

  Sij drinken een glas,
  Sij pissen een plas
  En laten de saak soo als hij was.

 7. 15

  @ JW: Je stelt me weer niet teleur; ik had niet anders van je verwacht dan dat je het impliciete commentaar (“ik hoop niet dat ie echt denkt dat ik nog serieus inga op dat dommige, gehypte anti-PvdA gebral”) zou missen.

  De PvdA is namelijk het punt niet, maar het CDA en haar voortdurende gedraai. Hoe die partij Nederland een illegale oorlog in heeft gevoerd en daar jaren onderzoek naar heeft tegen gehouden, terwijl die PvdA dat uiteindelijk wel voor elkaar heeft gekregen. Maar nee — waarom zou je nog iets serieus nemen als je lekker dommig populistisch tekeer kunt gaan tegen een partij waar het tot nu toe het meest effectief blijkt? Veel leuker!

  Oorlog en vrede? Who cares…

 8. 16

  @15: JW heeft een punt dat de PvdA (vermoedelijk) weer als het puntje bij het paaltje komt verzaakt. Daar staat tegenover dat om die reden maar voor opheffing van de PvdA te pleiten, zonder enig woord te wijden aan de rol van het CDA wel heel erg eenkennig is. Vergeet niet dat het CDA hier de smerigste rol speelt door willens en wetens de Kamer onvoldoende voor te lichten en zonder adequaat mandaat (met een kabinet zonder PvdA!) Nederland een (dus illegale) oorlog in te rommelen, zonder daarvoor de politieke consequenties te nemen. Als er 1 partij opgeheven moet worden aan de hand van dit dossier, zou het het CDA moeten zijn.

 9. 17

  @ Maurice: Dank voor ’t antwoord…

  De PvdA is een volbloed midden-partij wat ten eerste betekent dat alleen mensen die zelf op alle punten radicaal zijn er niets bij kunnen vinden en ten tweede dat ze snel compromissen kan sluiten. Als zodanig zijn de hogere verwachtingen en diepere teleurstellingen wellicht verklaarbaar maar…

  Als het CDA steeds maar niet afgerekend wordt op haar eigen (mis-)daden omdat er een handiger en makkelijker slachtoffer voorhanden is dan verandert er dus nooit iets en zal een partij die per definitie naast dat CDA regeert wel altijd moeten buigen omdat ze weten dat wat ze ook doen, zij toch uiteindelijk de schuld krijgen. Dan kun je beter blijven zitten waar je zit zodat je in ieder geval nog een kans hebt een paar van je punten bewaarheid te laten worden. Daar ben je voor gekozen immers.

  Het is vooral die niet aflatende stroom van PvdA spijtoptant-sukkels die me diep op m’n zenuwen werkt. “Altijd PvdA gestemd, MAAR [ … ]”. “Ik ben hardstikke links, MAAR [ … ]”. “Ik houd ook niet van wat Wilders zegt, MAAR [ … ]”.

  Ik houd niet van het CDA. Geen maar.

 10. 18

  @ 15 Al hebben ze mijn stem (de laatste keer) niet gehad, ben het helemaal met je comment eens.

  Waar zitten in Godsnaam al die CDA stemmers? Zoveel demente plattelandsbejaarden hebben we toch ook niet in dit land? Of laten mensen zich door hun … overtuigen?

 11. 19

  Op zich is het CDA natuurlijk helemaal niet zo draaierig: zij geeft altijd keurig aan dat zij op buitenlands gebied vooral een Atlantische partij is, en dat haar enige ambitie macht is (‘we rule this country’). Dat er een beetje een verschil tussen impliciete en expliciete redenen ontstaat bij de PR tijdens het meelopen in een oorlog, dat begrijpt hun doelgroep onmiddellijk: dat is de christen eigen, immers: eerst naar de kerk en daarna fijn swingen met de buren. Dat iemand anders dat niet begrijpt, of hypocriet vindt, is hun probleem niet: communicatie is van iedereen.

 12. 20

  Voor een deel is het ongetwijfeld de algemene visie vanuit onze prachtige joods-christelijke traditie waaruit ons aan de lopende band wordt voorgehouden dat een oprecht christen toch minimaal in principe een goed mens is. Achter die façade van religie blijft het nog steeds makkelijk schuilen schijnbaar.

  Balkenende’s imago is op z’n slechts die van een kluns. Maar iemand die altijd per definitie vind dat ie gelijk heeft, daaruit zelfs zonder met z’n ogen te knipperen een oorlog inloopt, zou toch een iets ander imago verdiend hebben dan dat van een al dan niet charmante stuntelaar.

  Verder is het eigenlijk vooral gewoon de hypotheekrente-aftrek…

 13. 21

  De zogenaamde medeplichtige schuldiger vinden dan de dader is zulk triest geleuter in de marge.

  PvdA-bashen is voor sukkels die van geveinsde daadkracht houden. Iets waar NL helemaal geen behoefte aan heeft. Lekker huilen.

 14. 22

  Helemaal mee eensch.
  Niet om de vele andere redenen, zoals het verraad aan Brussel, maar puur vanwege de onjuiste info.
  Tijd dat Balkenende opstapt.
  Verdiep je eens in Etzioni, zijn mentor.
  Beter als zulke types geen macht hebben, naar mijn overtuiging.
  Communataristen zijn gevaarlijke intolerante kleinbrugers.

 15. 23

  Of er nu wel of niet de omschreven wapens in Irak waren, Saddam was volop genocide aan het plegen op de Koerden, (http://nl.wikipedia.org/wiki/Gifgasaanval_op_Halabja) dus die moest zowiezo een keer gestopt worden. Daarbij bleek vanochtend dat de PvdA ook grotendeels eens was met de steun aan de inval ( http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1347002.ece/PvdA_minder_kritisch_over_inval_Irak_dan_gedacht ), waarschijnlijk mede beinvloed door hun Labour collega’s in Engeland, waardoor ze vanmiddag snel moesten inbinden. Daarbij komt, dat de meeste slachtoffers niet door de oorlog gevallen zijn, maar door intern geweld tussen soennieten en sjiieten.

  Kortom, ze kunnen dit gekibbel, over een oorlog die we 7 jaar geleden niet zelf gevoerd hebben, beter zo snel mogenlijk stoppen en verder gaan met wat nu echt belangrijk is. Dit gezever is allemaal verspilde moeite en energie.

 16. 24

  Balkenende schrijft dus dat al van zaken anders en beter hadden gemoeten. Geeft tevens aan welke zaken sinds die tijd zijn verbeterd. En mag dan blijven zitten?

  Als Nederland geen steun zou hebben gegeven, had het waarschijnlijk niet veel uitgemaakt en had Amerika de oorlog doorgezet. En weigerachtige coalitiegenoten als ‘losers’weggezet.

  Doet er niet toe. Er is op verkeerde gronden en met verkeerde procedures steun verleend. Daarmee medeoplichtig aan de talloze slachtoffers. De consequentie is inderdaad: opstappen. Zoals Kok en zijn kabinet bij Sebrenica, zoals Donner en Dekker bij de Schipholbrand.
  De grens ligt bij niet herstelbare fouten: dode mensen.

 17. 26

  De über-integere CDA-ers hebben natuurlijk nooit iets verkeerd gedaan, want hun intenties zijn immers altijd zuiver. Zich verontschuldigen hoeven gelovigen natuurlijk enkel tegenover hun schepper.
  Het parlement kan het dak op, want de coalitie heeft de meerderheid. Zo werkt de macht nu eenmaal.
  En voor de zoveelste keer draait de PvdA mee, enkel om de coalitie te redden.

 18. 29

  @26: Ah! De beroemde GOED – Goedbedoeld tegenstelling. CDA politiek is imho uitsluitend op macht gericht, niet op democratie, mensenrechten of welk andere ideaal dan ook. PvdA laat zich door CDA grosso modo een oor aan naaien en oogst daarvoor de electorale gevolgen, maar daar zijn ze dus zelf bij.

  @27: mee eens… doen ze het niet, zou ik ze graag persoonlijk de Noordzee in jagen, voor een verlaatte nieuwjaars-duik… natuurlijk.

 19. 30

  “…dat de meeste slachtoffers niet door de oorlog gevallen zijn, maar door intern geweld tussen soennieten en sjiieten.”

  Als je niet begrijpen wil dat dit een onvermijdelijk gevolg van de oorlog was moet je toch wel heel veel poep in je hoofd hebben. Een gasaanval van meer dan dertig jaar geleden beschrijven als: “was volop genocide aan het plegen op de Koerden” is trouwens ook praktisch liegen.

 20. 31

  @29: Een mooi compromis lijkt me als gewoon Balkenende opzout. We zitten nog steeds in een economisch volatiele dynamiek dus een missionair kabinet lijkt me wel aan te raden. En de vorming van een volgende kon wel eens een tikje lang gaan duren.

  Hans van den Broek wil vast wel even waarnemen…

  </dream>

 21. 32

  Eigenlijk is de VVD veel leuker om naar te kijken. De VVD wilde zelfs troepen sturen (net als toenmalig regeringspartij LPF). Ik heb ze nog niet gehoord. Als er een motie van wantrouwen komt, dan is het ook een motie van wantrouwen tegen de VVD.
  En hoe zit het met Wilders? Kamerlid van de VVD toen en woordvoerder buitenland(als ik mij niet vergis). Ook -natuurlijk- niets van gehoord.

  Verder helemaal eens met Rene.