het Saillant | Landelijk versus gemeente

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

SaillantLOGO
De komende gemeenteraadsverkiezingen zullen in elke gemeente een weerslag geven van de landelijke verhoudingen. Dit doet onrecht aan lokale politieke omstandigheden. Eens te meer levert dit een argument voor de gekozen burgemeester – directe burgemeestersverkiezingen zouden steeds vooral de lokale omstandigheden en conflicten weergeven, wat democratischer is. Bijvoorbeeld een plaatselijk debat tussen burgemeesterskandidaten, in de toekomst, over issues die in de Tweede Kamer spelen en die niets met hun gemeente te maken hebben, lijkt onwaarschijnlijk.

De situatie zoals hij nu is in Nederland, geeft in de praktijk een veel te sterke verwevenheid van landelijke en lokale politiek. Het stelsel, dat halverwege de negentiende eeuw werd ontworpen, houdt geen rekening met de kruisbestuiving van informatie waarmee de tegenwoordige communicatiemiddelen elke burger confronteren.

De noodzaak voor politieke partijen om jezelf landelijk in verkiezingstijd van de gemeenteraad te profileren schept allerlei oneigenlijke problemen én kansen. De verleiding wordt dan groot om verkiezingen op het ene podium te misbruiken voor politieke manoeuvres op het andere podium. Ook zonder je cynisch op te stellen kun je eenvoudig niet ontkennen dat de landelijke politieke situatie een hele grote invloed heeft op de lokale politiek. Vele burgers brengen zelfs hun stem uit zonder enige kennis van de problematiek van hun eigen gemeente.

Reacties (13)

#1 Hockey

Een goede start zou al zijn om geen debatten meer te houden met landelijke politici als debatteerders.

 • Volgende discussie
#2 JSK

Zolang de burgemeester niet de status heeft van een president (dwz zijn eigen team kan samenstellen, veto’s kan uitvaardigen,etc) heeft de gekozen burgemeester weinig zin.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 FR

@JSK
Gelukkig niet nee, zo veel macht corrumpeert altijd.

@Hockey
Helemaal mee eens, nog beter zou zijn de gemeenteraadsverkiezingen te spreiden. Dan heb je daar sowieso minder last van.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 KJ

We hebben nu de chance of a lifetime om beide verkiezingen op dezelfde datum te houden – schuif de GRV naar achter en de TKV naar voren. Klaar.

Alleen als we JP-5 krijgen, is dat natuurlijk over een jaartje of 1 alweer geschiedenis.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Olav

Spreiden van verkiezingen is inderdaad een beter idee om mee te beginnen.

Ik ben zeker wel voor een gekozen burgemeester, net zoals ik ook voor het gekozen staatshoofd ben (en tegen de monarchie). De burgemeester is in mijn optiek een soort “staatshoofd” van de gemeente. Hoofdzakelijk ceremonieel maar met een klein aantal belangrijke bevoegdheden. De gemeenteraad (en het parlement) dient uiteindelijk wel het beleid te blijven bepalen. Wel scheiding der machten maar géén dictatortjes a.u.b.

Vetomacht kan overigens wel waardevol zijn als onderdeel van checks and balances.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Jack Random

De vraag is of dat erg is. Je mag maar 1x in de vier jaar stemmen Als blijkt dat een kabinet het niet naar je zin doet, hoef je geen jaren te wachten om te laten blijken dat je het oneens bent, maar kun je de gemeenteraads-verkiezingen gebruiken om een signaal af te geven.

Verder kan door de beperkte schaal een gemeentebestuur veel minder een impact hebben op burgers, en zijn de politieke verschillen lokaal veel minder groot. Daarmee is de keuze voor een landelijke stem sneller gemaakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Bismarck

Goh, de tweede Saillant van Danny op rij die pleit voor de gekozen burgemeester. Zou die een agenda hebben?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Olav

Jack, gemeenteraadsverkiezingen gebruiken voor landelijke thema’s is gewoon niet kies. Daarmee wordt de lokale democratie (verder) ondermijnd. Te weinig invloed van kiezers op de landelijke politiek is beter op te lossen d.m.v. referenda.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Share

Sja de landelijke politiek kan zich er ook buiten houden, maar dan is de opkomst GR nog kleiner. Mogelijk te klein om uberhaupt te noteren. En dan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Taco Zip

@8: Hopelijk weten de kiezers onderscheid te maken tussen landelijke politiek en de issues op lokaal niveau.
De invloed van de kiezer op landelijk niveau lijkt me precies goed. Eens in de vier jaar (meestal) stemmen. En daarna is het regeren en controleren maar. Een refrendum is voor wanhopige kabinetten die niet durven regeren: “We komen er niet uit, dus vragen we het jullie maar weer”.
Bovendien heb ik als burger geen belang bij een volksraadpleging waarbij ik enkel ‘ja’ of ‘nee’ mag zeggen over een belangrijk thema. En dat dan ook nog op een stelling waarin geen enkele ruimte is voor nuances als ‘ja, mits’ of ‘nee, tenzij’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Danny Jouwe

@7: Agenda is een groot woord.

@9: Echte debatten, echte lokale issues en dito kandidaten.

Volgens mij maken mensen zich wel degelijk druk over hun eigen achtertuin plus omliggend gebied. Als die maar echt aan bod komen in lokale verkiezingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Olav

Aha, Taco is ook een dualist.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Marc de Koninck

Landelijke, lokale politici, Ze Hebben Allemaal Verloren:
http://www.deliedjeskrant.nl/liedje.php?recordID=45

 • Vorige discussie