Het rookgordijn van Gerd Leers

De Volkskrant dacht groot nieuws te hebben: het kabinet voldoet niet aan een de (belangrijke) voorwaarde van de PVV dat de immigratie van niet-westerse allochtonen in deze kabinetsperiode met de helft daalt. Maar uit de voorlopige begroting van minister Leers blijkt, aldus de krant, dat de instroom tot 2016 gelijk blijft, namelijk op 15.000 per jaar. Dat is alleen asiel.

De cijfers kloppen niet. En het ministerie van immigratie en asiel maakt het wel erg moeilijk om de instroom correct in kaart te brengen.

De Volkskrant schrijft: ,,Aan het einde van de kabinetsperiode zal het aantal niet-westerse migranten amper zijn verminderd. Dat blijkt uit de begroting van minister Leers (immigratie en asiel).’’ De krant lijkt hier in de PVV-frame te trappen. Immigranten zijn automatisch niet-westers. Dat klopt helemaal niet. Ongeveer 25 procent van de verleende verblijfsvergunningen gaat naar westerse immigranten, zoals Australiërs, Russen, Amerikanen.

,,Jaarlijks komen er 15.000 asielzoekers bij’’. Ook daar moet een kanttekening worden geplaatst. Die 15.000 heeft betrekking op de aanvragen van een verblijfsvergunning, zowel de eerste als volgende aanvragen (als de eerste is afgewezen). In 2010 bijvoorbeeld zijn uiteindelijk 8700 voorlopige verblijfsvergunningen uitgedeeld, blijkt uit cijfers van de IND. Het instroomaantal moet dus met ruim veertig procent naar beneden worden bijgesteld. Bovendien verlaten ook veel asielzoekers die hier –tijdelijk- mochten blijven ons land. De netto instroom is dus nog minder.

Nu kunnen we flauw doen tegen de Volkskrant, maar het wordt door het ministerie van immigratie en asiel ook niet makkelijk gemaakt. Het heeft er de schijn van dat het ministerie een rookgordijn opwerpt door een nieuwe manier van tellen toe te passen. Let op, de volgende passage is voor de die hard lezer die wil weten hoe het echt zit.

In de instroomcijfers zit ook de Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV). Wie van buiten de EU komt en langer dan drie maanden wil blijven, moet zo’n MVV voorafgaand aan het bezoek bij de Nederlandse vertegenwoordiging aanvragen. Uitgezonderd zijn landen als de VS, Japan en Zuid-Korea. Dikwijls wordt de MVV aangevraagd in het kader van gezinshereniging- en vorming. Vorig jaar werden 53.600 aangevraagd, maar een groot deel wordt afgewezen. Van de 33.000 voor gezinshereniging en –vorming bijvoorbeeld de helft. De komende jaren worden dat er volgens de begroting  11.000 aanvragen per jaar. Daarnaast is er de Verblijfsvergunning Regulair (VVR). Daarvan werden er in 2010 50.600 afgegeven. Dat worden er de komende jaren 27.200.

Zijn er dan toch enorme afnames van de instroom zoals de PVV dat wenst?

Nee, want het ministerie heeft iets nieuws bedacht. Vanaf 2012 is er een nieuwe regeling Toelating en Verblijf (TeV), waarin de voorgaande regelingen worden opgenomen. In de begroting wordt rekening gehouden met 42.400 toelatingen op basis van de TeV. De afname is dus niet zo groot als hier wordt voorgesteld. Er wordt gewoon een nieuwe procedurele poort geopend. En ondertussen moeten de media maar uit de cijferbrij zien te komen.

Generaal pardon

Tot slot nog even wat nuance over de effecten van het generaal pardon. In 2007 kwamen 30.000 illegalen hiervoor in aanmerking. Uiteindelijk verwacht het ministerie, aldus de toelichting op de begrotingscijfers, dat 21.500 een naturalisatieverzoek zullen indienen en dus zullen blijven. Tot nu toe blijkt uit documentatie van de IND dat 89 procent van deze verzoeken worden ingewilligd. Dus uiteindelijk leidt het generaal pardon tot circa 20.000 extra Nederlanders. De nationale ramp die Mark Rutte en Geert Wilders in 2007 voorspelden, is dus op zijn zachtst gezegd wel uitgebleven.

Met medewerking van Dimitri Tokmetzis.

 1. 1

  Migranten zijn mensen die zich hier _permanent_ willen vestigen. Daar moet je dus asielzoekers sowiso niet bijtellen, die gaan in principe terug als hun eigen land weer veilig is.

  Overigens is het aantal niet-westerse migranten de laatste jaren al flink gedaald, dus dit gaat helemaal nergens meer over. De meeste migranten komen nu uit Oost Europa.
  Maar daar hoor je Wilders niet over, want geen moslims.

 2. 2

  Het is inderdaad de vraag wie je als immigrant telt. Nederland is kampioen immigranten tellen: als je langer dan 3 maanden in Nederland wilt verblijven dan moet je je -naast de eventuele benodigde verblijfsvergunning- je inschrijven in het bevolkingsregister (tegenwoordig getooid met de onduidelijke naam basisadministratie). Op het moment dat je ingeschreven bent wordt je door het CBS als immigrant geteld.
  In heel veel landen -ook in de EU- is die termijn 12 maanden. Daar valt veel voor te zeggen. Wij hebben in Nederland steeds meer te maken met mensen die hier tijdelijk komen. Denk maar aan seizoenarbeiders uit Oost-Europa, maar ook aan expats van buitenlandse bedrijven in ons land -in toenemende mate ook uit niet-westerse landen.
  Veel studenten die hier voor een jaartje, of nog korter, naar toe komen. De aantallen zijn nog nooit zo groot geweest. Denk aan een moeder die hierheen komt om haar dochter een jaar bij te staan bij de bevalling en de verzorging van haar kind.
  Ook au-pairs worden als immigranten geteld.

  Allemaal worden ze ingeschreven in de basisadministratie, worden op een hoop gegooid samen met terugkerende Nederlanders en EU-onderdanen en vormen het totale immigratiepakket: kijk eens we hebben weer 150.000 immigranten erbij. Dat er veel binnen een jaar weer weg hoor je niemand over.

  Vrijwel alle asielzoekers die hier mogen blijven krijgen een tijdelijk vergunning. Of zij werkelijk de intentie hebben om weer weg te gaan is niet zeker. Wel is zeker dat er veel weer weg gaan.