Het Nederlandse leger in Marokko

Ook voor Marokko is de corona-lockdown nu wel voorbij. De grenzen gaan open en we mogen er weer in.

Volgens het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken is Marokko toch ‘oranje’: “Reis alleen naar Marokko als het noodzakelijk is.” Een toeristische reis valt daar niet onder. En er gelden nog steeds bepaalde coronamaatregelen.

Voor een klein gedeelte van Marokko geldt zelfs code ‘rood”. Laat dat nou toevallig precies dat stukje van de Westelijke Sahara zijn dat eigenlijk ‘Sahrawi Arabische Democratische Republiek’ (SADR) heet. Ofwel het enige stukje Westelijke Sahara dat (nog) zelfstandig is en wordt geregeerd door het Frente Polisario.  De rest van de Westelijke Sahara wordt gezien als door Marokko bezet gebied.

Toen in 1975 Spanje zich definitief terugtrok uit de Westelijke Sahara, bleef Polisario zich verzetten tegen de plannen van Marokko om de gehele Westelijke Sahara in te lijven. Polisario wilde onafhankelijkheid voor de oorspronkelijke bewoners (de  Sahrawi). Pas in 1991 kwam het tot een staakt het vuren en nu, dertig jaar nadien, duurt de impasse nog steeds voort.

Sterker nog: toezicht van VN-troepen (Minurso – United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara ) heeft niet voorkomen dat sinds vorig jaar de strijd weer lijkt opgelaaid. Brahim Ghali, president van SADR, kondigde het opzeggen van het bestand aan, nadat Marokko met militair ingrijpen een einde maakte aan een protestactie van Polisario-aanhangers.

Marokko op ramkoers

Nu ligt Marokko op ramkoers met Spanje, die Brahim Ghali in een Spaans ziekenhuis een behandeling tegen corona toestond. Ook al dagvaardde Spanje de SADR-president voor de rechter, Marokko was zo nijdig dat ze duizenden vluchtelingen naar de Spaanse enclave Cueta  stuurde.

Dat leidde weer tot een resolutie van het Europees Parlement tegen Marokko, wegens het schenden van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind en het gebruik van minderjarigen door de Marokkaanse autoriteiten in de migratiecrisis.

Eerder botste Marokko ook al met Duitsland die het besluit van Donald Trump ter discussie wilde stellen, waarmee hij de Marokkaanse soevereiniteit over de Westelijke Sahara officieel erkende (10 december 2020). Die erkenning kwam tot stand omdat Marokko als tegenprestatie de staat Israël zal erkennen.

NL militairen in Marokko

Wat heeft Nederland daar allemaal mee te maken? Dat houdt verband ‘African Lion 21’, een internationale militaire oefening in Marokko, Tunesië en Senegal, onder leiding van de USA. Een deel van de oefeningen worden in de Westelijke Sahara gehouden.

Spanje heeft zich uit deze operatie teruggetrokken vanwege de ruzie met Marokko, maar andere landen doen nog mee. Behalve de ‘gastlanden’ en de ‘leader of the pack’, zijn dat de UK, Canada, Brazilië, Italië en Nederland.

En dat leidde al op 2 juni tot schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren en op 10 juni (ook daar werd men wakker) van de PVV.

In essentie komen de vragen hier op neer: betekent de deelname van een tiental Nederlandse officieren, dat de Nederlandse regering nu de Marokkaanse zeggenschap over de Westelijke Sahara erkent?

Misschien kunnen we het antwoord al invullen, als we het regeringsstandpunt inzake ‘zakendoen in/met de Westelijke Sahara’ parafraseren:

Militaire activiteiten in de Westelijke Sahara zijn niet per definitie in strijd met het internationaal recht. Er mogen oefeningen plaatsvinden. Voorwaarde is dat de resultaten van de activiteiten ten goede komen aan de oorspronkelijke Sahrawi-bevolking.

Nederland zegt wel de VN-pogingen te steunen, die moeten leiden tot zelfbeschikking voor de oorspronkelijke Sahrawi-bevolking. Elke activiteit die door Marokko kan worden uitgelegd als impliciete erkenning van haat zeggenschap over het gebied, helpt daarbij niet.

Meer expliciete steun bijvoorbeeld aan de oproep gisteren van Polisario-vertegenwoordiger Sidi Omar in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Die stelde dat het na al die jaren toch wel eens tijd wordt resolutie 1514 (verlenen van onafhankelijkheid aan koloniale landen en volkeren) ten uitvoer te brengen.

Reacties (10)

#1 Bismarck

@auteur: Hou in de gaten dat met de wijze waarop je dingen formuleert (met name in de eerste paar alinea’s), je al heel erg ver meegaat in de zienswijze van Marokko en in ieder geval niet in de geldende versie volgens het internationaal recht. Zo trok Spanje zich bijvoorbeeld in 1969 definitief terug uit Marokko (het stadje Ifni om precies te zijn, al kun je discussiëren over de vraag of Ceuta, Melilla en nog wat eilandjes/schiereilandjes aan de kust niet stukjes Marokko zijn die nog steeds door Spanje worden bezet, maar goed als je dat standpunt inneemt, is de zin met het jaartal 1975 ook nonsens). In 1975 vertrok Spanje uit de Westelijke Sahara (geen onderdeel van Marokko), waarna Marokko en Mauretanië* elk een deel van het land bezetten. Als zodanig is het ook erg onhandig om te formuleren “een klein gedeelte van Marokko” als je het eigenlijk hebt over het onbezette deel van de SADR.

*Inmiddels is Mauretanië uit de SADR vertrokken en erkent het dat land.

 • Volgende discussie
#1.1 P.J. Cokema - Reactie op #1

Dat Spanje in 1975 zich terugtrok uit e Westelijke Sahara i.p.v. Marokko: correct. Is aangepast.

Wat betreft meegaan in de zienswijze van Marokko: ik dacht het “een klein gedeelte van Marokko” meteen im het juiste perspectief te zetten door er meteen opvolgend te schrijven: “Laat dat nou toevallig precies dat stukje van de Westelijke Sahara zijn dat eigenlijk ‘Sahrawi Arabische Democratische Republiek’ (SADR) heet. Ofwel het enige stukje Westelijke Sahara dat (nog) zelfstandig is en wordt geregeerd door het Frente Polisario.”

Als het al als de Marokkaanse zienswijze gelezen worden, kan het evengoed kan het als de zienswijze van Nederland worden gezien, of anders gezegd: de Nederlandse regering volgt de Marokkaanse zienswijze. Immers: op de kaart bij jet reisadvies wordt de Westelijke Sahara bij Marokko gerekend.
De Nederlandse regering zegt neutraal te zijn in deze kwestie en “de wederzijdse claims op het gebied niet te erkennen”. Dat wringt wel met: “Nederland steunt de VN bij de pogingen om tot een politieke en duurzame oplossing te komen die voorziet in zelfbeschikking voor de oorspronkelijke Sahrawi-bevolking van het gebied.”

 • Volgende reactie op #1
#1.2 Co Stuifbergen - Reactie op #1

Er staat dat Spanje zich in 1975 terugtrok uit de Westelijke Sahara, niet dat Spanje zich toen uit Marokko terugtrok.
(blijkbaar was de zin oorspronkelijk anders, mijn excuus).

M.b.t. het onbezette deel van de SADR slaat u wel de spijker op z’n kop.

 • Vorige reactie op #1
#1.3 P.J. Cokema - Reactie op #1.2

Het (Spanje / 1975 / etc.)is gecorrigeerd nadat Bismarck mij er op wees (zie reactie 1.1)

#2 Co Stuifbergen

Dat het EU-parlement nu klaagt over de schending van rechten van kinderen komt op mij wat hypocriet over, maar het feit blijft natuurlijk dat de heersers in Marokko en Turkije graag vluchtelingen uitbuiten om bij de EU hun zin door te drijven.

Het heeft geen zin dat de EU dealtjes met dergelijke heersers maakt.

Als ik het artikel van Trouw goed begrijp loopt de grens tussen Ceuta (spanje) en marokko van het strand de zee in, en heeft Spanje daar geen hek geplaatst, en is blijkbaar afgesproken dat Marokko zorgt dat mensen niet te ver de zee ingaan.
Weet precies hoe dat zit?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Arabier

Iedereen schreeuwt maar wat, op dat stukje grond wonen/woonden meerdere saharaanse stammen. Google en op Tekna. Die zijn gedeeltelijk door Algerije verjaagt naar Marokko. Dit is het deel wat vandaag de dag nog gevangen zit on Tindouf!

Waar jullie het over hebben en die deels niet bij marokko willen horen zijn Reguibat. Waarom deel? Het deel wat het niet eens is heten polisario en die bestaat meer uit Algerijnen (aan de top)! Bovendien bezaten deze stam niet het gebied tot aan de zee, Google het maar!

Iedereen schreeuwt maar wat, de ongelovige westerling en zijn gecreëerde VN…

Iedereen ademhalen: het is Marokkaanse grondgebied. Elke keer dat Polisario ons aanvalt, zullen ze hun eigen oorspronkelijke grond verliezen! Tekna stam wilt hun grond terug (Tindouf), als Algerije bereid is om dit terug te geven aan Marokko, wellicht dat hier iets moois uitkomt voor elke partij!

Ps: bedankt spanje en frankrijk voor dit probleem wat jullie hebben achtergelaten door Tindouf Algerijns te maken (Frankrijk) en de sahara te koloniseren (Spanje) :@ VN: Autonomie onder Marokko, geen regerendum: niks!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 Mimoun Tilburg - Reactie op #3

Schandalig om te zien hoe de trollen van dictator Mohammed 6 de annexatie van de sahara verdedigen met non-argumenten als “google het maar”. Stop met de bullshit en geef de Sahrawi’s hun land terug.

#3.2 Damim - Reactie op #3.1

Mimoun betaalde azul algerijnse trol. Sahara was altijd marokkaans geweest. Ik ben uit sahara. Sahraoui. 98% van mensen uit sahara zien zich zelf als marokkanen.

#4 Ahmed Salem Amr Khaddad

Het is jammer om de Algerijnse retoriek te lezen over de kwestie van het grondgebied van de Westelijke Sahara. De Koude Oorlog is voorbij. Het beleid van de separatistische guerrilla’s was niet overal ter wereld succesvol, waarom wil je dat het succesvol is in Marokko en meer bepaald op het grondgebied van de Westelijke Sahara? Het is een onzin!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Jos van Dijk

Die truc van Trump haalde hij ook op de Balkan uit. Erkenning van Israël door Kosovo met een gezantschap in Jeruzalem in ruil voor economische steun.
In het geval van Marokko/West-Sahara komt er ook nog de toegang tot de fosfaatmijnen bij. Koloniale politiek dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie