Het land verlaten of het land verdedigen?

“Als deze religie de staat overmeestert (?) door de kracht van de grote aanwas binnenshuis (?) zal er vroeg of laat (?) maar een dilemma zijn: het land verlaten of het land verdedigen.”

Kijk eens aan, een quote van een zekere Professor K.H. Miskotte (.pdf), voormalig hoogleraar aan de VU, die in het huidige politieke landschap niet zou misstaan. Behalve dan dat het een quote is uit 1947, en de religie waar het om gaat het katholicisme. In die tijd bestond de angst dat Nederland katholiek zou worden, aangezien het aantal kinderen per katholieke vrouw hoger was dan dat van protestantse vrouwen. En dat zou onderdrukking betekenen.

Ook toen waren er al mensen die de angst probeerden weg te nemen door uit te vogelen wanneer het aantal katholieken in Nederland de 50% zou bereiken. Twee medewerkers van het katholiek sociaal-kerkelijk instituut publiceerden in 1953 een prognose die de mensen gerust moest stellen: pas in 2028 zou het zover zijn.

Toen was het percentage katholieken 38%. Nu is dat 27%. Maar ja, je weet maar nooit, he?

 1. 2

  Je realiseert je toch ook, dat je met bovenstaande voorbeeld aangeeft dat voorspellingen op lange termijn niet kloppen!!

 2. 4

  In feite zegt het gelinkte artikel waar deze quote uit lang vervlogen tijden in staat hetzelfde als Joost’ artikel.

  De heer De Beer van het NIDI (Nederlands
  Interdisciplinair Demografisch Instituut) komt op max. 24% moslims in 2050 in het meest extreme geval (geboortegetal moslims omhoog, alle immigranten moslim).

 3. 6

  Zie hier het rapprt van de Beer (.pdf).

  quote:
  Als we bovendien zouden veronderstellen dat alle allochtonen uit Afrika en Azië in 2050 islamitisch zijn, zou het aantal moslims in Nederland in 2050 uitkomen op 24 procent van de bevolking (scenario 3 in tabel 3). Weliswaar is dat aanzienlijk meer dan nu, maar zelfs in dit extreme scenario vormen islamieten in Nederland nog steeds een minderheid. Het CBS schat de kans op een zo sterke groei van het aantal niet-westerse allochtonen bovendien laag in: minder dan vijf procent

 4. 8

  Overigens krijgt de PVV mede zoveel ruimte omdat het islamitisch deel der stemgerechtigden erg klein is. Het CBS laat in deze excelsheet zien dat in 2006 de politieke invloed, gerekend naar stemgerechtigden, te verwaarlozen is.

  Zelfs al zou over x-jaar het aantal islamieten stukken groter zijn, dan zal hun politieke invloed nog niet genoieg zijn. Want ze zijn dan niet allemaal stemgerechtigd en er gaan vast heel wat niet stemmen.

  Geen 31,5%
  Rooms-katholiek 22,5%
  Protestants 15,1%
  Islam 2,1%
  Anders 3,4%

 5. 10

  Enkele opmerkelijke verschillen tussen 1947 en nu;
  – Miskotte werd volgens mij niet belasterd, aangeklaagd of bedreigd vanwege zijn “katholieko-fobe” verhaal.
  – De katholieke kerk verloor destijds haar macht omdat zij openlijk bekritiseerd en beledigd mocht worden.
  Mede daardoor ging dat geboortecijfer van de katholieken omlaag.

  Inderdaad, demografische voorspelling zijn altijd lastig omdat niemand weet hoe maatschappelijke ontwikkelingen zullen gaan lopen. Als de katholieke kerk destijds met rust was gelaten dan hadden de geboortecijfers er hoogstwaarschijnlijk heel anders uitgezien.

  Overigens heeft de islam hier nu al meer invloed dan de katholieke kerk hier ooit gehad heeft, we hoeven dus niet op een absolute moslimmeerderheid te wachten om onze rechten kwijt te raken.

 6. 12

  “Als de katholieke kerk destijds met rust was gelaten dan hadden de geboortecijfers er hoogstwaarschijnlijk heel anders uitgezien.”

  Wat is er precies gedaan aan de katholieke kerk, @arend?