Het klimaat bij de kranten

Heerlijk, zo’n dubbele titel. Leg ik even uit. In de online discussies over klimaatsverandering geven de zogeheten klimaatsceptici (die niet overtuigd zijn van het effect van menselijk handelen op het klimaat) regelmatig aan dat hun tegengeluid onderdrukt wordt.
Nu was de situatie een jaar of vijf geleden (ruim voor het laatste echte IPCC rapport) nog zo dat de beide kanten van het verhaal evenveel aandacht kregen (in mijn beleving) terwijl de consensus al een ruime meerderheid van de wetenschappers had bereikt.
Maar door het eeuwige doorzeuren van de sceptici heb ik toch maar eens een steekproef gedaan naar de situatie nu. Hier het resultaat:

NRC Volkskrant Telegraaf
Helemaal pro 9 8 12
Pro met nuances 1 4 0
Contra met nuances 2 0 0
Helemaal contra 0 0 0


“Pro” in bovenstaande grafiek betekent het aanhangen van de theorie dat de aarde aan het opwarmen is als gevolg van menselijk handelen. “Contra” dus het tegenovergestelde.
Dat was toch wel een verrassing. Het gaat allemaal om stukken van dit laatste half jaar. Ik heb de ingezonden brieven buiten beschouwing gelaten, maar wel de stukken op de opiniepagina’s meegenomen. Als je zoekt voor 2008 vind je veel meer verschillende stukken overigens.
Nu wil ik hier niet pleiten voor weer een 50/50 verdeling, dat zou een verkeerd beeld schetsen. Maar de kranten zouden misschien toch wat vaker inhoudelijk kunnen ingaan op de belangrijkste “tegen” theorieën die nu de ronde doen. Al was het maar om de mensen die in verwarring worden gebracht door de discussie te helpen in het vinden van de juiste feiten.

 1. 2

  Maar gaat ook u nu al niet de fout in door alle sceptici te reduceren tot mensen ‘die niet overtuigd zijn van het effect van menselijk handelen op het klimaat’.

  Het idee dat menselijke activiteiten invloed hebben, is aanmerkelijk minder omstreden dan wat daar als gevolgtrekking na komt; welk effect dat handelen heeft, op den duur. En of ingrijpen gewenst is.

  Verder blijf ik van mening dat de Nederlandse dagbladen als bron van kennis over wat dan ook maar in de wereld niet serieus te nemen zijn.

  Leest beter bijvoorbeeld:
  http://climatedebatedaily.com/

 2. 3

  Opzich zou historisch onderzoek naar hoe stadsomroepers omgingen met de acceptatie van het feit dat de aarde rond is ook interessant zijn. Ik denk dat het in die tijd nog best lang heeft geduurd, gelukkig gaat de maatschappelijke acceptatie van wetenschappelijke consensus tegenwoordig iets sneller (alhoewel ik het idee heb dat met name de tv vaker aandacht besteed aan de klimaatontkenners dan kranten).

 3. 4

  Hmmm… dus de Telegraaf onderdrukt de klimaatsceptici?

  Interessant…

  En inderdaad, het Handelsblad had gisteren weer eens een stuk van Lomborg.

 4. 6

  @ijsbrand: je hebt klimaatontkenners in verschillende smaken. Je hebt de variant ‘menselijk handelen heeft geen effect, andere dingen tellen veel zwaarder aan’, ‘het klimaat verandert al millenia, verandering is natuurlijk’ en jouw ‘menselijk handelen heeft wel effect, maar we weten nog niet goed genoeg welk effect’, in combinatie met ‘het maakt niet uit of menselijk handelen effect heeft, of klimaatverandering bestaat: ingrijpen is te duur dus we’re doomed anyway’.

  Wat al die groepen gemeenschappelijk hebben is dat ze willen dat er niets gedaan wordt, want ingrijpen gaat te veel kosten. Een puur consumentistische houding, wat mij betreft.

 5. 7

  Of de klimaatverandering nu veroorzaakt wordt door mensen, vulkanen of kleine blauwe elfjes met roze puntmutsjes op, is IMHO, volkomen onbelangrijk. De nadruk die hierop gelegd wordt in diverse artikelen (‘manmade global warming’) getuigt wat mij betreft ook meer op een christelijk soort van weg-met-ons mentaliteit dan een helder wetenschappelijk inzicht. Alsof, iedere keer dat je dat schrijft, je een stukje aflaat voor de hemel koopt. De verwarming van de aardbol is toch al voorbij een bepaald point-of-no-return en het is volkomen zinloos om te proberen om de helft van de wereldbevolking, woonachtig in ZO-Azie, die nu een enorme industriele revolutie doormaken, mee te krijgen in je petty westerse activisme.

  Beter is het om je gewoon voor te bereiden op wat niet voorkomen kan worden: dreg de Noordzee leeg van grond en spuit het op de duinen. Leg geen polders meer aan, maar vul ze op met grond voordat je gaat bouwen. Vul de Flevopolder op; daar woont toch niemand. Leg die nationale luchthaven toch eindelijk eens daar neer. Bereid je voor op minder biodiversiteit door slim na te denken. Bouw bossen; die houden grond vast en verbruiken CO2.

 6. 8

  @KJ: de chinezen hebben wel door dat ze 1 miljard chinezen niet allemaal in een SUV of andere slurper kunnen laten rijden, en ze maken in ieder geval geluiden dat ze daarom voor ‘groener’ energiegebruik gaan. Bijkomend voordeel is dat dat ze daarmee nummer een worden op de ‘nieuwe’ groene energiemarkt.

  Oh, en ik zou de noordzee droogleggen. Al was het alleen maar om de britten te pesten.

 7. 9

  @gronk; ik denk dat een nieuw-te-initieren, reuzengroot infrastructuur project een van de beste dingen is die je kunt doen in een crisis. Maar kom daar maar eens om bij JP-de-lafbek.

 8. 10

  Bridges to nowhere? Ik vind ’t heel moeilijk om uit te maken of dat zinnig is. Het risico zit ‘m erin dat je een nieuwe ‘bubble’ opblaast, cq. overcapaciteit in een sector gaat subsidieren. Wat dat betreft vind ik de huizenbubbel in de VS een mooie illustratie van ’t feit dat ‘de markt’ niet bij definitie de juiste keuzes maakt, en dat overbodige commerciele projecten net zo leeg komen te staan als overbodige staatsprojecten.

  ’t wordt een ander verhaal als dat project zo groot is dat ’t nieuwe techniek vereist, die ook nadat dat grote project is afgelopen bruikbaar is.
  Zeg maar, dat dat noordzeeproject de kosten van grootschalig baggeren met een factor 100 verlaagt, waardoor allerlei andere projecten opeens stukken haalbaarder worden.
  Of de niet-eens-zo-heel-verkapte staatsteun aan chipbakkers en vliegtuigindustrie in de jaren 60/70 met de maanrace. Die industrieen hadden zonder belastinggeld ook wel verder gekomen, maar ik denk dat dat wel een stuk langer had geduurd.

 9. 12

  @8:

  Oh, en ik zou de noordzee droogleggen. Al was het alleen maar om de britten te pesten.

  Besef je wel dat je daarmee het gehele westland ontsluit als gebied voor drugstoerisme? ;oP

 10. 15

  Klimaatsceptici heb je inderdaad in soorten en maten. Ik behoor tot de groep die niet ontkent dat er sprake is van opwarming en die ook weet dat CO2 een broeigas is. Er zijn echter fundamentele vragen over de gebruikte modellen en achterliggende theorieën te stellen, die nauwelijks serieus worden genomen en nauwelijks aandacht krijgen in de media. Een paar voorbeelden:
  -Volgens de AGW-theorie (antropogenic global warming) zou de temperatuur op ca. 8 km. hoogte met een factor 1,2 tot 1,5 sneller moeten stijgen dan op het aardoppervlak. Satellietmetingen laten juist zien dat de temperatuurstijging op het aardoppervlak sterker is dan in de atmosfeer op die hoogte;
  -De temperatuurstijging vindt vooral plaats op het noordelijk halfrond, niet op het zuidelijk. Hoezo ‘global’ warming?;
  -Volgens de AGW-theorie zou het ijs zowel op de noord- als zuidpool moeten afnemen. Op de zuidpool groeit de hoeveelheid land- en zee-ijs, zodat de totale hoeveelheid zeeijs al 15 jaar constant is gebleven;
  -Het IPCC weet niet wat de invloed is van waterdamp, wolkenvorming, aerosols en de zon. Daarvoor zijn in de modellen schattingen gemaakt. De gebruikte IPCC-modellen bevatten dus veel hypotheses. Het gevolg is dat geen enkel model zelfs maar de mogelijkheid heeft voorspeld dat er een periode kan zijn waarin de temperatuur tijdelijk niet stijgt, zoals sinds 2002;
  -Sinds 1989 nam het aantal oppervlaktemeetstations dramatisch af a.g.v. van de val van de USSR dat het omvangrijke netwerk niet meer kon betalen. Sindsdien staat 80% van die meetstations in de VS, Canada en NW-Europa. Op surfacestation.org valt ook nog te zien dat 80% van de meetstations in de VS niet voldoet aan de eisen van een goed meetstation, doordat ze op asfalt staan, dichtbij bebouwing e.d. Wat wordt er eigenlijk gemeten?
  -De relatie temperatuur – CO2 is niet één op één. De hoeveelheid infrarood die CO2 absorbeert neemt logaritmisch af met de toename van CO2. Verdubbeling van CO2 leidt niet automatisch tot verdubbeling van de globale temperatuur. Het IPCC baseert voorspellingen uiteraard ook op allerlei feedbackprocessen, Maar al die processen zijn weer voornamelijk hypothetisch en gebaseerd op inschattingen.

  Conclusie: de stellingname dat de mens voor 80% verantwoordelijk is voor de temperatuurstijging sinds 1880 is gebaseerd op het gebruik van modellen die grotendeels gebaseerd zijn op onbewezen wetenschappelijke hypotheses. Dat blijkt vooral uit de eerste drie punten die ik heb genoemd.

 11. 17

  @Carlos: Ach, doe eens een poging deze feiten tegen te spreken in plaatsan neerbuigend het woord deskundigheid tussen aanhalingstekens te zetten. Overigens heb ik deze kritiekpunten uiteraard niet zelf bedacht, ze komen van klimatologen zoals Richard S. Lindzen en ze gebruiken dus uitstekende wetenschappelijke kritiek.
  Kenemerkend voor je onvermogen tot wetenschappelijk nadenken is jouw geroeptoeter in je eerdere reactie over acceptatie van het feit dat de aarde rond was. Je moet jezelf dan wel afvragen of de platte-aardegelovers behoren tot de alarmisten die zich baseren op mogelijk foutieve veronderstellingen en slechte modellen of op de skeptici die ook nog eens naar feiten en fouten in de modellen kijken. Misschien denkt het IPCC wel dat de aarde plat is. Het gaat erom dat de wetenschappelijke discussie verre van afgerond is en zelfs pas in de kinderschoenen staat. En vooral dat de media daar nauwelijks aandacht aan besteden, zodat mensen als jij nog steeds in de veronderstelling leven dat skeptici domme mensen zijn.

 12. 18

  Nee Fred, ik doe die moeite niet meer, dat kan je arrogant vinden, so be it. Het IPCC gebruikt alle beschikbare wetenschappelijke studies om haar rapporten samen te stellen, al die zaken die jij noemt worden ook meegenomen. Ik heb hier al honderd keer uitgelegd dat klimaatopwarming voor Antarctica betekent dat het er meer gaat sneeuwen en de ijslaag groeit omdat grote delen van Antarctica immers te koud = te droog zijn voor (grote hoeveelheden) neerslag. Het verschil in opwarming tussen het Noordelijk en Zuidelijk halfrond heeft alles te maken met de verdeling van de landmassa op deze planeet. Ga zo maar door…

  Dat wetenschap nooit is afgerond en ook rondom klimatologie nog heel veel vragen zijn te beantwoorden wil niet zeggen dat er over bepaalde zaken allang brede consensus is.

 13. 19

  @Carlos: Ik ontken de gevolgen van klimaatopwarming niet, zoals de groei van ijs op Antartica (overigens deels wel door neerslag in de vorm van sneeuw), wel dat CO2-uitstoot daarvoor 80% verantwoordelijk is.

  Als echter, zoals het IPCC meent, CO2 wel de grote boosdoener is, dan zou volgens hun eigen modellen de totale hoeveelheid zee-ijs moeten zijn afgenomen, ook op het zuidelijk halfrond. Dan zou de temperatuurstijging op ca. 8 km hoogte sneller moeten zijn gegaan dan op het aardoppervlak. Dan zou de temperatuurstijging ook op het zuidelijk halfrond moeten hebben plaatsgevonden.
  Dat is allemaal niet gebeurd. De enige conclusie is dan dat de modellen niet kloppen en dat dus de veronderstelde invloed van CO2 hoogstwaarschijnlijk kleiner is (al dan niet indirect) dan het IPCC meent.
  En brede consensus is niet doorslaggevend in de wetenschap. Wie dat denkt, begrijpt wetenschap niet. Er is slechts één wetenschapper en één waarneming voor nodig om een wetenschappelijke theorie te falsificeren. Als er dus verschijnselen optreden op aarde die in strijd zijn met wat de modellen van het IPCC voorspellen, dan ligt het niet aan de werkelijkheid, maar aan de modellen.

 14. 20

  @Carlos: Ik zie nu pas dat je stelt dat de ijsgroei op Antartica plaats vindt doordat het het meer sneeuwt en tegelijk te koud is voor grote hoeveelheden neerslag. Sneeuw is ook neerslag. Wat is het nu? Kortom, misschien zou je wel wat meer tijd kunnen nemen om je te verdiepen in de kritiek op het IPCC. Het kritiekloos volgen van het IPCC leidt kennelijk tot tegenstrijdige uitspraken.

 15. 21

  @Carlos: Oh mijn God, het is nog erger:

  “Dat wetenschap nooit is afgerond en ook rondom klimatologie nog heel veel vragen zijn te beantwoorden wil niet zeggen dat er over bepaalde zaken allang brede consensus is.”

  Je bedoelt ongetwijfeld dat het niet wil zeggen dat er over bepaalde zaken allang ‘geen’ brede consensus is. Typ- of denkfout?
  Overigens lekker vaag dat ‘bepaalde’ zaken. En inderdaad zijn er nog ‘heel veel vragen te beantwoorden’. Helaas schijnt die brede consensus het verlangen om die vragen te onderkennen en te willen beantwoorden niet te bevorderen.

 16. 23

  Tjonge jonge, dacht altijd dat ze bij Sargasso kritisch nadachten over de beweringen van de powers that be. Kom je na een tijdje weggeweest de zijn weer terug op de site, blijkt dat het heuse klimaatscepticibashers zijn geworden.

  Waar moet dit heen? Nog even en dan krijgen we hier postjes over hoe de oliespeculatie aan banden moet worden gelegd en waarom al het goud in beslag moet worden genomen….

  Maar even serieus, hoe kunnen jullie nou zo zeker zijn over zo’n moeilijke kwestie? Ik zie maar weining echt steekhoudende argumenten van beide kanten.

  Verder zou ik ook niet graag aan mijn klappertandende kleinkinderen willen uitleggen dat opa fout zat wat betreft het klimaat. Maar goed, ik heb dan natuurlijk ook niet de mogelijkheid om postjes uit te wissen……

 17. 24

  Alles best hoor Palestrina, je insinueert maar.

  Maar hoe kom je erbij dat wij postjes zouden wissen?

  Als ik alle idioten die maar wat roepen zou moeten bedienen met steekhoudende argumenten zou ik er een dagtaak aan hebben. Zegt wetenschap je iets? Ooit aan een universiteit gestudeerd of gewerkt? Niets is zeker en je moet altijd vragen blijven stellen dat is de essentie van wetenschap. Stijging van de temperatuur op aarde kan ook betekenen dat een ijstijd getriggerd wordt, het is complex en ook het IPCC werkt met onzekerheidsmarges, alleen worden die onzekerheidsmarges door de accumulatie van kennis steeds nauwer.

 18. 25

  Tja, dat zinnetje over het wissen van postjes was om te zorgen dat er zeker een antwoord zou komen. Sorry voor de unfaire manipulatie.

  Maar waar staan we nou met die onzekerheidsmarges? Het is een ding om voor 2050 te voorspellen dat de temperatuurstijging 2 graden (+- 0,5 graden) zal bedragen. Het is iets anders om voor 2050 een temperatuurstijging van 2 graden (+- 5 graden) te voorspellen. Het eerste geval rechtvaardigd meer ingrijpen dan het tweede. Ik zie helemaal geen nauwer wordende onzekerheidsmarges. Ik zie alleen maar dat menigeen zich heeft ingegraven en niet eens meer luistert naar de argumenten van de andere kant.

  Ik zou het teleurstellend vinden als de sargasso redaktie de andere kant als idioten die maar wat roepen zou bestempelen.

 19. 27

  Tja, dat zinnetje over het wissen van postjes was om te zorgen dat er zeker een antwoord zou komen.

  Jezus, wat pathetisch.

 20. 29

  Laat ik even voor nu zeggen dat het niet de Sargasso redactie is die klimaatskeptici idioten noemt. Dat ben ik, op persoonlijke titel, Steeph zou zoiets nooit doen en verder zijn er nog 15 andere redactieleden die heel goed voor zichzelf kunnen opkomen.

  De overgrote meerderheid van de ‘bijzondere kanttekeningen’ die de klimaatontkenners zetten zijn allang ontzenuwd. Onder klimatologen is het echt geen punt van discussie meer dat de mens significant bijdraagt aan de opwarming van het klimaat, op het internet (en de media) herhaalt deze discussie zich echter continu. Op het internet omdat iedereen hier vrij spel heeft en kan reaguren en of publiceren wat hij wil, in de media omdat men altijd opzoek is naar conflict en tweespalt ook al is het 1 tegen 1000.

  Ik ben het inmiddels zat als er weer mensen beginnen over toegenomen ijsgroei op Antarctica, moet ik voor de zoveelste keer uitleggen dit komt doordat hogere temperaturen op Antarctica neerslag mogelijk maken en dus ijsgroei? En ja de zonnevlekcycli daar ben ik ook mee bekend, Bas van Geel heeft mij onderwezen, hij zet kanttekeningen bij de antropogene opwarming maar is lang zo rabiaat niet als de echte klimaatontkenners.Ik heb heus oog voor nuance, maar bepaalde discussies zijn inmiddels echt een gepasseerd station. Pas als er overtuigend wetenschappelijk bewijs komt die het tegendeel bewijst kunnen we er vanuit gaan dat de mens significant bijdraagt aan de opwarming van het klimaat.

  Dit heeft niks te maken ‘the powers that be’ maar alles met wetenschap.
  Wie dit niet wil aanvaarden gaat dat lekker bediscussiëren, maar niet met mij.

 21. 30

  He ?

  “Pas als er overtuigend wetenschappelijk bewijs komt die het tegendeel bewijst kunnen we er vanuit gaan dat de mens significant bijdraagt aan de opwarming van het klimaat.”

  Daar had je me de hele tijd toch te pakken Carlos.
  En ik maar denken dat de mens volgens jou een heleboel had na te laten wegens de opwarming….

  My bad.. surry.