Het dilemma in Nederland

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Dit is een gastbijdrage van Ton Noorhoff.

Met de immigratie van moslims kwam het vraagstuk van hun integratie. De politieke partijen in het midden -christendemocraten, socialisten en liberalen, samen goed voor een meerderheid- besloten daarom hen binnen boord te halen door positieve discriminatie bij verkiezingen en benoemingen. Voor moslims was dat aantrekkelijk, want zo hoefden zij geen eigen partij te beginnen om dat te bereiken, alleen een coördinerend netwerk tussen die partijen was daarvoor nodig. Het levert hun een invloed die zelfs groter is dan die van een zichtbare partij –met een omvang gebaseerd op hun aantal- zou kunnen zijn.

Maar inmiddels gaan de nadelen van deze strategie de voordelen overtreffen. Zo’n nadeel is dat zij, eenmaal in functie, hun eigen agenda hebben, loyaal aan hun eigen achterban c.q. voorkeursstemmen. Zo doende zijn zij geen deel van de oplossing geworden, zoals gehoopt, maar deel van het probleem gebleven. Integratie is immers, wat hun betreft, niet de aanpassing van een minderheid aan de meerderheid, maar andersom. Overigens was het heel naief van die partijen om dat niet te voorzien.

Daarom proberen de middenpartijen nu, ieder voor zich, die elementen waar zij het mee eens zijn tegen de andere partijen in te zetten. Zo gebruiken de christendemocraten de visie van moslims op schepping, godslastering en samenleving tegen de liberalen en de socialisten, terwijl die op hun beurt het terugdringen van dominante christelijke symbolen, opvattingen en organisaties in het openbare leven wel kunnen waarderen.

Een ander nadeel is de weerzin die de strategie van voorkeursbehandeling oproept bij de traditionele kiezers van de middenpartijen: daarvan gaan er nu zoveel naar rechts dat de middenpartijen bij de volgende verkiezingen misschien geen meerderheid meer behalen. Dat zal ze dwingen het dilemma onder ogen te zien: hun voorkeursstrategie volhouden of verlaten. Als zij die volhouden – en daarmee de fictie van integratie – dan worden zij nog meer afhankelijk van hun moslims en die zullen samenwerking met rechts uitsluiten. Alleen met de overige partijen zouden zij een regering kunnen vormen, maar zo breed dat die nauwelijks zal kunnen
regeren.

Verlaten zij de huidige strategie, dan beginnen moslims wel een eigen partij, waarmee hun invloed tot hun die van hun aantal wordt teruggebracht. De fictie van integratie gaat dan in rook op. Eerder verloren kiezers komen wel terug, maar onvoldoende voor een meerderheid. De overigen gaan nog steeds naar rechts. Samenwerking daarmee zou een meerderheid voor een regering kunnen leveren die de segregatie erkent en vorm geeft.

De socialisten lijken zich bewust te zijn van dat dilemma en bewegen inmiddels enigzins. De christendemocraten en de liberalen waren misschien van plan dat uit te stellen tot de verkiezingen, maar misschien gooit de kredietcrisis vóór die tijd roet in het eten. De onvermijdelijke bezuinigingen zullen het voortzetten of verlaten van hun voorkeursstrategie -impliciet maar toch herkenbaar- duidelijk maken. B.v. door de mate waarin ze de gepensioneerde werkers, de werkenden en/of de uitkeringstrekkers treffen of juist ontzien. De verkiezingen zullen bijzonder boeiend zijn.

Reacties (36)

#1 Rene

Hè leuk, weer eens een integratie-postje (zucht).

 • Volgende discussie
#2 Naam

Een postje over de economische crisis is wat Sargasso nodig heeft ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 KJ

Volgens mij leeft de auteur dezes in een soort parallel heelal, en is dit postje door een wormgat van een toevallig passerend ultrazwaar hemellichaam gekropen.

De Nederlandse politieke partijen hebben allemaal hun eigen kleine vijfde colonnetje – zo moet ik het zien ? Wauw. Ik geef toe; de manier waarop in Amsterdam Zuid-Oost wordt geregeerd, is geen voorbeeld voor hoe we het eigenlijk in de rest van Nederland willen, maar a) dat zijn toch meestal Suri’s ? en b) Zo *is* het toch niet in de rest van Nederland ?

Wat de landelijke politiek betreft, de voorbeelden laten eerder een tegenovergesteld beeld zien: de enige partij met een serieuze moslim-club is de PvdA, da’s nou niet echt een mooie egale spreiding. En van die PvdA-erts die echt macht in handen hebben, *en* moslim zijn, kun je niet veel kwaads zeggen: een PvdA burgemeester die door de lokale rechts-nationalisten op handen gedragen wordt, vind ik niet echt een goed voorbeeld.

Waar de auteur het eigenlijk over zou moeten hebben, zijn de subsidie-clubjes; de NGO’s binnen Nederland, zeg maar. Die het werk op een ingehuurde manier opknappen voor luie stadsdeelraden en gemeente- en lands-besturen; de mensen die achter het plan voor de gescheiden loketten zitten, die meneer Ramadan hebben ingehuurd, dat soort mensen. Stuk voor stuk 100% nazaten van Batavieren.

Maar wel zonder brein geboren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Bullie

NRC 18 MAART 2006. PvdA-leider Wouter Bos verwacht ‘ongelukken’ met nieuwe, via voorkeurstemmen gekozen, allochtone gemeenteraadsleden van zijn partij. Hij vraagt zich af of ze wel voldoende gekwalificeerd zijn.

„Wij krijgen vast ongelukken met nieuwe allochtone raadsleden, maar die hebben we ook met autochtonen gehad”, zei Bos in het Het Parool van gisteren.
Secretaris Stuive van de PvdA-Amsterdam wijst erop dat de partij bij de samenstelling van de kandidatenlijst geen concessies aan de kwaliteit heeft gedaan.

Bos zei verder voor de PvdA geen uittocht van blanke kiezers te vrezen. „Ik zie het gevaar van een Partij van de Allochtonen waar de autochtonen weglopen. Maar als wij vasthouden aan ons verhaal, blijven we de partij voor iedereen.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Bismarck

Kan er ook aangegeven worden welke moslimwetgeving er in Nederland is aangenomen, waar die onevenredig grote mosliminvloed via de middenpartijen uit blijkt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 su

Kan iemand uitleggen hoezo illusie van integratie? Vooral moslims die meedoen aan het democratisch proces betichten van niet integreren komt mij nogal wereldvreemd over. Klinkt nogal als een rechtspopulistisch verhaaltje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 su

Hmm, van HVV dus (http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=8427). Sargasso onwaardig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 KJ

@su; het probleem van de auteur lijkt vooral te liggen bij de manier waarop sommige mensen carriere maken binnen een (bedrijf/organisatie/partij). Daar kun je ook van alles op aanmerken, maar vast staat dat het niet aan iemand ‘van buiten’ is om te gaan vertellen hoe ze ‘van binnen’ mensen moeten promoveren. Partijen doen mee aan de democratie. Partijen hoeven niet intrinsiek democratisch of meritocratisch gestructureerd te wezen. Anders heb ik nog wel een appeltje met de PVV te schillen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Anoniem

Integratie is het aanpassen van de minderheid aan de meerderheid?

Sargasso zou geen podium moeten bieden aan een man die op fascistische websites columns schrijft over de ‘overspoeling van europa door moslims’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 su

@KJ#8: Mijn indruk is dat hij het als kapstok gebruikt om zijn eigen gelijk aan te tonen. Ik denk dat je analyse voor de rest wel klopt, het is een interne probleem van de partijen. Maar dat zie ik weer niet als integratieprobleem.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 KJ

@Bismarck; geen wetten, maar we hebben wel degelijk bestuurlijke akkefietjes gehad met gescheiden gemeente-loketten in een lokale moskee, theater-voorstellingen met gesegregeerde stoelen, en overheids-instellingen (zoals musea) die mogelijkerwijs aanstootgevende tentoonstellingen hebben teruggetrokken. En vergeet niet, dat er op dit moment twee rechtzaken in voorbereiding zijn op basis van artikel 137 – louter op basis van ‘moslim-onvriendelijkheid’.

Dus nee, geen wetten. Maar twee van de drie machten zijn wel flink aan het hobbyen op het moment.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Anoniem

En behalve het verwerpelijke gedachtegoed is zijn column ook nog zo ongelovelijk dom en van elke werkelijkheidszin gespeend dat ik het zou waarderen als de redactie haar beslissing deze column te plaatsen hier even zou komen toelichten (of liever nog deze direct te verwijderen).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 KJ

@Anoniem; Integratie is het aanpassen van de minderheid aan de meerderheid? Eh. Ja. In ieder geval grotendeels. Zo ongeveer in de omgekeerde verhouding tussen meerderheid en minderheid, lijkt me.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 KJ

#12; Hee, nou niet gaan censureren, toch ? Het staat er nou eenmaal..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 su

@13: Moeten homo’s dan integreren? Volgens mij is integratie in deze zin de verwachting dat allochtonen zich als een burger van het gastland gedragen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Anoniem

@14 Het niet op je website zetten van domme stukjes van rechtsextremisten heeft niets met censuur te maken en is juist de enige manier om een intelligent weblog in stand te houden. Er zijn genoeg andere plekken waar meneer Noorhoff kan schreeuwen over de samenwerkende moslims die geinfilitreerd zijn in alle politieke partijen om zo de overspoeling van heel Europa door een tzunami van moslims mogelijk te maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Rene

@12:

Ik ben de redactie niet maar “succes” wordt in het geval van een weblog en de daar te vinden artikelen nogal eens gedefinieerd in aantallen hits of reacties. Dit artikel is gegeven de gemiddelden van het publiek hier natuurlijk niet meer dan een reactie-trekker, waarbij net zoals voor mensen die dat in de comments doen (“trolls”) het een podium bieden aan “een ander geluid, een andere mening, een open visie” altijd als makkelijk argument om de hoek staat te wachten om commentaar zoals het jouwe te pareren. Want we willen toch immers niet overkomen als benepen smal-denkers, niet waar…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 caprio

De integratie strategie in Amerika is een stuk succesvoller dan die in Nederland volgens mij, het probleem in Nederland is dat er beleid voor integratie wordt gemaakt. Je moet mensen gewoon met rust laten, en zeker als witte eikel niet zo’n domme oppervlakkige prietpraatstukjes schrijven, sukkel. En als redactie zou je zulke zwakzinnige verhaaltjes niet moeten plaatsen. Veel interessanter is de aggressieve houding van zwarten in de Blijlmermeer tov politie en tov literatuur.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 prometeus

@Noorhoff De politieke partijen in het midden -christendemocraten, socialisten en liberalen, samen goed voor een meerderheid- besloten daarom hen binnen boord te halen door positieve discriminatie bij verkiezingen en benoemingen.

Daar ga je al de mist in. De (islamitische) allochtonen die de VVD binnenhaalde zijn namelijk vooral blij zijn dat ze de ketenen van hun oorspronkelijke cultuur hebben afgeworpen en dat ze nu lekker seculiere consumenten kunnen zijn.

Het CDA heeft afgelopen jaren al met haar allochtonen gebroken (Door nooit afstand genomen tot Verdonk en dé drive achter de Nederlandse steun aan ‘Irak’ te zijn en het Armeense holocaust verhaal), en nu ze steeds harder inzetten tegen “de islam”, zullen zij de laatste ook van zich vervreemden. Behalve misschien Vinex-allochtonen die zich verheven hebben tot de middenklasse, nauwelijks nog praktiserend geloven en ook alleen maar voordelen van “onze Joods-Christerlijke traditie” plukken. Sorry voor de vele aanhalingstekens, maar die termen worden nu eenmaal zo gebruikt.

Bij D66 heeft toevallig iemand (Kosher Kaja) het tot in de kamer geschopt vanwege die Armeense kwestie, maar tot nu toe hebben we nog niet veel van haar gehoord en als D66 de sprong gaat maken die ze lijken te gaan maken dan is ze ook weer een-van-de-zoveel met een flutportefeuille – als ze het al weer haalt op voorkeurstemmen.

Dus met middenpartijen bedoel je stiekem gewoon de PvdA.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 caprio

Kiezers gaan helemaal niet naar rechts trouwens. De kiezers die naar Wilders gaan komen allemaal van rechts. De versplintering van rechts is een zegen voor links.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 su

Eigenlijk is de enige vijfde kolonne in dit artikel Noorhoff zelf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 KJ

@Caprio; integratie in de VS is vooral een kwestie van godsgruwelijk veel land hebben waar je buurten op kunt zetten met gelijkgestemden (taal, kleur, godsdienst). Dat, en een sociale conventie van glimlachen om alles wat een ander zegt. Niet inpasbaar in Nederland, om allebei de redenen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Bismarck

@11: Als ik me niet vergis is 137 al bestaande (niet ingevoerd dankzij moslimdruk) en heeft de auteur het over infiltratie in de partijen, dus niet in de rechterlijke macht. Verder zijn musea (noch theaters of moskeeën) bij mijn weten overheidsinstellingen.

Ik zie dus niet zoveel successen als gevolg van het van binnenuit veroveren van de politieke partijen door moslims, temeer daar je zelf al aangeeft dat er van moslimwetgeving helemaal niets terecht is gekomen (om niet te zeggen dat er vooral veel wetgeving is ingevoerd met het oog op het lastiger maken van een moslimbestaan in Nederland, zoals het bemoeilijken van gezinshereniging, of het verbod op het dragen van een Boerka). Dat aanpassen van de (niet-moslim) meerderheid aan de (moslim) minderheid (als dat al het doel van de moslims is), is tot zover dus niet bepaald goed van de grond gekomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Ernest

Ik ben het met @23 eens. Als de Noorhoff het over homosexuelen had gehad, was hij waarschijnlijk dichter bij de waarheid geweest.
Overigens: wat is geschiedenis toch interessant en vol verassingen. Want via de buren van GC kom ik de volgende quote tegen in een scriptie: “Wanneer Willem, de zoon van de laatste stadhouder, die twintig jaar in het buitenland had vertoefd, als Koning Willem I geïnstalleerd wordt, neemt hij, de meeste maatregelen die onder de Bataafse en Franse tijd genomen zijn, over. De joden houden hun gelijke rechten. De leiders van de joodse natie zijn hier niet zo gelukkig mee. Zij vrezen een verdwijnen van de joodse gemeenschap door secularisering en assimilatie. Zij vrezen bovendien hun greep op
de gemeenschap te verliezen, waardoor zij hun macht en status en legitimatie kwijtraken. Zij lijken gelijk te krijgen; zeker wanneer er onder Willem I een begin gemaakt wordt met een grote reeks maatregelen die de eenwording en de natievorming moeten bevorderen. De taal- en onderwijspolitiek van Willem leidden er bijvoorbeeld toe, dat het Portugees als voertaal binnen de sefardische gemeenschap verdween en vervangen werd door een Standaardnederlands.” [http://www.historischhuis.nl/Scripties/data/Scr180702Hendriks.pdf]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 caprio

@KJ: nonsens, de stedelijke gebieden waar ruimte duur is integreren het beste. Het heeft vooral met geduld te maken. In Amerika beseft iedereen dat immigranten integreren een kwestie van 3 generaties is. En de sleutel is je er niet mee bemoeien, dan gaan die processen het soepelst. Maar in de Nederlandse mentaliteit van de maakbare samenleving moet het gisteren al geregeld zijn. Het is folklore hier in Amerika om te beseffen dat de voordelen op de lange termijn de nadelen van integratie over 2-3 generaties ver overtreffen.

@Noorhof: wat zit jij vol met vooringenomen observaties. Jij moet eens in de Bijlmer gaan wonen voor een paar maanden, je zult zien dat je daar gelukkiger uit komt dan je nu bent, met je zure stijve blanke analyses.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 vander F

M’n 11-jarige buurjongetje maakt zich nu druk over het feit dat straks hij het, Turkse, leger in moet.
Hij en mijn zoon willen namelijk niet in het leger, dat lijkt ze nogal gevaarlijk.

Geen idee hoe ik dit moet integreren in m’n gedachten over integratie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 DJ

De zoon van uw 11 jaar oude buurjongen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 vander F

@DJ,
wonderlijke interpretatie uwerzijds.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 DJ

Ah, excuus, begrijpend lezen valt mij soms zwaar, exact lezen nog zwaarder, ik las ‘hij en zijn’ … maar dat staat er (natuurlijk niet). In mijn omgeving speelt in de toekomst een probleem vergelijkbaar met dat van uw buren (dienstplicht).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 richard

Het idee alleen al dat moslims integreren. Heel erg vorige eeuw.

Iemand opgevallen dat rotterdam in een paar jaar de meerderheid aan moslims heeft?

En een moslim burgemeester?

De meerderheid integreert niet maar bepaalt.

Ergo: Leer maar arabisch c.q. turks en ga je vrouw slaan. Of gooi wat preventieve stenen naar agenten of zo.

Ga in ieder geval van school af en ros wekelijks wat buschauffeurs in elkaar: Ander gaat het niet goed komen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 gronk

@richard: Eigenlijk zo’n beetje hetzelfde als wat autochtone boerenjeugd doet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 squire

Zozo, een nieuwe Haitske , altijd leuk
Wat zijn Nagel en Kai nu weer van plan

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Cees

Het is zo enorm storend dat men steeds aan de PvdA refereert als zijnde socialisten.

Aan de PvdA is niets meer socialistisch!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 marc

Nederland is langzamerhand een derde wereldland geworden door het uitschot wat hier binnen is gehaald.

NEDERLAND IS NIET VOORBREID, RAMP NADERT…

Nederland bied alle mogelijkheden voor deze bevolkingsgroep om een goede toekomst op te bouwen die in land van herkomst doorgaans niet vanzelfsprekend is.En dit is wat nederland als dank krijgt voor z’n gastvrijheid. Wanneer houd onze regering eens het gevoerde beleid in deze kwestie tegen het licht en vraagt het zich af wat het de afgelopen jaren heeft opgeleverd. Ouders die hun kinderen niet de normen en waarden leren om als fatsoenlijke burgers te leven, verliezen het recht om mee te beslissen over wel of niet geven van hulp.
Terwijl ouderen wegkwijnen omdat er zogenaamd geen geld is voor goed zorg,zijn er miljarden aan constant mislukkende intergratie projecten uitgegeven.
..
Heb ik hiervoor 43 jaar lang gewerkt en belasting voor betaald. Ik kijk met spanning uit naar de komende landelijke verkiezingen. In de grote en middelgrote steden gedragen deze Turken en Marokkanen zich als een ‘bezettingsmacht’ -zo zeer ontwrichten zij wijken en buurten. Kan de overheid hiertegen nog iets ondernemen? Heel moeilijk! Een kritische grens is nl. overschreden, die ligt rond de 2,5%; zo kan een groep van ‘2500 jongeren’ al een middelgrote stad van 100000 inw. ‘eenvoudig in hun greep krijgen’.

…als de ouders niet mee willen werken gewoon een flinke boete of de kinder bijslag inhouden en de straffen hoger maken willen ze dan nog niet meewerken en ze hebben een dubbel paspoort er uit ermee dan gaan ze dat soort dingen maar doen in het land van herkomst maar nee dat durfen ze niet daar hebben ze geen gevangenissen die lijken op hotels net als hier.onze regering is een grote wasse neus grote bek en niks klaar spelen nog 10jaar zo doorgaan en wij nederlanders hebben niks meer in te brokkelen aanpassen wat is dat,,

Uitkeringen en kinderbijslag stoppen.Nederlands paspoort inleveren en het land uit.It’s so simpel.Maar zolang we geregeerd worden door personene die alleen met hun volgende baantje bezig zijn veranderd er niets.Logisch dat de PVV zoveel stemmen trekt. Nederland gaat naar de klote,dankzij onze Regering,die er helemaal niets aan doet,zo doorgaan in DenHaag,geef deze crinminelen maar de vrijheid,zodat andere mensen , maar toe moeten kijken hoe we worden uitgejouwd, nagekeken e, ook nog eens lastig gevalen.Zeg je er iets van,dan moeten we onze kop houden,anders pakke we je zeggen ze. Voer voor dit soort knaapjes de dienstplicht weer in en dan heel goed aanpakken en “drillen” tot ze het eindelijk begrijpen. Willen ze niet… dan hun Nederlandse paspoort afpakken en terugsturen.Pak de ouders aan,ook zijn ze volbloed Nederlands en hebben die geen geld.. thuis staan vaak dure art. zoals breedbeeld tv’s, dure geluidsinstallaties en andere luxe art. pak dit alles af, ook de auto(‘s) brengt geld op. Dan gaan ouders we mee werken.Regering PAK DIT TUIG AAN. …Als de criminelen een dubbele paspoort hebben gewoon het land uitzetten.Er moet een wetswijziging komen die dit mogelijk moet maken. Laten de ouders opdraaien voor alle schade die jongeren berokkenen, immers ouders zijn nog altijd verantwoordelijk voor jongeren onder 21jaar. Het komt in feite hier op neer dat Nederland word geregeerd door de crimineeltjes en hun familie!Al die wetten die er bestaan zijn er dus niet voor deze mensen,nou dan kunnen we dus de wet aan de laars lappen als zij dat ook mogen of niet? Wie heeft het nou eigenlijk voor het zeggen om zich aan de wet te houden?Minister Hirsch ballin of die familie en hun kroost ?Te gek voor woorden.Juist door dat lakse optreden provoceer je gewoon die criminelen en hun ouders om door te gaan!Je schept een precedent hiermee ….Houd het in van salarais/uitkering desnoods min.¤25 p.mnd dan weet je niet hoe snel ze dan reageren. Als het om de centjes gaan dan kunnen ze ineens NL spreken en verstaan.
Heel simpel: Hebben deze knapen en hun ouders twee paspoorten? Dan neem je het Nederlandse in! Vervolgens weiger je een verblijfsvergunning omdat deze “heren” te vaak in contact zijn geweest met politie en tenslotte gooi je ze op het eerste het beste vliegtuig terug naar het land van afkomst! Wilders gaat winnen, als het dan maar niet te laat is, want met dit soort berichten vrees ik steeds meer voor een burgeroorlog!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 marc

De overheid is te zwak. Elke keer maar de wetgeving staat het niet toe. Verdomme verander de wetgeving dan, bescherm de goeden tegen de kwaden. Zeg verdragen op. Kinderbijslag afpakken, dwingen tot medewerking, desnoods persona non grata verklaren. En voor diegenen met dubbele paspoort die over de scheef gaan, geen pardon meer hebben, nationaliteit afnemen en terugsturen. Balkenende niet lullen over VOC mentaliteit. Maar uitvoeren die mentaliteit. Met harde hand, desnoods lijfstraffen en sharia invoeren

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Jaap

@marc
Dit is zijn standaardcomments die je onder alle stukjes plaatst waarin het woord “moslim” of “integratie” voorkomt neem ik aan? Fijne, constructieve bijdrage.

 • Vorige discussie