GroenLinks: Wil Bos de ECB als toezichthouder op grensoverschrijdende banken?

GroenLinks: Wil Bos de ECB als toezichthouder op grensoverschrijdende banken?

Vandaag lanceerde de vice-voorzitter van de Europese Centrale Bank, Lucas Papademos, het voorstel dat de ECB voortaan toezicht zou moeten houden op de activiteiten van Europese, grensoverschrijdende banken. Daarmee zou een lacune worden gedicht, omdat de centrale Banken van de lidstaten onvoldoende in staat zijn grote banken te conroleren. GroenLinks wil van minister Bos een positieve reactie op dit belangwekkende voorstel en heeft daarom de volgende Kamervragen gesteld.

lees verder

  1. 1

    Ik vraag me eerlijk gezegd af of het wel kan. Naar ik meen staat in het EU-verdrag (zowel oud als nieuw) expliciet dat de ECB alleen als taak heeft de inflatie te beteugelen.