Goh, tijdens Bush draait de economie slechter dan gemiddeld, behalve

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Reacties (1)

#1 JSK

Tsja, drietal dingen. Ten eerste is het vergelijken van de prestaties onder Bush I & II met het gemiddelde van de laatste 50 jaar een valse. De groei van elke industriële economie is over de laatste decennia vertraagd (the productivity slowdown) om een groot aantal redenen. Wat wel een eerlijke vergelijking is – die overigens ook wordt gemaakt – is die met de Clinton jaren (jaren ’90). In die vergelijking vallen alleen ‘lonen’ en ‘werkgelegenheid’ op in negatieve zin, en natuurlijk bedrijfswinsten in positieve zin. Baanloze groei dus. Een belangrijk economisch probleem, maar niet eigen aan de V.S.: sinds 2003 kent Zweden ook sterke maar baanloze groei. Punt is dat dit groeipatroon – stagnerende werkgelegenheid en lonen, hogere winsten – eerder een functie van technologische ontwikkeling dan van politiek.

Mijn hypothese: technologische vooruitgang maakt menselijke arbeid in de industrie overbodig. De deindustrialisatie van werk zet de productiviteit van lager opgeleide arbeid in zoverre onder druk dat 1). werknemers bij een hoog minimumloon plus sociale premies niet meer worden aangenomen of 2). dat lonen in zoverre zakken dat werknemers de arbeidsmarkt verlaten. (Europa versus Amerika). In principe is dit een soort neo-Luddistisch argument: machines maken mensen overbodig.