Goed, dit is een politieke crisis

Ik heb mij lang verzet tegen het idee dat de Europese euro- en schuldencrisis een politieke zou zijn. De wijsheid van de beurzen wordt schromelijk overschat. De ratingbureau’s zijn ook niet alwetend. En het inschattingsvermogen van de Raden van Bestuur bij veel banken en verzekeraars zijn ook wat wankel gebleken.

Maar nu blijkt dat de Finnen een deal aan het sluiten zijn met Griekenland om onderpand te krijgen voor hun bijdrage. Dat onderpand komt dan waarschijnlijk uit het noodfonds, want de Grieken hebben geen geld.

Rutte en De Jager verontwaadigd. PVV-leider Geert Wilders komt eindelijk achter zijn Tweede Kamerbankje vandaan om De Jager op het eerste vliegtuig naar Athene te zetten. En ook Ronald Plasterk maant het kabinet om onderpand te eisen. Van Wilders verwacht je zo’n reflex, van de PvdA verwacht je meer.

Inmiddels bonken vier landen bij de Grieken op de deur om ook zo’n onderpand te krijgen. Ik leg me erbij neer: deze crisis is inmiddels door en door politiek.

 1. 1

  “… onderpand komt dan waarschijnlijk uit het noodfonds want de Grieken hebben geen geld”.

  Nee. Een onderpand is meestal juist geen geld. (Het kan van alles zijn: een zeehaven of een luchthaven of een toeristenstrand.)
  In het noodfonds zitten geen onderpanden. Het noodfonds bevat geld, dat daar in gestoken is door allerlei landen behalve door Griekenland.

 2. 3

  Hoe kan zo’n crisis in hemelsnaam *niet* politiek zijn? Hoe de kosten verdeeld worden (in dit geval: schulden collectiviseren en vervolgens door bezuiniging verhalen) is toch door en door politiek? En maatregelen nemen om de crisis te boven te komen?

 3. 4

  Iedereen doet wel alsof die Finse deal zomaar uit de lucht kwam vallen, maar al geruime tijd werd er open en bloot in de pers over gesproken. De politici hebben er dan ook nooit een geheim van gemaakt.

 4. 5

  @4 dat vind ik juist ook zo vreemd. De Finnen mochten het proberen. Was het dan het idee dat het niet zou lukken… en het nu toch is gelukt? Als het echt het idee was dat Finland een onderpand zou krijgen, dan was dit pakket gedoemd te mislukken; want welk zelfrespecterend vertegenwoordiger van Nederlandse belangen wil dat niet voor Nederland. Volgens mij kan ook Duitsland hierover flink boos gaan worden, want als alle kleine landen straks hun onderpand hebben, is Duitsland degene die het onderpand betaalt. Hoelang accepteren die Duitsers dat nog?

 5. 6

  Een onderpand in de vorm van geld op een rekening is natuurlijk een belachelijk idee. Dat betekent gewoon dat de Finnen eigenlijk niet meedoen aan het uitlenen.

  Ik heb de indruk dat dit bewust is gedaan, omdat Finland anders niet ‘mee zou doen’. Het blijkt ook al lang in de kleine lettertjes van het akkoord te staan. Hoe die andere landen dan hebben durven denken/hopen dat dit niet ‘uit zou lekken’ is mij een raadsel. Zwakke politiek dus. Hier blijkt maar weer dat losse landen veel te veel te zeggen hebben/tegen kunnen houden.

  Het idee dat nu ook Nederland zo’n onderpand zou moeten regelen is echt te stompzinnig en nationaal egoïstisch voor woorden. Op zo’n manier heeft die hele lening natuurlijk geen enkel nut.

 6. 7

  Op 16 augustus zei minister de Jager in de Tweede Kamer: “Wij hebben daar (dat is de collateral) niet op gekoerst, wij hoefden dat ook niet per se te hebben, want wij vonden de PSI veel belangrijker.”

  Ik herhaal “wij hoefden dat ook niet per se te hebben”.

  Het FD meldde dit ook vanmorgen.

  Iemand zit hier ons voor de gek te houden. Of de Tweede Kamer wil niet de volledige waarheid aan de burger vertellen (er zijn verschillende vertrouwelijke en achter gesloten deuren besprekingen in de Tweede Kamer geweest) of het kabinet zit hier de zaak te flessen.

  Iemand gaat hier nat, maar ik weet nog niet wie.

  En het klopt volledig, de euro crisis is een politieke crisis, maar het was al vanaf het begin een politiek project ipv een weloverwogen monetair economisch project. Maar dat moge nu iedereen duidelijk zijn.

 7. 8

  @ 5

  JC de Jager heeft letterlijk in de TK gezegd dat Nederland dat onderpand niet ‘per se’ hoefde.

  Zie mijn eerder commentaar op punt 7.

 8. 11

  Slim van die Finnen. Dat de rest van de EU zo stom is om tientallen miljarden zonder enige harde garantie in een financiëel zwart gat te gooien uit “solidariteit” geeft al aan dat die EU landen (de regeringen/politiek) geen enkel idee hebben waarmee ze bezig zijn.

  Maar goed, binnen de Euro-zone hebben we inmiddels wel het vooruitzicht om tot na onze dood door te moeten werken om het politieke incompetente geklooi af te betalen.

 9. 12

  @8: Dat is op zich ook logisch. Geen enkel land moet zo’n onderpand willen, want het ondermijnt het hele idee van geld aan Griekenland lenen. Als iedereen een onderpand vraagt, blijft van de lening niets meer over. Met deze deal legt Finland gewoon een bom onder het hele reddingsplan en daarmee op de economische stabiliteit van de Eurozone. Mensen hier wordt door de Finnen gegokt met jullie spaargeld en pensioenen.

 10. 13

  Dat hele Finse plan komt overigens door de groeiende Euroscepsis. De twee grote oppositiepartijen, waarvan de grootste in de polls nu landelijk de grootste partij zou zijn, zijn daar heel vocaal in en de op één na grootste coalitiepartij (waar Urpilainen, min. van Financiën, Sociaal democraten uit komt) doet daar ook leuk aan mee. Vandaar.

 11. 14

  @ 12

  De Finnen waren heel duidelijk en open hierin en hebben dat bedongen tijdens de top.

  Dan moeten Nederlandse politici nu niet gaan claimen dat ‘ze er niets van afwisten’ en dat ‘ze dat ook willen’.

  De Finnen waren transparent vanaf het begin, maar de Nederlandse politici daarentegen zijn achterbaks.

  Lees de Tweede Kamer verlagen er anders maar op na.

 12. 15

  Gevaarlijke ontwikkeling, groeiende Euroscepsis en gelijktijdig groeiende noodzaak om beleid centraal Europees te regelen. Zolang landen als Finland (en Nederland) denken dat centraal regelen ook wel kan zonder dingen te doen die nationaal niet gewaardeerd worden, wordt het alleen maar erger.

 13. 16

  @12: Ik deel jouw idee van lening niet. Leen jij maar eens een groot bedrag bij een bank. Die bank vraagt hoe dan ook zekerheden aan je. Principe van geld lenen is dat het geleende bedrag terugkomt en als de geldverstrekker te weinig zekerheden heeft is hij gerechtigd om een onderpand te vragen. De Finnen waren zo slim, wetend dat de Grieken feitelijk failliet zijn. De rest van de EU zijn dus idioten en spelen roulette met het werk van hun burgers.

 14. 17

  @15: … zodat onze zuur verdiende centen centraal over de balk gesmeten kunnen worden?

  Nee, de Finnen hebben het enig juiste gedaan, wetend dat Griekenland failliet is. De rest van de EU daarintegen zijn een stel idioten die het geld van hun burgers gebruiken voor een politiek spelletje russiche roulette.

 15. 18

  Ik vind de term euroscepsis een beetje vreemd, aangezien deze partijen meestal niet twijfelen aan Europa, maar meestal zonder verdieping in de materie Europa permanent afwijzen. Dat gezegd: Het finse plan van contanten als onderpand voor steun is debiel, onze politici die hier weer zo op reageren debieler. Dit alles helpt nog steeds niet voor een gezonder economisch klimaat. Dat gaat er ook niet komen zolang Europa alleen maar gaten wil stoppen en niet bereid is de hebzucht van de bankiers aan te pakken en het systeem te hervormen. Helaas hebben Rutte en De Jager al aangetoond niet bereid te zijn die stappen te nemen en ik betwijfel of de andere partijen in Europa hiertoe bereid zijn.

 16. 19

  @14: In dat geval zijn niet alleen de Nederlandse ministers aan het liegen. Oostenrijk heeft nu ineens verklaard dat als de Finnen onderpand krijgen, zij dat ook willen en elders in Europa hoor je ook verrast verbolgen geluiden.

 17. 20

  @11: Wat de Finnen doen, kunnen niet alle Eurolanden doen (het geld dat de Finnen als onderpand nemen, moet immers uit leningen komen). In feite vertonen de Finnen hier extreem asociaal gedrag. Ze ondermijnen het hele plan. Bedenk dat Griekenland nu dus 1 miljard meer moeten lenen dan het nodig zou hebben als de Finnen hun prestigeslagje niet hadden genomen. Ik vind het onbegrijpelijk dat we hier lopen te vitten op de Jager en Rutte (en het zijn zeker niet mijn favoriete politici!), terwijl de Finnen gewoon op ons hoofd aan het poepen zijn.

 18. 21

  @ 17. Correct.

  Slotverklaring punt 9:

  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/123978.pdf

  Kamerverslag van 16 augustus (pagina 52) met de quote van JC de Jager ‘WIJ HOEFDEN DAT OOK NIET PER SE TE HEBBEN’ referend naar de collateral:

  http://www.tweedekamer.nl/ao_repo/fin/20110816_Eurozonepakket%20Griekenland.pdf

  Reuters bericht op dezelfde dag van 16 augustus:

  http://uk.reuters.com/article/2011/08/16/uk-finland-greece-idUKTRE77F3F620110816

 19. 22

  @19: In datzelfde verslag staat ook:

  “Finland krijgt wellicht wat. Wij hebben gevraagd hoe het zit met andere lidstaten, als Finland wel wat krijgt.”

  Daaruit blijkt overduidelijk dat een Finse borg (op 21 juli) nog geen uitgemaakte zaak was en dat in feite de poort open staat naar borgen voor andere landen als de Finnen zich wel borg toe-eigenen. Misschien ging de Jager er nog van uit dat de Finnen tot inkeer zouden komen (of worden gebracht). Ik zie in de Fins-Griekse deal een verzaken van de Europese grootmachten (die serieuze druk hadden moeten uitoefenen op de Finnen, om niet meer dan een symbolische borg te vragen).

 20. 23

  @ 20,

  Die deal tussen de Grieken en de Finnen is op dezelfde dag 16 augustus getekend en is openlijk in Finland besproken door media, parlement en andere beleidsmakers.

  Ik kan me niet voorstellen dat Ministerie van Financien hier niet vanaf wist. Dit lijkt me hoogst onwaarschijnlijk en JC de Jager had dit moeten melden aan de Tweede Kamer. Trouwens de Nederlandse ambassadeur in Finland had de lokale media ook kunnen volgen en dat terug kunnen berichten aan BuZa.

 21. 24

  @21: Als de Jager in de 2e Kamer aan het praten is, kan hij niet tegelijk het Finse nieuws meekrijgen. Uit het Kamerverslag blijkt duidelijk dat hij op het moment dat hij zijn uitspraak deed nog niet op de hoogte was dat de deal tussen Griekenland en Finland rond was.

 22. 25

  PS. Dat is plausibel, de Jager stond voor 13 uur voor de 2e Kamer en het bericht van Reuters is van na 15 uur (NL tijd). Gezien de vermoedelijke Aleingang van de Finnen, kan het best dat de rest van de EU vooraf niet op de hoogte was van de details van de overeenkomst.

 23. 26

  @ 22 en 23,

  Deze onderhandelingen tussen de Grieken en Finnen was al weken aan de gang en in het openbaar. Het was zelfs een vereiste van een van de coalitie partijen in Finland.

  De opmerking van JC de Jager in de Tweede Kamer was duidelijk: ‘WIJ HOEFDEN DAT OOK NIET PER SE TE HEBBEN’.

  Daar krijg je geen speld tussen.

 24. 27

  Natuurlijk is dit een politieke crisis.
  Het gaat om geld en hoe dat uitgegeven wordt en wie dat moet betalen, dat kan niet a-politiek zijn.
  Het idee alleen al is: onzin.

  En bovendien domineren in de politiek de neo-liberalen. (Daar horen hier de Pvda, D’66 en Groen Links ook bij.)

  En die neo-liberalen laten “de markt” het werk doen.
  Dat wil zeggen zij faciliteren “de markt”.

  Ondertussen wordt de samenhang in onze samenleving onderuit gehaald, wordt rijk rijker.

  Ondertussen groeit de onvrede bij zij die worden buitengesloten.

  Allemaal politiek.
  En ach de Finnen hebben een puntje gescoord.

 25. 29

  En niet onvermeld mag blijven dat Wilders feitelijk dit allemaal mede faciliteert.
  Hij laat het kabinet zitten.
  Roept af en toe dat men een probleem heeft als er weer een pro-europees besluit wordt genomen maar doet helemaal niets.
  De lafbek.

 26. 30

  Interessante discussie hier. Het zal nog wel onderwerp worden van een kamerdebat. Maar voor het overzicht is wel duidelijk dat de Finnen op 21 juli hebben aangedrongen op de mogelijkheid een onderpand te krijgen om zo niet de AAA-rating te hoeven verliezen. Zo staat het ook in het verslag.

  De Finnen hebben vervolgens deze deal bemiddelt. Andere landen wisten hiervan,maar dachten dat het wel mee zou vallen, Finland zou een AAA-rating immers niet verliezen bij steun aan Griekenland. Nu gaat de deal verder dan gedacht. En nu is het hele akkoord van 21 juli opgeblazen.

  Nederland vreest blijkbaar niet die AAA-rating te verliezen. Daar kwam die opmerking van De Jager vandaan dat Nederland niet per se behoefte heeft. Dat ‘per se’ behelst duidelijk een maar…. Dat is dat nu Finland een onderpand heeft terwijl het niet noodzakelijk is voor hun rating, Nederland er ook een wil.

  In elk geval zullen we dit weekend wel weer een leuke Eurotop hebben.

 27. 31

  @ 26,27 Wij hebben helemaal geen vrije markt, want alles in onze markt wordt gefinancieerd door geld van de Overheid of van de Centrale Bank. Het is een irreele markt. Daarnaast is er geen vrije markt, omdat er bizar veel regels zijn.

 28. 32

  @ 28

  JC de Jager wist dondersgoed waar de Finnen mee bezig waren, maar hield zijn mond.

  De ‘Finse oplossing’ werkt niet als allerlei andere landen ook een collateral willen hebben.

  Daarom hield JC de Jager hierover zijn mond en hij wist precies waarom hij zijn mond moest houden.

  De Finse minister had nooit hardop moeten zeggen dat Finland ‘cash’ als collateral zou krijgen, want anders had er geen haan naar gekraaid.

 29. 34

  @24: De relevantie van die zin ontgaat me. Punt is dat de uitkomst van de onderhandelingen allerminst zeker was en gezien de negatieve reacties vanuit heel Europa was deze uitkomst duidelijk niet verwacht.

  edit: Wat #28 zegt.

 30. 35

  @ PB
  We hebben inderdaad geen vrije markt, zo wordt het wel genoemd door de neo-liberalen, een vrije markt bestaat niet.
  Wel is het zo dat die zogenaamde vrije markt als excuus wordt gebruikt om allerhande maatregelen door te voeren die vooral gunstig zijn voor rijk.

 31. 36

  ” WIJ WILLEN DAT OK”

  typische reactie van en peuter.
  “kijk zij likken de lolly van, de brievenbuspissende buurman,en wij willen dat ok”
  Hij heeft en ferarie,en wij willen dat ok.

  Zijn we nu de banken, griekenland, aan het redden; of elkaars onderpanden ,veligstellen.
  Simpel is; europa nog moet instemmen met deze; zeer originele,als even lachwekkende constructie.
  Evenals; dit hele pyramide spel; als een toren van babylon in elkaar valt
  Indien, de ware finnen of wie dan ook, dit zou bedissellen.

  Zeker is dat als Europa ergens aan ten onder zal gaan; dat aan hebzucht ,egoisme, onverschilligheid; en pakken wat je pakken kan;
  eigen voordeel; politiek, en stemvee.
  De mentaliteit bij uitstek de relschoppers, in engeland ,tetoonspreiden;
  is , die van politici verstrengeld tot op het bot; met multinationals;bankzaken en andere semi ” private” in feite publiekelijke; pensioen banken verzekerimngs nutsbedrijven.

  In clussief hen vernielzucht, destructie, en korte termijn gegraai;
  voordeel packs; hebzuchtige, eigen belangen.

  De ware finnen; en de constructies; hen regering op drijft; waarmee wij ons ware gezicht laten zien; te weten waarom europa hopeloos faalt;

  Met dank,en medewerking; van de deelenemende landen, mentaliteit en wan- beleid; burgers boeren buitenlui en de pers; en hen overheden; geen toetsing geen controle; Wij ons permiteren andermans wan- beleid ; aan te pakken
  En wie grijpt in; op ons wan beleid; en ONS misdragen;en overtreden van velen europese en nedewrlandse wetten,rechten en plichten?

  Ieder maar een beetje zijn eigen gangetje,meent te mogen gaan; maar net hoe het uitkomt;
  en opportunisctisch zijn eigen voordeel uithaalt; het enie hoogverheven nobele doel;

  Dit diep gezonken schip; en, een kudde die krijst om een redder verlosser messias; ..de kruik gaat te water tot die barst; en wij zelf eens verantwoordeing nemen. ..Voor de puinhopen; ons gedrag in toenemende mate;international veroorzaakt.
  En maar wijzen naar andere ( culturen landen; partijen en cetera)

  de goddelijke komedie; van dante; is er niets bij. zelfs een KLUCHT;
  includo allen, deuren,….kan niet bij elkaar verzinnen; De realiteit; elke fantasie; te boven gaat.
  De arme slachtoffers van hen eigen gedrag;welke als een boomrang; terug slaat.

  het systeem wat aan zijn eigen ” succes” ten onder gaat.
  En zichzelf, vernietigd. Hoe noemt men dat soort zelfdestructie?

  “Er was eens een oude verlopen zwerver,die door koude en honger gedreven; van deur tot deur ging voor een kop soep.
  het enige wat hij bezat was een zak vol goud stukken.

  Op een gegeven moment kwam hij bij een gierige egoistische hebzuchtige harteloze vrouw.
  Ze weigerde hem, soep. Tot…. de zwerver haar 1 goudstuk beloofde voor elk, vetoog de soep zou bevatten.

  Zij kreeg dollartekens in haar ogen en ging,meteen aan de slag.
  Zij bleef boter en vet toevoegen al roerend,aan de verder, vrij arme soep.Zeer veel vetogen, verschenen; mar zij wilde meer en meer en meer en meer en nog meer……..

  Totdat…………allen duizenden vetogen, het oppervlak, dusdanig, bezette; zij zich als een wetmatige natuurwet; tot 1 groot vet- oog,
  aaneenreeg…….Geen, ruimte meer voor onderscheidt; van allen diversen.

  En zij voor al haar inspanningen precies 1 goudstuk had verdiend.
  De zwerver; voldoende aan; het vocht en de warme sap; onder,de waardeloze overvloedt; schuilging.

  de moraal van dit verhaal?
  De zakkenvullers wat zij aan de ene kant geven,trachten met de andere hand; 3 dubel met winst en rente
  te stelen; en roven;van; en uit de zakken; van degene die er echt voor gewerkt hebben;en gedwongen zijn;te geven..

  Echter niet aan de rovers; de beste, positie om een bank te beroven;is door er 1 te bezitten…../bezetten..

  nu ja ik ben sowiso uitgeluld; er zijn geen woorden voor zonder in;
  complete onzin en verstandsverbijstering te vervallen…
  we stonden erbij en keken erna;
  en onze enige reactie;

  ” Ik wil dat ok”
  wat hunnie hebben….

  verder nog iets wat wij als burger, belastingbetaler, kamer en parlement, horen te weten?
  na 2 dagen peperduur debateren,….Wikl ik als aandeelhouder van griekenland; EN psv stadion; Mijn part of the pack.
  het eiland lesbos; En, een gratis; perskaart, in de vip ruimte;
  psv bij elke wedstrijd.

 32. 40

  @12: Bismarck, je snapt er volgens mij niks van. Geld lenen aan een (nagenoeg) failliete schuldenaar is geld weggooien. (onkosten op sterfhuis zogezegd) En als je daar geen onderpand tegenover eist ben je echt GEK met super-vetgedrukte-, extra groot afgedrukte hoofdletters!

  Griekenland is NIET instaat om de recentelijk geleende (toegezegde) 215 miljard ooit van hun leven terug te betalen. De schade van een Grieks faillisement is voor Europa nog niet eens half zo groot (hoogstens een jaar handel met die failliete boedel). Dus waar praten we over?

  @DNA: inderdaad het Frans/Duitse Europa is alleen in het machtsvoordeel van die twee landen.

 33. 41

  Het verenigde Europa zou een teamsport moeten zijn ,net als voetbal … Cruijff weet daar alles van (we hebben niet voor niks verloren van spanje )

 34. 44

  NRC heeft het verhaal nu ook opgepikt vanwege noodzaak (he vervelend jongens, moeten jullie nu eindelijk eens investigative werk doen en lezen). De details en de leugens zijn te gedetailleerd dat journalisten niet meer de woorden van MP begrijpen: ‘kijk me aan Mr Roemer, ik doe een beroep op U, vertrouw en aub geen motie van afkeuring’.

  Leugens, leugens en leugens en de journalisten nemen het aan voor koek en Pechtold ‘does not want to rock the euro boat’.

  Als je werkelijk vertrouwen wil terugwinnen, moet je de waarheid vertellen. De man/vrouw op de markt heeft het beter door dan de politicus zelf en het begint bij het boerenverstand. In dat opzicht heb ik meer vertrouwen in het platteland dan in de grachtengordel.

  Rutte haalt het einde van de periode zeker niet en niemand zal een traan laten en zeker niet de VVD kiezer. Wat zijn die in de maling genomen Remember: ‘we willen niet meer Europa, maar minder Europa’.

  http://www.nrc.nl/nieuws/2011/08/19/kamer-geirriteerd-over-schimmige-finse-deal-over-griekenland/

 35. 47

  Ik besef me terdege dat de Finse deal het zaakje kan opblazen, maar men moet nu niet de FInnen beschuldigen terwijl ze dat onderhandeld hadden op de eurotop.

  En wie ging ermee akkoord? Mark Rute. Dus de enige die we kunnen aanspreken in Nederland is de MP.

 36. 48

  @47 Het idee was dat ze staatsbedrijven of vastgoed o.i.d. als onderpand zouden krijgen, en aangezien onze regering er blind van uit gaat dat griekenland niet failliet gaat zou dat niets uitmaken. Het zou slechts een dode letter zijn en daarom is de regering daar mee akkoord gegaan.

  Maar nu heeft Finland geld als onderpand gekregen, ze lenen Griekenland 1,4 miljard, en krijgen 1 miljard direct weer terug. Eigenlijk geeft Finland Griekenland dus helemaal geen geld, ze krijgen alleen rente met als enige tegenprestatie dat ze officieel ‘meedoen’ dwz instemmen met het reddingsplan.

  En die rente die Finland krijgt zonder tegenprestatie komt uit de leningen van de andere Europese landen.

  Dus wij geven zonder reden geld aan Finland.

  Dat is het probleem.

 37. 49

  @ 48

  Ik begrijp de constructie goed en ik zeg slechts dat Nederland tijdens de eurotop akkoor is gegaan dat Finland collateral zou krijgen. Rutte is hiermee akkoord gegaan en moet nu niet doen als hij er niets vanaf wist. De fout ligt bij Nederland en niet bij Finland, want anders had Rutte niet moeten tekenen.

 38. 50

  Feit blijft dat Rutte niet verstand van zaken heeft en allerlei zaken onderhandelt en afspreekt zonder te beseffen wat de consequenties zijn.

  ALs in de slottekst staat dat Finland eventueel collateral zou krijgen, dan moet hij weten wat collateral betekent. Collateral kan inhouden: cash, gebouwen, aandelen, obligaties of alles wat een asset is. Dus Rutte zat gewoon keihard in de fout, en de Jager heeft de Tweede Kamer verkeerd ingelicht.

 39. 54

  @private eye: blijft schattig dat je denkt dat iedereen met andere ideeën een idioot is. ik ben geneigd het met bismarck eens te zijn: de slotverkaring was bedoeld voor binnenlandse (Finse) consumptie, men vertrouwde erop dat de Finse politici inzagen dat onderpand vragen asociaal free rider gedrag is. iedereen die daar bewondering voor heeft moet zich afvragen of hij ook bewondering heeft voor een rijkaard die binnen de wet miljoenen aan belasting weet te ontduiken. ongetwijfeld heel handig maar ook erg asociaal

 40. 55

  @ 54

  Ik denk niet dat je de Finse positie goed geanalyseerd hebt.

  Afspraken zijn afpsraken. Nederland moet niet naderhand claimen ook iets te willen terwijl zij daar vantevoren niet om gevraagd hadden.

  En ik vind niet mensen met andere ideeen idioten. Dat heb ik nooit beweerd of gezegd.

  Ga maar iets verdedigen wat niet te verdedigen is.

  Rutte en de Jager hebben tot drie maal toe de Tweede Kamer verkeerd geinformeerd en normaal gesproken is dat een doodzonde. Echter, vanwege het behoud van de stabiliteit van de euro houdt de Tweede Kamer hun hand boven Rutte’s hoofd.

  Zoals eerder gezegd, als Rutte CEO van een beursgenoteerd bedrijf geweest zou zijn, dan was hij door de RvC op staande voet ontslagen gezien de ernst en omvang van de misleiding.

 41. 56

  Jsk | 20 August 2011 | 18:09 “de slotverkaring was bedoeld voor binnenlandse (Finse) consumptie, men vertrouwde erop dat de Finse politici inzagen dat onderpand vragen asociaal free rider gedrag is”

  – De nietFinse politici gingen er dus van uit dat de Fin al net zo’n debiel zou zijn, als ze thuis in eigen land gewoon zijn het eigen kiesvee in te schatten.

 42. 57

  @Dimitri Tokmetzis

  Dus je had niet door dat de Euro-munt destijds een prestige project was van Brusselse-politici? Net zoals het Europees parlement een prestige project is/was van Brusselse-politici, etc. etc….

  @Bismarck

  Leuk allemaal met het vingertje wijzen naar de Finnen maar de Grieken doen net zo hard mee aan het spelletje!

  Neeh die Finnen zijn een stuk slimmer bezig dan al die landen bij elkaar die nu het nationale spaar, pensioen en geinde verzekeringsgeld in een potje gaan stoppen om enkel en alleen die k#t-euro te redden!