Gij zult niet verbieden (IV): het baby-tv-verbod

Prohibition (Foto: Flickr/Marie-II)

Nederland heeft al de tien verboden van Balkenende, maar daar kan natuurlijk meer bij. Daarom grijpt de GC-redactie het reces aan om inspiratie op te doen voor het kabinet, om de lijn van betutteling vanaf Prinsjesdag met volle kracht te kunnen voortzetten. Waar zouden we immers zijn zonder het geheven vingertje? Help het kabinet mee de zomer door en noteer even mee welke verboden u deze week bent tegengekomen die we zo kunnen overnemen in Nederland!

In Frankrijk hebben politici de mentale leeftijd van een peuter bereikt. De Franse overheid stelt een verbod op tv-kijken voor baby’s tot 3 jaar voor, vanwege de vermeende negatieve gevolgen voor de ontwikkeling. Televisiekijken zou de ontwikkeling van zuigelingen aantasten, met als mogelijke resultaten onder andere taalachterstand, passiviteit, slaap- en concentratieproblemen. We weten nu dus eindelijk waarom baby´s niet doorslapen vlak na de geboorte: ze kijken teveel televisie!

Maar wacht! Het Nederlandse kabinet staat vast te trappelen om dit over te nemen. En we kunnen gelijk twee vliegen in één klap slaan: het christelijke kabinet van Rouvoet beperkt gelijk de homoseksuele invloed van de Teletubbies en SpongeBob Hotpants. Zo kunnen onze baby’s allemaal in hun vrije tijd gevrijwaard blijven van de televisie en gewoon doen wat elk kind onder de drie jaar doet: de bijbel lezen voor een beter taalgevoel en het terugdringen van slaapproblemen!

Reacties zijn uitgeschakeld