1. 3

    @2: Het ligt in veel landen in ieder geval aan de wet, er geldt nogal eens een minimumleeftijd voor (kandidaatstelling voor) het presidentschap, die aanmerkelijk hoger ligt dan de stemgerechtigde leeftijd.

  2. 4

    @3
    Een wetgeving die dus ook weer deels voortkomt uit de cultuur dunkt me.
    Of in ieder geval hoe de cultuur er tegen aan keek toen de wet werd aangenomen.