geld scheppen uit niks

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Deze bijdrage aan het open podium is van martin schenkels (website)

Overheden zoals de USA en de EU leven permanent op de pof. Ze hebben een enorme staatschuld, en omdat ze niet met geld kunnen omgaan moeten ze alsmaar meer lenen. Dat kan omdat Centrale banken permanent geld uit niks mogen scheppen. Die centrale banken staan niet onder enige democratische controle, en dat is door de politiek zo geschapen. Omdat er steeds meer geld uit niks wordt geschapen, met honderden miljarden per jaar, moet dat geld worden uitgeleend tegen zo hoog mogelijke rente, en staten die niet netjes aflossen, moeten alsmaar meer rente betalen. Hetgeen de economie alsmaar verder bezwaart.

De grondfout is het kunnen scheppen van grote bedragen uit niks. Omdat niemand verantwoordelijk is voor dit levensgevaarlijke systeem moet er een burgerbeweging komen om dit aan de kaak te stellen. Immers, als de massa van honderden miljoenen burgers toelaat dat dit zo verder gaat, zal de economie binnen een paar jaar volledig instorten, en de rekening zal bij ons burgers terecht komen. Want de politici en de bankiers hebben zich wel ingedekt.

Reacties (5)

#1 Martijn

Jij kan ook geld scheppen uit niets. Of: je hebt wel een stuk papier en een pen nodig, maar oorspronkelijk was al het geld ook bedrukt papier. Je gaat naar de groenteboer en geeft hem een stuk papier “Martin is de groenteboer goederen of diensten met een tegenwaarde van één kilo aardappels schuldig”. In ruil daarvoor krijg je een kilo aardappels. Stel nu dat de groenteboer die schuldbekentenis van jou gebruikt om een zak drop te kopen, zodat de drogist uiteindelijk naar je toe komt voor je schuld. Dan heb je geld gecreëerd uit niets.

Het verschil is dat een overheid niet dood kan gaan en gegarandeerd is van een vaste stroom inkomsten uit belastingen, die ze ook nog eens kan verhogen. Dat geeft veel meer vertrouwen. Zeker nu het slecht gaat met de economie, vluchten beleggers massaal naar staatsobligaties. De rentes daarop zijn dan ook heel laag en niet heel hoog.

  • Volgende discussie
#2 Jake

Het probleem is niet zozeer het geld scheppen uit niets. Dat helpt juist de economie wel op gang – zo lang er ook echt iets van waarde tegenover staat.

Probleem is eerder dat we rente betalen over dat niets, aan de willekeurige private partij die dat geld eerst schiep (zoals een hypotheekbank en haar aandeelhouders).

En een nog groter probleem is dat hetzelfde tijdelijke geld ook weer NAAR HET NIETS VERNIETIGD kan worden, zodra we AFLOSSEN. De geldhoeveelheid neemt dan af, en ook ons gezamelijk vermogen tot betalen. Terwijl we dan wel zijn gewend aan de nieuwe prijsniveaux en rente-inkomsten en uitgaven.

Uiteindelijk verplichten we onszelf dan om zoveel rente aan elkaar te betalen, dat er geen geld overblijft om werkelijk iets rendabel mee te produceren. De economie loopt dan vast. Er zijn in eerste instantie zat goederen en enorm veel rijkdom, maar geen geld meer om het mee te betalen. Want dat gaat op aan rentes.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Adriaan Koreman

Nog even over geldscheppen op z’n smalst:
Mijn bet-oud-overgrootvader had een boerderij met 1 knecht. Hij betaalde hem 100 taler per maand. Van dat geld betaalde de knecht de huur van zijn huisje dat op mijn voorvader’s land stond en kocht zijn graan, groenten, eieren, vlees, aardappelen enz. van mijn bet-oud-overgrootvader. Die kreeg in de loop van de maand die 100 taler dus weer terug, zodat hij hem eind van de maand zijn loon weer kon geven. Maar toen kwam er in het dorp een bank. De bankier adviseerde mijn voorvader en diens knecht om hun geld op de bank te zetten. Dat deden ze en ze betaalden elkaar voortaan met cheques. De bankier (die nu 100 taler in kas had) zei tegen mijn bet-oud-overgrootvader: ‘Leen van mij 100 taler en neem er een 2de knecht bij, dan kun je het bedrijf uitbreiden.’

Dat deed mijn voorvader en inplaats van 100 waren er nu 200 taler in circulatie. Toen de 2de knecht zijn geld ook op de bank zette, leende de bank mijn bet-oud-overgrootvader opnieuw 100 taler uit, zodat hij een 3de knecht in dienst kon nemen. Nu waren er al 300 taler in circulatie. Elke keer dat een bank geld uitleent, schept de bank nieuw geld in circulatie. Goed voor de groei van de werkgelegenheid en de economie dus!

Maar dit systeem heeft 2 problemen:

1. Als de mensen met hun cheques naar de bank gaan om hun 300 taler op te halen, komen ze tot hun schrik tot de ontdekking dat dat geld er helemaal niet is. En daarin is nog steeds niets veranderd!

2. Telkens als de bank 100 taler uitleent, creeert ze 100 taler nieuw geld erbij, maar de bank vraagt ook rente voor die leningen, bijvoorbeeld 10 % per jaar. En die 10 taler per jaar wordt er NIET bij gecreeerd! Er ontstaat dus meer totale schuld dan dat er geld is. En met dat de jaren verstrijken wordt dit probleem steeds groter. Zo lang er groei is en er voortdurend nieuw geld bij gecreeerd wordt, kan oude schuld met nieuw geld afbetaald worden, maar zodra de groei stagneert, blijken er wel heel grote schulden te zijn, maar niet genoeg geld om die ooit terug te betalen. En dat zien we (net als tijdens de grote depressie van de jaren 30 van de vorige eeuw), ook nu weer. Het begon als een bankencrisis, maar omdat overheden het hele financiele stelsel niet in elkaar willen laten storten, hebben ze schulden van banken overgenomen en hebben we nu een landencrisis. En niet alleen een Eurocrisis in Griekenland, Ierland, Portugal, Italie, Spanje en mogelijk zelfs Frankrijk, maar precies hetzelfde probleem in de USA en Japan. De geaccumuleerde schuld van al die rente die nooit gecreeerd is, is inmiddels zo gigantisch dat ook overheden tot hun schade merken dat zelfs zij die schuldenberg nooit zullen kunnen betalen.

Wat de oplossing voor dit probleem is? Lees op mijn site http://www.digigeld.webklik.nl

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Rijk Daalder

@Martijn: Welke groenteboer is dat? Dan ga ik er morgen dan eens langs.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 Cycloop

“De grondfout is het kunnen scheppen van grote bedragen uit niks”

Als je geldcreatie door banken en andere financiële instituten onmogelijk gaat maken, dan wat. Een voortkruipende deflationaire economie of heb ik het mis?

  • Vorige discussie