Geheime Europese wetgeving

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Geheime wetten? (Foto: Flickr/kayepants)Europa en transparantie, het blijft een moeilijke zaak. Voor gewone burgers is vaak geen touw vast te knopen aan de ingewikkelde bestuursprocessen, die zich ook nog vaak achter gesloten deuren afspelen. Maar ook voor ons Eurocraten is het vaak lastig. Laatst hoorde ik een Europees ambtenaar toegeven dat als hij een document nodig had, hij meestal maar gewoon Google gebruikte, omdat de verschillende Europese documentenbanken veel te ingewikkeld en onwerkbaar zijn. Maar de laatste tijd heeft een nieuw fenomeen de EU-transparantie tot een vrij bizar nieuw dieptepunt gebracht: geheime wetgeving.

Een voorbeeld van geheime Europese wetgeving is die betreffende de beveiliging van luchthavens (.pdf). Het idee achter het geheim houden van deze wetgeving is dat het anders te gemakkelijk zou zijn voor terroristen om aanslagen voor te bereiden. Maar de consequentie is dat niet alleen terroristen deze wetgeving niet kunnen inzien, maar ook volksvertegenwoordigers niet, zowel die van nationale parlementen als het Europees Parlement. Dat is volstrekt tegengesteld aan de principes van een democratische rechtsstaat. Burgers moeten immers kunnen weten aan welke wetten ze zich moeten houden, en volksvertegenwoordigers moeten deze wetten kunnen beoordelen, controleren en eventueel wijzigen. Met dit soort geheime wetgeving begeeft de Europese Commissie zich op een bijzonder hellend vlak.

Nu zult u misschien vragen: “maar waarde Eurocraat, mag dat allemaal zomaar?” Nou, eigenlijk niet. Volgens artikel 252 van het Europees verdrag moet alle Europese wetgeving gepubliceerd worden in het officiële publicatieblad van de EU (volgens artikel 88 van de Nederlandse grondwet trouwens ook). Technisch gesproken zou je dus kunnen volhouden dat deze wetgeving nooit in werking is getreden, aangezien ze nooit is gepubliceerd. Maar aan die constaterîng heb je weinig, aangezien de wet wel in de praktijk wordt doorgevoerd, zoals iedereen die ooit zijn flesje water bij het vliegveld heeft moeten afgeven kan beamen.

Extra saillant wordt het verhaal omdat dankzij een overeenkomst tussen de EU en de VS de Amerikaanse overheid wèl op de hoogte is gesteld van de wetgeving. Een Amerikaanse minister of ambtenaar kan dus beter op de hoogte zijn van Europese wetgeving dan een Europese volksvertegenwoordiger.

Wat de wetgeving zelf betreft, vind ik ook overigens dat je je serieus moet afvragen of dat niet feitelijk contraproductief is in de strijd tegen terrorisme. Zeker is dat op deze wijze de democratische waarden die wij pretenderen te verdedigen in rap tempo uitgehold worden.

Overigens hebben een jaar geleden een hoop europarlementariers, waaronder van VVD, PvdA, GroenLinks en de SP vragen over deze kwestie gesteld. Zie hier het verslag van de vergadering waarin die vragen beantwoord werden. In de Nederlandse media is het destijds niet opgepikt.

Reacties (14)

#1 Bismarck

Ik snap de argumenatie niet achter de geheime wetgeving. Kwaadwillenden zullen er op termijn toch achter komen als ze willen (kwestie van testen wat precies wel en niet mag, danwel de juiste personen omkopen, bestelen, of hacken).

Dat argument vervalt dus. Het tegenargument (controle door parlementen, dat wettelijk verplicht is) blijft dus alleen over.

Discussie gesloten, wetten openbaren.

 • Volgende discussie
#2 Baron E

Hoe zit het eigenlijk met Europa transparant? Dit is toch typisch iets voor Van Buitenen.

(Ik heb destijds op die partij gestemd, omdat ik pro-Europa ben, en een enorme dreiging zie van zaken zoals in bovenstaand artikel beschreven.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Eurocraat

@2: Europa Transparant als zodanig bestaat eigenlijk niet meer echt. Van Buitenen en collegafractielid Els de Groen kregen slaande ruzie en zij splitste zich af. Ook met de Nederlandse tak van de partij wil VB eigenlijk niets meer te maken hebben.
Binnen het EP houdt hij zich eigenlijk uitsluitend bezig met fraudegevallen (over hoe effectief hij dat doet zal ik hier niet oordelen), op alle andere zaken stemt hij blanco en bemoeit hij zich niet mee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Baron E

Ja, dat is jammer, ik was er vooraf al bang voor: het was/is toch met name een eenmans(fr)actie.

Er is naar mijn mening nog steeds behoefte aan zo’n partij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Christian

@4

Traditioneel was GroenLinks die partij, met name dankzij Nel van Dijk: “Ook werd zij bekend om haar strijd tegen fraude, te luxe regelingen en voorzieningen voor parlementariërs en voor openheid van het parlement. Daarbij schuwde zij niet het werken met een verborgen camera en het speuren, tot in ambtelijke prullenmanden toe, naar vertrouwelijke stukken.
bron

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Eurocraat

@5: zeker, maar “traditioneel” lijkt me in dit geval een eufemisme voor “vroeger”…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Christian

@6
Er staat niet voor niks ‘was’. Overigens heeft Van Buitenen zijn klokgelui ook steeds via GL gespeeld en is pas een eigen partij begonnen toen de GL-top hem geen hoge plek op de Europese lijst wilde beloven (omdat het congres die vaststelt en niet de top).

(tot zover de partijpolitieke propaganda)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Eurocraat

@7: eh, hij heeft het ook via de SP gespeeld en is dan ook in eerste instantie bij SP gaan leuren voor een plek, die ze hem zonder probleem boden, maar hij wilde niet aan de afdrachtsregeling voldoen. Daarna heeft hij het even bij de Christenunie geprobeerd, maar ook daar kwam hij niet echt aan de bak. Toen is hij maar voor zichzelf begonnen. Zie ook zijn boek “in de loopgraven van Brussel”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Niels

Geheime wetgeving kan je niet overtreden; immers wordt je geacht de wet te kennen voordat je een wet kunt overtreden, en je kunt niet geacht worden op de hoogte te zijn van de inhoud van geheime wetgeving.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Teun

@9 Tenzij dat principe overboord gegooid wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 dramklukkel

De APV werd vroeger soms net zo gebruikt.
Vroeger werden bijvoorbeeld parkeerverboden voor vrachtwagens opgenomen in de APV van gemeenten. Om vrachtwagenroof op industrieterreinen tegen te gaan ofzo. Vreemden kenden die regel niet en werden dan beboet voor iets waar ze geen weet van hadden. Terwijl het zo makkelijk is een bordje te plaatsen. Groot verschil: De APV kun je op het gemeentehuis gaan inkijken (niet dat iedereen dit doet).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 John

@11 Parkeerverboden voor vrachtwagens waren er omdat deze ontsierend waren in het straatbeeld. Zelfs op je eigen oprit.

Als we nu eens geheime verkeersregels kregen?

We worden steeds meer van alle kanten ingesloten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Roek

En dat terwijl die regering in amerika de ene leuge na de andere verkondigd en ze zelf 911 heeft georganiseerd.

Europa is nog zieker dan NL

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie