GeenCommentaar: Kerk- of moskeebezoek

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Kerk- of moskeebezoek naar kerkelijke gezindte, 2005/2006

Kerkbezoek (bron:CBS)

Bron: CBS

Reacties (20)

#1 Joost

Misschien kan domino hierop reageren?

 • Volgende discussie
#2 Anne

Hij zegt niks.. Misschien zelf naar “anders”?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Joost

domino is volgens mij een zij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Anne

Ah, als in dat Clouseau-nummer: “Ze heette Domino, ofzo..”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 bougeluk

conclusie: moslims zijn intelligenter dan katholieken, of ben ik nu te snel

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Domino

Hoe dieper je in een geloof zit, hoe groter de holle ruimte, dus hoe minder intelligent.

De kans dat een moslim intelligenter is dan een katholiek, op basis van zijn holle ruimte en bovenstaande grafiek is dus vrijwel nihil. Alleen al het vele moskeebezoek wijst op het tegendeel.

Door het bij voortduring roepen dat Allah groot is, vele malen per dag en dat dag in dag uit, het letterlijk nemen van de koran, 1400 jaar geleden verschenen in een toen al vrijwel verdwenen taal en het met grote regelmaat moeten aanhoren van een imaam wijst op een forse tot allesomvattende (zelfmoordaanslagen) holle ruimte.

In Moslemistan wordt intelligentie niet voor niks bestraft. Intelligentie schaadt het geloof en is een rechtstreekse bedreiging.

Hopelijk is deze uitgelokte reactie geheel naar wens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 bougeluk

@6 `Hopelijk is deze uitgelokte reactie geheel naar wens’.

Ik moet eerst beden en allah om veel wijsheid en geduld met Dom(in/b)o vragen. dan pas reageren. anders is de kans groot dat ik vanzelf ontplof

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Domino

@7 dat wordt dan met Sint Juttemis.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 bougeluk

@8 met jou inschattingsvermogen is niets mis mee. verder verwijs ik jou naar posting 3

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Christian

@5 Ja, te snel. Het is een nogal verwarrend grafiekje. Moslims zijn slimmer dan protestanten en andere gelovigen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Joost

Maar @ domino! Kan je nog ingaan op het grafiekje en hoe jouw standp[unten zich verhouden tot de werkelijkheid?

Of wil je nu zeggen dat alle niet-moskeebezoekende moslims de koran ook letterlijk nemen?

@10: Dat onderzoek linkte intelligentie juist aan het NIET hebben van een religie.

Dat zou betekenen dat Katholieken de intelligentste gelovigen zijn :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Domino

Katholieken zouden conform mijn stelling en dat grafiekje inderdaad de kleinste holle ruimte hebben van de onderzochten. Dat is ook in de praktijk te constateren, immers zij gaan zeer soepel om met geloof.

Moslims die geen moskee bezoeken en zich niet laten indoctrineren door een imaam of verdachte clubjes als Hofstadachtige groepjes, waaronder uiteraard ook de buitenlandse moslimterreurgroepen behoren, hebben inderdaad de neiging of zelfs de overtuiging de koran niet als allesomvattende waarheid in zich op te nemen, immers hun holle ruimte is door intelligent denken en handelen stilaan gekrompen.

Je begint het te begrijpen. Overigens wil niet zeggen dat de allerintelligentste katholiek ook daadwerkelijk intelligent is, immers hij of zij kampt nog steeds met een holle ruimte. Zo wil het ook niet zeggen dat de ongelovige per definitie intelligent is, hij is alleen in potentie intelligenter dan een gelovige wegens het ontbreken van een holle ruimte in zijn schedel.

Gradaties, Joost, gradaties. Alles wat naar absolutisme neigt beperkt het zicht. Je moet echt in de huid van een moslim kruipen om te ervaren hoe enorm die holle ruimte daar (in Moslemistan, al dan niet onder de hoofddoek) is. Denken en leven beperkt zich nog maar tot een heel klein kringetje met alle gevolgen vandien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Joost

“Gradaties, Joost, gradaties. Alles wat naar absolutisme neigt beperkt het zicht.”

LOL! Zegt de grootste absolutist van het blog. Of is de nuance zoeken ook een vorm van absolutisme?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Domino

Voorbeeld van een allesoverheersende holle ruimte:

Zelfmoordaanslag op Iraakse voetbalfans

(Novum/AP) – Een vrouw heeft zaterdag een zelfmoordaanslag gepleegd op een Iraaks café vol feestvierende voetbalfans. Er vielen zeker 34 gewonden. Dat heeft de Iraakse politie bekendgemaakt. Er waren meer slachtoffers gevallen als een agent het bomvest van de vrouw niet had opgemerkt en alarm had geslagen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Domino

@13
Ik zie dat mijn optimisme voorbarig was.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Joost

@14: Kan je me uitleggen hoe een zelfmoordaanslag in Irak in dit topic over kerk en moskeebezoek in Nederland relevant is?

Zeker gezien het feit dat je de discussie naar eigen zeggen graag binnenlands houdt, omdat Nederland Irak niet is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Domino

Het past geheel in het betoog over de omvang van de holle ruimte waar zich geloof genesteld heeft. Iemand die zichzelf opblaast uit hoofde van een geloof heeft nagenoeg uitsluitend holle ruimte in zijn schedel en dus geen enkele intelligentie meer.

Holle ruimte en intelligentie zijn universeel. Als je de holle ruimte in je schedel als enige en absolute waarheid gaat ervaren ben je feitelijk verloren. dat heeft dus niks met landsgrenzen te maken.

Uiteraard had ik ook Bouyeri kunnen geven als voorbeeld of de inmiddels vele honderden die de AIVD in de gaten moet houden, maar deze vrouw in Irak was net in mijn RSS-feed.

Bij dat grafiekje hierboven wel ik nog wel een kanttekening maken. Katholieken zijn een redelijk homogene groep in vergelijking met de andere genoemde groepen. Bij moslims is dit wellicht ook zo, maar van protestanten en anderen kan je dat zeker niet beweren. Daar zitten alle uitersten in begrepen. Als je die wat verder uit zou splitsen kan het wel eens zijn dat moslims toch aanzienlijk meer holle ruimte hebben dan de meeste protestanten.

Ik neem zonder meer aan dat deze laatste opmerking tegen het zere been is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Paul

Je moet oppassen, Domino, het lijkt er in post 17 namelijk waarachtig een klein beetje op dat je sommige moslims als individu gaat beschouwen, en zo?n blijk van fatsoen en gezond verstand wil je vast niet tonen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Joost

Domino, zie je dat je wederom direct naar de uitersten trekt?

“Daar zitten alle uitersten in begrepen. Als je die wat verder uit zou splitsen kan het wel eens zijn dat moslims toch aanzienlijk meer holle ruimte hebben dan de meeste protestanten.”

Dat is niet tegen mijn zere been, maar wel onjuist.

Je doet hier een stel aannames. Wat je zegt over katholieken klopt waarschijnlijk. Maar de uitsplitsing die jij voorstelt kan nooit je mogelijke conclusie nooit tot gevolg hebben, aangezien de groepen qua aantallen niet veranderen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Domino

@19
Er komen dan veel meer groepen, zeker onder de ‘protestanten’ en de ‘anderen’ en die hebben allemaal hun eigen aantallen en dus hun eigen al dan niet intensieve kerkbezoek. Het protestantisme en de anderen zijn niet op zo’n hoop te gooien als moslims en katholieken.

Maar goed, mijn interesse gaat uit naar de omvang van de holle ruimte ten koste van een intelligente kijk op het leven. Dat deze grafiek dat min of meer, al is het gebrekkig, onderbouwt is meegenomen.

Moslims kunnen bij mij niet op sympathie rekenen omdat ze onze samenleving en kijk op de wereld willen ondermijnen. Ongeveer alles wat we hier vóór hun vrijwillige komst hebben verworven na eeuwenlange strijd, zint hun niet: godsdienstvrijheid, vrouwenrechten, scheiding tussen kerk en staat, mensenrechten, vrijheid van meningsuiting, de mate van lichaamsbedekking, de vrije en gelijkwaardige omgang van man en vrouw, jongen en meisje, de vrije huwelijkskeuze, de gelijke deling in de nalatenschap enzovoorts, enzovoorts.

Weliswaar krijg ik hier veel kritiek op die mening, maar een andere mening lees ik niet, waarom al onze verworvenheden en rechten als eerder vernoemd voor een moslim niet te pruimen zijn. Ik zou nu wel eens willen lezen waarom een Turk die hier 40 jaar woont en werkt geen woord Nederlands spreekt en al zijn nieuws haalt van de Turkse televisie en uit Turkse kranten, inclusief wat hij of zij weet over Wilders. En voor Marokkanen idem dito. Waarom is er bij die mensen geen lampje gaan branden? Waarom moeten ze een imaam aanhoren is een taal die ze niet kennen? (Geen Berbers, maar Arabisch?) Waarom moeten bruiden en bruidegommen worden ingevoerd uit het dorp waar ze vandaan komen? Waarom leren kinderen pas Nederlands als ze naar school gaan? Waarom maakt Marcouch zich (terecht) ongerust over islam- en koranscholen? Zo zeer zelfs dat hij het onzalige plan lanceert dan maar op openbare scholen rekening te gaan houden met islamitische wensen? Waarom zijn al die achterstandswijken verzwarte wijken? Waarom worden vrouwen en meisjes gedwongen andere regels te aanvaarden dan jongens? Waarom worden vrouwen met een driemaal herhaalde uitspraak: opzouten, opzouten, opzouten aan de kant gezet en desnoods gedumpt zonder paspoort in het land van herkomst? Hoe kan het dat zelfs een gemeenteraadslid daarmee weg kan komen? Hoe kan het zijn dat dochters op vakantie worden gedwongen een huwelijk aan te gaan, dan wel anders te worden achtergelaten bij familie? Waarom is de criminaliteit onder moslims hoog? Hoeveel generaties zijn er nog nodig om aan al die misstanden een einde te zien komen?

Het zal mij benieuwen hoeveel antwoorden ik krijg.

 • Vorige discussie