Geen bal op tv | Podium voor mevrouw Janmaat

Foto: copyright ok. Gecheckt 09-02-2022 copyright ok. Gecheckt 09-02-2022
Serie: ,

COLUMN - Met enige regelmaat reden wij langs het hotel in Kedichem waar Wil Schuurman, de vrouw van Hans Janmaat, dankzij een aanslag door zogenaamde antifascisten haar been verloor. Van de aanslag zelf weet ik mij zo goed als niks te herinneren (ik was bijna negen jaar). Ik weet alleen dat ik, telkens als wij langs het uitgebrande hotel reden, bij mezelf dacht: dus dit hotel was bereid fascisten te huisvesten. Dat Wil Schuurman hier haar been verloor, was mij waarschijnlijk onbekend. En als ik het al had geweten, dan had ik waarschijnlijk gedacht: moet je maar geen fascist zijn.

Ach ja, de jaren ’80. Afgelopen zondag stond Wil Schuurman centraal in een reportage van Brandpunt, getiteld Podium voor mevrouw Janmaat. De reportage was van beroepsijdeltuit Fons de Poel. In 1998, toen de Centrum Democraten hun zetel verloren en de Kamer uit moesten, stond diezelfde Fons de Poel, glunderend van zelfvoldaanheid, Hans Janmaat wat trappen na te geven. Janmaat probeerde de camera’s te ontwijken, De Poel bleef hem achtervolgen, smalend ‘nul zetels, hoe voelt dat nou??’ roepende. Of zoiets. 

‘Farizeeër’, zo noemde Hans Janmaat Fons de Poel tegen zijn vrouw. Ze hadden het dus over hem gehad! De Poel nam deze geuzennaam in ontvangst met een mengeling van trots en gelegenheidsschuldgevoelens. In de reportage werd Janmaat neergezet als een profeet. Iemand die zijn tijd ver vooruit was. Wil Schuurman schetste haar man als een lieverd die dol was op zijn rol van onder gescheten underdog. We zagen wat fragmenten waarin Janmaat een paar dingen zei die de Tweede Kamer deden leeglopen. Het klonk meer als Pim dan als Geert. Professor Doctor Meindert Fennema kenschetste Janmaat als slachtoffer van z’n tijd.

Ik ken iemand die ergens begin jaren ’70 nog maatschappijleer van Hans Janmaat heeft gehad. Bij zijn leerlingen stond hij al bekend als fulminerende gek. Dat hij dat inderdaad was, vergeet je bijna als je een paar fragmenten met de ogen van nu ziet. Destijds had je al commentatoren die wezen op het geluk dat extreem rechts in Nederland werd gerepresenteerd door een zwetende debiel met het charisma van een bezoedeld hanglampje in een mistroostig bruin cafeetje. Hadden wij bijvoorbeeld ook iemand als Filip de Winter gehad, dan was extreem rechts veel groter geweest.

Het leek een zegen, maar het was er een in vermomming. We hebben het inmiddels dubbel en dwars teruggekregen. De geest is uit de fles. Van de politieke correctheid die destijds tot bloei kwam, rapen we nu de rottende vruchten op. Als Wilders om minder Marokkanen roept, zijn we eensgezind verontwaardigd. De Telegraaf incluis. Als een paar Marokkanen een week later met Brabants accent een juweliersvrouw uitschelden omdat ze haar overvallers heeft doodgeschoten, dan is de beer weer los, vrolijk trappend op de bloemetjes die een week eerder leken te ontluiken in de tuin der politieke correctheid.

Reacties (36)

#1 Vast Goed

En nu de hamvraag: hoe kijken we over 28 jaar terug op onze huidige omgang met de PVV en Wilders?
De kern is wat mij betreft toch wel: je moet niet ontmenselijken, ook je politieke tegenstander niet. Juist niet, want dan ga je mee in de boodschap die je wilt bestrijden. Dus geen ‘wij steunen nooit PVV-moties meer’, geen Wilders=Hitler vergelijkingen. En wel: wij willen een vrijzinnige/liberale/christelijke/etc-samenleving en uw aanpak leidt tot niets (maar dan eloquenter).

 • Volgende discussie
#2 jvdheuvel

Ik vond het stuk echt mooi tot de laatste 2 woorden. Toen bleef ik in verwarring achter.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 De Conservatief

vrolijk trappend op de bloemetjes die een week eerder leken te ontluiken in de tuin der politieke correctheid.

Dus? Ik denk dat niemand zit te wachten op zo’n verstikkend politiek klimaat en een met geweld en intimidatie afgedwongen consensus. Tijd om maar weer op de ‘bloemetjes’ te trappen.

De geest is uit de fles.

En hij gaat er ook niet meer terug in. Niet dat ik de stijl en inhoud van Wilders echt op prijs stel, maar ik zou toch niet willen dat hij het zwijgen opgelegd werd, hetzij via juridische, hetzij via gewelddadige weg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 su

I’m of an age that I can see what a difference political correctness has made. When I was four years old, my grandfather drove me around Birmingham, where the Tories had just fought an election campaign saying, “if you want a nigger for a neighbour, vote Labour,” and he drove me around saying, “this is where all the niggers and the coons and the jungle bunnies live.” And I remember being at school in the early 80s and my teacher, when he read the register, instead of saying the name of the one asian boy in the class, he would say, “is the black spot in,” right? […] 84% of you in this room that have agreed with this phrase, you’re like those people who turn around and go, “you know who the most oppressed minorities in Britain are? White, middle-class men.” You’re a bunch of idiots.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 De Conservatief

where the Tories had just fought an election campaign saying

Die poster was niet van de Tories zelf, maar van een groep sympathisanten. Overigens lult hij maar, want die poster is van 1964 en de persoon in kwestie is van ’68. De poster gebruikt trouwens niet het woord ‘nigger’ maar ‘coloured’.

http://futiledemocracy.files.wordpress.com/2013/07/toryrace1964conservativerascismmigrant1.jpg

En dan nog, niet beledigd worden is niet een recht. Vrijheid van meningsuiting wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 su

@5 Griffiths heeft zich er nooit van gedistantieërd. En verder: the point stands. Een wereld zonder de vermalijde politiek corectheid is voor velen een levend hel. Ik hoop dat Wilders wordt veroordeeld tot plantsoen schoffelen onder de begleiding van een nederlands-marrokaans straatcoach.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 De Conservatief

Ik hoop dat Wilders wordt veroordeeld

Ik hoop dat geen enkele politicus, of het nou een van links of rechts is, wordt veroordeeld voor zijn mening. We leven hier niet in China of Birma.

Een wereld zonder de vermalijde politiek corectheid is voor velen een levend hel.

Overdrijven is ook een vak. Je kan inderdaad beleefd zijn, maar om ervoor te zorgen dat mensen ontslagen worden, veroordeeld worden of geterroriseerd worden omdat ze ‘verkeerde’ woorden gebruiken is weerzinwekkend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 thalmann

@4

the most oppressed minorities

Dit is wat politiek correctheid is, een zieligheidswedstrijdje. En een grote paradox , wat hier wordt aangegeven

You’re a bunch of idiots.

Niet politiek correcten zijn idioten, achterlijk, onwetend, dus volgens de politieke correcte logica zouden zij juist de meest onderdrukten behoren te zijn.

Politiek correctheid is ook iets dat alleen van blanke mensen wordt geëist, moslims, die objectief gezien enorm politiek incorrect zijn worden de hand boven het hoofd gehouden. Afkomst en ras is dus de standaard waarop de politiek correcten oordelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Folkward

Dit is wat politiek correctheid is, een zieligheidswedstrijdje.

Politiek correctheid is ook iets dat alleen van blanke mensen wordt geëist, moslims, die objectief gezien enorm politiek incorrect zijn worden de hand boven het hoofd gehouden.

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 thalmann

@9
De contradicties van de politiek correctheid zijn niet mijn tekortkomingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Folkward

@10 Daar heb ik me niet over uitgelaten. Ik impliceer (en zeg nu expliciet) dat jij net zo hard meedoet aan dat zieligheidswedstrijdje, terwijl ik er vrij zeker van ben dat jij jezelf niet zou omschrijven als ‘politiek correct’. Oftewel: dat zieligheidswedstrijdje heeft niks te maken met politieke correctheid, het staat er los van. Het is een van de vele manieren om ertegenaan te kijken, en jij hebt ervoor gekozen om er zo tegenaan te kijken.

Waarom kies jij ervoor om er zo tegenaan te kijken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 AltJohan

Verbijsterend om te zien hoe een politiek klimaat in een 20 jaar kan kantelen

@su: “Een wereld zonder de vermaledijde politiek correctheid is voor velen een levende hel.”
De geest gaat gewoon niet meer in de fles. Mensen hebben aan bepaalde vrijheden geroken en willen niet meer terug.

Wat jouw levende hel precies inhoud, daar heb ik geen weet van.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 su

@7 We leven hier niet in China of Birma.

Over overdrijven gesproken.. In die landen verdwijn je van het aardbol voor wat je zegt. Wilders hangt hoogstens een lullige boete boven zijn hoofd. Maar het is niet overdreven hoeveel haat de LGBT gemeenschap over zich heen krijgen als de haters weer alles mogen roepen wat ze willen. Zeker als het hatende ambtsdragers zijn. Wie zo’n wereld terug wil is met recht een idioot.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 De Conservatief

Wie zo’n wereld terug wil is met recht een idioot.

Wie de wereld terug wil waarin iedereen zijn mening kan uiten is een idioot?

Ook als jouw mening niet leuk is voor ‘zielige’ groepen dan nog zou je het moeten kunnen zeggen. De vrijheid van meningsuiting is er niet om mensen met populaire meningen te beschermen – die hoeven toch niet beschermd te worden – maar juist de mensen met impopulaire meningen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 thalmann

@11
Dat ik een feit constateer maakt mij geen deelnemer aan een zieligheidswedstrijdje. Voor mij hoeven er geen trigger warnings geplaatst te worden.

Waarschijnlijk was zieligheidswedstrijdje ook niet de juiste term, de regels voor deze wedstrijd zijn zo verwrongen dat “anti-beschaving” een betere term is, waarbij we terugkomen met degene waar de politiek correctheid zo ongeveer mee begonnen is, Herbert Marcuse en zijn boek Eros en Cultuur. Iets wat ook weer niet helemaal op zijn plaats is aangezien Marcuse wel consistent was in zijn kritiek, hij vond niet dat enkel blanke mensen aan de regels van de politiek correctheid gebonden moeten zijn.

Wat we hier hebben, is iets heel ergs vreemds. Het zit even vol met contradicties als het christendom en de islam en de aanhangers ervan gebruiken dezelfde methoden als de radicale aanhangers van deze religies. Woorden verzinnen met morele lading en deze tot in den treure herhalen, in het geval van het christendom en de islam zijn deze woorden “heiden” of “ongelovige”. In het geval de politiek correcten zijn dit “racist”, “bekrompen” En ze gaan nog een stapje verder, ze noemen iedereen die niet zoals zij is, is “onwetend”, ze zien hun geloof als objectieve kennis.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Anna

Nou die Fons de Poel is eigenlijk wel een verschrikkelijke Katholiek, hij moet nog even op de biecht komen en hij begrijpt als de beste dat hij anders het hemelpoortje niet door komt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Folkward

@15 ‘Feit’

Je bedoelt dit gedeelte:

Politiek correctheid is ook iets dat alleen van blanke mensen wordt geëist, moslims, die objectief gezien enorm politiek incorrect zijn worden de hand boven het hoofd gehouden.

Vertel me nog eens hoe ‘politiek correctie’ geeist wordt van blanke mensen? Hoe je politiek incorrectie objectief kunt bepalen? Hoe moslims de hand boven het hoofd wordt gehouden?

Dat kun je niet, want het is geen feit. Het is een mening, die mede vorm wordt gegeven door hoe jij daartegen aan kijkt. De vraag blijft: waarom kies jij ervoor om iets, zoals politiek correctheid, door een ‘zieligheidsbril’ te bekijken?

Ik denk dat ik je het antwoord wel kan geven:
Je wilt verongelijkt zijn. Het eennalaatste wat je wil is dat iemand als zielig wordt beschouwd, het laatste wat je wil, is dat jijzelf als zielig wordt beschouwd.

Je bullshitverhaal met Marcuse, Eros en religie kun je achterwege laten. Wat jij noemt is geen feit, maar een mening. En dat weet je best. Vandaar je verhaal over die Marcuse en religie, het zou deels over moeten komen als staving van je ‘feit’.

Jij kiest ervoor om naar politiek correct te kijken, als was het een ‘zieligheidswedstrijdje’, of beter nog: ‘antibeschaving’. Waarom?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Anna

@15 en 17 Politiek correctheid is zo jaren ’90
Waar wonen jullie? in de Achterhoek ofzo?
Kom eens naar de randstad of in de grote stad en leef eens mee met de gemoederen; dan heb je recht van spreken!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 thalmann

@17

Vertel me nog eens hoe ‘politiek correctie’ geeist wordt van blanke mensen?

Door de poltiek correcten, hun wetten, bewegingen, censuur en laster campagnes.

Hoe je politiek incorrectie objectief kunt bepalen

Door iets te beoordelen op basis van de standaard die de politiek correcten (beweren) te gebruiken.

Hoe moslims de hand boven het hoofd wordt gehouden?

Door deze standaard niet op moslims toe te passen, met dit soort redeneringen.

Dat is het opstoken van een multicultureel conflict

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3579177/2014/01/17/Kaap-het-feminisme-niet-om-de-islam-te-kunnen-bashen.dhtml

Dit relativeren als “enkel een manier van mij om er tegen aan te kijken” is geen argument. Het gebeurd, dat is geen mening.

Anders dan jou kies ik er niet voor om weg te kijken. Waarom? Omdat ik niet aan politieke correcte zelf censuur doe als vorm van cognitieve dissonantie, daarom.

Dit soort nihilistische logica wordt altijd toegepast als mensen een discussie verliezen. Het is heel makkelijk “Jij kiest ervoor om willekeurige executies als terreur te zien, waarom?”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Djools

Diversen: “de geest is uit de fles”.

Als je dat vindt, hou dan ook eens op met dat geklaag over politieke correctheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Folkward

@19

Door de poltiek correcten, hun wetten, bewegingen, censuur en laster campagnes.

Ach ja, natuurlijk de D66-rechters, toch? Al die mensen die ‘opeens’ (waar kwamen ze vandaan?) de wereld overnamen om via dwingende wetten de blanke man in een klein hoekje te plaatsen. Stel je eens voor, al die blanke mensen die door de staatscensuur in de bak zijn gekomen vanwege artikel 137! De gevangenissen puilen uit. NOT. Maar de vreemdeling/buitenlander/allochtoon/medelander mag niet zielig zijn, althans niet meer dan jij, toch?

Door iets te beoordelen op basis van de standaard die de politiek correcten (beweren) te gebruiken.

En jij volgt ze maar gewoon? Dus enerzijds verafschuw je hun gebruiken, maar anderzijds pas je die -vermeende- gebruiken met alle graagte toe. En zou jij niet de eerste moeten zijn die zou moeten betogen dat die ‘standaard’ subjectief is (want het bevoordeelt diegenen die de gebruiker een ‘zielige minderheid’ vindt)?

Door deze standaard niet op moslims toe te passen, met dit soort redeneringen.

OMG. Heb je het stuk überhaupt gelezen? Ze betoogt juist dat vrouwenonderdrukking niet cultuurspecifiek is voor moslims. Het gebeurt overal, ook bij moslims, ook bij boeddhisten, ook in de Westerse samenleving. En daarom is het kritiek hebben op de islam/moslims, vanwege de positie van vrouwen in een aanzienlijk aantal proponenten van die cultuur niet een teken van feminisme, maar is het ‘het opstoken van een multicultureel conflict om maar niet in de spiegel te hoeven kijken.’ Kritiek hebben op de islam vanwege het vrouwenstandpunt zou hypocriet zijn.

En over je standpunt dat het een nihilistische logica is. Tsja, was de wereld maar zwart en wit, objectief kenbaar, maar dat is ze niet. Als jij niet door hebt dat hoe je naar dingen kijkt van essentieel belang is voor hoe je erover denkt, en wat je ervan vindt, dan spijt me het je te zeggen: Je hebt geen inlevingsvermogen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Folkward

@18 I did that once, it was awful. Of eigenlijk, ik heb er een tijd gezeten, en achteraf gezien vind ik dat soort opmerkingen representatief voor de gemiddelde Randstedeling. De Randstad is DE wereld, alleen daar kun je ‘gemoederen’ ervaren. De Achterhoek is zo’n streek waar we van gehoord hebben waar je misschien vandaan zou kunnen komen, omdat het niet lijkt of je in de Randstad woont. Iedereen zou naar de Randstad moeten, omdat… nou ja, toch. Maar af en toe kijken waar de andere helft van Nederland woont? Ik zat ooit in de trein van Amsterdam naar Amersfoort. Volgens mij was het iets na Hilversum dat iemand vroeg hoe lang het nog duurde tot Nieuw-Amsterdam, met de air van ‘maar de helft hebben we toch al gehad?’ Jeetje wat erg. Ik kon me op dat moment wel voorstellen hoe belachelijk Soekarno, en andere, wat meer welgestelde Indiërs het vonden om te leren dat ‘de Rijn bij Lobith’ Nederland binnenstroomt, terwijl hun ‘Gordel van Smaragd’ 20 keer zo breed was als Nederland lang.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 thalmann

Ach ja, natuurlijk de D66-rechters, toch? Al die mensen die ‘opeens’ (waar kwamen ze vandaan?) de wereld overnamen om via dwingende wetten de blanke man in een klein hoekje te plaatsen. Stel je eens voor, al die blanke mensen die door de staatscensuur in de bak zijn gekomen vanwege artikel 137! De gevangenissen puilen uit. NOT. Maar de vreemdeling/buitenlander/allochtoon/medelander mag niet zielig zijn, althans niet meer dan jij, toch?

Die blanke mannen toch, de politieke correcten klagen het meest over ze, daar waar ze de poltiek correcten het meest hun zin hebben gegeven. Je zou wel wat dankbaarheid verwachten in landen zoals Nederland, Zweden en de V.S. Maar, nee hoor. Hoe zieliger deze mannen worden, des te meer wordt er over ze geklaagd. Ze zijn nog niet eens opgesloten, dus hoe komen ze erbij dat ze recht van spreken hebben?

En jij volgt ze maar gewoon? Dus enerzijds verafschuw je hun gebruiken, maar anderzijds pas je die -vermeende- gebruiken met alle graagte toe. En zou jij niet de eerste moeten zijn die zou moeten betogen dat die ‘standaard’ subjectief is (want het bevoordeelt diegenen die de gebruiker een ‘zielige minderheid’ vindt)?

Ik zie contradictie tussen wat er beweerd wordt, en de toepassing hiervan. Dat staat los van wat ik van het dogma vind.

OMG. Heb je het stuk überhaupt gelezen? Ze betoogt juist dat vrouwenonderdrukking niet cultuurspecifiek is voor moslims.

Inderdaad, en daarom moeten we onze kritiek houden bij de bart smit folder. Of zo iets. Ze mogen in de moslim wereld vrouwen dan wel als eigendom zien van de vader of de echtgenoot, maar wij kunnen er ook wat van met onze jurkjes en poppen voor meisjes, en autootjes voor jongens. Dat moet wel de enigste reden zijn waarom er naar de islam gewezen wordt.

En over je standpunt dat het een nihilistische logica is. Tsja, was de wereld maar zwart en wit, objectief kenbaar, maar dat is ze niet.

Het is nihilistische logica, of beter gezegd, het is geen logica en al evenmin een argument. “Maar waarom kies je ervoor om er zo naar te kijken?” is een red herring, een afleiding om niet in te hoeven te gaan op kritiek. Het is ook een vraag die je zelf niet hebt beantwoord.

Als jij niet door hebt dat hoe je naar dingen kijkt van essentieel belang is voor hoe je erover denkt, en wat je ervan vindt, dan spijt me het je te zeggen: Je hebt geen inlevingsvermogen.

Waar heb ik dat ontkent? De vraag “waarom ik ervoor kies om er zo naar te kijken” is en blijft geen argument maar een afleiding om niet op kritiek in te hoeven gaan. Ik kan inderdaad al deze contradicties negeren en met veel relativering het toch nog een beetje geloofwaardig vol mezelf kunnen maken. Ik hoef hier geen verantwoording af te leggen op de vraag waarom ik dat niet doe.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Boer

@Anna, Nee dank je we wonen hier prima,wel weet ik dat we meer de schurft aan westerlingen hebben dan aan de allochtonen.
Iets met kaf en koren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Willem

Ondertussen leek mevrouw Janmaat verder in alle opzichten op een doorsnee nederlandse vrouw, toch? Zou het ook kunnen dat de Janmaat die wij ons herinneren de Janmaat was van na dit ongeluk, en dat de man tegen die tijd behoorlijk verbitterd en misschien wel terecht boos was op de wereld om hem heen, die weigerde te luisteren naar wat hij te zeggen had? Die hem verketterde, doodwenste, en in zijn ogen alle verantwoordelijkheid droeg voor het lot van zijn vrouw?

Als onverdraagzaamheid van anderen, links, rechts, alloch- of autochtoon, immers voort komt uit een gebrek aan begrip van anderen, en als men vervolgens weigert daarmee van gedachten te wisselen, dan kan het niet anders of de betrekkingen worden daarmee op scherp gesteld. Het buitensluiten van anderen, is wat dat betreft een vorm van discriminatie waarmee de nederlandse samenleving historisch gezien doordrenkt is en tot op de dag vandaag mee geconfronteerd wordt. Verstoting, verbanning, vervloeking, verwensen, zolang degene waar men het niet mee eens is maar ver weg blijft. Men moet niet vergeten dat vrijheid van meningsuiting niet betekent dat men het recht heeft gevrijwaard te blijven van de aanblik of de mening van anderen. Verder spelen menselijke emoties een onderbelichte rol van betekenis in het politieke debat. Met de politieke correctheid is het niet tonen van enige vorm van emotie tot kunst verheven, terwijl stemgerechtigden juist geinteresserd zijn in de mens achter het masker.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 analist

@5: “saying” is iets anders dan “poster”. man oh man, erg intelligent lijk je niet te zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 De Conservatief

“saying” is iets anders dan “poster”

Hij leek daar op te zinspelen. En dan nog, in het Engeland van de jaren ’60 zouden ze het woord ‘nigger’ niet zo snel gebruikt hebben; dat is een veel te Amerikaans woord. In ieder geval niet binnen de kringen van de Tories, dat zeker voor de Thatcher-revolutie een groep was van (semi-)aristocratische heren van stand.

Maar goed, jouw belediging vat ik op als compliment.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Horst

Volgende keer maar weer gewoon Gordon, Max?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 su

@27 Conservatief, je bent een idioot. Je hebt teveel naar mevrouw Bucket geluisterd. Upper class en lower class vloeken alsof hun leven ervan af hangt. De middle class met aspiraties – zoals dat wicht Thatcher – dat zijn de holier than thou kliek.

As recently as the 1950s, it may have been acceptable British usage to say niggers when referring to black people, notable in mainstream usages such as Nigger Boy–brand[citation needed] candy cigarettes, and the color nigger brown or simply nigger (dark brown);[11] however, by the 1970s the term was generally recognized as racist, offensive and potentially illegal along with the unambiguously offensive “nig-nog”, and “golliwog”. As recently as 2007, the term nigger brown reappeared in the model label of a Chinese-made sofa, presumably from an outdated translation source.[12] Agatha Christie’s book Ten Little Niggers was first published in London in 1939 and continued to appear under that title until the early 1980s, when it became And Then There Were None.[13][14]

http://en.wikipedia.org/wiki/Nigger#British

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 analist

@27: Beledigd? Wat is er nou met je vrijheid van meningsuiting blabla gebeurd? Oh wacht: je bent natuurlijk naast conservatief ook hypocriet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 De Conservatief

@30

Ik ben niet beledigd. Totaal niet. Je doet maar. Rustig maar jongen, niet huilen. Het komt wel goed.

Conservatief, je bent een idioot.

Misschien. Maar is dat niet een beetje veel voor een kleine misrekening? In ieder geval, het lijkt me logisch dat hij naar die poster verwees en dat gebruikte het woord ‘coloured’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 su

@31 Als je naar de term “If you want a nigger for a neighbour, vote Labour.” zoekt, dan zou je weten dat deze intrinsiek verbonden is met Peter Griffiths en zijn campagne. Wellicht dat de initiële posters de – overigens even xenofobe en racistische – sloagan met coloured hanteerde, maar dat het door de volksmond verworden is tot nigger. Dan kun je het moeilijk Stewart Lee kwalijk nemen dat hij deze vorm gebruikt. Verder maakt het niet uit voor zijn betoog welke slogan gehanteerd werd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 De Conservatief

@32:

De slogan werd in één gemeente gebruikt door een obscure politicus. En zelfs dan was het in de verkiezingen van ’64, terwijl Lee pas in ’68 werd geboren. Dus ik kan het hem kwalijk nemen dat hij het verhaal dat hij daar liep met zijn opa toen de campagne nét voorbij was uit zijn duim zoog.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 su

@33 Maar je ontkent voor de rest niet dat het sentiment dat hij beschrijft aanwezig was? Ik kan het trouwens uit mijn eigen jeugd beamen dat het er zo aan toe ging.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 De Conservatief

@34:

Aanwezig was? Ik denk dat het sentiment nooit echt weg is geweest en ook nooit weg zal gaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Folkward

@23 Mensen hebben een sterke neiging om patronen te zien, en als ze eenmaal iets denken te zien, gaan ze daarnaar op zoek volgens een vast patroon. Daarmee ‘kiezen’ ze ervoor om op een bepaalde manier naar dingen/processen te kijken. Een vrouw ziet in een donker steegje misschien een potentieel gevaar. De man ziet een mogelijkheid om even snel en ongezien de blaas te legen.

Jij wil constant alles in het frame duwen van ‘politiek correcte zelfcensuur en cognitieve dissonantie’. ‘Zie’, zeg je ‘daar heb je weer die huilebalken die een zieligheidswedstrijdje doen’. Ik zeg: ik zie dat niet. Jij verwijt me dat ik het niet zie, of eigenlijk wel, maar het dan wegdenk. Jij verwijt me dat ik minder zie (en jij meer), maar ik zeg je: we zien dingen anders. Daarom blijft de vraag: waarom zie jij het zo? Je kiest het patroon dat je blijft volgen, waarom?

Van die hele lap tekst die hij zegt, kies jij die zinsnede over ’the most oppressed minorities’ (dat hij overigens een blanke man met een vermoedelijk minderwaardigheidscomplex laat zeggen!), waarom? Omdat het kenmerkend is, omdat het -voor jou- ’typisch’ is, omdat het jou opvalt. Omdat je ernaar kijkt, ik zou het misschien zoeken noemen, maar dat lijkt me, vanwege het onbewuste karakter, té actief.

Je verwijt me dat ik niet op je kritiek inga. De reden is simpel: als ik jouw mindset overneem, die van constante verongelijktheid, ja, dan zou je wel eens gelijk kunnen hebben. In je argumenten herken ik al de ‘gerechtvaardigde verongelijktheid’ die pas bewezen zou moeten worden in de conclusie. Daarom zou ik de conclusie al moeten overnemen om mee te gaan in je argumenten. Nu stoort het me niet dat ik jou gelijk wil geven, ik ben niet al té ijdel om het gelijk van anderen in te zien én toe te geven. Nee, ik vind dat een (be/)verderfelijke mindset. Het is een mindset die woekert en overwoekert. Een mindset die anderen geen licht gunt, niet omdat je zelf zoveel licht nodig hebt, maar omdat je net iets meer wil hebben dan de buurman. Het is d ideologie van de afgunst, een filosofie van jezelf en anderen beperken in hun uitlatingen.

Ik kies ervoor om niet zo naar de wereld te kijken, en dat kan moeilijk zijn. Ik zeg niet zomaar dat het een mindset is die woekert. Vele mensen proberen je erin mee te sleuren. De populairste krant van Nederland is er groot mee geworden (en gebleven! Want het woekert). Het is daarom dat ik je in #9 toebeet dat jij zelf mee wil doen aan dat zieligheidwedstrijdje (en het ander niet gunt dat ze winnen), om je -naar mijn idee- in te laten zien hoe zinloos zo’n instelling is (omdat het patroon dat je alleen in anderen lijkt te herkennen, net zo goed op jou toegepast kan worden).

Nu reken ik mezelf niet een al te groot denkkader toe, ik denk dat het zelfs een beetje onwenselijk is. Als je de dood als enige absolute neemt, kun je alles relativeren tot niks. En tegenwoordig hoef je zelfs niet de dood als absolute te nemen. Oftewel: het voorgaande lijkt belerend, en als ik niet dacht dat er enige waarheid in zat, was ik een oprechte trol geweest, maar ik ga niet denken dat ik alles weet of dat ik het morele overwicht heb.

Dus. Je mag in deze reactie mijn capitulatie, of jouw overwinning zien. Ik ‘lul maar wat’ omdat het mij niet lukt om échte kritiek te geven. Goed, prima, mij best. Ik daag je alleen uit om het anders te zien.

 • Vorige discussie