Geachte heer Ephimenco

OPINIE - In dagblad Trouw van 7 februari 2017 betoogt u in uw column dat wie de situatie van moslims in het Europa van nu vergelijkt met die van de joden in het Duitsland van de jaren dertig, geschiedvervalsing pleegt, joods leed bagatelliseert en onbedoeld ook haat zaait. Ik geloof dat ik me dat mag aantrekken. Op mijn blog trek ook ik die vergelijking met toenemende regelmaat.

U geeft in uw stuk drie verschillen aan tussen wat er destijds gebeurde en wat er nu gebeurt: de boycot van joodse bedrijven in 1933, de rassenwetten uit 1935 en de Kristallnacht eind 1938. Vervolgens stelt u dat er op dit moment geen sprake is van structureel geweld, vervolging en discriminatie van overheidswege jegens moslims. Daar heeft u volkomen gelijk in: dat zijn forse verschillen in de gebeurtenissen.

Vergunt u mij toch eens enkele frappante overeenkomsten – die ik de afgelopen jaren ben tegengekomen – te benoemen. Geen gebeurtenissen zoals die waar u over spreekt, maar een aantal zaken die illustreren hoe het ideologische klimaat in Nederland aan het veranderen is. Niet over wat we doen, maar over hoe we denken.

Zo ontdekte ik bij het – uit pure nieuwsgierigheid – bekijken van de film Der Ewige Jude dat het argument ‘het is geen religie maar een ideologie’ in ieder geval al in 1939 door de Nazi’s werd gebruikt jegens het joodse geloof. We horen het nu met enige regelmaat over de islam. Onlangs wees iemand erop dat men zich al lang voorafgaand aan de jaren dertig zorgen maakte over de Verjudung van de maatschappij. Het lijkt me niet héél fantasievol om daar een zekere gelijkenis te herkennen met het begrip ‘islamisering’.

Joden bidden éénmaal per jaar het Kol Nidré, waarin ze zichzelf ontslaan van alle beloftes en eden die ze het afgelopen jaar hebben gedaan én het komende jaar zullen doen. Als u de moeite neemt om op dat gebed te googelen, treft u in de donkere krochten van het internet nog steeds het antisemitische verhaal aan dat dit aantoont dat joden onbetrouwbaar zijn: ze mogen liegen en bedriegen zolang dat hun zaak maar ten goede komt. Eenzelfde verhaal kunt u tegenwoordig in duizendvoud op het web vinden, alleen heet het dan taqiyya en gaat het over moslims.

Al ruim voor de jaren dertig bestond er in het publieke debat een joods probleem dat moest worden opgelost. Ons wordt met de regelmaat van de klok verteld dat we een Marokkanenprobleem hebben en zelfs een islamprobleem. Joden werden voorafgaand aan de jaren dertig door velen gezien als vertegenwoordigers van een cultuur die wezensvreemd en onverenigbaar was met de Europese cultuur. Publiceren daarover was de normaalste zaak van de wereld.

G.K. Chesterton – één van de eerste Britse intellectuelen die de rassenleer van de Nazi’s openlijk veroordeelde – zag er geen probleem in om in 1920 te beweren dat joden in wezen niet thuis hoorden in Europa, ze mochten daar best wonen, zelfs premier worden, mits ze een tulband droegen. Tegenwoordig horen we hetzelfde – over die culturele onverenigbaarheid, niet over die tulband – over de islam.

We lezen in de krant over Eurabië maar zien geen verband met de Protocollen van de Wijzen van Zion. We horen over het verraad van de linkse culturele elite en denken daarbij niet aan de Dolchstoβlegende of het internationale Finanzjudentum waar we allemaal op school over hebben geleerd. Bijna dagelijks wordt ons voorgehouden dat we moeten luisteren naar de boze witte man (in het algemeen of die éne) en hem serieus moeten nemen, zonder dat we ons de gok van Von Papen, waar we óók op school over hebben geleerd, voor de geest halen.

En om de haverklap steekt dat verhaal weer de kop op over de Groot Moefti van Jeruzalem – Hajji Mohammed Amin al-Husseini – die Hitler op het idee van de Endlösung gebracht zou hebben. Alsof we de gespreksverslagen tussen die twee niet meer hebben. Alsof dat door ‘islamcritici’ verzonnen verhaal niet al meermaals is ontkracht. Alsof we nooit eerder hebben geleerd revisionistische propaganda te herkennen. U vermeldt de man ook in uw column, al herhaalt u de volledige complottheorie niet.

Ik geloof niet dat ik in de negen overeenkomsten in de laatste vier alinea’s geschiedvervalsing heb gepleegd of het leed van wie dan ook heb gebagateliseerd. Ik leg steeds twee fenomenen naast elkaar, wijs op een overeenkomst en suggereer daarmee dat er tussen die negen punten een lijn zou kunnen zitten en dat je een lijn – uit de aard der zaak – zou kunnen doortrekken zoals hij ook al eens eerder doorgetrokken is.

Dat is helemaal geen gek idee, al zitten er een aantal verzwegen vooronderstellingen achter, zoals Primo Levi’s dictum ‘het is ooit eerder gebeurd, dus het kan weer gebeuren’ en mijn persoonlijke overtuiging dat de mens sinds de tijd dat we nog op mammoeten jaagden, niet wezenlijk veranderd is.

Het is geen gek idee omdat er nu, op dit moment, door sommige mensen ook al openlijk gesproken wordt over het doortrekken van die lijn langs een traject dat sterk lijkt op hoe in de jaren dertig die lijn werd doorgetrokken. Het is geen gek idee omdat er al een tijd lang steeds maar weer mensen blijken te bestaan die bereid zijn desnoods verhalen te verzinnen om moslims en/of de islam in een kwaad daglicht te stellen. Ik denk nu even aan de sharia-driehoek, waar de betreffende journalist zijn carrière op zag stranden.

Het is geen gek idee omdat moslims nu, op dit moment, hier, met enige regelmaat slachtoffer zijn van het soort kleinere ongeregeldheden waar ook joden in de jaren dertig en daarvoor het slachtoffer van waren. Die worden niet georganiseerd door de staat, dat klopt, maar voor een moslim die zichzelf aantreft aan de ontvangende kant van een vuurwerkbom of varkenskop maakt dat niet zo heel veel uit. Zoals Anne Dijk – de vrouw die u met uw column bekritiseert – het formuleert: “Het begon niet met de gaskamers.”

God geve dat ik ongelijk heb, en resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst, maar persoonlijk zijn me die overeenkomsten, en de lijn die ik daarin meen te ontwaren, verontrustend genoeg om af en toe over te bloggen. En nu ik het daar toch over heb: ook op dit punt moet ik u ongelijk geven: ik zaai daarmee niet onbedoeld haat, maar juist met opzet. Met iedereen die een waarlijk humane samenleving voorstaat, ben ik het namelijk eens dat men de zonde dient te haten, maar niet de zondaar.

Reacties (38)

#1 frankw

+ heel veel

 • Volgende discussie
#2 Henk van S tot S

Sluit me aan bij #1 .

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Lennart

Wacht even, Ephimenco gaf drie gebeurtenisssen die allemaal na Hilter’s verkiezingsoverwinning plaatsvonden ? Dan zijn we toch heel snel klaar ? Aangezien Wilders nog geen verkiezingen heeft gewonnen, is hij nog niet in staat geweest om die dingen te doen. Ephimenco vergelijkt hier appels met futures op peren oid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Lutine

Ik denk dat vergelijkingen met Hitler tegenwoordig geen enkele indruk meer maken. Aan extreemrechtse zijde volgt dan de tegenbewering dat de islam/moslims de nieuwe nazi’ s zijn. En nee…er zijn ook goede moslims, maar als ze eenmaal aan de macht zijn…

Daarom is het goed dat Richard Kroes ook aan de jaren 20 refereert. Hoe er sluipenderwijs naar een “nieuw normaal” wordt toegewerkt. En feitelijk doe ik daar ook aan mee. Want door tegen te spreken dat je moslims ook kunt deporteren zoals laatst werd voorgesteld in de Balie, doe je alleen al door het tegenspreken op zich mee aan het “nieuwe normaal”. Maw: deporteren van bevolkingsgroepen is bespreekbaar door het tegenspreken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 AltJohan

Minderheden krijgen slechtere pers en ze worden minder vriendelijk bejegend. Op dat punt zit er wel een link met Hitler waar minderheden ook onvriendelijk bejegend werden (understatement).

De migratiestroom naar Nederland heeft zich gecumuleerd tot meer dan 2M nw-allochtonen. Gastvrijheid is niet eeuwigdurend af te dwingen, zelfs al wordt er een link gelegd naar de Holocaust.

Grenzen zijn onontkoombaar. Wir-schaffen-das-Merkel heeft ook meegewerkt aan de Turkije-deal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 HansR

Wat mist in #0, is de religieuze – of zo je wilt, culturele – overeenkomst : zowel het jodendom als de islam zijn religies, die door het katholicisme worden bestreden. Sinds ongeveer 1100 is de vervolging van ketterse geloven, deel van het collectieve westerse bewustzijn.

Ik gebruik hierboven de tegenwoordige tijd, hoewel er ongetwijfeld hele volksstammen zijn, inclusief Richard Kroes, die denken dat die religieuze component verleden tijd is.

Dat is dus niet zo. En het bewust zijn van die religieuze component is essentieel in de bestrijding van het fenomeen van de joden- en islamvervolging.

Al was het alleen al om de betrokken netwerken te herkennen, om niet alleen een morfologie van de vervolging te hebben (zoals #0 die beschrijft) maar ook een conceptueel frame van de herkomst en de sociale inbedding.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 JANC

@5: Wat heeft dat met het artikel te maken? Het artikel is immers een reactie op een ander artikel waar gesteld wordt dat je de situatie van de joden in de jaren ’30 niet met die van de moslims in het heden mag vergelijken.

Het lijkt op een reactie om de discussie te doen ontsporen. Het lijkt een reactie om weer eens op je stokpaardje te kunnen zitten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 ikzelf

Hoe onzinnig is het om überhaupt op zulk commentaar als dat van Ephimenco in te gaan? Het schijnt trend te zijn om bij het wijzen op een parallel die meteen van tafel te vegen vanwege het feit dat er verschillen zijn; de overeenkomsten doen er dan klaarblijkelijk niet meer toe. Goh, gaat de vergelijking niet één op één op? Daarom is het ook een parallel met en niet een herhaling van de vergeleken gebeurtenis, duh!
Trap toch niet telkens weer in dat kinderachtige gedoe om je door semantische spelletjes te laten afbrengen van de hoofdlijn. De eerste de beste die dat toch probeert negeer je beter gewoon. Hij/zij is immers het speeksel van je antwoord niet waard.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 HansR

@7: Het is een reactie in de discussie, die op Trouw iig niet gevoerd kan worden en die hier wordt aangezwengeld. Ik ben van mening dat mijn inbreng daar thuis hoort. Een morfologie van de vervolging is – net als de morfologie in de plantkunde – nuttig maar verder betekenisloos. Het is de conceptuele werking van van de vervolging – net als de conceptuele werking van een plant – die je het inzicht verschaft hoe er mee om te gaan.

Jij kunt dat een stokpaardje vinden, ik noem het ontbreken van het door mij ingebrachte punt een sociale blinde vlek.

En verder hoeven we er idd geen metadiscussie over te gaan voeren, een ontsporing is niet nuttig. Je had mijn reactie dus ook kunnen negeren. Iets wat iedereen normaliter doet. Of dat dan weer nuttig is betwijfel ik ook maar ach…

– edit –
Ach, ik zie nu nav #10, dat je reageerde op AltJohan en niet op mij. Sorry voor de fout. Ik laat de reactie verder toch maar staan omdat die ook nog iets toevoegt en/of verheldert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 ikzelf

@7: De reactie van AltJohan (de ‘naam’ alleen al) is dan ook niets meer of minder dan trollerige propaganda. Wanneer stoppen we met het voeden van de trollen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Micowoco

@0: Heel goed stuk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 KJH

Doelbewust onaf argument is onaf. Ik vraag me toch af in welke mate Joden in de jaren ’30 van de vorige eeuw, zich beroepend op het Joodse geloof, vliegtuigen in gebouwen vlogen, vrachtwagens over mensenmenigten heen reden en AK-47’s in discotheken leegden, of het equivalent daarvan in toentertijds geldende technologie?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Bismarck

@12: Irrelevante rode haring is rode haring.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Spam

@12 Hoeveel Joodse aanslagen zouden volgens jou de jodenvervolging hebben gerechtvaardigd?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 KJH

@14: Zeg ik dat de Jodenvervolging gerechtvaardigd was? Of dat er nu Moslimvervolging is / op hand is, en dat die gerechtvaardigd is / zou zijn?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Prediker

@12 Och, destijds wees men op het ‘joods-bolsjewistisch gevaar’.

Joden beheersten volgens antisemieten niet enkel de onderwereld, maar hele landen, zoals Sovjet-Rusland, en daarnaast ook nog de banken- en zakenwereld. En ze gebruikten die macht om de niet-Jood eronder te houden en de wereld in het ongeluk te storten.

Antisemieten zagen Joden als wezenlijk vijandig staand tot de christelijke beschaving, en de veronderstelde concrete manifestaties van die vijandigheid veranderden mettertijd.

In 1700 publiceert Johann Andreas Eisenmenger, een protestantse universiteitsprofessor, zijn ‘Entdecktes Judenthum’ over wat voor akelige dingen er zoal in de Talmoed staan, en hoe dit joden leert om christenen te haten en te bedriegen, en allerlei andere ondeugden uit te halen.

Tegen de tijd dat de nazi’s op het toneel verschijnen zit het kwaad niet enkel in de Joodse religie, maar zelfs in de Joodse genen.

Voor degenen in de greep van het antisemitisme was het gevaar dat van Joden uitging net zo reëel en concreet als de angst voor moslims vandaag de dag op grond van jihadisme en radicaal-islamitische ideologieën.

Men kon bijvoorbeeld wijzen op de toonaangevende rol van Joden in de communistische bewegingen en de Russische revolutie; en hoe Joden er dús op uit waren om de christelijke Europese beschaving te vernietigen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 huibree

Zeker, onweerlegbare en zakelijk geformuleerde stukken als dat van Kroes zullen de aan het vijandbeeld verslaafden niet gauw overtuigen. Persoonlijk vind ik Sylvain Ephimenco een zielig geval. Zijn rancune komt voort uit het lot dat zijn sefardisch joodse ouders trof toen ze in 1962 uit het bevrijde Algerije moesten vluchten. En vervolgens uit de kille ontvangst die ze als vluchteling in het Frankrijk van De Gaulle ontvingen. Als Nederlands correspondent van een links Frans blad dacht hij verlost te zijn van Frans-hypocriete benepenheid en van oprukkende moslims. In navolging van Fortuyn en Scheffer identificeerde hij de oude vijand, zeker na de moord op Theo van Gogh. En, o ironie der geschiedenis, omarmde hij de muffe hypocrisie van de “verweesde” Nederlandse samenleving.
Wat en wie ik haat, zijn dus niet zozeer Sylvain en zijn monomane krantenstukjes, maar de krant die dit laat doorzieken en de politici en andere opiniemakers, die gretig van hem en zijn mede-hofnarren gebruik maken om over de ruggen van misleide massa’s te scoren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Le Redoutable

@12 Inderdaad, de daders en de slachtoffers worden hier omgedraaid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 AltJohan

Ik vind het geen sterke column van Ephimenco. Je kunt bijna alles vergelijken met Hilter/jodenvervolging.

Denk maar eens aan Geenstijl. Hoe makkelijk is het niet om bij mensen een Hitler-snorretje op te photoshoppen?

De Grieken deden het snorretje bij Merkel. Poetin vergelijkt de Oekraïners met fascisten om hen in diskrediet te brengen.

Regie legt wat dat betreft beter uit waarom de Trump-Hitler vergelijking nonsense is. Dezelfde geldt voor de Wilders-Hitler vergelijken.

https://regiehammblog.wordpress.com/2017/02/01/this-hitler-nonsense/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Spam

Een Hitlersnorretje tekenen is niet vergelijken maar beledigen. Vergelijken vereist dat je een aantal relevante overeenkomsten en verschillen beschouwt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 AltJohan

@Spam: een Hitlersnorretje kan wel degelijk er toe leiden dat mensen beseffen dat ze op een verkeerde manier bezig zijn en tot inkeer komen.

Gebeurt niet zo vaak maar toch.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Likoed Nederland

De Joden zijn de ‘nieuwe’ Joden.

Het zijn weer de Joden die op straat worden aangevallen als ze er herkenbaar joods uitzien en het zijn de Joden die weer vermoord worden door een neonazi-ideologie: in Parijs, Toulouse, Kopenhagen en Brussel.

En de moslims stromen Europa binnen, terwijl het de Joden zijn die dit verschrikkelijke klimaat ontvluchten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Prediker

@22 Als de Joden de ‘nieuwe’ Joden zijn, en ‘de moslims’ hun belagers, zijn ‘de moslims’ dan de nieuwe nazi’s?

En zijn de kopstukken van anti-islamitische bewegingen dan de hedendaagse Churchills?

De werkelijkheid lijkt me iets complexer en gelaagder. Zoals Kroes terecht opmerkt steken er nogal wat parallellen in het antisemitische discours van het 19e eeuwse christelijke Europa en het hedendaagse anti-islamitische discours van het joods-christelijke Westen.

Het christelijke Europa heeft z’n antisemitisme naar de Arabische wereld geïmporteerd, zie bijvoorbeeld de invloed van Fransiscaner en Kapucijner fraters in de Damascus affaire.

Met name door het zionisme en de oprichting van de staat Israël in het Arabische hartland kwamen de geopolitieke verhoudingen vanaf 1948 geheel anders te liggen. Israël werd steun en toeverlaat van de imperiale Westerse mogendheden, de VS voorop, en tevens de meest zichtbare manifestatie van de militaire vernedering van de islamitische wereld.

Als de staat Israël in Florida of Alaska was gesticht, zouden de verhoudingen heel anders zijn komen te liggen. Maar zulks is de contingentie van de geschiedenis.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 KJH

@13; Geen red herring. Jodenvervolgingen waren volstrekt irrationeel. Enige bedenkingen die men tegenwoordig heeft tegen moslims als groep worden onder andere ingegeven door angst voor terrorisme, zekere uitwassen van de cultuur en gewoon misdaad-statistieken. Dat dat misschien geen totaal overlappende Venn-diagrammata zijn, doet er eigenlijk nauwelijks toe, maar dat is een enorm verschil waar de auteur niet eens bij in de buurt *durft* te komen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Hemaworstje

@Likoed,
moslims en Joden , heb je een caps lock probleem in je hoofd?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 analist

@25: misschien moet ie het zo schrijven: (((Joden)))

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 KJH

@16: Ik weet wel dat de informatie-voorziening in de voorbije eeuwen niet altijd je-dat geweest is, dus men zal allicht uit pure noodzaak veel hebben moeten vertrouwen op mond-tot-mond, iets wat ongetwijfeld een groot voordeel verschafte aan kruidenvrouwtjes en ophitsers, maar toch vind ik dat er een groot verschil is tussen denken dat je misschien financieel bedreigd wordt door een internationale samenzwering, en pak-m-beet de vloer van de Bataclan op 14 november 2015.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Spam

@27 Gezien de kans dat je bij een aanslag wordt gegrepen lijkt het me een enigszins irreële angst, maar ik kan me voorstellen dat je die hebt. Maar waarom ben je dan niet net zo bang voor aanslagen uit andere bron? De enige recente aanslagen met slachtoffers in Nederland waren in Amersfoort en Alphen a/d Rijn en er was geen moslim bij betrokken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Bismarck

@24: “Enige bedenkingen die men tegenwoordig heeft tegen moslims als groep”

Enig understatment dat jij aan de dag legt is pas irrationeel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 McLovin

@12: Zionistisch terrorisme in de jaren ’30: (eerlijkheidshalve, geen idee of die lijst correct is, is tenslotte van wiki geplukt “Irgun attacks”. Ik heb de aanslagen in de jaren 40 even weggelaten)

1937, March 2 Arabs killed on Bat Yam beach.
1937, November 14 10 Arabs killed by Irgun units launching attacks around Jerusalem, (“Black Sunday”)
1938, April 12 2 Arabs and 2 British policemen were killed by a bomb in a train in Haifa.
1938, April 17 1 Arab was killed by a bomb detonated in a cafe in Haifa
1938, May 17 1 Arab policeman was killed in an attack on a bus in the Jerusalem-Hebron road.
1938, May 24 3 Arabs were shot and killed in Haifa.
1938, June 19 18 Arabs killed (9 men, 6 women and 3 children), 24 injured by a bomb that was thrown into a crowded Arab market place in Jerusalem.
1938, June 23 2 Arabs were killed near Tel Aviv.
1938, June 26 7 Arabs were killed by a bomb in Jaffa.
1938, June 27 1 Arab was killed in the yard of a hospital in Haifa.
1938, July 5 7 Arabs were killed in several shooting attacks in Tel Aviv.
1938, July 5 3 Arabs were killed by a bomb detonated in a bus in Jerusalem.
1938, July 5 1 Arab was killed in another attack in Jerusalem.
1938, July 6 18 Arabs and 5 Jews were killed by two simultaneous bombs in the Arab melon market in Haifa. More than 60 people were wounded. The toll over two days of riots and reprisals was 33 dead, 111 wounded.
1938, July 8 4 Arabs were killed by a bomb in Jerusalem.
1938, July 16 10 Arabs were killed by a bomb at a marketplace in Jerusalem.
1938, July 25 43 Arabs were killed by a bomb at a marketplace in Haifa.
1938, August 26 24 Arabs were killed by a bomb at a marketplace in Jaffa.
1939, February 27 33 Arabs were killed in multiple attacks, incl. 24 by bomb in Arab market in Suk Quarter of Haifa and 4 by bomb in Arab vegetable market in Jerusalem.
1939, May 29 5 Arabs were killed by a mine detonated at the Rex cinema in Jerusalem.
1939, May 29 5 Arabs were shot and killed during a raid on the village of Biyar ‘Adas.
1939, June 2 5 Arabs were killed by a bomb at the Jaffa Gate in Jerusalem.
1939, June 12 1 British bomb expert trying to defuse the bombs killed, during a post office in Jerusalem was bombing
1939, June 16 6 Arabs were killed in several attacks in Jerusalem.
1939, June 19 20 Arabs were killed by explosives mounted on a donkey at a marketplace in Haifa.
1939, June 29 13 Arabs were killed in several shooting attacks around Jaffa during a one-hour period.
1939, June 30 1 Arab was killed at a marketplace in Jerusalem.
1939, June 30 2 Arabs were shot and killed in Lifta.
1939, July 3 1 Arab was killed by a bomb at a marketplace in Haifa.
1939, July 4 2 Arabs were killed in two attacks in Jerusalem.
1939, July 20 1 Arab was killed at a train station in Jaffa.
1939, July 20 6 Arabs were killed in several attacks in Tel Aviv.
1939, July 20 3 Arabs were killed in Rehovot.
1939, August 27 2 British officers were killed by a mine in Jerusalem.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 KJH

@28: Een selectief cirkeltje leggen in plaats en tijd kan natuurlijk altijd.

@30: Ok. Wow. Ik dacht altijd dat het er pas na WOII heftig aan toe ging.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Kacebee

Richard vergelijkt appels met peren dus hij kan verwachten dat hij daarbij niet alleen lof oogst. Moslims met joden vergelijken en de tegenstanders van de islam met nazi’s is populair, maar niet de beste vergelijking en zeker niet de enige.

Als alternatief kun je de islam met het nazisme vergelijken en dan ontstaat een heel ander beeld. Denk je eens in wat er in Duitsland was gebeurd als men het nazisme op tijd had geïdentificeerd als een moorddadige cultus die miljoenen mensen het leven zou kosten? Zou men zich dan ook langzaam monddood hebben laten maken, uit angst bij het regime in ongenade te vallen? Of zou men de voorvechters van dat totalitaire systeem met pek en veren het land uit hebben gejaagd? Ik denk het laatste, maar de Duitsers wisten niet wat ze boven het hoofd hing.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Spam

@31 Selectief, maar niet willekeurig. Ik neem aan dat je je toch vooral drukt maakt om de recente ontwikkelingen in Nederland. Dat lijkt me ook de tijd en ruimte waar Ephimenco het over heeft.

En ik wil wel verder in West-Europa kijken hoor. Parijs, Brussel, Madrid, Londen, Nice, Berlijn. Allemaal heel erg en daarnaast ook verontrustend natuurlijk. Maar ook Breivik telt dan mee en die was helaas toch ook vrij effectief. Het algehele beeld is toch dat West-Europa nog heel erg veilig is. De VS, vrijwel zonder moslimaanslagen maar met al zijn mass-shootings, lijkt me bijvoorbeeld aanmerkelijk onveiliger.

En het algehele beeld dat zo’n bredere beschouwing oplevert is toch dat de Westerse wereld nog altijd behoorlijk veilig is. Er is gevaar voor aanslagen, maar dat gevaar is niet heel groot (ik geef toe, subjectief) en komt uit verschillende hoeken, zeker niet alleen van moslims (objectief).

Moslimextremisme, rechtsextremisme en wapenbezit terugdringen lijkt me een goede zaak. Islam en moslims terugdringen is echter niet alleen ethisch gezien verwerpelijk, maar ook contra-productief. Dat levert eerder meer dan minder moslimextremisme op. Leuk voor jou en de jouwen dat jullie dan je gelijk halen, maar het leidt wel tot een vicieuze cirkel van meer repressie en meer geweld. Net als bij het lijstje van @30. Joden waren echt niet slechter of aggresiever, maar ze werden wel van alle kanten bedreigd en vernederd. Bij een deel van de mensheid leidt dat tot geweldadig extremisme.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Heinrich Klux

@17: Eigenzinnig kritische stemmen worden wel vaker als zielig geval neergezet. En die Sefardisch Joodse achtergrond moet zeker zijn vermeende islamofobie verklaren? Haat u die misschien ook een klein beetje? Dat mag tegenwoordig weer hoor, maar Ephimenco is atheïst, katholiek opgevoed en misdienaar geweest.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sylvain_Ephimenco

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 HansR

@34: Katholiek en islamofoob lijkt me idd beter gecorreleerd. En overigens hebben de Sefardische Joden natuurlijk zeker ook hun katholieke tik meegekregen. Kat in het bakkie zou ik zeggen (zonder gekheid).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 JANC

@32: Maar dat deden veel ook wel. Men had wel door dat de nazi’s niet helemaal fris waren. Maar er werd vaak de andere kant uitgekeken omdat het “de anderen” vaak betrof. Ook was de SA en SS aanvankelijk verboden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Prediker

@17 Heinrich Klux wijst er in #34 terecht op dat Ephimenco volgens eigen zeggen niet van Joodse komaf is. En hij zal dat zelf ongetwijfeld het beste weten, nietwaar?

Ik heb een joodse vriendin. (…) Soms kijkt ze naar me en zegt zeker te zijn dat ik via verre voorouders toch joods moet zijn. Zo iets heb ik meer gehoord. Maar vooralsnog ontbreekt hiervoor het prille begin van een bewijs. (Voordat het te laat wordt, Groene Amsterdammer, 2000)

Als geboren en getogen katholiek heb ik geen moment in mijn leven overwogen om mij uit die kerk te laten uitschrijven. (…) Meer dan een geloof is het katholicisme een cultuur waarin ik gelukkig en in vrede ben opgegroeid. (Monseigneur, Trouw, 2007)

Wie zich aan amateur-psychologiseringen waagt, doet er natuurlijk wel goed aan ervoor te zorgen dat ‘ie z’n feiten op een rij heeft, Huib. Anders sla je zo’n modderfiguur. Beter richt je je op de ideeën en argumenten van Ephimenco ipv zijn psychologie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Brixx

Vergelijkingen. De Christenen hebben hun paus. De Moslimwereld kent geen centraal leiderschap, daar begint het al mee. Als het ‘verlichte’ Christendom de Eloi is, dan is niet de Islam, maar de ter introspectie neergezette holbewonersreligie Xzemenisme de Morlock. Men zou ‘de moslim’ niet moeten vergelijken met Adolf Hitler, maar met diens grote inspirator Amin Al-Hoesseini, grootmoefti van Palestina en ultiem jodenhater. En omdat die enig juiste vergelijking het vergelijken mijlenver te buiten gaat: stoppen met vergelijken. Vind ik. Maar wat is een ego-arme mening als de mijne waard in vergelijking tot de uwe? Want zijn het ook op dit topic niet juist de ego’s die zich W.F. Hermans’achtig opstellen?

 • Vorige discussie