De Arabist en de Moefti

Foto: copyright ok. Gecheckt 24-10-2022

ACHTERGROND - Hans Jansen wijt de Holocaust aan de tussenkomst van de Grootmoefti van Jeruzalem, haj Amin al-Hoesseini. Een staaltje holocaustrevisionisme dat wordt weersproken door de historische bronnen – die Jansen duidelijk niet kent.

De koppen schreeuwen me in het gezicht: “The Mufti of Jerusalem: Architect of the Holocaust”; “From Himmler with Love: “His Eminence, the Grand Mufti, In Remembrance”; “The Smoking Gun: The Auschwitz Blueprints and The Mufti”. Het is 2010 en ik bevind me op het weblog van Pamela Geller.

Volgens Geller verzwijgt de Duitse regering de locatie van een appartement waar een paar jaar eerder een bouwtekening van concentratiekamp Auschwitz is gevonden om te voorkomen dat de wereld te weten komt dat niemand minder dan haj Amin al-Husseini, grootmoefti van Jeruzalem, de architect van de Holocaust is geweest. Al-Husseini was namelijk dikke mik met Heinrich Himmler moet u weten, en één plus één is twee.

Maar goed, deze haatpropagandiste beweert ook dat Obama de onwettige liefdesbaby is tussen Malcolm X en een militant-marxistische porno-actrice; dat de Moslimbroederschap onder leiding van diezelfde Barack Hussein Obama het Witte Huis bestiert; en dat Geert Wilders een levende legende is die ons zal verlossen van het islamofascisme. Ik wil maar zeggen: dat wijf is knettergek.

Samenzweringstheoreticus

Spoelen we door naar 2014, waar PVV-ideoloog Hans Jansen een podium op nationale tv krijgt aangeboden om te verkondigen dat hij genoodzaakt is met holocaustrevisionisten samen te werken teneinde te voorkomen dat Hamas Europa overneemt, en dat Hitler pas op het idee is gekomen om de Europese Joden uit te roeien nadat de Moefti van Jeruzalem hem uit het hoofd had gepraat dat hij die Joden in Palestina zou kunnen lozen.

De samenwerking met een halve holocaustrevisionist rechtpraten door je te beroepen op je eigen variant van holocaustrevisionisme, je moet het maar durven.

Maar goed, dezelfde samenzweringstheoreticus beweerde ook dat de koran een jachtakte op joden en christenen vormt; dat moslims de ongelovigen zand in de ogen strooien terwijl ze sluipenderwijs hele wijken overnemen (taqiyya!); en dat de Eurabië-samenzweringstheorie – volgens welke de EEG-landen vanaf de jaren ’70 de poorten van Europa hebben opengegooid voor moslimimmigranten in ruil voor betaalbare olie – zo’n geweldige eye-opener is. Ik wil maar zeggen: onze arabist is al jaren van het padje af.

Daags na zijn optreden kreeg Hans Jansen fikse kritiek. Niet alleen omdat hij als puntje bij paaltje komt onvoldoende onderscheid weet te maken tussen immigranten, (beroeps)moslims en Hamas, maar vooral ook omdat hij met zijn uitspraken de Holocaust impliciet in de sloffen van de Mohammedanen schuift.

Hitler en de Moefti

IJdel als hij is, zag de oude baas zich genoodzaakt op de kritiek te reageren vanaf zijn tegenwoordige webstek, GeenStijl. Dat gaat dan als volgt:

“Vrijdagmiddag, 28 november 1941, vier uur, begint in Berlijn de ontmoeting tussen de Duitse leider Adolf Hitler en de Groot-Moefti van Jeruzalem, Amin el-Hoesseini (1897-1974). De bijeenkomst duurt anderhalf uur. (…) Volgens de officiële Duitse verklaring na de ontmoeting brengt de Duitse oorlog tegen de Joden noodzakelijkerwijze met zich mee dat er ook strijd geleverd moet worden tegen een Joods nationaal tehuis in Palestina. Na afloop van de bespreking geeft Hitler opdracht aan Reinhard Heydrich om binnen tien dagen een werkgroep bijeen te roepen om een definitieve oplossing voor het Joodse probleem voor te bereiden. De volgende dag nodigt Heydrich dertien hooggeplaatste Nazi’s uit om op 9 december in de Berlijnse voorstad Wannsee bij elkaar te komen.”

De suggestie die uit bovenstaande alinea oprijst, is onmiskenbaar: het was in het gesprek tussen Hitler en de Moefti op 28 november 1941 dat het lot van de Joden bezegeld werd. Jansen redeneert in het verdere verloop van het stuk als volgt: had de Moefti niet eerder dat jaar bedongen dat de immigratie van Europese Joden naar Palestina gestaakt zou worden? Welnu, vandáár zat Hitler met de Europese Joden in zijn maag, en de definitieve oplossing voor dat probleem zal dan wel op 28 november 1941 beklonken zijn. Anders is het toch wel héél erg toevallig dat Hitler daags daarna aan SS-vertrouweling Heydrich opdracht geeft de Holocaust te gaan plannen. Eén en één is immers twee.

Het is een fraai stukje inlegkunde. Helaas voor Jansen is van dat gesprek tussen Hitler en de Moefti netjes verslag opgetekend door een ambtenaar van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken. Die uitgebreide notitie is vervolgens niet alleen keurig gearchiveerd, maar inmiddels samen met alle andere ambtelijke stukken al lang en breed gepubliceerd in een overzichtelijke reeks met de wat saaie titel: Akten zur deutschen auswärtigen Politik: 1918 – 1945; aus dem Archiv des Auswärtigen Amtes.

Wie daarin een beetje snuffelt, komt er al gauw achter dat Al-Husseini slechts één van de vele diplomaten en marionetten was die door de Rijkskanselier en/of diens Minister van Buitenlandse Zaken (Von Ribbentrop) ontvangen werden, om daarna weer te vertrekken onder toezegging van fraaie beloften en plechtige verzekeringen. De Moefti diende voor de nazi’s vooral als propagandapop, om de moslims en Arabieren aan hun kant te krijgen.

Gespreksverslag

Uit het gespreksverslag zelf blijkt zonneklaar dat de Moefti Hitler niet verzoekt om een immigratiestop van Joden naar Palestina of om de uitroeiing van de Joden, maar bedelt om een publieke verklaring van Hitler dat deze de Arabische volken steunt in hun streven naar nationale onafhankelijkheid en bevrijding van het juk van de Fransen en Britten. Dat zal de Arabische volken uit hun lethargische toestand schudden, aldus de Moefti. Nu hebben de Britten vrij spel in het Midden-Oosten, en dat doet de Duitse zaak toch ook geen goed, zo beargumenteert hij.

De Rijkskanselier geeft echter aan dat hij zo’n openlijke verklaring op dat moment nog niet zit zitten, omdat dit door de Fransen zal worden opgevat als de intentie om alle Franse koloniën te ontmantelen, en dit enkel propagandavoer zal geven aan de verzetsbeweging onder leiding van generaal De Gaulle.

Hitler belooft de Arabieren te zijner tijd ook met militair materieel te zullen steunen, maar dat op dat moment nog niet te kunnen doen omdat de strijd tegen de Russen moeilijker blijkt dan gedacht. Het komende jaar, zo verwacht hij, zullen de nazi-troepen echter doorstoten in de zuidelijke Kaukasus en zo de doorgang naar het Midden-Oosten openbreken, via Irak en Iran.

Dit zou dan het einde van het Britse wereldrijk inluiden. Hitler verzekert de Moefti dat Duitslands voornaamste doel daarop de vernietiging van “het Joodse element in de Arabische sfeer” zal zijn, en dat de Moefti op dat moment zal gelden als de gezaghebbendste vertegenwoordiger van de Arabische wereld.

De Moefti verklaart daarmee in zijn sas te zijn, maar zou een en ander graag op schrift hebben, als officieel – zij het geheim – pact. Hitler poeiert hem daarop af dat de Moefti met het woord van de Rijkskanselier zelf zojuist die vertrouwelijke verklaring had gekregen.

Daarop druipt de Moefti, onder de nodige dankzeggingen en plichtplegingen, af.

Toespelingen

En dat is het dan. Er is in dat hele gespreksverslag geen spoor van een aandringen van de Moefti op de Holocaust of zelfs maar een immigratiestop van Joden naar Palestina. De verzekering dat nazi-Duitsland gekant is tegen het oprichten van een nationaal Joods thuis in Palestina heeft de Moefti allang binnen in een eerdere brief waar Al-Husseini tijdens het gesprek naar verwijst. Waar hij op aast is een publieke verklaring van Hitler dat Duitsland de Arabieren zal steunen als deze de wapens opnemen tegen de Britten en de Fransen.

Als er al iemand in dat gesprek toespelingen maakt op een eventuele Holocaust, dan is het Hitler zelf, die een ideologisch betoog afsteekt over Duitslands “compromisloze strijd tegen de Joden”, waarbij “vanzelfsprekend ook de strijd tegen het Joods nationaal thuis in Palestina hoort”, dat in zijn ogen louter als staatkundig middelpunt geldt voor de perfide Joodse belangen. Het is Hitler die de Moefti voorspiegelt:

“Duitsland is vastbesloten, stap voor stap, van de ene na de andere Europese natie te eisen het Jodenprobleem op te lossen, en zich op gegeven ogenblik ook met dezelfde oproep tot de volken buiten Europa te wenden.”

Daar mag je, zo kort voor de Wannseeconferentie, natuurlijk best een verwijzing naar de geplande uitroeiing van de Joden in zien, maar het is maar zeer de vraag of de Moefti dat op dat moment al doorheeft. De retoriek is namelijk dezelfde grijsgedraaide plaat die we van Adolf Hitler gewend zijn.

Moment van beslissing

Geschiedswetenschappers zijn het er wel min of meer over eens dat in het najaar van 1941 een radicalisering plaatsvindt in het denken van de nazi-top over het lot van de Europese Joden. Maar wat nu precies de doorslag heeft gegeven voor de escalatie van de Jodenvervolging naar de uitroeiing van alle Joden op het Europese continent, daar is men nog niet uit.

Zoals de Leidse historicus Bart van der Boom duidelijk maakt in dit openbare hoorcollege over de uiteindelijke beslissing tot de Holocaust, zoeken geschiedkundigen de verklaring voor die laatste, radicale beslissing ofwel in Hitler’s euforie over het aanvankelijke welslagen van de oorlog tegen de Russen (September), ofwel in de daaropvolgende teleurstelling als deze Blitzkrieg blijft steken in de modder (Oktober-November), ofwel in de toetreding van de Verenigde Staten tot de oorlog in December van datzelfde jaar.

Het is waar dat de Moefti net zo antisemitisch was als de nazi’s, in de loop van 1942 werd geïnformeerd over Endlösung, in 1944 Auschwitz-Monowitz bezocht, en vergelijkbare plannen had met de Joden in het Midden-Oosten. Maar zijn antisemitisme had hij van Arabische christenen overgenomen, die het vanaf het midden van de 19e eeuw uit Europa hadden geïmporteerd, en het plan voor uitroeiing heeft hij van de nazi’s geleerd; niet andersom. Voorwaar, een fraaie illustratie hoe de primitievere volkeren zich hebben kunnen laven aan de zegeningen van onze moderne Europees-christelijke beschaving!

Revisionisme

Hoe het ook zij, het moge inmiddels duidelijk zijn waarom er nauwelijks een zichzelf respecterende geschiedkundige te vinden is die de Moefti aanwijst als de katalysator van de Holocaust. Slechts een handjevol historici met een overduidelijke ideologische agenda waagt zich aan zo’n extreme vorm van revisionisme op basis van zulk flinterdun bewijs. Ze bieden daarmee vooral voer aan samenzweringsgekkies en haatpropagandisten als Pamela Geller.

Niet dat dit Hans Jansen af zal schrikken; die zuigt zelf immers ook al jaren allerlei rabiate nonsens uit zijn duim zolang hij daarmee de islam maar in de zwartste kleurschakeringen kan schilderen. Wat dat betreft verschilt hij bar weinig van de antisemiet en holocaustrevisionist Le Pen, naast wie hij straks wellicht gebroederlijk in het Europese parlement komt te zitten.

Alleen is het object van hun angstgedreven weerzin nét even een andere.

Reacties (47)

#1 Joost

Antisemitisme geïmporteerd? Interessant, maar heb je daar nog een bron voor?

 • Volgende discussie
#2 Mario

Mooi en duidelijk stuk, Prediker!

Maar zijn antisemitisme had hij van Arabische christenen overgenomen, die het vanaf het midden van de 19e eeuw uit Europa hadden geïmporteerd…”

Aandikking van het hierboven geciteerde is inderdaad iets wat men aan ‘den domrechtse zijde’ nog wel eens wil vergeten. Past niet echt in hun opgedrongen angstbeelden. De sneuneuzen.

@1, ik ga hier niet voor Prediker spreken…Het Christendom was voorheen niet zo lief voor ‘de Joden’. Iets met Jezus, enzo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Benach

Prediker: je kent mijn mening over het stukje al. Toch een plusje.

@1: Diverse gevallen zijn bekend. Maar om een opvallende te noemen: tot 1840 zijn er bijna geen gevallen bekend dat het bloedsprookje in het Midden-Oosten wordt verkondigd, en “ineens” breekt in 1840 de ”Damascus-affaire” uit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Bertje

We zien inderdaad wel dat het antisemitisme veruit het meest voorkomt in de Arabische moslimwereld.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2630435/19-MILLION-Germans-anti-Semitic-views-finds-survey-shames-one-worst-countries-western-Europe.html

zie bijgevoegd kaartje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Benach

@4: Totaal irrelevant hoe de situatie anno 2014 is. Het gaat erom waar Hans Jansen zijn leugens vandaan haalt en dat dit een onderliggend belang heeft.
Dat anno 2014 het antisemitisme in de Arabische wereld hoog is, is een heel andere discussie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 JANC

@4: Op het kaartje staat Israel zelf als anti-semitisch?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Bertje

ad 6 Israel is zo piepklein dat het slechts 1 pixel is op het wereldkaartje.

Ook is het goed te memoreren dat Nederland met slechts 5 % antisemitisme een van de minst racistische landen is, itt tot wat bepaalde kringen in Nederland vaak lopen te schreeuwen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Djools

De ontsporing van een arabist die het verlichte pad van de wetenschap verliet. Leuk onderwerp voor een monoloog in het theater.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Benach

Er is in dat hele gespreksverslag geen spoor van een aandringen van de Moefti op de Holocaust of zelfs maar een immigratiestop van Joden naar Palestina.

@0: Het White Paper van 1939 zorgde al voor een zeer sterke limitering van de hoeveelheid joodse immigranten in Mandaatgebied Palestina. Hij hoefde daarvoor niet aan te kloppen bij Hitler, dat hadden de Engelsen al voor hem gedaan. Dat is, zeker na de conferentie van Evian, zeer dubieus te noemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 su

@9 Toch was hij sterk gekant tegen de white paper en heeft het afgewezen omdat het hem niet de macht gaf die hij eiste.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 qwerty

Mooi, maar wat korter was wellicht wat effectiever geweest. GS-adepten lezen geen stukken van deze lengte, laat staan een verslag van het gesprek tussen Hitler en de Moefti.

Daarbij was de leugen eerst en ligt dus voor.

Wat betreft de import van anti-semitisme is het voor mij nog niet zeker dat het vanuit het christelijke westen kwam, al zullen die best wat olie op het vuur hebben gegooid. Van Keizer Constantijn bestaat die beroemde brief uit 325 met daarin de tekst (engelse vertaling): And truly, in the first place, it seemed to everyone a most unworthy thing that we should follow the custom of the Jews in the celebration of this most holy solemnity, who, polluted wretches! having stained their hands with a nefarious crime, are justly blinded in their minds.

De bronnen van anti-semitisme zijn oud en duister.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Prediker

Antisemitisme geïmporteerd? Interessant, maar heb je daar nog een bron voor?

@1 Kijk eens bij: Bernard Lewis, The Jews of Islam, 1987, Princeton University Press, 85, 158, 170, 171, 185.

Ik zal een voorbeeld geven. Het zogeheten bloedsprookje – dat Joden christenen ombrengen om met hun vlees en bloed ritueel kannibalisme te bedrijven – werd in de Arabische wereld geïntroduceerd in 1840, in wat de ‘Damascus Affaire’ is gaan heten. Joden zouden een Franse monnik ritueel hebben vermoord. Later bleek hij gewoon de benen hebben genomen uit angst voor een Turkse ezeldrijver die hem met de dood had bedreigd.

Een ander voorbeeld betreft de beruchte Protocollen van de Wijzen van Zion, die in 1886 door een Duitse antisemiet als fictie worden gepubliceerd als deel van een roman; en vervolgens door de Russische geheime dienst uit hun fictieve context worden gelicht en geredigeerd om eerst liberale hervormers en daarna Joden zwart te maken.

Inmiddels zijn de Protocollen van de Wijzen van Zion gemeengoed in de Arabische wereld. Het handvest van Hamas verwijst er zelfs expliciet naar, ter onderbouwing waarom de strijd tegen de Joden zo noodzakelijk is. Maar ook zo’n samenzweringstheorie over Joden als de Protocollen van de Wijzen van Zion propageren is dus geïmporteerd vanuit het christelijke Europa.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Mario

WTF…

@7

Ook is het goed te memoreren dat Nederland met slechts 5 % antisemitisme een van de minst racistische landen is

Gozer, je zit aantoonbaar zo enorm fout; aangezien ‘werkelijk statistisch onderzoek heeft aan- en uitgewijzen dat de door jou geciteerde aantallen er met ene grandioze factor naast zitten’. Het is, volgens “mijn bronnen” namelijk 4.99% en 5.1%.

GTFO, Bertje. Shoo(e) away. Zeg je internet op. Ga blommetjes poten, ofzo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Prediker

Mooi, maar wat korter was wellicht wat effectiever geweest. GS-adepten lezen geen stukken van deze lengte, laat staan een verslag van het gesprek tussen Hitler en de Moefti.

@11 – Ik schrijf dan ook niet voor GeenStijl-adepten. Ik schrijf voor mensen die op sociale media dat stuk van Jansen voor hun kiezen krijgen gesmeten, zodat ze terug kunnen slaan met een stuk dat de leugens van Jansen definitief naar het rijk der fabelen verwijst.

Daartoe is nodig dat er geen speld tussen te krijgen valt, en dan moet je dus omstandig uit gaan leggen wie er nu precies wat heeft gezegd in dat gesprek tussen Hitler en de Moefti, want anders krijg je weer dat die leipo’s een paar citaatjes eruit lichten en dan gaan roepen: zie je wel! het ging in dat gesprek dus toch over de Holocaust! En dan heb je dus al dat huiswerk gedaan om vervolgens toch nog munitie te leveren aan dergelijke ideologische trollen.

Dat betekent dat je helder en duidelijk moet uitleggen waar dat gesprek nu precies wel en niet over ging en wie waarmee kwam; dat je wat historische achtergrond zult moeten schetsen over wanneer en waarom de beslissing tot de holocaust nu tot stand is gekomen; naast dat je duidelijk wilt maken dat dat dit type denken onderdeel vormt van een patroon. Niet alleen bij Jansen, maar bij islamofoben in bredere zin.

Maar hé, als jij denkt dat je het beter kan, ben je van harte welkom om zelf stukjes te gaan schrijven en in te zenden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 gbh

@0 Er zijn toch nodige vraagtekens over de rol van Husseini bij de Holocaust:

http://en.wikipedia.org/wiki/Haj_Amin_al-Husseini#The_Holocaust

De kritiek op Hans Jansen zou moeten zijn dat hij dit misbruikt om de arabieren/moslims in een slecht daglicht te zetten. Husseini zelf en zijn daden waren niet al te fraai.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 qwerty

@14: Maar hé, als jij denkt dat je het beter kan, ben je van harte welkom om zelf stukjes te gaan schrijven en in te zenden.

Dat was niet nodig.

Kun je uitleggen waarom dat ineens of heb je nog steeds last van een andere discussie?

Naast je goede kanten heb je duidelijk een uiterst rancuneuze subjectieve haatzaaiende vervelende kant. Storend en bovenal beïnvloedt dat negatief het resultaat van je schrijfsels.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 pedro

GS adepten accepteren niets dat niet met hun mening overeenkomt. Daarom zitten ze bij GS. Die schreeuwen wat zij denken, en of het waar is of niet, doet er voor hen niet toe. Een korter stukje maakt dus niets uit. Ze hebben niet voor niets voor de vrijheid van meningsuiting gevochten. Ga je hen met feiten te lijf, dan roepen ze al gauw dat je hen de mond probeert te snoeren. En voor wie een beetje na denkt, hoeven geen kortere stukken geschreven te worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Prediker

Er zijn toch nodige vraagtekens over de rol van Husseini bij de Holocaust…

@15 – Er zullen ongetwijfeld vraagtekens gesteld kunnen worden over de rol van Hoesseini bij de Holocaust, maar Hans Jansen stelt geen vragen over die rol; hij doet beweringen.

Hitler heeft volgens Jansen pas bedacht dat de Holocaust noodzakelijk was, nadat de Moefti hem ervan overtuigd heeft dat het deporteren van Joden naar Palestina geen goed idee was.

Op een zeer suggestieve wijze stelt hij de Moefti voor als de beslissende factor die het lot van de Europese Joden heeft bezegeld; en hij probeert zo heel slinks de Holocaust in de schoenen van de moslims te schuiven.

Dat is het springende punt, en dat maakt Jansens voorstelling van dat gesprek tussen Hitler en de Moefti op 28 november 1941 tot een vorm van holocaustrevisionisme. Dat is geen toeval, daar zit een heel smerige propagandistische agenda achter.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 frankw

Goed stuk @ Prediker. Verdient meer dan een plus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Prediker

@19 – Als je dan toch in die stemming verkeert, maak ik graag misbruik van de gelegenheid om je te wijzen op alle gebruiksvriendelijke mogelijkheden voor een eenmalige donatie aan dit weblog.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 gbh

@18: Jansen speelt inderdaad een vuil smerig spel door al-Husseini te misbruiken om de Holocaust in de schoenen van de moslims te schuiven. Dat moet je aanpakken.

Dat al-Husseini degene is die Hitler heeft aangezet tot de holocaust komt niet van Jansen maar van Dieter Wisliceny. Dat is volgens Wisliceny gebeurd tijdens een gesprek tussen al-Husseini en Eichmann en niet met Hitler.

http://en.wikipedia.org/wiki/Dieter_Wisliceny

Er is een hoop discussie over de rol van al-Husseini en hard bewijs ontbreekt maar dat kan je niet afdoen als puur holocaustrevisionisme. Ook al is het wel waar dan speelt Jansen nog steeds een smerig spel.

Geschiedenis is geschiedenis en geen politiek. Politiek moet leren van geschiedenis en dit niet voor een eigen agenda misbruiken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 frankw

@20: done :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Benach

@21: leer eens lezen. Wisliceny is bij die besprekingen niet aanwezig en er wordt ook niet over de toegevoegde waarde bij het bedenken van de holocaust van de mufti gesproken in de gesprek. Waarom zou je dan nog Wisleceny serieus nemen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 frankw

Goh ik doneer en wordt gemind. Soms begrijp ik het hier echt niet meer. :(

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Prediker

@24 Cultureel calvinisme, hè? Die vinden dat je in het verborgene hoort te geven.

Maar namens de redactie: top!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 gbh

@23: Wisliceny is de bron:

At the Nuremberg trials, one of Adolf Eichmann’s deputies, Dieter Wisliceny, stated that al-Husseini had actively encouraged the extermination of European Jews, and that he had had an elaborate meeting with Eichmann at his office, during which Eichmann gave him an intensive look at the current state of the “Solution of the Jewish Question in Europe” by the Third Reich.

Verslag gesprek al-Husseini & Hitler maar dan wat makkelijker te lezen:

http://www.ns-archiv.de/verfolgung/antisemitismus/mufti/in_berlin.php

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Prediker

@26 – Zeg, Wikigeleerde, houd eens op met tekstjes en citaatjes van Wikipedia te plukken en die voor te stellen alsof dat historische feiten zijn. Er staat geen voetnoot bij.

Er wordt van alles beweerd over wat Wisliceny over de Moefti gezegd zou hebben; van citaten gebaseerd op informatie uit tweede hand (van Endre Steiner en Rudolf Kastner) tot allerlei uitspraken die zelf hij tijdens het Neurenbergproces gedaan zou hebben, maar die ik vervolgens niet terug kan vinden.

Hier is Wisliceny’s ondervraging tijdens het Neurenbergproces. En hier is Wisliceny’s getekende verklaring daarna.

Als jij daarin een verwijzing naar de Moefti kunt vinden, hoor ik het graag, want ik kijk er blijkbaar overheen. Of er moet nog elders een verklaring van Wisliceny, gedaan tijdens het Neurenbergproces, rondzwerven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 gbh

@27: Ik presenteer niets als historische feiten en ook de wiki doet dat niet.

Er zijn genoeg redenen om de rol van al-Husseini ter discussie te stellen en te onderzoeken.

Net als dat je niet met zekerheid kan stellen al-Husseini degene is die Hitler heeft aangezet tot de holocaust kan jij ook niet stellen dat dit niet zo is.

Geschiedenis is geen rechtsspraak.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Prediker

@28 – Waarom krabbel je nu terug? Je doet in @21 en @26 beweringen over historische feiten (uitspraken van Wisliceny) die je onderbouwt met bronnen (Wikicitaatjes).

Als ik je dan vraag om aan te wijzen wáár Wisliceny dat dan precies gezegd heeft, geef je niet thuis.

Net als dat je niet met zekerheid kan stellen al-Husseini degene is die Hitler heeft aangezet tot de holocaust kan jij ook niet stellen dat dit niet zo is.

Dit lijkt me een combinatie van twee drogredeneringen: de ‘stropop’ en het ‘argumentum ad ignorantiam’. (Je kunt ze vast zelf wel even vinden op Wikipedia, toch?)

Want ik beweer niet dat het niet zo is; ik beweer dat:

(a) de historische basis om te beweren dat het wél zo is veel te smal is; en dat:

(b) Jansens suggestie dat Hitlers gesprek met de Moefti op 28 november 1941 het lot van de Europese Joden heeft bezegeld vastloopt op het gespreksverslag van die ontmoeting, die gewoon al een jaar of vijftig openbaar is.

Dat is wat ik beweer en grappig genoeg is dat nou net waar je vanaf je eerste reactie in #15 consequent straal aan voorbij gaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 gbh

@29: Ik krabbel nergens terug prediker.

Ik heb jaren terug wel de verklaring van Wisliceny over al-Husseini, gedaan tijdens het Neurenbergproces, gelezen. Waar weet ik niet meer maar dat vind ik ook helemaal niet relevant.

Wel relevant is dat de vraag er zeker is en zolang daar geen uitsluitsel over is deze vraag er ook altijd zal blijven bestaan. Niet iedereen zat met Adolf en Eichmann aan tafel. Dat Jansen alleen maar de klok heeft horen luiden daar kan ik niks aan doen.

Mijn punt van kritiek over jouw stuk is dat het niet zou moeten gaan over of al-Husseini medeverantwoordelijk is voor- of de aanstichter is van- de holocaust, dat is immers net als het tegendeel niet bekend en ook jij hebt geen bewijs van het tegendeel. Waar het om zou moeten gaan dat die lul van een Jansen de mogelijke daden van 1 man misbruikt om een hele groep weg te zetten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Pierre-Yves Lambert

@1: Er zijn veel wetenschappelijke artikels en boeken over o.a. de “Damascus Affair” in 1840, over de vertaling in arabisch door Christelijke Arabieren van de Protocollen van de Wijzen van Zion enz.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Benach

Mijn punt van kritiek over jouw stuk is dat het niet zou moeten gaan over of al-Husseini medeverantwoordelijk is voor- of de aanstichter is van- de holocaust, dat is immers net als het tegendeel niet bekend en ook jij hebt geen bewijs van het tegendeel.

@30: Op het moment dat de organisatie van de Wannsee conferentie begon, waren Sonderkommandos al ruimschoots bezig om huis te houden in Rusland. Schattingen lopen uiteen dat tot een miljoen joden op dat moment over de kling zijn gejaagd. Iets met o.a. Babi Yar enzo.
Bovendien is het ombrengen van mensen met gas ook niet nieuw. Aktion T4 enzo. Dus of de mufti heeft Hitler en vriendjes op een veel eerder stadium van zijn ideeën op de hoogte gebracht (wanneer dan?) of Hitler heeft de mufti niet nodig omdat eerdere technieken al voorhanden waren, maar dan gaat de mufti als ”bedenker van de holocaust” vrijuit.

En graag even de verklaring van Wislenecy geven ajb. Want ik kom de connectie met de mufti niet tegen in mijn boekenkast met holocaust literatuur. Het staat sowieso niet in Raoul Hilberg’s boek De vernietiging van de Europese joden en het staat ook niet in het boek van Heydecker en Leeb, Opmars naar de Galg, het proces van Neuremberg. Terwijl dit in beide boeken te verwachten zou moeten zijn. Beiden behandelen ze de machinaties van de holocaust en de latere rechtspraak erover.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Prediker

..en ook jij hebt geen bewijs van het tegendeel.

@30 – Zo lust ik er nog wel eentje: jij kunt immers ook niet bewijzen dat de beruchte Stadhoudersbrief, waarin prins Bernhard Hitler zou hebben aangeboden Nederland voor de nazi’s te runnen, louter fictie is; dus nou ja, als republikeinen dan het vorstenhuis in diskrediet proberen te brengen door Bernhard als collaborateur af te schilderen, dan moeten we het er maar niet over hebben dat dit op klinkklare nonsens berust.

Nee, we mogen alleen met het vermanende vingertje zwaaien, maar we moeten nonsens maar niet afserveren als nonsens, want je weet maar nooit: wat nou als die Stadhoudersbrief toch onverwacht opduikt?

Nu, laat me je even bijlichten over hoe dat werkt in de geschiedwetenschap: als er bewijs opduikt dat iets daadwerkelijk plaatsgevonden heeft, dan weeg je dat en als het solide is en strookt met allerlei andere feiten die inmiddels vaststaan dan stel je je mening bij. Maar je fantaseert niet zoals Jansen doet een verhaaltje bij elkaar op basis van flinterdun bewijs.

En met bewijs bedoel ik: betrouwbare historische bronnen; geen wikipediacitaatjes en vage beweringen over wat jij meent je te herinneren jaren geleden te hebben gelezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Anton

Spijkers op laag water zoeken over welke islamfundamentalist nu precies waarbij was betrokken is interessant voor geschiedschrijvers. Waar het om gaat is het hier en nu en de rol schimmige rol van links:
http://www.elsevier.nl/Politiek/blogs/2014/6/Ontkenning-van-grondslag-islamitisch-terrorisme-is-zorgelijk-1538188W/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Benach

Anton: heb je nog iets relevants te melden over de connectie Mufti-Nazisme of ben je nu bewust de doelpalen van de discussie aan het verzetten en daarmee de discussie te verzieken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 gbh

@33: Ik kan het wel blijven herhalen maar Jansen presenteert iets waarbij hij de klok heeft horen luiden als hard bewijs om een bevolkingsgroep/geloof te demoniseren, dat maakt het geen fantasie.

Als je even de moeite had genomen te googlen had je kunnen zien dat er veel meer is tegen de Mufti dan de Stadhoudersbrief van Bernard. Mijn opa heeft trouwens in mei ’40 samen met Bernard in de Haagse bosjes tegen de moffen gevochten en daar zijn veel Duitsers gesneuveld.

Hier is heel wat meer aan de hand zoals:

At the Nuremberg Trials in 26 July 1946, Dieter Wisliceny testified

”The Mufti was one of the initiators of the systematic extermination of European Jewry and had been a collaborator and adviser of Eichmann and Himmler in the execution of this plan… He was one of Eichmann’s best friends and had constantly incited him to accelerate the extermination measures. I heard him say, accompanied by Eichmann, he had visited incognito the gas chambers of Auschwitz.”

Deze verklaring is tijdens het proces tegen Eichmann ook door Eichmann zelf erkend hij zij alleen dat de verklaring van Wisliceny niet klopte. Oa Steiner heeft de woorden van Wisliceny bevestigd:

”At this further conversation Wisliceny gave me more details about the cooperation between Eichmann and the Mufti. The Mufti is a sworn enemy of the Jews and has always fought for the idea of annihilating the Jews. He sticks to this idea always, also in his talks with Eichmann”

http://www.nizkor.org/hweb/people/e/eichmann-adolf/transcripts/Sessions/Session-050-07.html

Husseini’s fear of being prosecuted at Nuremberg increased when he learned that Hermann Krumey gave written evidence in Switzerland that Husseini was involved in encouraging the Nazi destruction of the Jews.

http://www.archives.gov/iwg/reports/hitlers-shadow.pdf

Mufti gezien in Auschwitz

http://www.pipelinenews.org/2012/mar/06/Dutch-Holocaust-Survivor-I-Saw-How-The-Mufti-Of-Jerusalem.html

Husseini heeft in ’44 in een slip of the tong verklaard dat er 11 miljoen joden waren, 6 miljoen minder dan de 17 miljoen voor de oorlog, en kennis die op dat moment vrijwel niemand had. In zijn biografie omschrijft Husseini Himmler als een goede vriend.

En zo is er heel veel meer dat op zijn minst vraagtekens op zou moeten oproepen over de rol van Husseini. Dat kan je niet alleen maar afdoen als fantasie, rabiate nonsens, holocaustrevisionisme.

http://www.worldpoliticsreview.com/articles/2082/amin-al-husaini-and-the-holocaust-what-did-the-grand-mufti-know

http://www.fpp.co.uk/Himmler/Judenfrage/Mufti_memoirs.html

http://aval31.free.fr/lemuftietlefuhrer/mufti_fuhrer.htm

http://www.bki.net/mx/read.php?id=7271

etc

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Prediker

@36 Nou, een hele vooruitgang: je zit nu niet meer citaatjes en linkjes van Wikipedia te plukken, maar te knippen en te plakken van het hele internet.

Probleem is dat jij zelf niet eens doorhebt wat je nu eigenlijk zit te knippen en te plakken. Zo is dat eerste, samengestelde citaat dat jij aan Wisliceny toeschrijft niet afkomstig van Wisliceny, maar – voor de helft – van de verklaring van Endre Steiner.

Hoe ik dat weet? Wel, omdat het citaat in de vorm waarin jij het citeert zo wordt opgevoerd door Joseph Schechtman op p. 160 van diens boek The Mufti and the Fuehrer (1965), en deze verwijst in zijn voetnoot bij dat citaat naar… de verklaring van Steiner.

Probleem is alleen, als ik die verklaring van Steiner dan opzoek op de website van het Israëlische ministerie van Justitie, dan kan ik de andere helft van dat samengestelde citaat niet terugvinden. Wisliceny zelf schrijft in juli 1946 vier velletjes vol over de enorme invloed van de Moefti op de nazitop en uitgerekend dáár kan ik het evenmin terugvinden.

En daarom heb ik het niet zo op dat geknip en geplak met citaten van het internet, citaten die weer overgenomen zijn uit boeken die een herkauwing zijn van eerdere boeken, die op hun beurt weer… nou ja, je volgt me wel.

De oorspronkelijke documenten, die moet je hebben. Dan weet je wat er nu precies is verklaard en door wie en wanneer. En dan nog is maar de vraag of wat er verklaard wordt, ook wáár is.

Want Wisliceny heeft best wel reden om de rol van de moefti fors te overdrijven. Eerst omdat hij zionistische organisaties moet afpoeieren van wie hij geld heeft afgetroggeld om te regelen dat er een paar duizend kinderen hier of een paar honderd kinderen daar naar Palestina konden vluchten; en daarna, in zijn cel tijdens de Neurenberger processen, om zijn hachje van de galg te redden:

‘Hé, ík heb er alles aan gedaan om een paar duizend joodse kinderen hier en een paar honderd joodse kinderen daar van de gaskamers te redden; maar ik stuitte op een overmacht aan weerstand! Die jongens aan de top waren helemaal in de ban van de Moefti! Vraag maar aan die lui van het Joint Distribution Committee met wie ik contact had destijds, Steiner, Kastner, die kunnen dat bevestigen!’

Maar wat er uiteindelijk wáár is van wat hij beweert is helemaal niet zo gemakkelijk vast te stellen. Veel is uit tweede hand – Eichmann zou Wisliceny volgens de laatste bepaalde dingen hebben verteld – en de enige bron is dus Wisliceny.

En één bron (die dan ook nog komt met informatie uit tweede hand) is gewoon te weinig voor een beetje respectabele historicus om de geschiedenis te gaan zitten herschrijven.

Dat boek van de zionistische nationalist, ideoloog en activist Schechtman, waarin deze min of meer dezelfde suggestie doet als Jansen (om die vervolgens een bladzijde later weer te relativeren trouwens), is inmiddels bijna vijftig jaar oud. Toch is er nauwelijks een serieuze historicus van de Tweede Wereldoorlog of de Holocaust te vinden die de Moefti een cruciale rol toedicht in de Endlösung.

Zal ik je vertellen waarom dat zo is? Dat is omdat het bewijs daarvoor – één bron, van-horen-zeggen – zo flinterdun is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 gbh

@37: Er zijn bij @36 meerdere bronnen vermeld oa Hermann Krumey en collaborerende zionist Rudolf Kastner.

Het punt is ook niet dat er hard bewijs is dat de Mufti een cruciale rol heeft gespeeld in de Endlösung, het punt is dat er genoeg serieuze verdenkingen zijn, ook bij historici die claimen meer bronnen te hebben, waardoor jij niet kan stellen dat het allemaal onzin is.

Ik begrijp goed dat jij Jansen graag van repliek wilt dienen maar ik vind dat je niet moet doen door de mogelijke rol van de mufti te ontkennen of te bagatelliseren. Dat de mufti toegang had tot een meerdere nazi kopstukken geeft al genoeg te denken. Je moet Jansen pakken op dat hij dit misbruikt voor zijn eigen smerige spelletjes om een groep zwart te maken. Je moet Jansen pakken op het feit dat hij dit niet doet bij zijn eigen ideologisch clubje waarbij de banden met nazi’s en fascisten heel veel duidelijker zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Prediker

@38 – Die citaatjes van jou zijn geen historische bronnen, gbh.

Uit dat citaat van jou komt men er bijvoorbeeld niet eens achter wat Krumey dan wel over de Moefti heeft verklaard. Dat deze verhinderd heeft dat duizenden Hongaarse kinderen naar Palestina zouden worden getransporteerd in plaats van naar de vernietigingskampen? Maar dat is allemaal al lang en breed bekend.

En het getuigenis van Kastner betreft wederom een verklaring over wat Wisliceny in de loop van hun contacten zoal heeft gezegd over wat Eichmann hem weer zou hebben verteld.

Kortom, er is maar één bron die het idee ondersteunt dat de Moefti een cruciale rol heeft gespeeld in de planning en uitvoering van de Holocaust, en dat is Wisliceny.

Het punt is ook niet dat er hard bewijs is dat de Mufti een cruciale rol heeft gespeeld in de Endlösung…

Klopt. Het punt is dat er nauwelijks bewijs is voor die these. Maar daar kom je niet achter door op het internet her en der wat van je gading is te snaaien, daar kom je achter door de oorspronkelijke verklaringen (historische bronnen) op te snorren, die te analyseren en te wegen tegen de bredere historische context.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Hal Incandenza

@gbh
Volgens mij is wat Prediker zegt: Jansen trekt allerlei conclusies die niet door de historische bronnen worden ondersteund en gebruikt dat om alle moslims zwart te maken. En dat is niet oké.

Wat jij zegt is: hij gebruikt de foute moefti om alle moslims zwart te maken en dat is niet oké.

Ik denk dat dat iedereen hier het er wel mee eens is dat die moefti geen lekkertje was. Maar los nog van een ‘cruciale rol in de Endlösung’, is het toch wel duidelijk dat de moefti Hitler niet op het idee heeft gebracht, noch hem zo heeft beïnvloed dat het de Enlösung werd uitgevoerd? Daar is gewoonweg echt niet genoeg bewijs voor. Je kunt veel van de Duitsers zeggen, maar niet dat ze niet grondig waren in hun verslaglegging van wat ze deden en bespraken.

As an aside: ik vind het heel erg moeilijk om het racistische gedachtegoed van de nazi’s te verenigen met de gedachte dat Hitler (of andere nazi-kopstukken) hun beleid echt zouden laten beïnvloeden door één of andere moefti in Jerusalem. Ik bedoel: het nazisme was nogal heftig in haar afkeer van allerlei groepen mensen. Veel respect voor Husseini, zoveel dat hij of anderen echt naar hem zouden luisteren, lijkt (eufemistisch uitgedrukt) nogal out-of-character. Eerlijk gezegd lijkt dat me een simpele kwestie van fundamentele logica, daar heb ik echt geen gespreksverslagen voor nodig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Prediker

Jansen trekt allerlei conclusies die niet door de historische bronnen worden ondersteund en gebruikt dat om alle moslims zwart te maken.

@40 – Niet door de historische bronnen idd (daarvoor is het getuigenis van Wisliceny m.i. te zwak; maar goed, daar zou je nog redelijkerwijs over kunnen twisten); maar vooral niet door de feiten die Jansen aandraagt ter ondersteuning van zijn these.

En dat had Jansen kunnen weten, als hij ofwel de moeite had gedaan om de oorspronkelijke documenten die verslag doen van de gebeurtenissen waar hij e.e.a. aan ophangt even te raadplegen, ofwel gewoon het boek te lezen waar hij in zijn stukje op GeenStijl naar verwijst.

Kortom, Jansen is een beunhaas en een zwatelaar, die zijn professorstitel misbruikt om hatelijke kroegpraatjes te verkopen en met boektitels schermt van werken die hij zelf niet heeft gelezen.

En dat is wat me er zo nijdig over maakt. Als ‘ie nou nog een beetje fatsoenlijk zou argumenteren, met degelijke bronnen en feiten zou komen die zijn these ondersteunen, dan zou ik daar nog enig respect voor kunnen opbrengen.

Maar Jansen neemt kennelijk zelfs niet de moeite om de werken te lezen die hij als gezagsargument inzet. Hij debiteert klinkklare flauwekul; gewoon om de islam, de politieke islam en de moslims (waar hij onvoldoende onderscheid in maakt) de holocaust in de schoenen te schuiven.

Dan heb je dus geen greintje intellectuele integriteit. Dan ben je gewoon een ordinaire charlatan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 gbh

@Hal Ik kan me niet voorstellen dat het fout zijn van de mufti ter discussie staat, dat is met historische bronnen wel overtuigend aangetoond. De vraag is of en welke invloed hij heeft gehad op de Endlösung daar is bij historici geen consensus over. Niet alles is goed gedocumenteerd, veel bronnen staan niet online maar liggen in een stoffig archief en getuigen leven niet meer. De mufti zat niet in Jeruzalem maar in Berlijn, hij had privileges die andere Duitsers niet hadden, was naar eigen zeggen een goede vriend van Himmler en er wordt beweert ook van Eichmann. Het was geen kleine jongen en de Duitsers zagen in hem een belangrijke bondgenoot voor de verovering van het Midden-Oosten waar zeker naar geluisterd werd. Ik vind het verkeerd als historici er al niet uitkomen iemand vrij te pleiten op basis van een boekenkast en gezond verstand. Er zijn bronnen die anders beweren en er is van beide kanten geen hard bewijs. Of er historische bronnen zijn of niet vind ik in de context van de uitlatingen van Jansen maar een detail. Een discussie over al dan niet bewezen feiten leidt in deze (de ware rol van de mufti zal waarschijnlijk nooit duidelijk worden) alleen maar de aandacht af van waar het werkelijk om gaat:

Het is gewoon fout om een compleet land, volk, geloof verantwoordelijk te stellen voor de daden van groep of zoals bij de mufti van enkelen. De Duitsers zijn ook niet collectief en blijvend verantwoordelijk/aansprakelijk voor de daden Hitler en de nazi’s.

Het vuile spel dat Jansen, Wilders en anderen uit die hoek spelen is dat zij constant een complete groep aansprakelijk stellen en demoniseren voor misstanden die door maar een klein gedeelte van die groep veroorzaakt worden. Daar los je niks mee op, je drijft mensen alleen maar in een hoek en daarmee worden de problemen juist groter. Ook dat lijkt onderdeel van het smerige spel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Benach

Het was geen kleine jongen en de Duitsers zagen in hem een belangrijke bondgenoot voor de verovering van het Midden-Oosten waar zeker naar geluisterd werd.

Niet veel groter dan mannen als Pavelic, Tiso e.d. Het probleem is dat de indruk wordt gewekt dat hij op de eerste rang zat terwijl mannen als Pavelic en Tiso veel meer meelopers waren. Dat is pertinent onjuist.
Bovendien, vertel me eens: welk origineel antisemitisch idee of welke maatregel dat de Mufti in heeft gebracht, is ook daadwerkelijk uitgevoerd?
Dat de Mufti foute ideeen had, staat niet ter discussie. Dat hij de joden in Palestina aan de Nazi’s zou hebben uitgeleverd als het tot een verovering zou zijn gekomen, is zeer waarschijnlijk.

Wat ter discussie staat is of de Mufti Hitler, Himmler, Eichmann en anderen tot het idee van de holocaust heeft gebracht en dat is nou juist onwaarschijnlijk. Dat is wel de bewering van Pamela Geller, Hans Jansen en ander domrechts tuig. Alle bewijzen daarvoor zijn flinterdun en de tegenbewijzen des te sterker. Kan je alsjeblieft zelf even deze weging maken op basis van de gegevens?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Prediker

De vraag is of en welke invloed hij heeft gehad op de Endlösung daar is bij historici geen consensus over. Niet alles is goed gedocumenteerd, veel bronnen staan niet online maar liggen in een stoffig archief en getuigen leven niet meer. (…) Ik vind het verkeerd als historici er al niet uitkomen iemand vrij te pleiten op basis van een boekenkast en gezond verstand.

@42 – O kom nou toch!

Dat is zoiets als een reeks evangelische nieuwtestamentici en apologetische auteurs uit de VS opvoeren om te betogen dat er geen wetenschappelijke consensus bestaat over de vraag of er soms toch niet een historische kern zit in de evangelieverhalen over de ontdekking van het lege graf en dat als ‘historici er al niet uitkomen’ je dan niet ‘op basis van een boekenkast en gezond verstand’ kunt uitsluiten dat de historische Jezus daadwerkelijk lijfelijk uit het graf is opgestaan.

De argumenten dat de Moefti van Jeruzalem mogelijk een van de voornaamste aanstichters van de holocaust zou zijn geweest, zijn al vijftig jaar dezelfde en komen uiteindelijk steeds weer neer op het getuigenis van precies één persoon, Dieter Wisliceny; een getuigenis waar best wat vraagtekens bij te plaatsen vallen (zie #37).

Als je verschillende bronnen over de Moefti’s rol in de holocaust naast elkaar legt, valt daaruit grosso modo af te leiden dat de nazi’s de Moefti gebruikten als propaganda-instrument; dat de Moefti erop gebrand was te voorkomen dat er groepen Joden naar Palestina zouden worden afgescheept; al z’n invloed (bijv. bij Himmler) aanwendde om dat te voorkomen; heel goed wist wat dat betekende en daar ook van harte mee instemde; en dat hij stond te trappelen om hetzelfde in Palestina te doen.

En dan zit je wel zo’n beetje aan de grens van wat je redelijkerwijs staande kunt houden. Maar voor sommige lieden is het blijkbaar allemaal nog niet kwalijk genoeg. En het is geen toeval dat het hier dan in de regel ofwel aanhangers/sympathisanten van een vorm van nationalistisch zionisme betreft, ofwel islamhaters (of allebei). Goh, zouden die er soms een ideologische agenda op nahouden, dat ze die Moefti als het eigenlijke kwade genius achter de holocaust willen voorstellen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Benach

ik vind het heel erg moeilijk om het racistische gedachtegoed van de nazi’s te verenigen met de gedachte dat Hitler (of andere nazi-kopstukken) hun beleid echt zouden laten beïnvloeden door één of andere moefti in Jerusalem.

@40: De nazi-ideologie is een hodgepodge van talloze bronnen en talloze ideeen. Hitler en zijn vriendjes halen hun opvattingen uit heel veel verschillende bronnen die al dan niet correct weer worden gegeven. Zo snel uit mijn hoofd is het hele nazi-antisemitisme een mengelmoes van Nietzsche, Mysticisme, Blavatsky, Positief Christendom, Rooms Katholicisme, Lutheranisme, Samenzweringstheorietjes zoals de Dolkstootlegende, Sociaal-Darwinisme/De Gobineau, Ford enz. Deze opvattingen leefden onder grote groepen in de hele (westerse) wereld. Het is zeker niet uit te sluiten dat ook de Mufti van deze ideetjes op de hoogte was.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Arduenn

Emeritus-Hoogleraar Propagandist

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Floris Schreve

Een wat late reactie, maar Prediker dank voor dit stuk. De belangrijkste oorzaak van het steeds weer opduiken van het verhaal van de Mufti, die een van de initiators van de Holocaust zou zijn geweest is overigens de Israëlische Hasbara. Op talloze pro-Israëlische blogs keert dit verhaal terug en het staat ook in de diverse Hasbara (=voorlichting) instructies, die gesponsord worden door het Israëlische ministerie van informatie.
Er is overigens geen serieuze historicus van het Derde Rijk, die het opgeklopte verhaal over de Groot Mufti onderschrijft. Allan Bulluck, Sebastian Haffner, Ian Kershaw, Joachim Fest, geen van hen dicht de Groot Mufti zo’n betekenisvolle rol toe. Dat wil niet zeggen dat de Mufti moet worden vrijgepleit, verre van, alleen zijn invloed is zeker niet zo groot geweest als de Israëlische Hasbara (en kennelijk nu ook de huispropagandist van de PVV, Hans Jansen) ons willen doen geloven.

 • Vorige discussie