GC’s oppositiepartij van het jaar: Antwoorden VVD

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,
Fractievoorzitters (GC/Adriaan)

Maar u bent het niet met elkaar eens, u bent enorm verdeeld!” riep premier Balkenende een paar maanden geleden triomfantelijk tegen de leiders van de oppositiepartijen die zich verzameld hadden bij de interruptiemicrofoons van de Tweede Kamer. Hij had daar natuurlijk gelijk in. Anders dan de coalitiepartijen die het (en vaak contre coeur) met elkaar eens zijn, kunnen de oppositiepartijen geheel hun eigen lijn bepalen. Dé oppositie bestaat niet.

Vanaf vandaag laten wij dagelijks een andere oppositiepartij antwoord geven op de vragen die GeenCommentaar en de lezers van GC hebben gesteld. Uw waardering voor de antwoorden kunt u onderaan het postje uiten door een cijfer te geven. Dat cijfer weegt mee in de stemronde.

Eerder zag u wat de SP en TonL te melden hadden. Vandaag gaan we verder met de VVD.

Kunt u 3 concrete punten noemen die bereikt zijn door uw toedoen? Waarom waren deze punten zonder uw partij niet gerealiseerd en waarom zijn ze belangrijk?

Kraakverbod
Het kraakverbod; door stug volhouden heeft de VVD, Kamerlid Brigitte van der Burg in het bijzonder, vlak voor het herfstreces de nieuwe kraakwet met steun van CDA, PVV en ChristenUnie door de Tweede Kamer geloodst. Als het in de komende weken volgens verwachting ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen, is per 1 januari 2010 de gedoogde inbraak die het kraken tot dan toe is verleden tijd.

Motie van wantrouwen
De motie van wantrouwen ingediend door VVD-fractievoorzitter Mark Rutte bij de Algemene Politieke Beschouwingen; dit lijkt op het eerste gezicht misschien een beetje vreemd, maar de motie is vooral bij het CDA buitengewoon hard aangekomen en het effect is dat nu bij vriend en vijand van de coalitiepartijen duidelijk is dat het uur U inmiddels voorbij is en er door de burger per direct maatregelen worden geëist.

Economie
Om de economie in de huidige omstandigheden draaiend te houden is het zaak dat er geld uitgegeven blijft worden. De overheid betaald echter al jaren veel te laat. De VVD heeft de betalingstermijn al aanzienlijk terug weten te brengen, en blijft er alles aan doen om het kabinet aan te sporen nog veel sneller te betalen, zodat bedrijven dat geld aan andere zaken kunnen uitgeven, en de economie weer een stijgende groeilijn laat zien.

Waarmee heeft u de regering echt in het nauw gebracht en wat is het uiteindelijke effect geweest?

De motie van wantrouwen ingediend door VVD-fractievoorzitter Mark Rutte bij de Algemene Politieke Beschouwingen; is vooral bij het CDA buitengewoon hard aangekomen en het effect is dat nu bij vriend en vijand van de coalitiepartijen duidelijk is dat het uur U inmiddels voorbij is en er per direct maatregelen worden geëist.

Uit peilingen blijkt dat het vertrouwen in het huidige kabinet buitengewoon laag is. Denkt u dat het voor het land gunstig zou zijn als het kabinet zou vallen en er nieuwe verkiezingen komen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Dat zou zeker gunstig zijn, Wat de VVD betreft geldt hier beter geen kabinet dan dit kabinet. Er wordt bijna niets gedaan aan de grote problemen waar het land voor staat, als er dan wel wat gebeurt zie je zoals bij het AOW-vraagstuk dat de hardwerkende Nederlander wordt opgezadeld met een totaal onwerkbaar compromis.

Met welke twee/drie politieke partijen zou u het liefst in een coalitie zitten, gegeven de ontwikkelingen van het afgelopen politieke jaar? Waarom?

De VVD heeft een lange traditie van regeringsverantwoordelijkheid, die zich kenmerkt door het nooit bij voorbaat uitsluiten van partijen. Wat telt is dat een zo groot mogelijk deel van het VVD-verkiezingsprogramma in die coalitie kan worden uitgevoerd, iedere partij die daaraan wil meewerken is wat ons betreft welkom.

Lezersvraag 1: Er is de laatste 50 jaar nooit een liberale premier geweest. Hoe komt dat volgens u?

In het eerste deel van die vijf decennia is dat vooral te wijten geweest aan de verzuiling, waardoor de confessionele en sociale partijen altijd op de stemmen van hun eigen zuil konden rekenen. De afgelopen 25 jaar heeft de VVD er een paar keer erg dicht tegen aan gezeten, maar door verschillende factoren bleken telkens CDA of PvdA net iets groter.

Lezersvraag 2: De VVD heeft onder Rita Verdonk erg ingezet op overheidsmaatregelen voor integratie. Is het niet liberaler om voor een Amerikaans systeem te kiezen met minder overheidsbemoeienis met integratie en daar tegenover minder sociale zekerheid? Ondernemerschap van immigranten wordt in het huidige betuttelende systeem niet echt bevorderd.

Nederland is een land met een traditie van solidariteit; iedereen die er toe in staat is dient in zijn eigen levensonderhoud te voorzien, waarbij mensen die het echt nodig hebben een fatsoenlijke financiële tegemoetkoming moeten kunnen krijgen. Bij integratie is een harde aanpak echter onontbeerlijk, allochtonen zijn oververtegenwoordigd in werkloosheid, criminaliteit en hebben veel vaker dan autochtone Nederlanders een lage opleiding, hiervoor zijn harde maatregelen vereist. De VVD is overigens wel een groot voorstander van betere condities voor het ontplooien van ondernemerschap, voor zowel autochtonen als allochtonen. Dit gaat echter hand in hand met een harde aanpak waar mensen te weinig eigen verantwoordelijkheid aan den dag leggen.

Lezersvraag 3: De VVD pleit voor forse bezuinigingen om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Is in dit kader beperken van de hypotheekrenteaftrek ook bespreekbaar voor de VVD en zo nee, waarom niet?

De forse bezuinigingen zijn nodig om het land weer gezond te krijgen, te zorgen dat de staatsschuld niet ieder jaar met 35 miljard oploopt en dat de Nederlander geld overhoudt om naar eigen inzicht uit te geven in plaats van regelrecht richting belastingdienst door te schuiven. Als je nu aan de hypotheekrente gaat tornen zul je zien dat een groot aantal huizenbezitters plotseling veel meer geld kwijt is aan de eigen woning, waardoor ze bij de huidige economische situatie nog minder geld kunnen uitgeven. De hypotheekrenteaftrek nu aanpakken is dan ook het best te typeren als een oefening ‘hoe help ik de economie om zeep in een notendop’.

Reacties (10)

#1 Peter

Wat de VVD betreft geldt hier beter geen kabinet dan dit kabinet”.
Dus als een speer doorgescrolld naar de daaropvolgende vraag, maar…..
De VVD heeft een lange traditie van regeringsverantwoordelijkheid, die zich kenmerkt door het nooit bij voorbaat uitsluiten van partijen”.

Geen enkel verschil in regeringsgeilheid met het CDA dus. Wel veel standvastiger qua principes: de hypotheekrente-aftrek.

Verder: ik geloof er niks van dat de regering in het nauw is gebracht met Rutte’s motie. Jazeker, er worden nog steeds per direct maatregelen geëist, die dan vervolgens strak volgens de discipline van dit kabinet worden afgeleverd. Ik zie geen verschil.

Kortom: ferme toon van antwoorden (8), kort (8), weinig concreet (4) en hier en daar niet confrom de realiteit (4). Eindcijfer: 6

 • Volgende discussie
#2 Kropotkin

De antwoorden op de lezersvragen 2 en 3 zijn teleurstellend.

Het begin van antwoord 2 Nederland is een land met een traditie van solidariteit bladiebla en daarna over een hardere aanpak bij integratie … bladiebla … is ook niet een echt antwoord op een interessante vraag.

En het antwoord op lezersvraag 3 zal wel in de lijn van een politiek-correct VVD standpunt liggen maar is niet bepaald ‘verfrissend’. De VVD zal ook op de woningmarkt meer het ‘eigen veranwoordelijkheid’, subsidieloze, liberale idee moeten aanhangen.

Jammer, is mijn redelijk alternatief voor de one issue partijen PVV en/of D66 ook weer minder attractief geworden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Joost

Kom op zeg, dat nu veel mensen richting D66 lopen omdat ze tegen wilders zijn wil nog niet zeggen dat d66 een one-issue partij is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Eurocraat

Traditioneel eerder een no-issue partij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Joost

Lol @4 :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Joost

Kan iemand me trouwens even uitleggen wat de verzuiling met de grootte van de PvdA te maken heeft met verzuiling? Komt de partij voort uit een confessionele partij?

Ik ben ook niet echt te spreken over het kraakverbod, overigens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Jay

@6 Niet alle zuilen waren gelieerd aan een religieuze stroming. Er was ook een socialistische zuil (ook wel ‘arbeiderszuil’). Daar behoorde eerst de SDAP en later de PvdA toe.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Martijn

Nederland is een land met een traditie van solidariteit

Ja, en Saudi-Arabië is een land met een traditie van verregaande achterlijkheid. Geen sterke verdediging. Verder wordt ook grotendeels om mijn vraag heen gelezen.

Insgelijks met vraag 3: als je de hypotheekrenteafrek in één keer volledig afschaft, dan wordt het een puinhoop. Maar je kan het natuurlijk ook geleidelijk doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Jonas

“Dit gaat echter hand in hand met een harde aanpak waar mensen te weinig eigen verantwoordelijkheid aan den dag leggen.”

Nou, het moet niet gekker worden! Ik vind de antwoorden wel erg marginaal, ‘grote problemen’, huh? ‘Harde maatregelen’ tegen allerlei mensen die niet het gareel lopen. Stoere taal, maar ik kan er geen chocoladepap van maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Maggi

Jammer, poll dicht, dus geen mogelijkheid meer om een onvoldoende te geven:

1) “De overheid betaald echter al jaren veel te laat.”.
Ik ben allergisch voor grammatica-fouten.

2) het gebruik van de term “hardwerkende Nederlander”.
Afgezien van het feit dat de hardwerkende Nederlander volgens mij amper bestaat is het wel heel erg brutaal om net te doen of die ooit iets aan de VVD gehad heeft

3) “De afgelopen 25 jaar heeft de VVD er een paar keer erg dicht tegen aan gezeten, maar door verschillende factoren bleken telkens CDA of PvdA net iets groter.”
Dat is toch geen antwoord? Waarom heeft u dit of dat (niet) gedaan? Nou, om verschillende redenen! Holler kan een antwoord niet

 • Vorige discussie