GC’s oppositiepartij van het jaar: Antwoorden SP

Fractievoorzitters (GC/Adriaan)

Maar u bent het niet met elkaar eens, u bent enorm verdeeld!” riep premier Balkenende een paar maanden geleden triomfantelijk tegen de leiders van de oppositiepartijen die zich verzameld hadden bij de interruptiemicrofoons van de Tweede Kamer. Hij had daar natuurlijk gelijk in. Anders dan de coalitiepartijen die het (en vaak contre coeur) met elkaar eens zijn, kunnen de oppositiepartijen geheel hun eigen lijn bepalen. Dé oppositie bestaat niet.

Vanaf vandaag laten wij dagelijks een andere oppositiepartij antwoord geven op de vragen die GeenCommentaar en de lezers van GC hebben gesteld. Uw waardering voor de antwoorden kunt u onderaan het postje uiten door een cijfer te geven. Dat cijfer weegt mee in de stemronde.

We beginnen met de grootste oppositiepartij, de SP.

Kunt u drie concrete punten noemen die bereikt zijn door uw toedoen? Waarom waren deze punten zonder uw partij niet gerealiseerd en waarom zijn ze belangrijk?

1. Parlementair Onderzoek Kredietcrisis
De SP heeft zich sterk gemaakt voor een parlementair onderzoek naar de kredietcrisis. Al sinds haar intrede in de Tweede Kamer heeft de SP gewaarschuwd voor de losgeslagen financiële markten, niet alleen aan de overkant van de oceaan, maar ook hier in Nederland. Het onderzoek is zeer belangrijk om de fouten uit het verleden precies bloot te leggen en de noodzakelijke lessen voor de toekomst te kunnen trekken. Gezien het feit dat CDA, PvdA, VVD en D66 mede verantwoordelijk waren voor het versoepelen van de regels op de financiële markten was het nog niet lang niet zeker dat dit onderzoek er ook daadwerkelijk zou komen.

2. Topinkomens
Dankzij voortdurende actie van de SP staan topinkomens in de (semi) publieke sector hoog op de agenda. Zo zorgde een inventarisatie van de SP ervoor dat de topinkomens van bestuurders bij SVB, het UWV en het CWI aan de kaak werden gesteld en voortaan onder de Balkenendenorm komen te vallen. Met het rapport ‘Over de Top’ zorgde de SP ervoor dat het salaris van zorgdirecteuren wordt aangepakt. Ook wordt, na jarenlang aandringen van de SP, het salaris van coorporatiedirecteuren aan banden gelegd. Wat de SP betreft gaat dit nog niet ver genoeg vandaar dat de SP zelf ook een wet heeft ingediend om alle salarissen in de (semi) publieke sector onder de Balkenendenorm te brengen. De voorgenomen verhoging van de ministerssalarissen met 30 procent hebben we met succes aangevochten. In het verlengde daarvan werden ook de inkomens van gedeputeerden, wethouders en Staten- en gemeenteraadsleden niet verhoogd.

3. De mensen ‘Aan het woord’
Met grootschalige onderzoeken onder werknemers van zorg, jeugdzorg, de politie, gevangenispersoneel., leraren en binnenvaartschippers heeft de SP de enorme kloof tussen de papieren werkelijkheid van de regering, en de werkelijkheid op de werkvloer bloot gelegd. Zo blijkt uit het onderzoek onder 10.000 politiemensen dat zij vinden dat zij te weinig op straat aanwezig zijn, terwijl minister Ter Horst het tegengestelde beweerd. Gevangenispersoneel geeft in meerderheid aan dat de samenleving onveiliger is geworden door het beleid van de regering. Twee op de drie leraren in het voortgezet onderwijs vinden dat er een maximale schoolgrootte moet komen, wat een belangrijk signaal is om de te stoppen met schaalvergroting. Ruim de helft van 11.000 geënquêteerde zorgmedewerkers heeft de afgelopen jaren minder plezier in het werk gekregen. Zij hebben genoeg van teveel regels, teveel bureaucratie en te weinig handen aan het bed. Met de onderzoeken ‘Aan het woord’ geven wij de mensen die het werk moeten doen een stem. Opeenvolgende regeringen praten veel over mensen, maar nooit met degene die het werk uiteindelijk moeten doen. Terwijl juist die mensen precies weten hoe het beter kan, én moet.

Waarmee heeft u de regering echt in het nauw gebracht en wat is het uiteindelijke effect geweest?

Vanaf het moment dat de regering bekend maakte de AOW-leeftijd te willen verhogen is de SP in actie gekomen. De hele zomer door zijn handtekeningen opgehaald voor de petitie ’65 blijft 65′ en we hebben zo een aanjagende functie gehad in het maatschappelijk verzet tegen deze maatregel. Inmiddels staat de teller ruim boven de 100.000 handtekeningen. Een meerderheid van de mensen in het land is tegen deze crisismaatregel omdat zij de rekening van de crisis bij de verkeerde mensen neerlegt. Bovendien is de maatregel niet nodig. Mede door de grote druk van de SP is de strijd nog lang niet gestreden. De uitkomst, dat zal moeten blijken.

Uit peilingen blijkt dat het vertrouwen in het huidige kabinet buitengewoon laag is. Denkt u dat het voor het land gunstig zou zijn als het kabinet zou vallen en er nieuwe verkiezingen komen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Zoals iedereen weet heeft de SP afgelopen Algemene Beschouwingen de motie van wantrouwen tegen dit kabinet gesteund. Het kabinet heeft geen alternatieven voor dat wat gefaald heeft. Zelfs een perspectief daarop is afwezig. Het enige wat we tot nu toe zien, is dat de gewone man de prijs van de crisis betaald, door bijvoorbeeld de verhoging van de AOW-leeftijd en forse bezuinigingen op zorg, onderwijs en de politie. Dit kabinet toont geen visie, en geen daadkracht. Nieuwe verkiezingen zijn dan ook de enige logische optie.

We weten dat het een lastige vraag is, maar we willen het toch graag weten: Met welke twee/drie politieke partijen zou u het liefst in een coalitie zitten, gegeven het afgelopen politieke jaar?

De SP heeft zich altijd voorstander verklaard voor een links kabinet. Voor de verkiezingen van 2006 heeft Jan Marijnissen een oproep gedaan aan GroenLinks en de PvdA om te komen tot een gezamenlijk 25-punten plan en daarmee de verkiezingen in te gaan. Deze coalitie heeft nog steeds onze voorkeur.

Lezersvraag 1: U stelt dat de AOW geen probleem wordt, omdat de inkomsten uit de pensioenen mee zullen stijgen. Daar valt misschien wat voor te zeggen, maar de vergrijzing zal ook andere kostenstijgingen met zich meebrengen, met name in de zorg. Hoe wil de SP deze in de toekomst betaalbaar houden?

De kosten van de zorg zullen elk jaar blijven stijgen. Niet enkel door de vergrijzing maar ook door de technologische vooruitgang en nieuwe medicijnen. Voor de SP staat vast dat iedereen die zorg nodig heeft daar in de toekomst ook gebruik van kan maken. Om te zorgen dat dit ook financieel uit kan, moeten we binnen, en buiten de zorg kijken. Voor de vraag lijkt het ons goed om onze voorstellen binnen de zorg te vertellen, anders behandelen wij hier straks ons volledige verkiezingsprogramma.

De SP wil de premies voor de zorgverzekering volledig naar draagkracht heffen. Nu betalen arm en rijk niet evenredig mee aan de zorg voor elkaar. Met een heffing naar draagkracht, zorgen we ervoor dat iedereen zijn steentje bijdraagt aan een solidaire zorg. In het plan dat wij hebben gepresenteerd betekent dit dat inkomens boven de 60.000 euro iets meer voor zorg gaan betalen. We besparen zo ook veel geld doordat we de bureaucratische zorgtoeslag kunnen afschaffen. Ook wil de SP de premie voor de langdurige zorg (AWBZ-premie) heffen over het gehele inkomen, in plaats van over de eerste 30.000 euro. Uit berekeningen van de SP blijkt dat er ruim een miljard kan worden bespaard door bureaucratie in de zorg te schrappen.

De hoge salarissen van medisch specialisten en zorgbestuurders kunnen omlaag, net als de prijzen voor geneesmiddelen wanneer we de macht van de farmaceutische bedrijven aanpakken.

Lezersvraag 2: De SP is tot nu toe tegen elk Nederlands optreden in het buitenland geweest. Het wordt altijd ontkend, maar het lijkt er sterk op dat de SP gewoon pacifistisch of in ieder geval – zeker in combinatie met de anti-EU leuzen – isolationistisch is. Als zelfs het Taliban-regime niet misdadig genoeg was om militair ingrijpen te rechtvaardigen, wanneer is de SP dan wel voor militair ingrijpen?

De SP heeft internationale missies gesteund in onder andere Kosovo, Macedonië, Bosnië, Cyprus, Congo, Liberia, Zuid-Soedan, Libanon, Afghanistan en Somalië. Voor de beoordeling van het steunen van een missie laten wij ons leiden door de volgende begrippen: effectiviteit, legitimiteit (een VN-mandaat) en proportionaliteit.

Afghanistan is een arm land. Het is een land met een geschiedenis van geweld, armoede, onderdrukking en bezetting. Het land verdient alle steun van de wereldgemeenschap en ook van de SP. Maar de vraag is waaruit deze steun moet bestaan. Met bommen ontwikkel je niet een land, een land ontwikkelen doe je door vertrouwen te winnen en mensen op weg te helpen. Het idee dat je een land, dat decennia lang in staat van oorlog leeft en nog vooral door stammen wordt bestuurd, een democratie kan opleggen met buitenlandse militairen staat ver van de realiteit. Men zegt een opbouwmissie uit te voeren. Maar ondertussen zijn er frauduleuze verkiezingen en maakt het land wetten die vrouwenmishandeling toestaat. De corruptie groeit van hoog tot laag. Er is geen zicht op verandering, laat staan op verbetering. Alle reden om onze troepen terug te halen!

 1. 1

  Goh, hoe verrassend, een linkse partij wint het in jullie verkiezing.
  Ik zou pas verbaasd zijn als de PVV of in mindere mate ToN of VVD of SGP gewonnen hadden.

 2. 2

  @1: Je moet wel eerst lezen, prutser. We hebben alle partijen vragen gesteld. De antwoorden daarop van alle partijen komen langs en volgende week mag JIJ stemmen (hoewel ik me afvraag of je dat stemrecht wel verdient met je reactie die afwezigheid van ook maar enige hersenactiviteit doet vermoeden).

 3. 3

  “De SP heeft zich sterk gemaakt voor een parlementair onderzoek naar de kredietcrisis.”
  Dat was ná het buitenparlementair akkoord gaan (achterkamertje) van de SP met de miljardeninjecties in failliete banken. Want volgens de SP waren die, zelfs nadat die (onze) miljarden een dag later volledig waren ‘verdampt’ (als voorspeld!), “noodzakelijk”. Wanneer je de SP vervolgend emailt met de vraag waar onze miljarden dan zijn gebleven, krijg je geen antwoord.
  Een echt parlementair onderzoek wil de SP dan ook niet, anders moeten ze hun handjeklap met Bos gaan toegeven.

  “Al sinds haar intrede in de Tweede Kamer heeft de SP gewaarschuwd voor de losgeslagen financiële markten, niet alleen aan de overkant van de oceaan, maar ook hier in Nederland.”
  Toen de kredietcrisis in Amerika toesloeg wist de SP een jaar lang helemaal niets van de crisis, en hebben ze gezwegen.

  “heeft de SP de enorme kloof tussen de papieren werkelijkheid van de regering, en de werkelijkheid op de werkvloer bloot gelegd.”
  Kul. De SP maakt gebruik van enquetes die je naar believen een ontelbaar keren anoniem kunt invullen. Die gegevens zijn helemaal niet betrouwbaar. Zo ben ik bijvoorbeeld tientallen keren politieagent, binnenschipper en leraar. Allemaal meegeteld.

  “Vanaf het moment dat de regering bekend maakte de AOW-leeftijd te willen verhogen is de SP in actie gekomen.”
  Sorry, maar welke ‘actie’? Ze verkleden zich een middagje en gaan op een marktplein staan met soep, ballonnen en schuursponzen. Handtekening, voor wat? Het besluit is al genomen, dus waar gaat het over. Je zou iets kunnen bereiken door samenwerking met belanghebbenden, maar dat wil de SP niet. Waarom niet? Omdat het de SP eigenlijk gaat om campagne voeren en zieltjes winnen, en dat kan niet wanneer er een FNV sticker op zit.

  “we hebben zo een aanjagende functie gehad in het maatschappelijk verzet tegen deze maatregel.”
  Dat is fantasie. Wie zijn er aangejaagd? Ja, SP’ers zelf misschien.

  “Een meerderheid van de mensen in het land is tegen deze crisismaatregel”
  Een krappe meerderheid. Maar de SP heeft blijkbaar lak aan 47% van de bevolking. Lekker sociaal…

  “omdat zij de rekening van de crisis bij de verkeerde mensen neerlegt.”
  Net als de SP toen ze die miljardeninjecties goedkeurde.

  “Mede door de grote druk van de SP is de strijd nog lang niet gestreden.”
  Groeten uit de Efteling.

  “De uitkomst, dat zal moeten blijken.”
  Nee, die is er al. De beslissing is namelijk al genomen.

  Nou, zo lijkt het me wel weer genoeg. Het zou een goede zaak zijn om een realist een tekst te laten schrijven en niet een SP propagandeur (wie?), want dan krijg je alleen maar een hoop onzin en partijverheerlijking te lezen.

 4. 4

  @3: ik ben blij dat je je bezwaren op een rijtje zet, want daar gaat deze serie ook over.

  Je zegt dat een realist beter een tekst kan schrijven. Maar wie moet dat dan zijn als we vragen aan de SP (of aan elke willekeurige partij) gaan stellen? Denk je niet dat elk interview met elke politicus een bak partijverheerlijking oplevert (ok, bij de PvdA dorgaans niet ;-))?

  Wat welk aardig is aan deze serie, is dat we de antwoorden die uit de fractiegebouwen komen naast elkaar zetten en het kaf van het koren scheiden. Ik hoop dat je deze serie net zo kritisch blijft volgen als vandaag.

 5. 5

  @3: het lijkt wel of je net zo’n hekel aan de SP hebt dan ik aan Pechtold.

  Maar goed. Je verwijt de SP dat ze kennis hebben genomen van de oplossing van Bos voor de acute crisis. En vervolgens een onderzoek willen naar de oorzaak? Die ze zelf al jaren kennen.

  Dat ze je mails niet beantwoorden is natuurlijk niet goed te praten, maar iedereen weet toch waar onze miljarden zijn gebleven? Die zijn uitgeleend aan de noodlijdende banken, en komen met rente, en soms vervroegd aflospremie (rendement 15% riep Bos vrijdag nog), terug.

  Verder verwijt je de SP dat jij hun poll hebt gefuckt?

  Om op de rest van je warrige verhaal maar niet in te gaan.

  Voel je je niet beter op je plek bij een rechtsig blog?

 6. 6

  @$: ‘Ik hoop dat je deze serie net zo kritisch blijft volgen als vandaag.’

  Is de reactie van @3 dan kritisch? Ik lees een hoop aannames van Gehwol , maar nauwelijks inhoudelijke beargumentatie.

 7. 7

  @$ is natuurlijk @4…

  Het wordt tijd dat GC de mogelijkheid invoert om eigen posts nog te kunnen aanpassen/verbeteren, 2 minuten lang na plaatsing ofzo.

 8. 8

  Vrij helder beantwoord. En voor het grootste deel meetbaar.
  Echter ook wat lacunes. Of het gunstig voor het land is als het kabinet zou vallen, wordt maar gedeeltelijk beantwoord. Tuurlijk, zit ingebakken in het feit van de motie vfan wantrouwen. Maar iets meer analyse waarom dat volgens de SP gunstig zou zijn had wel gemogen.

  Verder is de regering niet in het nauw gebracht door de SP AOW-acties. Men trekt zich er gewoon niks van aan.

  En tot slot: wat is dat 25-punten plan dan, waarmee de SP in zee wil met GL en PvdA. (Helaas is deelname van D66 en eventueel VVD buiten beschouwing gebleven).
  Bij elkaar vind ik dit een gewone voldoende (7-tje).

 9. 9

  @Roy: ik begrijp wat je hiermee wil, maar wat er hier gebeurt is het volgende. Iemand komt een partij de hemel in prijzen en vervolgens moet er gestemd worden. Het doet mij een beetje Oostblokkerig aan als je snapt wat ik bedoel. Daarnaast is het dubbelop want op sp.nl vind je exact dezelfde jubelverhalen. Zelfs van SP’ers die zichzelf interviewen.
  Maar mogen we ook weten met welke SP’er je hebt gesproken? Of is dat geheim?

 10. 10

  @5 Sinds wanneer is (onderbouwde) kritiek ‘een hekel hebben aan’ Sytz? Je lijkt wel een SP’er. Ik ton gewoon aan dat de SP’er die bovenstaande beweert uit zijn nek kletst wanneer het om de crisis gaat. Vind je dat niet prettig? Nou, dat is dan pech.

  “Je verwijt de SP dat ze kennis hebben genomen van de oplossing van Bos voor de acute crisis.”
  Nee, dat verwijt ik ze niet. Immers, iedereen heeft kennis genomen van de “oplossing” (??? Is de crisis al voorbij? Hoefden daarna er geen miljarden meer bij?) in de krant. Lees het nog eens. Er staat toch duidelijk: “het buitenparlementair akkoord gaan (achterkamertje) van de SP met de miljardeninjecties in failliete banken.” En zo is het gebeurd beste Sytz, of die informatie je nu bevalt of niet.

  “maar iedereen weet toch waar onze miljarden zijn gebleven? Die zijn uitgeleend aan de noodlijdende banken”
  Luister, ik vind het nogal vermoeiend om te debatteren met iemand die niet weet waar hij het over heeft. Binnen 1 dag was 4 miljard “verdampt”, zo kon men in de kranten lezen. “Verdampt” betekent: verdwenen, opgelost, uit het raam gewaaid, komt nooit meer terug, want het bestaat niet meer. Daarna moest er geloof nog 20 miljard bij. Van ons geld. En volgens de SP was dat allemaal “onoverkomelijk” en “noddzakelijk”. De SP ging ook akkoord in de achterkamertje met socialisme voor de rijken.

  “Verder verwijt je de SP dat jij hun poll hebt gefuckt?”
  Ik heb uitgelegd, maar je wil blijkbaar niets lezen, dat ik niets verfuckt heb, maar gewoon enquetes ingevuld.

  “Voel je je niet beter op je plek bij een rechtsig blog?”
  Kijk, typisch pavlov-gedrag van een SP’er. Geen inhoud, effe wat roepen over een samenzwering (meestal van rechts, óf spion van de PvdA), en dan wegwezen. Ik ken ze wel hoor :) Nee schat, ik ben links. En veels te socialistisch voor de SP.

  @6 Ook zo’n Calimero, beetje zeuren, dan klagen, en nergens op ingaan.

 11. 11

  @9: Dat maakt toch zo gek veel niet uit? Volgende week zijn alle oostblokkerige verhalen van alle partijen langsgekomen en dan kun je stemmen (dus niet moet) op de partij van je voorkeur. Eigenlijk net als bij de echte verkiezingen. En dan is het vooraf de taak van de lezer of ze het verhaal geloofwaardig vinden en of ze hun eigen ideeën over de richting van ons land erin terugvinden.

  Ik heb gemaild met de persvoorlichting, maar vervolgens gaat zoiets langs een aantal schuiven. Ik vind het weinig relevant om te zeggen wie dit naar mij heeft gemaild.

 12. 13

  Ik vind het wel relevant Roy, want ik ben geïnteresseerd in de SP.

  Ik vind wanneer je op je weblog over de politiek schrijft, en nog kritisch ook, dat je de verantwoordelijkheid hebt om de lezers correct te informeren. That’s all.

 13. 14

  @13: Dan heb je pech. Dit is het en hier zul je het mee moeten doen. Normaal zijn onze stukjes inderdaad kritisch en op die stukjes doen we ons best om geen dingen te schrijven die niet kloppen.

  Deze serie is anders bedoeld. We stellen vragen aan alle partijen en de antwoorden daarop zetten we hier neer. Ik ga niet ’s nachts ook nog eens alle verhaaltjes van de partijen controleren op juistheid. Want naast dat die verhaaltjes dan mogelijk beïnvloed worden door mijn eigen politieke kleur, heb ik daar geen tijd voor. Het mailen met de fracties heeft al genoeg tijd gekost. Ik ga er van uit dat onze lezers slim genoeg zijn om door onzin heen te prikken en er zijn tal van voorbeelden, zeker op dit weblog, waaruit blijkt dat juist de verzameling van onze lezers een grote rol kan spelen in het factchecken van wat er uit Den Haag komt.

  Als je het er niet mee eens bent, organiseer je zelf maar zo’n serie. Ik wens je er veel succes mee.

 14. 16

  @15: Omdat we hadden afgesproken om de polls 48 uur open te zetten. Anders hebben bij de eerste partij meer mensen beoordeling kunnen geven dan bij de laatste.