Gaswinning Groningen alleen naar beneden bij warme winter

De gaswinning uit het Groningen-veld is de komende periode alleen lager dan dit jaar bij een warme winter en als we meer importeren uit Rusland. Dat blijkt uit het rapport “Onderzoek andere benadering van de gaswinning” van het ministerie van Economische Zaken, Gasunie Transport Services (GTS), GasTerra en de NAM. Dit jaar is de winning 30 miljard kubieke meter (m3).

Het rapport bevat duidelijke waarschuwingen om niet teveel aan de Groninger gaskraan te draaien: “GTS en de regionale netbeheerders zullen bij een tekort aan laagcalorisch gas in het systeem gebruikers moeten afschakelen; eerst industriële grootverbruikers en tot slot de meest kwetsbare afnemers.” (p 16) En: “Iedere miljard m3 die minder uit Groningen wordt geproduceerd zal bij de huidige gasprijs leiden tot een tegenvaller van ongeveer € 175 miljoen voor de rijksbegroting.” (p 3), terwijl “GasTerra en NAM zullen (binnen het winningsplafond) de productie van Groningengas willen maximaliseren – dat is immers de kern van hun verdienmodel.” ( p 16)

Het rapport gaat over de leveringszekerheid van gas van Groninger kwaliteit. Gas uit het Groningen-veld bevat meer stikstof dan gas uit bijna alle andere velden. Daarom heet het laagcalorisch gas. Aardgas uit bijvoorbeeld Rusland is hoogcalorisch gas. Door dit gas te mengen met stikstof krijg je gas van Groningeer kwaliteit. Dat gebeurt nu al in stikstoffabrieken, maar die hebben een beperkte capaciteit.

Bovengenoemde organisaties hebben een rekensom gemaakt waarbij de stikstoffabrieken maximaal worden ingezet om hoogcalorisch gas uit de Nederlandse kleine velden en het buitenland om te zetten in laagcalorich gas. Wat verder nog nodig is wordt uit het Groningen-veld gehaald.

De vraag naar gas van Groninger kwaliteit is in een koud jaar 62 miljard m3 en in een warm jaar 52 miljard m3 (p 11, 23 en 24). Aan die vraag kan voor een deel worden voldaan door gas dat omgezet is naar Gronings gas. Dan kunnen we uitrekenen hoeveel er de komende jaren minimaal uit het Groningen-veld gewonnen moet worden. In een koude winter gaat het om 31 miljard m3 en in een warme winter om 23 miljard m3 gas. (p 23)

De hier genoemde getallen zijn echter aan de lage kant, staat in het rapport: “De resultaten van GTS zijn de uitkomst van berekeningen waarbij een optimale inzet van middelen is gemodelleerd. De praktijk zal afwijken van de modellen waardoor de stikstofinstallaties minder efficiënt ingezet kunnen worden en er dus een grotere vraag naar Groningengas zal resteren.”

Dit jaar is de winning maximaal 30 miljard m3. De gaswinning uit Groningen gaat de komende jaren dus alleen naar beneden als we warme winters hebben én als alle installaties optimaal werken.

Naar verwachting komt er in 2020 een nieuwe stikstoffabriek in bedrijf in Zuidwending. Daardoor kan de winning uit het Groningen-veld verder dalen naar 18 tot 24 miljard m3 gas.( p 23)

Minder gas uit Groningen betekent meer import en dat kan, want: “Rusland kent nog wel veel onbenutte productiecapaciteit. (…) Op dit moment komt er ook al gas uit Rusland naar Nederland. Weliswaar relatief niet zoveel, op jaarbasis ca. 5 miljard m3, maar dat zal in omvang toenemen. Tot welk niveau is echter moeilijk aan te geven. Overigens moet niet uit het oog worden verloren dat Rusland hier ook afhankelijk is van Europa. Europa is veruit de grootste klant als het gaat om Russisch gas en Rusland heeft die gasverkopen nodig.”( p53)

Bron: http://www.internetconsultatie.nl/gaswinning, 7 oktober 2015.

Auteur: Herman Damveld, publicist over energie

 1. 1

  “Iedere miljard m3 die minder uit Groningen wordt geproduceerd zal bij de huidige gasprijs leiden tot een tegenvaller van ongeveer € 175 miljoen voor de rijksbegroting.”

  Ik vind die zin wel opmerkelijk: Het beperken van de gasproductie is immers een beleidskeuze, als als zodanig dus perfect te begroten en moet dus logischerwijs in de begroting (van afgelopen Prinsjesdag) verwerkt zijn. Van tegenvallers kan dus geen sprake zijn.

 2. 4

  @3: Nee, want dat doe je gewoon niet. Het zijn immers maar een handjevol rode Noordelingen. Alsof de Nederlandse Staat zich ook maar ooit bekommerd heeft over de schade die ze ergens aanricht.

 3. 6

  @4:
  Toch zou ik, indien ik Kamp @ C0 was, iets voorzichtiger worden.
  Indien een paar hackende noorderlingen er echt genoeg van krijgen, ligt de zooi plat.
  N.B.
  Dit is geen persoonlijke bedreiging mijnerzijds, maar een welgemeende waarschuwing, die me gezien de staat van data – en systeembeveiliging, niet overbodig lijkt!

 4. 7

  Ik wacht trillend en bevend de te komen aardschokken af, ‘ommelander’ zijnde, boven op zo’n trilput. Voor Henk Kamp en een aantal lui van de NAM heb ik (tijdelijk) nog wel 2 logeerkamers over, zodat ook zij eens voelen wat dat nou eigenlijk is. In het kader van aardbevingen en mensen in huis nemen, enzo.

  @6
  Don’t get me started, please: Internet of Things:
  https://www.shodan.io/
  (nee, ik ben zelf geen hakker. No spang!)

 5. 8

  Europa is veruit de grootste klant als het gaat om Russisch gas en Rusland heeft die gasverkopen nodig.

  Europa is geen klant, Europese landen zijn klanten, en die over capaciteit is nog maar de vraag aangezien de nieuwe velden die gevonden zijn wss niet aangesloten gaan worden op de leidingen naar Europa (wordt wss LNG)

 6. 9

  Dit jaar is de winning maximaal 30 miljard m3.

  De gaswinning is zelfs zover beperkt dat er meer gas ingevoerd werd, dan werd geëxporteerd: Nederland werd in de afgelopen maanden (voor het eerst in de historie) een netto-importeur van aardgas.
  Over geheel 2015 zal Nederland nog wel een netto-exporteur van gas blijven.

  De gaswinning uit Groningen gaat de komende jaren dus alleen naar beneden als we warme winters hebben én als alle installaties optimaal werken.

  De gaswinning zal ook omlaag gaan omdat de reserves snel slinken. De druk in de gasvelden neemt af: dat veroorzaakt de bodemdaling en bevingen. Je kunt op je klompen aanvoelen dat de winning ook naar beneden gaat als de gasdruk verder zakt.

  [img]https://cassandraclub.files.wordpress.com/2015/09/schermafbeelding-2015-09-10-om-08-38-37.png?w=625[/img]

 7. 10

  Overigens moet niet uit het oog worden verloren dat Rusland hier ook afhankelijk is van Europa. Europa is veruit de grootste klant als het gaat om Russisch gas en Rusland heeft die gasverkopen nodig.

  Is dat zo?
  Moet Rusland echt gas aan Europa verkopen? Rusland kan het gas gaan verkopen aan Turkije of aan China.
  Rusland kan er ook voor kiezen om de gaswinning te beperken en het aardgas te bewaren voor de volgende generaties.

 8. 11

  In de kostprijs van het Groningse, het Nederlandse, aardgas moeten de kosten van de ingeschatte aardbevingsschade en gezondheidsschade van de getroffen burgers worden meegenomen. Dan zou de prijs van het Groninger aardgas wel eens flink duurder uit kunnen pakken dan andere opties.

 9. 12

  @9:

  Nederland werd in de afgelopen maanden (voor het eerst in de historie) een netto-importeur van aardgas.

  Re: Dat had dus veel eerder moeten gebeuren. Er zijn niet voor niets vele miljarden uitgegeven voor (ondergrondse) aardgasopslag. In de jaren 80/90 werden die uitgaven politiek gelegitimeerd als ‘peakshaver’ voor strenge winters. Allemaal flauwekul. Voor zover ik weet is er ooit één keer één compressorstraat van ondergrondse opslag bijgeschakeld toen het een weekje 20 graden vroor. Het eigenlijke doel werd verborgen gehouden: handel. Dat er belastinggeld werd aangewend om het energiestaatje in het noorden (NAM, Shell, Gasunie) in staat te stellen om handel te drijven, was politiek uiteraard onverkoopbaar.

  Het is altijd al de export en de belangen van multinationals geweest die prevaleren boven de belangen van Nederlandse burgers. Zo kocht het energiestaatje in het noorden in gretigheid in Duitsland een groot distributienet aan. Onze buffers uit eigen gas zijn dus gewoon verkocht. Leverde en levert meer geld op (dachten ze) wanneer het energiestaatje in het noorden slechts als tussenhandelaar functioneert van merendeels geïmporteerd gas en rekening houdt met inboorlingen.

  Je weet nu 3% meer. Laat ik er 10% van maken. Op dat distributienet in Duitsland moest Gasunie een paar jaar geleden 2,2 miljard afschrijven. Duurzame energie in Duitsland stak een spaak in het wiel (er zijn meer factoren waarmee het energiestaatje op onze kosten geen rekening mee hield in deze). De plaatselijke ‘sociaal-democraten’ in de jaren ’90 die wel wisten hoe de vork in de steel zat, werden door Wim Kok c.s. weggepromoveerd. Verder werd er gezegd dat het leeuwendeel van het aardgas uit Noorwegen zou worden geïmporteerd. Daar kwam niets van terecht.

 10. 13

  @10: “Rusland kan het gas gaan verkopen aan Turkije of aan China.”
  Turkije heeft bij lange na niet zoveel nodig als Europa en China betaalt veel minder.

  “Rusland kan er ook voor kiezen om de gaswinning te beperken en het aardgas te bewaren voor de volgende generaties.”
  Kan, op zich een goed idee zelfs, maar dan moet de begroting flink bijgesteld en dat willen heel veel mensen in Rusland die van de forse staatsuitgaven profiteren ook niet.

 11. 14

  @13:

  maar dan moet de begroting flink bijgesteld en dat willen heel veel mensen in Rusland die van de forse staatsuitgaven profiteren ook niet.

  Dat geldt ook voor Nederland met zijn hypotheekrente-aftrek, reiskostenvergoeding en gigantische ambtenarenapparaat.

 12. 15

  Met de opwarming van de aarde wordt de kans op warme winters gelukkig een stuk groter. Verder wat meer windmolens erbij. Zonnepanelen zullen in de winter niet al te veel nut hebben in ons land. Verder meer kolencentrales bouwen. En vooral veel meer energiebesparing. Dan komen we de winter wel door.

 13. 16

  Ah, straks kunnen de Nederlandse Oostfriesen (Groningers) zich dan eindelijk bij hun Duitse OostFriesen voegen. Waar hun taal wel erkend word en ze tenminste iets meer gerespecteerd worden en niet als Kolonie gezien worden.

  Altijd al een wingewest geweest. Van Turf (de volledige natuur WEG!) tot Aardgas. Het interesseert de Hollander (bataaf) en Brabander (Frank) geen reet, dat zijn pas asielzoekers die zich misdragen. Al eeuwen te gast in Fries en Saksen land en al eeuwen de boel te lopen verstieren en dominant lopen doen. Misschien eens uitzetten met het COA die testosteron bommen in leasewagens! Terug naar het veilige Frankrijk en Zuid Duitsland.

  OPVANG IN DE REGIO VOOR DE BATAAF EN FRANK! :P. Je weet het nooit met de gladde pakken dragers, voor je het weet laten ze weer hun massavernietigingswapen “De Beurs en aandelen” los op je lokale economie. Nee ik vertrouw die gladgeschoren haat gel hoofden voor geen meter :P.