Gastlogger: De rekentoets van PABO-studenten

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

GeenCommentaar heeft ruimte voor gastloggers, dit kunnen stukjes zijn die we – uiteraard met toestemming – overnemen van andere weblogs, of via onze mail binnenkomen. Hieronder een stuk van Johan Boons.

rekenenWordt het niet eens tijd dat de PABO de hand in eigen boezem steekt? Een kwart van de studenten moet nu vroegtijdig afhaken omdat het niveau van de rekentoets te hoog ligt. Frappant is dat we het hier over het niveau hebben dat we verwachten van een kind in groep acht.

Onmogelijk volgens de PABO om hieraan te voldoen en meteen wordt met het vingertje naar de overheid & de huidige (andere) opleidingen gewezen. Procentueel gezien zijn het de MBO-instromers die téveel moeite hebben om de toets in drie kansen te halen. Daarmee zou het ook aan de vooropleidingen liggen dat dit probleem nu de kop opsteekt. Ik zal de laatste zijn om te zeggen dat er niet kritisch naar andere opleidingen gekeken dient te worden, maar dat is niet het probleem! De toets moet ook zonder problemen door de kinderen in groep acht van de basisschool gehaald kunnen worden. Hiermee zou een ieder die kennis al in zijn basisschooljaren tot zich genomen moeten hebben.

Als één van de oplossingen zou ik dan ook liever zien dat de PABO de hand in eigen boezem steekt. Door (bijvoorbeeld) de mogelijkheid te bieden tot het volgen van extra lessen, het oefenen van de stof met talrijke sommen geplaatst op het internet en op individueel niveau onderzoeken waar de rekenproblemen nu écht vandaan komen om vervolgens dit hiaat in te vullen. Het moet toch mogelijk zijn om als volwassene je rekenniveau binnen een jaar te vergroten naar het niveau van groep 8?

Weekendservice: test jezelf

Reacties (17)

#1 ijsbrand

Ik heb meermaals voorgesteld de pabo-leerlingetjes cijfers & letters te laten spelen, en daartoe belangeloos mijn weblog volgeplemd met sommen die uitkomen. Niets dan stilte was mijn dank.

 • Volgende discussie
#2 Roy

Los van de angstwekkende constatering dat rekenen kennelijk erg lastig is, kun je je afvragen hoe belangrijk hoofdrekenen nog is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Johan Boons

Wil je mij even uitleggen dan waarom hoofdrekenen (voor basisschoolscholieren) niet belangrijk is?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Troebel

Hoofdrekenen hebben ze alleen maar nodig bij winkelen, en wanneer doen ze dat nou?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 MP

Deze toets kun je makkelijk leren door te trainen. Ze zijn gewoon niet gemotiveerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Troebel

Twee fout bij de Weekendservice/Volkskranttest& daar baal ik van (eentje aantal liters in m3 factor 10 fout en eentje stom gelezen)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Jay

Ik had er zelfs drie fout (twee maal een nul te veel door verkeerd lezen van de eenheid waarin het antwoord gegeven moest worden, een keer gewoon echt een slordige vergissing).

Wat schokkender is is dat er kennelijk dus hele volksstammen op HAVO/VWO-niveau zijn die meer dan de helft van deze vragenlijst fout doen (ik neem aan dat je slaagt als je meer dan de helft goed beantwoordt).

En ja, hoofdrekenen is belangrijk, ook in het dagelijks leven. Alleen al in de winkel, of bij het doe-het-zelfen (hoeveel kuub zand om mijn tuintje op te hogen), of als je een etentje of een feestje organiseert (voor 1 persoon heb ik 2 liter bier nodig, dus voor 12 personen…), enz. Het gaat bij deze toets echt niet om hogere wiskunde, maar gewoon om een basisvaardigheid (net zoals je van iedereen mag verwachten dat hij redelijk de taal beheerst zonder gelijk een begaafd redenaar te zijn).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Joost

0 fout.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Jan Jaap

Eén fout omdat ik het antwoord per dag gaf i.p.v. per week.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Sil

@Jay

26 liter bier ! want ik sla natuurlijk geen feestje over waar 24 liter bier is !

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Micha

0 fout.

Wie hiervoor zakt mag op een peuterspeelzaal gaan werken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 ano

Aardse vreest dat de pabo’s door de strengere normen studenten moeten wegsturen die wel veel pedagogisch-didactische kwaliteit in huis hebben.

hier ben ik het nu eens helemaal mee eens ik zelf heb dyscalculie ik ben 16 en heb jaren bijles gehad wat geen nut heeft gehad.mijn passie is voor de klas staan mijn kennis doorgeven (ben een studiebol zeggen mijn vriendinnen)
ik heb voor alle anderen vakken dikke voldoendens ik haal niet lager dan een 6. maar ik word zelfs niet toegelaten voor onderwijsassistent dus zoek het maar uit word er dan gezegd en wat moet je dan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Roy

@ano: ik begrij pwel wat je bedoelt, maar wat heb je aan didactische vaardigheden als je dat wat je moet overbrengen niet goed beheerst.

Als je als basisarts heel erg goed met patiënten kunt omgaan, maar je hebt enorm trillende handen, zou je dan toegelaten mogen worden tot de opleiding tot neurochirurg?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Johan

@ano: ik weet niet in hoeverre je sportieve ambities hebt? Er zijn namelijk ook andere wegen dan de PABO, bijvoorbeeld de ALO: op een andere manier heb je dan contact & wellicht geef je je kennis op een andere manier door.

Als jij zeker weet dat dit je droom is & dat dit je kwaliteiten zijn, laat je hierdoor dan niet uit het veld slaan en zoek naar (andere) manier om wel je droom te kunnen verwezenlijken…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 sander

mensen moeten denken dat ze zo’n beetje alles weten van het leraar zijn en de basistoetsen. Pabo studenten moeten niet leren rekenen op groep 8 niveau, maar op vmbo 2 niveau omdat ze hier ook les mogen geven. dit is lastiger dan je denkt aangezien iedereen in vmbo 2 met een rekenmachine rekent, en leraren dit dus uit hun hoofd moeten doen. richt je eerst maar eens op je eigen prestaties, voordat je commentaar gaat leveren op anderen.

groetjes,

Sander

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Johan

Oké, laten we de vraag dan anders stellen sander: vind jij dat vmbo 2 – niveau té veeleisend is voor een hbo-instelling?

Wellicht ben ik nu (té) sceptsich maar dan heb ik graag dat je me het nog wat verder uitlegt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Kalief

Er zitten nogal wat fouten in die Volkskranttest.

Zo staat in het “juiste” antwoord A bij de molen-kerk-vuurtoren vraag (29) de kerk verkeerd. Zowel in het vraag- als in het antwoordplaatje A zien we dezelfde kant van de kerk; maar de molenaar kan deze kant niet zien, hij kijkt tegen de andere kant aan.

Ook de zwembadvraag (25) klopt niet omdat niet in de vraag staat dat het 60 meter lange bad in drie exact gelijke stukken is verdeeld. Je kunt dat wel gokken – en in het antwoord gaan ze daar ook van uit – maar je kunt ook zien dat de breedte van 10 meter niet in de juiste verhouding staat tot de lengte van 60 meter, de getekende lengte is dus eigenlijk te kort wat gokken een hachelijke zaak maakt.

Vraag 5 is verwarrend. “Hij krijgt in verhouding dezelfde loonsverhoging als Wilco. Hoeveel is dat?” Hoeveel is wát, de verhouding of de loonsverhoging? In het laatste geval is het antwoord ?150 (wat als juist wordt gezien), maar in het eerste geval is het antwoord 10%.

Overigens had ik alles goed.

 • Vorige discussie