Fortune 500 | Invloed top 100 neemt weer toe

De Fortune Global 500 staat weer online. Een lijst van de 500 grootste bedrijven ter wereld.
Net als vorig jaar heb ik maar weer eens gekeken hoe het aandeel van de top 100 zich verhoudt tot het GDP van de gehele wereld.
Nu was 2008 natuurlijk op twee manieren een bijzonder jaar. Ten eerste brak de kredietcrisis uit, wat een rem op de bedrijven en GDP zou moeten zijn. Ten tweede was er de extreem hoge olieprijs, wat een stevige duw aan de oliemaatschappijen gaf. Het eerste effect zie ik niet zo heel sterk terug, het tweede wel.
Misschien is mede daarom het gewicht van de top100 t.o.v. het GDP weer wat toegenomen na een eerdere daling.
Hier de cijfers van de laatste vijf jaar plus die van 1995 even op een rijtje (bedragen in miljarden dollars):

  1995 2004 2005 2006 2007 2008
World GDP   29302,77   40894,78   43886,04   48144,47   54347,04   60115,46
Top 100 5056,07 8140,36 9267,95 10228,48 10331,94 12225,78
Aandeel top 100   17,25% 19,91% 21,12% 21,25% 19,01% 20,34%
 1. 1

  Tsja. Wat is je punt? Met dezelfde soort statistiek kan je betogen dat hoger opgeleiden disproportioneel invloedrijk zijn op wereldwijde schaal: het aandeel van alle universitair afgestudeerden in het globale inkomen is minstens die 20% van de Fortune 500.

  Mijn punt is: achter de Fortune vijfhonderd gaan miljoenen zoniet tientallen miljoenen werknemers, onderaannemers, schuldeisers en aandeelhouders schuil. Wat je zegt dus: een grote hoeveelheid mensen genereert een groot inkomen. Tsja. Klopt, i guess.

 2. 2

  @JSK
  Als het procentuele aandeel van een kleine groep stijgt is dat een duiding van machtsconcentratie. Wellicht een reductie van democratisch gehalte (cq. meer verdeelde macht)? Als je daar geen gevoel voor hebt zegt dat wellicht iets over jou idee over hoe macht verdeelt moet zijn (dwz. zo geconcentreerd mogelijk).

  Ik wil niet zeggen dat macht (economisch of politiek) zeer verdeeld moet zijn maar uiterst geconcentreerd lijkt me ook niet gewenst. Een discussie over de mate van concentratie lijkt me dus nuttig.

  Daarmee is Steephs punt nuttig. Of hij dat er mee wil zeggen is een tweede, daar zou hij zelf wat duidelijker over mogen zijn maar ja, dan krijgt hij waarschijnlijk nog meer stront over zich heen want duidelijkheid roept meestal veel negatieve reacties op. Soms terecht, vaak onterecht.

 3. 3

  Als het procentuele aandeel van een kleine groep stijgt is dat een duiding van machtsconcentratie.

  Wie zegt dat die groep – dat wil zeggen het aantal stakeholders van de Fortune 500 – niet groter is geworden?

  Wellicht een reductie van democratisch gehalte (cq. meer verdeelde macht)? Als je daar geen gevoel voor hebt zegt dat wellicht iets over jou idee over hoe macht verdeelt moet zijn (dwz. zo geconcentreerd mogelijk).

  Ik heb wel een gevoel dat een dergelijke – naar mijn mening ietwat oppervlakkige – redenering achter deze post zit, maar ik hoor het graag van Steeph.

 4. 4

  Hoewel het secundair was, is het wel iets wat volgens mij relevant is. Als de top100 een relatief hoger deel van het GDP voor haar rekening neemt, neemt hun invloed op de politiek en landen natuurlijk ook toe. Het is naief dit te ontkennen en te wijzen naar eventuele groepen stakeholders.

  Maar deze reeks is primair ooit gestart omdat ik nieuwsgierig was of de toen zeer sterk aanwezige fusiegolf ook zijn weerslag zou hebben in de top. Oftewel, of de grote bedrijven steeds groter zouden worden.
  Vooralsnog blijkt dat niet heel erg.

 5. 5

  Tja inkomen wat is dat nou eigenlijk?! Het meeste inkomen heb je nodig om van je schulden af te komen. En wat is invloed? Koffieboeren uitpersen? Een olie/gasveld laten afpakken, bedelen voor Chinese spaaroverschotten?

 6. 7

  Volgens mij is het een hoopvol gegeven; het laat zien dat ondanks alles, mensen nog steeds meer bereid zijn om aan de randjes te knabbelen en te proberen om zelf een plek in de wereld te veroveren dan om een wibo-worker te worden in een betonnen flatgebouw naast de A10. En dat stemt hoopvol.

 7. 8

  Harde slimme werkers komen het verst. Een voorbeeld voor ons allen. Jullie moeten niet denken dat je zonder geleverde prestaties en bovengemiddelde staat van dienst ook maar enig recht van spreken heb in de grote mensen maatschappij.

 8. 9

  Jezus @Augusta, iedereen kent Dagobert Duck sinds zijn 5e jaar. Hoe oud ben jij eigenlijk ? En dat vergeten ?

  Wat rook je ?

 9. 10

  @3 bedoel je stock of stakeholders? Als je stakeholders bedoelt kan ik je argumentatie niet volgen. Wil je hier op ingaan?

 10. 12

  Ik ken het verschil maar ik zie niet in waarom als de groep niet-shareholders groter wordt dit een grotere machtspositie van een bedrijf zou betekenen. Stakeholders kunnen ook een negatieve invloed hebben.

 11. 13

  Om te verduidelijken, bewoners naast schiphol zijn stakeholders maar ze zijn er niet noodzakelijk bij gebaat dat het goed gaat met het vliegveld. Hoe zie jij dat deze stakeholders de machtsconcentratie beinvloeden?

 12. 14

  @2 “duidelijkheid roept meestal veel negatieve reacties op” — en ook veel stemmen.

  @5 “inkomen wat is dat nou eigenlijk?!” — geen idee, maar dit overzichtje gaat over omzet. Er is wel een relatie tussen omzet en invloed, maar in deze discussie worden ze gelijkgesteld en daarmee is het one load-a-bull, excusez le mot.

 13. 16

  Ik zie niet eens in waarom we het over stakeholders hebben. Stakeholders delen niet noodzakelijekrwijs mee in de macht. Overigens geldt dat ook maar beperkt voor shareholders (en dan ook nog eens afhankelijk van de grootte van de share). Vaak zie je trouwens dat de aandeelhouders van zo’n topbedrijf weer fondsen, banken of andere instellingen zijn met hun eigen aandeelhouders (die soms ook weer niet altijd natuurlijke personen zijn, zoals pensioenfondsen). Eer je bij menselijke aandeelhouders uitkomt, is er dusdanig sprake van indirect rule, dat je niet serieus van medemachthebbers kunt spreken. De feitelijke machthebbers zijn dan toch de raad van bestuur van die fortune 500 bedrijven en de raden van bestuur van de grootste aandeelhoudende fondsen. Al met al een klein clubje dus.