Fideel

Een gastbijdrage van Karin Spaink, ook te lezen in Het Parool en op haar site.

Vader Yaseen heeft een fotostudio in Bagdad, waar mensen al decennia lang hun portret laten maken. Het zijn vreemd vormelijke foto’s. Voor een portret van broer en zus zijn bijvoorbeeld slechts drie poses voorhanden, waarbij in alle gevallen de broer op een stoel zit en zijn zus achter hem staat opgesteld. En het fotograferen was nooit makkelijk: de fotograaf mocht de vrouwen absoluut niet aanraken, zodat het moeite kostte hen in de juiste houding te krijgen.

Zaid en zijn broer werkten in vaders studio. Zaid zag hoe de foto’s in de loop der jaren veranderden. In de jaren tachtig vroegen families hen vaak om een portretfoto te reconstrueren uit allerhande pasfoto’s, en in een hoek daarvan moest een zwarte band worden gemonteerd. Het waren rouwfoto’s van jonge mannen die gesneuveld waren in de oorlog met Iran. Of van jonge mannen die juist níet in die oorlog wilden vechten en die als deserteur waren doodgeschoten.

In de jaren negentig fotografeerde de familie Yaseen vooral kinderen. Die afbeeldingen werden sterk geromantiseerd: er werd een kleurige, Disneyachtige achtergrond in gemonteerd, zodat alle Bagdadse kindjes uit een sprookje leken te zijn geplukt. Terwijl moeders vroeger trots met hun kinderen poseerden, verdwenen zij nu gaandeweg uit beeld. Nog later konden zelfs gesluierde vrouwen niet meer worden geportretteerd: ze gingen achter hun kind schuil of moesten van de foto’s worden afgeknipt.

De familie Yaseen is soennitisch, terwijl de veel strengere sjiieten terrein winnen in Bagdad. Vader Yaseen begon dreigbrieven te krijgen en werd voor verrader uitgemaakt. Er kwamen mensen in hun winkel die foto’s van vrouwen verwijderden. Zaids broer werd aangevallen door mannen met geweren met daarop geluidsdempers. Zaid vluchtte naar Nederland, waar hij asiel vroeg en zich toelegde op fotografie.

Inmiddels vinden de Iraakse sjiieten dat mensen en dieren helemaal niet meer mogen worden afgebeeld. De afdelingen beeldhouwkunst, theater en fotografie van de universiteit in Bagdad zijn daarom gesloten.

De IND twijfelt niet aan het relaas van Zaid. Ze vinden alleen dat de bedreigingen en het geweld niets met zijn vak te maken hebben. Zulk geweld is normaal in Bagdad, en Zaid loopt in hun ogen niet meer gevaar dan anderen. Hij moet daarom deze maand terug naar Irak.

Het enige dat Zaid hoeft te doen, zegt de IND, is de fotografie opgeven. Dat vinden de sjiieten nou ook. Hoe fideel dat de IND vanuit Nederland de sjiieten helpt hun beleid te implementeren!

 1. 2

  Zalig zijn de armen van geest

  Wij wenschen werkelijk niets meer te weten!
  Nu is ’t genoeg: weg met alle exegeten,
  Weg met de proffen en met de profeten.
  Adieu, adieu, en hebt u niets vergeten?

  Wij willen in een mallemolen draaien,
  Verdwaald en dronken langs de straten zwaaien,
  Wij willen warme vrouwenwangen aaien
  En zingen: “Laat de heele boel maar waaien”;

  Wij willen pijpenschieten en chauffeeren,
  Wij willen daverend applaudisseeren
  Als Harold Lloyd de charleston gaat leeren:
  Het doel des levens is toch potverteren.

  Wij willen catz en boerenjongens drinken,
  Oprecht verteederd met een makker klinken;
  En als wij ’t eerste licht weer schuw zien blinken,
  In een onpeilbaar diepen slaap verzinken.

  Wij willen duizlend door de lente zwerven,
  Een hart met letters in een boomschors kerven
  En als het moet met opgewektheid sterven
  Om arm van geest de zaligheid te beërven.

  J. Greshoff 1888 – 1971

 2. 3

  Wat vergt in de gegeven NL context meer morele moed: de fotograaf-Iraqees hier een verblijfsvergunning verblenen dan wel hem terugsturen?

 3. 4

  @3; In het huidige culturele klimaat, waarin iedere bruingetinte vreemdeling die hier aan komt kloppen er als een teveel wordt gezien?

  Nou ja het antwoord is eigenlijk al gelegen in het feit dat minister Leers voor de verblijfsvergunning van Sahar met bevende knietjes toestemming heeft moeten vragen van Geert.

  Overigens vind ik je retorische vraagstelling nogal dom. Ik kan ook vragen wat in de gegeven NL context meer morele moed eist: als moslim bij een callcenter gaan werken of naar Tjetjenië of Irak of Pakistan of Afghanistan afreizen en daar bermbommen langs de kant van de weg leggen?

  Het laatste zou ik zeggen. Maakt dat het ook moreler?

 4. 5

  Misschien een voorbeeld dat minder afleidt:

  Wat vergt in de gegevn NL context meer morele moed: de PGB-budgetten voor zwaar gehandicapte kinderen handhaven of een T4-euthanasieprogramma opzetten?

  Soms vergt het kwade doen namelijk meer morele moed.

 5. 6

  @4 ‘waarin iedere bruingetinte vreemdeling’.

  Leer dit type van vooringenomenheden nu eens af. Dat ze insinuerend zijn, vind ik minder
  erg dan de zowat lichamelijk afkeer die ze bij oproepen.

  @5 Ik heb een serieuze vraag gesteld die je met je opbiedingen in wat nog meer morele moed vergt niet serieus neemt. Op de manier van een vervelend, wat dom kind.

 6. 7

  HPax: Volgens mij is het moediger deze jongeman een verblijfsvergunning te verlenen, en laf – plus bovendien politiek buitengewoon pijnlijk – om hem te zeggen dat-ie zich maar naar de fundamentalisten in Irak moet voegen.

 7. 8

  Beste Karin, HPax is de dorpsgek hier, hou daar rekening mee. Maar misschien had je gewoon zin om even te dollen met de trollen, dan heb ik niets gezegd ;-)

  Ik weet niet of het werkelijk “politiek pijnlijk” is voor het IND om deze uitzetting gewoon door te laten gaan. Die club had altijd al een voorkeur voor uitzetten boven toelaten en heeft volgens mij de laatste jaren het politieke klimaat juist weer fors mee.

 8. 9

  HPax: De nazi’s vonden ook dat zij de morele moed hadden om eindelijk het Jodenvraagstuk beslissend op te lossen.

  Sorry Karin dat ik je topic versjteer maar ik word korzelig van dit soort misselijkmakende vergelijkingen van HPax

 9. 10

  @ 7
  Een duidelijk antwoord waarmee ik – denk ik – het niet eens ben.
  Ik schrijf ‘denk ik’, omdat ik bijv. niet in de positie van de minister verkeer die zo’n licentie rechtens mag geven.

  Maar dat is theorie. Want kom bij Nederlanders maar met een larmoyant verhaal aanzetten en ze gaan door de knieen.

  En je daar dan tegen gaan verzetten is gevaarlijk en er dan toch uit fatsoen tegen ingaan een daad van zedelijke en lichamelijke moed.
  Zoiets.

  PS in casu. Als Zaid mag blijven, komt dan de rest van zijn familiie hier ook? Hoeveel zijn dat er?

  Mensen en dingen om over na te denken!

 10. 11

  @Karin Spaink, ik denk niet dat de ambtenaren van de IND zich daar ene moer van aantrekken. Zij kijken alleen naar de letter van de wet, niet naar de geest. Het interesseert hen ook niet dat zij zielemoord plegen door van Zaid te eisen om precies dát op te geven waarvoor hij gevlucht is om het te behouden.

  Ze sturen kinderen terug naar oorlogsgebieden. Daar is alles mee gezegd. Maar hun rapportjes zijn netjes afgerond en hun straatje is schoongeveegd. Hen treft geen blaam. Nee hoor.

 11. 12

  HPax: want ja, het is hier al zo afschuwelijk druk van al die asielzoekertjes die allemaal uit het niets zijn ontstaan. We hebben het nu over een asielaanvraag en misschien een paar naaste familieleden erbij. Zullen we het hebben over vier mensen hebben. Pfff, nee dat is echt een significante bijdrage aan de islamisering van Nederland.
  We hebben het hier over asielzoekers, mensen die om asiel vragen. Niet over economische vluchtelingen die graag een werkvergunning willen hebben en dan blijven plakken. Wat is, als je je beroep niet meer normaal kan uitoefenen, wel een legitiem argument om een asielaanvraag te honoreren? Moet je leven ervan afhangen voordat je wordt toegelaten? Welja, Rita had het er ook al over dat het voor homosexuelen veilig was in Iran.

 12. 13

  Welja, Rita had het er ook al over dat het voor homosexuelen veilig was in Iran.
  Een groot aantal hebben daar een hoge positie gekregen, hoor, @Benech.

  /Aan een hijskraan

 13. 14

  Nog even afgezien daarvan dat Nederland politiek heeft ingestemd met de illegale invasie van Irak door de USA en dus medeverantwoordelijk is voor het ontmantelen van de staat daar.

 14. 15

  De pest is natuurlijk dat de IND de sjiieten ook helpt met het implementeren van hun beleid als ze een verblijfsvergunning afgeven.

  Of groeit deze man van kiekjesridder tot moraaldief en is het verzet tegen de onvrijheid meer gediend met een legale irakees in nederland dan een geknechte soenniet in Irak ?

 15. 16

  @ 12
  1]’We hebben het hier over asielzoekers, mensen die om asiel vragen.’

  Minister Pronk:
  ‘…zo kan men dit land alleen maar binnen om humanitaire redenen. En als dat geen gezinshereniging is dan moet het asiel zoeken zijn. Dus zeggen de mensen dat ze asiel zoeken, ook al is dit in de meerderheid der gevallen niet zo. Dus raakt het desbetreffend kanaal verstopt [….]. En na zo’n zeer lange procedure gaan ze in de illegaliteit.’ (NRC, 25.06.94).

  2] ‘Wat is, als je je beroep niet meer normaal kan uitoefenen, wel een legitiem argument om een asielaanvraag te honoreren?’

  Draai het het om en stel je de vraag wat wel een legitiem argument om een asielverzoek af te wijzen. Ik stelde mij die vraag en kwam op dit

  Bijna 2 milioen allochtonen en voor het land doet het niet ter zake hoe ze er zijn: legaal, gedoogd, gezinsvormend, gezinsherenigd, politieke vluchteling, illegaal. Het zijn allochtonen, ja allemaal mensen, zoals u, jij, ik = wij.

  Hé, twee millioen! Twee millioen maar? ‘Voor hetzelfde geld’ of juist voor heel veel meer geld hadden het er ook drie of vier millioen kunnen zijn. Aan arme, vervolgde mensen in de wereld geen gebrek; het zullen er vast wel honderden millioenen zijn.

  Een wervend filmpje Welkom in Nederland met beelden van molens, grazige weiden, gebouwen waarop fel kleurende neonletters onophoudelijk aan en uitknipperend SOCIALE DIENST spellen, en hier en daar voor de tolerantie een Mega moskee, aangevuld met een routebeschrijving, en vele millioenen emigranten zullen zich in beweging zetten op weg naar het beloofde land. Accellererend, onstuitbaar.

  Daar kunnen we dan niet meer onderuit en de motieven der immigranten zullen onweerlegbaar zijn. Wij hebben ze zelf uitgenodigd en van zover gekomen ze linea recta terugsturen is geen manier van doen.

  Maar die extra massa’s mensen zijn thuis gebleven, misschien uit gebrek aan geld voor de grote reis naar het ‘Welfare Paradise.’ Maar wat dat reisgeld betreft, had Nederland daar niet in kunnen voorzien!? Dat echter heeft het nagelaten, wat ‘unfair’ is. Want zo heeft het land wel de arme politiek vervolgden geholpen die nog tot aan de Nederlandse grens over eigen financiële middelen beschikten, maar niet de allerarmsten. Die laatsten zijn buiten zijn poorten gebleven, alsof de allerarmsten niet van politieke vervolging te lijden zouden hebben, en die waarschijnlijk zelfs nog het meest.

  En zou het niet om hen, die superarmen, toch vooral of bijna exclusief behoren te gaan? Rijke politieke vluchtelingen vinden op eigen houtje wel ergens een plekje op aarde. En zo praten ze er ook altijd over, met een brok in de keel en de ogen ten hemel geslagen, over de zwakken die zo’n behoefte aan onze hulp hebben – ze zijn gek op zwakken – en daar vallen mijns inziens per definitie de allerzwaksten onder.

  Of zijn die allerarmsten niet politiek genoeg? En inderdaad, waarom zouden zij anders de allerarmsten zijn? En hadden zij geen politieke familie in Nederland als bruggenhoofd zodat hun de rechts-grond van ‘gezinshereniging’ ontbrak?

  Maar was het dan echt de bedoeling, dat je het etiket politiek opgeplakt zou krijgen en op grond daarvan zou worden aangenomen? Per slot van rekening zijn wij mensen allemaal familie van elkaar en wat maakt het dan uit of je politiek of uit enig andere hoofde wordt opgejaagd en in armoede en ellende verkeert?