Fatwa: niks mis met kerken

,,Er is niks mis met het bouwen van kerken voor christelijke burgers als daar behoefte aan is’’, zegt de gezaghebbende moslimgeleerde Yusuf Al-Qaradawi in de fatwa die hij deze week uitvaardigde. Een belangrijke boodschap nu koptische kerken in Egypte regelmatig belaagd worden.

De fatwa is een reactie op een vraag die aan Qaradawi werd voorgelegd nu er voor het eerst in de geschiedenis in het Golfstaatje Qatar een kerk gebouwd wordt. De grond daarvoor werd geschonken door de emir van Qatar, sheik Hamad bin Khalifa Al-Thani.

,,Er is niks mis met het bouwen van kerken voor christelijke burgers als daar behoefte aan is omdat hun aantal is gegroeid of omdat zij geen gebedshuis hebben, zolang dat maar is goedgekeurd door de autoriteiten’’, stelt Qaradawi, onofficieel leider van de Internationale Moslim Broederschap. ,,Dat geldt ook voor niet-moslims die naar een moslimland zijn gekomen om er te wonen of te werken, die in aantal gegroeid zijn en behoefte hebben aan een kerk.’’

De rechtvaardiging voor zijn besluit vindt Qaradawi in de aanwezigheid van een christelijke minderheid, of dat nu een lokale gemeenschap is of een gemeenschap van immigranten. ,,Het is absoluut toelaatbaar dat zij toestemming krijgen om een kerk te hebben.’’

Zijn fatwa spreekt zich ook uit over de vraag of moslims hun steentje bij mogen dragen aan de bouw van die kerken: ,,Als we hen [christenen] toestaan om kerken te bouwen in moslimlanden, dan is meewerken aan de bouw ook toegestaan, hoewel veel geleerden liever niet zien dat moslims dat doen.’’

Volgens Qaradawi zijn de moslimgeleerden over deze kwesties verdeeld. Het bouwen van kerken wordt slechts door een van de vier scholen in de soennitische Islam goedgekeurd, de Hanafi school. Leidend in Qaradawi’s besluit is – in lijn met het standpunt van de Hanafi school – het islamitische principe van gelijke behandeling: ,,Net zoals zij in hun landen moslims toestaan om moskeeën te bouwen voor het gebed’’.

Qaradawi, die ook voorzitter is van de International Union for Muslim Scholars en het European Council for Fatwa and Research, spreekt zich overigens niet voor het eerst uit over de positie van christenen in moslimlanden. Zo schrijft hij in Non-muslim residents in an Islamic state (zie sectie 5): ,,those people who live under the protection of an Islamic government enjoy special privileges. They are referred to as “the Protected People” (ahl al-dhimma or dhimmis), meaning that Allah, His Messenger … and the community of Muslims have made a covenant with them that they may live in safety and security under the Islamic government. In modern terminology, dhimmies are “citizens” of the Islamic state. From the earliest period of Islam to the present day, Muslims are in unanimous agreement that they enjoy the same rights and carry the same responsibilities as Muslims themselves, while being free to practice their own faiths’’.

En hij is niet de enige. Ahmed Al-Tayeb, grootimam van de belangrijkste soennitische school voor de studie van de Islam Al-Azhar, stelde kort na zijn benoeming begin 2010 dat de islamitische staat de plicht heeft om kerken te bouwen en de rechten van christenen te beschermen.

De fatwa van Qaradawi komt op een moment dat in Egypte sektarisch geweld regelmatig de kop opsteekt. Afgelopen week waren er wederom verschillende aanvallen op koptische kerken. In Edfu werd vrijdag de Mar Guerguis (Sint Joris) kerk belaagd door een groep moslims die bezwaar maakt tegen de uitbreiding van de kerk. Anderen zouden hebben geprobeerd brand te stichten in de kerk en zich vervolgens gekeerd hebben tegen koptische huizen en winkels in de omgeving. De aangerukte brandweer werd het werken belemmerd. Ook in de twee dagen die eraan voorafgingen, kampten Egyptische christenen met twee aanvallen op hun kerken. Het is voor hen te hopen dat de fatwa van Yusuf Al-Qaradawi weerklank vindt.

 1. 2

  Zoals de Prediker al eerder schreef:

  “Zij willen gewoon de ongelovigen weghebben uit het Arabisch schiereiland
  en een islamistische heilsstaat die triomfeert over de hele wereld!”

 2. 4

  Selectief citeren om een puntje te scoren. Niet zo netjes, Harm. Want wat schreef ik?

  Bin Laden en Al Zawahiri hoor je nooit klagen dat Shell die arme Saudiërs uitbuit. Zij willen gewoon de ongelovigen weghebben uit het Arabisch schiereiland en een islamistische heilsstaat die triomfeert over de hele wereld.

 3. 5

  Sorry hoor, dat was niet de bedoeling. Je voerde ze namelijk op als de grote voorbeelden van het islamitische terrorisme. Maar ik begrijp nu van je dat ze gewoon helemaal op zichzelf staan en dat moslims in het algemeen niet veel anders reageren dan de katholieken en/of indianen in Zuid-amerika.

  Kijk eens aan, zo worden we het toch nog eens.

 4. 8

  Wat ik schreef was dat er in Qatar voor het eerst een kerk gebouwd werd. Ik heb het dus niet over de kerk als genootschap van mensen, maar als fysiek gebouw. Je links bevestigen wat ik schreef.

  Link 1 bevat een pagina waarop je de bouw van de kerk kunt volgen.

  In link 2 lees ik:
  “Qatar to get first Church
  An Anglican congregation plans to build Qatar’s first Christian church since Islam’s arrival in the 7th century.”
  en:
  “Energy-rich Qatar has had no purpose-built church since pre-Islamic times, when a chain of churches and monasteries stretched along the western shore of the Gulf from the 4th century to the 7th century, Handford said.”

  In link 3 lees ik dat de congregatie bijeenkwam in de residentie van iemand, totdat in 2009 het echte en nieuw gebouwde kerkgebouw gewijd werd.

  En in je vierde link staat:
  “The Vatican estimates there are 100,000 practicing Catholics in Qatar. They attended underground services until seven years ago, when Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani, the country’s current ruler, granted permission to five denominations to open churches.”

  Met andere woorden: sinds de islam begon waren er in Qatar geen kerkgebouwen. Wel waren er christenen, in toenemende mate zelfs omdat er ook veel arbeidsmigranten werkzaam zijn. Dat is dus de laatste jaren nogal sterk veranderd.

  Overigens is daarop ook veel kritiek. Want de arbeidsmigranten mogen dan nu wel in hun eigen kerkgebouw bidden, verder hebben ze nauwelijks rechten.

 5. 9

  Het lijkt erop dat daar al enigszins in voorzien is. Wilders wil een referendum over minaretten, de Qatari over kerken, link 4:
  “But some people in this Muslim country have branded it an offense; one prominent politician has called for a national referendum to determine its fate.”

 6. 10

  Uit de links valt op te maken dat er de afgelopen jaren dus al enkele kerken zijn gebouwd (terwijl jij beweert dat de eerste nu gebouwd wordt) en dat er voor de introductie van de Islam, toen er zelfs een bisschop vandaan kwam (dat lijkt me wel vallen binnen “de geschiedenis”) ook kerken zijn gebouwd. Ik noem dat geen bevestiging van wat je schreef (al wil ik het nog door de vingers zien, als je dit stukje meer dan drie jaar geleden hebt geschreven ;)

 7. 12

  Maar in de vierde link van Bismarck wordt toch melding gemaakt van een katholieke kerk in Qatar. Weliswaar zonder kruis op het dak, maar wel degelijk een gebouw.

  Ik zal niet zeggen dat er geen problemen zijn met de acceptatie van andere religies in islamitische landen, want dat is natuurlijk wel zo. Maar juist in Qatar lijken de ontwikkelingen dus toch al sinds een paar jaar bezig.

 8. 14

  Mooi! Klein stapje vooruit voor Qatar.
  Nu hun buren nog.

  En inderdaad: meer rechten voor arbeidsmigranten. Want de misstanden die er zijn met arbeidsmigranten (vooral huishoudsters) zijn vreselijk. Dat lijkt soms meer op slavernij.

  En dank Johanna voor een informatief artikel.

 9. 15

  Moeten christenen blij worden dat 1 van de 4 soennitische stromingen het bouwen van kerken aanvaard? Hoe zit het eigenlijk met de optie van het hebben van geen religie?

 10. 16

  In drie van de vier links is sprake van de bouw van kerken. En dat is dus ook precies waar de vraag die aan Qaradawi gesteld werd over ging. Dat sluit aan bij wat je ook in de artikelen leest: dat de gemeenschap er nogal wat problemen mee had.
  Waarbij je ook nog onderscheid moet maken, althans dat gebeurt vaak in het Midden-Oosten tussen stromingen die er van oudsher al aanwezig zijn en vaak door lokale gelovigen beleden worden (grieks-orthodox, malakieten etc.) en stromingen die ‘nieuwkomers’ zijn omdat het vooral stromingen zijn die worden aangehangen door de talloze arbeidsmigranten (rooms-katholiek met name).
  Ik geef toe dat ik dat een stuk duidelijker had kunnen opschrijven.

 11. 17

  Daar ging het dus ook over. En de vraag is wat je hebt aan een kerk, terwijl je bidden overal kunt doen, als je verder nul en generlei rechten hebt als migrant.

 12. 19

  In die landen wordt je religie geregistreerd, maar de optie geen bestaat daarbij niet. Het ontkennen van je bestaan lijkt me erger dan het onderwaarderen of discrimineren.

 13. 20

  Doet me denken aan de laatste woorden, van hirschi ali, toen ze weer even op vakantie was op nederlandse bodem;

  ” om islaimisering te voorkomen,moest het westen voortmaken,met overal in africa ,kerken bouwen”.

  Wat me weer deed denken aan lang vervlogen tijden, on a missie…
  Zelfs in indianen land.