Europa start proef met circulaire migratie

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

De Europese Unie gaat experimenteren met het concept van “circulaire migratie”. Vanaf 1 januari 2009 zal er een pilot van start gaan met Kaapverdië: de eilandengroep 640 kilometer uit de kust van Senegal. Kaapverdianen kunnen dan zónder kostbare bureaucratische procedures voor een kortere periode werken in Portugal, Spanje, Frankrijk en Luxemburg. Migranten worden dan verondersteld geld en kennis naar huis mee te nemen om daar weer aan de slag te gaan. Omgekeerd zal het voor in de EU ingeburgerde emigranten ook makkelijker worden om tijdelijk weer in eigen land te gaan werken. Het Oosteuropese land Moldavië zal ook meedoen in dit project voor circulaire migratie, maar zal zich vanzelfsprekend meer richten op een betere controle op de migratiestromen vanuit het Oosten. (bron: IPS)

Tot nu toe is dit nieuws nog niet doorgedrongen in de mainstream media. Het zal mij benieuwen hoe een populistische krant als de Telegraaf dit initiatief zal oppikken. Juichen ze deze heldere win-win constructie toe omdat er zo minder kans is op nog een stroom zich in Nederland vestigende migranten of is ook dit weer een bedreiging voor de eigen arbeidsplaats?

Reacties (17)

#1 hemaworstje

Alsof een heldere win win oplossing geen populistisch gebral is.
Het is een kapitalistisch instrument wat uit de kast wordt getrokken om lage lonen te geranderen.
Mexicaantjes voor de usa, polen voor de hollanders, etc etc.
Jan met de pet in dat betreffende land verliest zijn baan of zijn inkomen daalt. In 10 jaar ben jij vervangen op dit blog carlos door zo’n kerel want hij is goedkoper en wat dan ?
Viva das Kapital. en zo helpen wij afrika.
Hoeveel terugkerende druppels wenst U op die gloeiende plaat te laten vallen voordat men het begrijpt .
Laat afrika met rust zou ik zo zeggen.

 • Volgende discussie
#2 Carlos

Beste Hemaworstje, nog goedkoper bloggen dan ik is niet mogelijk. Tenzij een rijke Mexicaan geld meebrengt om mij uit te kopen, dan zal ik dat overwegen, kan ik eindelijk van een rustige oude dag op Kaapverdië gaan genieten.

Vrij verkeer van arbeid hoeft niet altijd slecht te zijn, ik ben zelf een vierde generatie product van vrij verkeer van arbeid, net ten oosten van Moldavië zeg maar. Het idee dat je altijd ergens anders je geluk kan zoeken blijft dan een beetje hangen door de generaties heen. In Nederland en veel andere Europese landen bestaat het minimumloon, voor hongerloontjes hoeven die Afrikanen het dus niet te doen. En nu er makkelijker toegankelijke flexibele contracten worden aangeboden zal deze stroom werknemers zelfs op meer rechtsbescherming kunnen rekenen dan dat ze zich inlaten met mensensmokkelaars en vervolgens illegaal werk verrichten ver onder het minimumloon.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 hemaworstje

De pest is Carlos en gij dient dat te weten de lui blijven hangen waar het warm en gezellig is, lauwe loene dat die polakken bij ons terug gaan om dat land op te bouwen, degene die ik spreek zijn blij dat ze er weg zijn en denken niet aan terug gaan..
Dat zal voor die afrikaan niet anders zijn en dus gedwongen zijn te zwierezwaaien van job naar job.
Lage loon afrikaantjes detacheren via het uitzendburo. de grens is ja slechts virtueel met de huidige transportmiddelen.
Hoeveel heeft U er nodig 28.000 onschuldigen?
komt goed uit ik heb ze nét binnen gekregen en spreken reeds behoorlijk nederlands.

Natuurlijk gaat dat ten koste van de lokale bevolking. U, ik en de buurman.
Wees blij dat de werkloosheid laag is. de rapen zijn straks gaar.
We zijn gedwongen om vedan te denderen in de trein des vooruitgang totdat we uit elkaar spatten van het werk het consumeren/ de stress.
Wat doet de jeugd? die trekt het niet meer gaat voor het spoor liggen of duikt de wia-jong

en waarom ben je nu moldavië niet aan het her opbouwen?
Geen binding meer mee?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Popeye

Het voorstel betreft een vorm van interim arbeid over de grenzen heen.
Ik het geval van Kaap-Verdië kan ik mij (wel) inbeelden dat als je de kans gebonden word, je wel eens (graag) van dat eiland af wil …
Ik denk dat eerder dan goedkoope loontjes, het de bedoeling is, dat na gedane zaken de ‘arbeider’ terug naar z’n thuisland keert.
In België staan (naar het schijnt) 120000 vacatures te wachten op een invulling. Brutweg ‘migranten’ aantrekken krijg je ter (ultra) rechter zijde niet meer verkocht. vandaar dat men komt tot zulk een ’tussenoplossing'(?).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Carlos

Nee Hemaworstje, ik ben nu even Nederland aan het opbouwen al moet ik u zeggen: ik heb er steeds minder binding mee (24 zetels Verdonk enz.). U als anarchist moet toch juist schijt hebben aan grenzen? Of hecht u als boer soms te veel aan uw lapje grond? De Canadese weiden zijn zoveel groener en zolang er internet is is er leven…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 JSK

deze heldere win-win constructie

Doe niet zo achterlijk Carlos. De gastarbeiders uit de jaren 60 70 zouden hier ook tijdelijk blijven. Arbeidsmigratie uit de derde wereld naar hoogontwikkelde verzorgingsstaten is een erg slecht idee. (voor de bewoners van de hoogontwikkelde verzorgingsstaten, niet voor de arbeidsmigranten natuurlijk)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Martijn ter Haar

“voor de bewoners van de hoogontwikkelde verzorgingsstaten, niet voor de arbeidsmigranten natuurlijk”

En het saldo? Als dat positief is, dan is het een goed idee in totaal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 JSK

@7: Saldo van wat?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Hemaworstje

ik heb schijt aan de grenzen, wat mij betreft mag iedere afrikaan hier gratis studeren.
Maar als ik zaai wens ik ook zelf te oogsten.
vond het vreemd dat jij een vvd standpunt van goedkoop arbeid ondersteund.
Hema hecht geen bijzondere waarde aan bezit, maar dit land is van generatie op generatie bewerkt en doorgegeven van mijn voorouders. Ons krakersrecht op deze planeet. we leven ervan.Dát is autonoom leven.
gee mij eens 1 reden waarom die afrikaan in krappere tijden op de arbeidsmarkt vrijwillig terug keert naar Afrika?
Omdat wij hem terug schoppen?
We hebben al onze productie faciliteiten al uitbesteed in de lagere lonen landen , behalve de arbeid cq dienstverlening wat hier ter plekke uitgevoerd dient te worden.
Anarchisme kent vele stromingen lieverd, ik ben geen socialist.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 m44

@6 Ik proef er juist een nieuwe poging in om de gastarbeiders nu eens aan te werven zoals toen gedaan had moeten worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 m44

Maar ik rijm het moeilijk met de huidige inburgeringseisen aan immigranten. Of misschien valt dat ook wel mee, een postje waard ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 S’z

Belgisch federaal minister Turtelboom (oVLD) werd vorige week 2008-06-13 op “De ochtend” van Radio 1 (VRT) bevraagd over asielbeleid, inburgering, economische migratie enz. (klikmelink). Zij had het daarbij over mensen die geld terugsturen naar het land van herkomst als een reeks microkredieten die alles samengeteld soms meer bedragen dan de ontwikkelingshulp van België aan dat land. Zodoende …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Carlos

JSK, zou u mij kunnen duiden waarom de arbeidsmigratie uit het verleden zo’n slecht idee is voor de bewoners van hoogontwikkelde verzorgingsstaten? Staan de autochtone Nederlanders er nu slechter voor dan voor de migratiestroom op gang kwam?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Martijn ter Haar

@8:
Je stelt dat ‘de bewoners van de hoogontwikkelde verzorgingsstaten’ er door arbeidsmigratie op achteruit gaan, terwijl de arbeidsmigranten er op vooruit gaan. Als je het nou in zijn geheel beziet, is arbeidsmigratie dan gunstig of ongunstig? Hoe vrijer arbeid en kapitaal kan bewegen, hoe efficiënter de markt werkt, zou ik toch zeggen. Dat is ook het idee achter de EU.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 JSK

@14: Als je het nou in zijn geheel beziet, is arbeidsmigratie dan gunstig of ongunstig?

Dan ga je er vanuit dat je op utilistische wijze het ‘erop vooruitgaan/erop achteruitgaan’ bij elkaar kunt optellen of van elkaar kunt aftrekken. Dat kan niet. Wat je wel kunt optellen en aftrekken zijn bijvoorbeeld economische kosten en baten. Als je een economisch saldo neemt dan wijst het verleden uit dat het saldo van baten en lasten van verleden arbeidsmigratie in het Nederlandse geval negatief uitslaat. De econoom Pieter Lakeman heeft berekend dat de gastarbeid uit Marokko en Turkije de Nederlandse overheid 70 miljard gulden heeft gekost.

@Carlos: waarom de arbeidsmigratie uit het verleden zo’n slecht idee is voor de bewoners van hoogontwikkelde verzorgingsstaten? Staan de autochtone Nederlanders er nu slechter voor dan voor de migratiestroom op gang kwam?

Economisch gezien wel. Om maar te zwijgen over de toename van de criminaliteit. Aan de andere kant: de variatie aan eetgelegenheden en vrouwen is groter, dat is ook iets waard. Maar als het puur over uitgaven en inkomsten hebt: het is een slecht idee om een land met hoge belastingen en ruimhartige voorzieningen bloot te stellen aan de Derde Wereld. Die slimme Indieër gaat door naar de V.S., wij krijgen de analfabete Afrikaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Martijn ter Haar

Oké, Nederland is 70 miljard gulden minder rijk dan het had kunnen zijn. Geloof ik zo. Toch zijn de Nederlanders nog steeds niet arm. Terwijl de arbeidsimmigranten wel rijker zijn geworden dan ze wanneer ze in de Rif of Koerdistan waren gebleven. Dat kan je toch niet weglaten als je naar de effecten van arbeidsmigratie kijkt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 JSK

Als je het als ontwikkelingshulp wil gebruiken – wat Carlos btw niet zegt of bedoelt – dan kan je toch beter het geld direct naar Marokko of Turkije sturen? Ontwikkelingshulp via arbeidsmigratie is om weer andere redenen een erg slecht idee.

 • Vorige discussie