Eurabië in de Schilderswijk

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

OPINIE - Bart Voorzanger vindt het nogal overdreven om van een Eurabië in de Schilderswijk te spreken.

Mijn lijfblad berichtte gisteren dat een als de Driehoek aangeduid stukje van de Haagse Schilderswijk, een buurtje met enkele honderden gezinnen, zich ontwikkelt tot “… een enclave van orthodoxe moslims. Er wonen meer orthodoxe moslims bij elkaar dan elders in de stad en zij willen hun regels ook op straat toepassen.” ’t Lijken verdorie net Hollanders, denk je dan toch onwillekeurig even.

Maar Trouw gebruikt termen als ‘sharia’ en ‘kalifaat’ om de situatie te kenschetsen en meldt dat dit buurtje één van de plekken was waar “de leden van de radicale en als terroristisch aangemerkte Hofstadgroep bijeen kwamen”. Dat klinkt angstaanjagend, en dat is vast ook de bedoeling, maar ’t zegt intussen niets. Wat gebeurt er nú zoal, en
hoe erg is dat?

De krant citeert Wilma (die mogelijk anders heet want “veel mensen wilden of mochten niet bij hun (volledige) naam worden genoemd, omdat ze bang waren voor represailles …”) :

Ongelovige

‘Mijn zoon van achttien heeft al een aantal keren de term ongelovige of kafir naar zijn hoofd geworpen gekregen, omdat hij een sigaretje op straat opstak. Mijn dochter heeft het nog zwaarder. … Mijn dochter moet ik telkens als ze zich aankleedt, waarschuwen dat het niet te opvallend of te bloot is. … Ze heeft geregeld een preek gekregen van gesluierde moslimvrouwen die hun afkeuring uiten. …’

Schelden geeft geen pas, laat dat duidelijk zijn. Maar laten we wel beseffen dat uitgescholden worden voor veel allochtonen daagse kost is. Je hoopt altijd dat mensen met nare ervaringen in een achterstands- of minderheidspositie, daarvan leren en ánderen in het omgekeerde geval die ervaringen besparen. Maar zo werkt dat niet.

Angst voor represailles is een ernstige zaak, zeker als “veel mensen” die angst hebben. Maar je zolang we niet weten of die angst reëel is, en daarover zegt het stuk niets, is onduidelijk wie we die angst moeten verwijten. In het stuk komen drie mensen voor die iets negatiefs melden en dus in werkelijkheid mogelijk anders heten dan in de krant. Eén, twee, veel …?

‘In de buurt zijn cafés en cafetaria’s te vinden, maar in de Driehoek wordt geen alcohol geschonken, niet gerookt en alleen halal geserveerd. Varkensvlees is verboden. Iedereen moet zich daaraan houden. In buurtcentra, die eigenlijk voor algemeen gebruik zijn en waar bewoners activiteiten kunnen houden, zijn ook geen alcohol en varkensvlees toegestaan. Allemaal ongeschreven wetten die zijn opgelegd door de meerderheid, waar de minderheid vervolgens voor buigt.’

Een café zonder alcohol is natuurlijk een trieste zaak, maar we hebben het hier wel over een taartpuntvormig buurtje met een lengte van enkele honderden meters. Zou je er meer dan vijf minuten moeten lopen om wel een café met alcohol te vinden? En een cafetaria of buurtcentrum zonder varkensvlees valt toch moeilijk aan te merken als een serieuze inbreuk op de leefbaarheid. Veel belangrijker is de vraag hoe dat verbieden in zijn werk gaat. Staan er knokploegen klaar om varkensvleesverkopers een lesje te leren? Of is het toch eerder een kwestie van gebrek aan vraag en van gasten die niet zouden komen als er zaken op het menu staan die zij haram achten – een kwestie dus van aanbod dat zich richt naar de vraag omdat er anders niets te verdienen valt? Die vragen blijven helaas ongesteld.

De Antilliaan Virgil laat zijn hond, net als anderen in de buurt, tegenwoordig elders uit. Hij voelt zich “weggejaagd” door mensen die zeggen geen honden te willen omdat die onrein zijn. Dat die mensen dat zeggen, en er soms nog bij schijnen te dreigen ook, is beslist onaangenaam. Maar de Driehoek kent nog geen vierkante meter park, dus zonder poep op straat kún je daar je hond niet uitlaten. En poep op straat is overal verboden. Dat Virgil en die anderen een plek uitzoeken waar ze hun hond wel kunnen uitlaten zou dus niet meer dan normaal moeten zijn. Zo’n geval maakt je wel benieuwd naar het verhaal van de mensen die Virgil boos toespraken over zijn hond. Ging het inderdaad om die hond? Of waren ze – terecht – de poep op straat zat? Over pogingen dat verhaal te horen zwijgt de journalist.

Mishandeld

Dan is er Wesam die verteld van een buurvrouw die de politie afstuurde op een buurhuis waar een vrouw door haar man mishandeld leek te worden. “toen de surveillancewagen de straat inreed, stonden allemaal baarden en djellaba’s voor onze portiek. Ze keken boos, maar bleven rustig en standvastig. De politie probeerde naar binnen te gaan om te kijken wat er in dat huis gebeurde, maar de agenten werden kalm gemaand om weg te gaan. We lossen het zelf wel op, zeiden de mannen tegen de agenten. Dit is onze straat, onze buurt en dit is ons probleem.” De politie liet zich niet intimideren, maar de vrouw bleek niets te willen verklaren. “Misschien heeft de komst van de politie haar in zoverre geholpen dat de ruzie stopte, maar wat gebeurt er met deze buurt als de politie straks niet meer naar binnen durft?” vraagt Wesam zich af.

Dat laatste moet er beslist niet van komen. Dát zou een reden voor zorg zijn. Maar zolang de politie wel naar binnen durft is er in dit wijkje niets meer aan de hand dan overal elders. Je vraagt je wel even af hoe die “baarden en djellaba’s” wisten dat de politie in aantocht was. Of wisten ze dat niet, en kwamen ze op het rumoer in huis af? ’t Zou getuigen van een buurt waar mensen zich om elkaar bekommeren, en daar zou je misschien ook gewoon verheugd over kunnen zijn. ’t Is het enige voorbeeld niet van een geval waarbij de journalist wel eens wat had mogen doorvragen.

En ten slotte leren we nog dat er in de Driehoek weliswaar enkele jeugdbendes actief zijn die eerst als crimineel te boek stonden maar nu slechts “overlastgevend” heten. Hafiz, een “straatjongen” met een strafblad, laat weten dat hij zich in de buurt netjes gedraagt uit respect voor de “ware gelovigen die zich houden aan de regels van de islam”. ’t Is dus waarachtig niet alleen kommer en kwel daar. Volgens de schrijver komt dat door de aanpak van de politie, maar het verhaal van Hafiz suggereert toch iets anders.

Geterroriseerd

Kortom, dit stuk in Trouw roept een beeld op van een buurt die door salafistische moslims geterroriseerd wordt, maar als je beter kijkt naar wat er nu echt te vertellen lijkt, valt het allemaal erg mee. Een paar uitwassen in het intermenselijke verkeer van het type dat je in elke buurt kunt vinden, en een concentratie van orthodoxe moslims die gevolgen heeft voor de economie van de buurt en daarmee dus ook voor niet-islamitische buurtgenoten. Een buurt dus waar de overal elders geaccepteerde rollen zijn omgekeerd. Als de niet-moslims hier extra medeleven verdienen – en dat is een groot “als”, want uit het stuk blijkt dat nergens – dan geldt precies datzelfde voor wél-moslims elders. En dat is precies wat Meryam – een van de twee orthodoxe moslims wel die geïnterviewd zijn, en waar geen onvertogen woord uitkomt – zegt: “Jazeker, de meerderheid bepaalt. Daar is deze samenleving, deze zogenaamde democratie, op gebouwd. Maar, o wee, als ergens een andere of vreemde groep de meerderheid wordt. Dan geldt de regel dat de meerderheid bepaalt opeens niet meer.”

De Tweede Kamer schijnt met spoed over deze onrustbarende misstand te gaan praten. Ik wens de dames en heren veel wijsheid.

Meer bij Bart Voorzanger

Reacties (27)

#1 sikbock

stuk ongelezen een -1 gegeven

 • Volgende discussie
#2 Kalief

Ze heeft geregeld een preek gekregen van gesluierde moslimvrouwen die hun afkeuring uiten.

Die moslimvrouwen moeten er door hun man toch eens op worden gewezen dat het toch echt niet de bedoeling is dat zij zomaar op straat met vreemde meisjes een gesprek aanknopen. Wie weet met welke vreemde ideeën zij straks thuiskomen.

Jazeker, de meerderheid bepaalt. Daar is deze samenleving, deze zogenaamde democratie, op gebouwd

Misschien moet Meryam nog eens worden uitgelegd wat een representatieve democratie precies inhoudt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 lapis

@2:

Die moslimvrouwen moeten er door hun man toch eens op worden gewezen dat het toch echt niet de bedoeling is dat zij zomaar op straat met vreemde meisjes een gesprek aanknopen.

Als ze echt strikt waren geweest dan waren ze niet zonder de begeleiding van een mannelijk familielid de straat op gegaan. En dan kan inderdaad die man wel het woord voeren.

————
edit: toch nog dit even vragen
@0:

Schelden geeft geen pas, laat dat duidelijk zijn. Maar laten we wel beseffen dat uitgescholden worden voor veel allochtonen daagse kost is.

Bedoel je hiermee gescheld op het internet of gescheld door andere allochtonen?

Maar de Driehoek kent nog geen vierkante meter park, dus zonder poep op straat kún je daar je hond niet uitlaten. En poep op straat is overal verboden.

Misschien dat hij door de buurt liep op weg naar een park?

Ging het inderdaad om die hond? Of waren ze – terecht – de poep op straat zat? Over pogingen dat verhaal te horen zwijgt de journalist.

Of misschien wilden die salafisten gewoon even spontaan tegen een willekeurige voorbijganger hun waardering uiten voor de Nederlandse staat en cultuur maar kwamen ze niet goed uit hun woorden (moeilijke taal immers, dat Nederlands) en interpreteerde die Antilliaanse meneer drugsdealer (dank @4) het onjuist als kritiek op zijn hond. Is dit wel door de journalist uitgezocht? Vragen, vragen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Kalief

De Antilliaan Virgil laat zijn hond

Ah, een drugsdealer met zijn bijthond. Goed dat die wordt weggejaagd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 analist

Bizar stuk. Bijna satire, de manier waarop redelijk klinkende zorgen met nonargumenten worden afgeserveerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Gelezen een 1 gegeven

@1: Da’s dan fiks dom.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Willem

Het is nieuw voor mij dat je zomaar een willekeurige lijn om een aantal straten heen kan trekken en daar vervolgens een democratische eenheid van kan maken.

Dat zou dus betekenen dat, als je die lijn doortrekt, iedere buurt of straat zijn eigen regels zou kunnen opstellen.

Zo werkt het natuurlijk niet. Zodra ze dan buiten die driehoek komen doen ze hun hoofddoekje toch zeker ook niet af omdat daar een andere meerderheid beslist?

Tolerantie en acceptatie van anderen die in de minderheid zijn is bij mijn weten bij Wet geregeld. Dus ook het hond uitlaten, roken op straat, het verkopen van alcohol en varkensvlees is in deze driehoek een recht van eenieder dat niet op eigen houtje door een buurt of straat even buiten werking gesteld kan worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 parallax

Dit is een bizar stukje en wel om deze reden: het zal inderdaad meevallen maar de voorbeelden die je aankaart om dat te illustreren zijn juist de voorbeelden die zorgwekkend zijn.

Een van de redenen dat bestuurders/politici zoveel problemen met het juist benaderen van zowel problemen als zorgen in dit soort kwesties is de ontzettend Nederlandse neiging om te denken dat je alles met een formele, bestuurskundige visie & het wetboek opengeslagen op bladzijde 1 kunt regelen.

Samenleven is blijkbaar iets dat we vergeten zijn om te leren. Het wetboek is niet de juiste stok om mee te slaan daar heb je een sociaal contract voor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Kalief

Wat is een sociaal contract? Is dat niet een soort van wet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 frankw

Waar Trouw uitglijdt over het duiden van het buurtje als een moslimenclave terwijl er veel onbeantwoorde vragen zijn glijdt Voorzanger de andere kant uit door zijn etiket er even overheen te plakken: Een paar uitwassen in het intermenselijke verkeer van het type dat je in elke buurt kunt vinden, en een concentratie van orthodoxe moslims die gevolgen heeft voor de economie van de buurt en daarmee dus ook voor niet-islamitische buurtgenoten

Ik heb tot tien jaar terug in een buurtje gewoond in Amsterdam Oost die gedomineerd werd door orthodoxe moslims (Transvaal). Mijn ervaringen daar met de medeburgers waren soms erg onaangenaam. Vrouwlief met zoon van twee op het pleintje midden in de buurt, om haar heen de kring van geen kinderen en moeders steeds wijder. Moeders die hun kinderen influisterden niet met een blank jochie te spelen. Echt, er zijn wijken waar je uitgekotst wordt, die bestaan. Dat doet overigens niets af aan de dagelijkse vernederingen die veel islamitische Nederlanders zich moeten laten welgevallen door onze mainstream politici en opiniemakers.

Voorzanger heeft gelijk dat er vragen te stellen zijn bij het stuk van Trouw, maar om dan gelijk maar alles te bagatelliseren getuigt van een grote dosis wereldvreemdheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 parallax

@9

Een sociaal contract is een wet die vaak onmogelijk op papier te zetten valt.

Zoals de afspraak dat je je aan onze afspraken houdt. Dus vrouwen lastig vallen doe je zoals een corpsbal dat doet i.p.v. nasissen en na je ministerspost bij KLM of Shell gaan werken is niet netjes of op z’n minst verdacht.

Ironisch genoeg bestaat een sociaal contract altijd in context van de dominante cultuur en lijkt het me evident dat we op alle vlakken in Nederland een beetje vergeten zijn wat zo’n contract betekent.
En zo is iedereen zijn eigen clubje aan het beschermen en interpreteert iedereen alles vanuit de eigen perceptie.

Als je als samenleving alleen nog maar op keiharde (toetsbare) wetten & regels hoeft terug te vallen ontneem je de noodzaak voor burgers om structureel de vraag te blijven stellen waarom de dingen zijn zoals ze zijn. “Dat zijn de regels” is geen antwoord.

Omdat iets legaal is wil nog niet zeggen dat het wenselijk is en vice versa.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Kalief

@10 De Transvaalbuurt gedomineerd door orthodoxe moslims? Je bent niet goed wijs. Wellicht dat je door een slechte ervaring spoken bent gaan zien, maar dit is echt onzin. Niet alleen wordt die buurt – waar ik al meer dan 15 jaar woon – helemaal niet gedomineerd door wat dan ook (behalve dat er een tijdje terug overlast van hangjongeren en drugsdealers was), maar ook woont er niet een bepaalde bevolkingsgroep maar van alles door elkaar. Misschien moeten jij en je vrouw zich zelf eens wat socialer en assertiever opstellen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 parallax

@12

Inderdaad. Maar misschien fiets ik steeds door een andere Transvaalbuurt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 frankw

Kalief, we zijn er een tijd weg. Maar moet je eens kijken rond de Joubertstraat. Ik heb daar om de hoek tien jaar gewoond, en echt ik zag geen spoken hoor.

Ik heb daarnaast overigens ook flink genoten van de dynamiek van de rest van de wijk (die junkies begonnen op dat moment juist steeds minder ene probleem te worden).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 parallax

Ik weet eerlijk gezegd niet of je vrolijker moet worden van de corpsballen die voor die junkies in de plaats zijn gekomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 frankw

Geen geintje Parallax? (zoals gezegd al een tijdje weg)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 parallax

Als je wil weten wat segregatie (en gentrification) is moet je naar ’t Gerard Douplein.

Soon coming to each neighbourhood in Amsterdam.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Kalief

Trouwens, Eurabië in de Schilderswijk? Eurabië gaat over moslims in Europa. Hier gaat het om (waarschijnlijk) Marokkanen in een Haagse wijk. Dan kun je het beter Schilderokko noemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 roland

@ = “ach de rollen zijn omgekeerd, zolang de politie nog durft heeft de minderheid zich maar te schikken”

juist de ruimte voor afwijkend gedrag bepaalt het demokraties gehalte en die lijkt in deze driehoek niet groot.
Blijkbaar is het wijkje (nog) te klein om je druk te maken

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 zazkia

Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaap
Snuuuuuuuuuuuuuuuuuuuurk
Ben ik de enige bij wie dit eeuwige retro 2002 gezeur over de al decennia maar niet van de grond komende moslimdictatuur echt enorm maar dan ook echt enorm de keel uithangt?
Wilders hier, moslims daar. Basgitaar en Klapsigaar.
Er is al geen kont op tv en dan moet het ook nog eens hier over dit gezever gaan. Van die clash of civilisations komt het nu al jaren niet en de jihaad houdt tenminste de kinders van de straat. Alle hangjongeren naar Syrië dan kan dit land zich storten in een van de andere zeurhobbys van midlifecrisishebbend nederland zoals hondepoep en snelheidsmaximum.
Ons geld is op en naar Griekenland ik zou zeggen; follow the money… zoek een hobby; postzegels, vissen vangen maar laat tenminste mijn internet met rust ja.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 FiFa

De Schilderswijk is al heel lang een normale bende, ik heb daar 20 jaar geleden drie jaar gewoond, ik kwam uit (en ging weer terug naar) Amsterdam en ik vond het toen een normale, bijna Amsterdamse, wijk.
Afgezien van de junks, de hoeren (post des avonds legen terwijl er gewoon in de portiek werd gewipt, goedenavond saam!), de moskeeën en de heerlijke restaurantjes, kortom gewoon een vrolijk leven vol ongemak maar ook (en veel meer) goede dingen.

Maar er was ook veel gedoe over die Nederlandse lokale buitenlanders, toen al. De wijsheid in pacht hebben is best moeilijk want wie bepaalt dat eigenlijk? Gaat Trouw ook wel eens naar de origineel fundamentalistische Nederlandse plekken?

En wat is dat Nederlandse eigenlijk? Is dat iets waarbij we vrij leven, elkaar met rust laten en onze dingen doen of is het zo langzamerhand een kipcaravangemeenschap geworden waarbij je wel ergens bij moet horen maar niemand weet waar de gemeenschappelijke barbecue is?

We kopen wel onze goedkope rommel in Bangladesh maar de globalisering moet alleen in de winkel en niet in de straat te vinden zijn en dan natuurlijk voor weinig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Ernest

Waarom escaleert Voorzanger dit onderwerp?
Ik dacht dat inmiddels al weer duidelijk was dat nikx aan de hand is, volgens reactie van Kalief in andere Sargasso draad over dit onderwerp?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Folkward

Ik lees in het stuk 2 onderwerpen, waarvan ik me kan voorstellen dat de auteur die probeert aan te kaarten.
1) Perceptie is alles. Dan is het een orthodoxe moslimbuurt, die perceptie kan gesteund worden door interviews en statistieken. Dan is het weer een gemoedelijke buurt; er wonen weliswaar moslims, die stellen conformerend gedrag op prijs (maar zoeken geen repressie voor afwijkend gedrag, en wie stelt conformerend gedrag nou niet op prijs?)
2) Democratie wordt gevormd door de meerderheid. Het hangt af hoe groot de bevolkingsgroep is die die democratie omvat (buurt, stadsdeel, gemeente, provincie, rijk), maar het klopt wel. Donner (?of was het Hirsch Ballin) zei het eerder al: als 2/3 meerderheid de sharia in wil voeren, wordt de sharia ingevoerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Kacebee

Naast een democratie hebben we in dit land ook een rechtsstaat en de collectieve overtuiging dat iedereen voor de wet gelijk is, willekeurig zijn geslacht, geloof enzovoorts. Bij de invoering van een sharia is het daarmee afgelopen, en dat brengt vervolgens de democratie in gevaar. Daarom zijn er ook geen democratische moslimlanden. Het is dus best interessant om de vinger aan de pols te houden van wijken waar moslims in de meerderheid zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Kalief

@24 Er zijn zoveel landen geen democratie en dat zijn maar deels landen met moslims. En wat denk je van Indonesië? Vergeet ook niet dat veel van die landen ooit Europese kolonies waren, die kolonies werden nou niet bepaald democratisch bestuurd, laat staan als democratie achtergelaten. Trouwens, niet in alle landen met moslims wordt de sharia gehanteerd. Bovendien is geen enkele religie democratisch, van een alleenheerschappij van de SGP hoef je je geen democratische illusies te maken. In ieder geval klopt je bewering ‘dat er daarom geen democratisch moslimlanden zijn’ van geen kant.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 frankw

Kacebee, Turkije niet democratisch?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Amateur Commenter

Eeey Bartje,
als het allemaal wel meevalt, dan ga je er toch zelf wonen voor een paar jaar en vanuit daar je blog bijhouden? Dan kan je al die laffe fascisten eens echt terechtwijzen.

Kom op, doe het voor die arme ethnische minderheden!

 • Vorige discussie