EU burgers in actie

Foto: copyright ok. Gecheckt 28-02-2022

NIEUWS - Het Europese burgerinitiatief geeft EU-burgers de mogelijkheid een onderwerp op de agenda te zetten in Brussel. Het jongste initiatief wil het cannabisgebruik legaliseren.

Maandag vond in het Europese Parlement een hoorzitting plaats over het allereerste Europese Burgerinitiatief. Bijna 2 miljoen mensen hebben een oproep ondertekend aan de Europese Commissie om voor alle Europeanen de toegang tot schoon drinkwater  en sanitair veilig te stellen en privatisering van waterleidingbedrijven te verbieden. Die privatisering is inmiddels als algemene richtlijn van de baan, maar de eis is nog wel actueel in landen die lenen bij het Europese noodfonds, zoals Griekenland, die door de Trojka worden verplicht staatsbedrijven te verkopen. De organisatie Right2Water is het initiatief gestart vanuit de gedachte dat water een openbaar goed is en niet beschouwd moet worden als handelswaar. In de hoorzitting is het initiatief toegelicht aan de verantwoordelijke Eurocommissaris Sefcovic, die nu moet bekijken of alsnog nieuwe wetgeving wenselijk is.

Het Europese Burgerinitiatief (ECI, European Citizens Initiative) bestaat sinds 2012 als uitvloeisel van het Verdrag van Lissabon. Minstens één miljoen burgers uit minimaal 7 landen kunnen de Europese Commissie vragen een wetsvoorstel in te dienen. Voor elk van die 7 landen is ook een minimumaantal handtekeningen vereist. Een voldoende gesteund initiatief komt in Brussel op de agenda. De Commissie is niet verplicht het voorstel te volgen, maar moet er wel een gemotiveerd besluit over nemen.

Er lopen op dit moment nog verschillende initiatieven waaraan je als Europese burger je steun kunt verlenen. Maar er zijn er ook al veel gestrand. Een initiatief om grootschalige vernietiging van de natuur door de mens (ecocide) als misdaad te erkennen haalde binnen de officiële termijn van een jaar niet meer dan 124.131 handtekeningen. De actie gaat verder als een gewone petitie die de initiatiefnemers in het najaar hopen te kunnen aanbieden aan het Europese Parlement. Een actie om 30km als maximumsnelheid in te voeren in  de bebouwde kom kwam niet verder dan 35.791 steunbetuigingen. Desondanks zijn de organisatoren tevreden over het netwerk dat ze hebben opgebouwd en ook gaan gebruiken voor verdere acties. Zeker na het bericht dat de 30km in het Italiaanse parlement op de agenda is gezet.

Een interessant Europees burgerinitiatief dat deze week werd gelanceerd is Weed like to talk, een oproep voor de legalisatie van het cannabisgebruik. De lappendeken aan regels die nu in Europa op dit gebied gelden blijft problematisch, vooral in de grensstreken. Terwijl cannabis minder schadelijk is dan alcohol of tabak worden gebruikers gecriminaliseerd en profiteren de echte criminelen van een duistere, ongecontroleerde handel. Met uitsluitend nationale maatregelen kom je er niet, zoals de Nederlandse praktijk keer op keer bewijst. Maar de Europese politiek loopt er nog altijd voor weg, zeggen de initiatiefnemers. De criminaliteit groeit, het toezicht op de kwaliteit van de verhandelde wiet en de gezondheid van de gebruikers kan moeilijk van de grond komen als het spul verboden blijft.  Tijd voor een knuppeltje in het hoenderhok, dus.

In het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) hebben de lidstaten een prachtig meetinstrument om de toestand bij te houden. Maar vooralsnog heeft al het onderzoek niet geleid tot het ter discussie stellen van het verbod van cannabis, verreweg het meest gebruikte middel en ook het minst schadelijke. Het beleid van de EU is, gegeven de verschillende opvattingen in de lidstaten, erg voorzichtig. Het gaat vooral over het reduceren van drugsgebruik, het voorkomen van gezondheidsrisico’s en het bestrijden van de handel in illegale drugs. In deze context wordt de vraag naar legalisatie dus niet gauw gesteld. Dan moeten wij het maar eens doen, zullen de initiatiefnemers van Weed like to talk (de website vermeldt slechts een negental voornamen) gedacht hebben. Gezien de aantallen gebruikers moeten zij in principe wel in staat worden geacht de vereiste aantallen voor een officieel Europees Burgerinitiatief kunnen halen.

 

Reacties (4)

#1 dus

Jaja, noem eens éém burgerinitiatief dat omarmd werd door de zetbaasjes van de EU. Leuk dat je iets op de agenda kan zetten, maar er gebeurt uiteindelijk toch niets (mee).

  • Volgende discussie
#2 Raaphorst

@1: net dus als het burgerinitiatief in Nederland.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Jos van Dijk

@1: Het eerste burgerinitiatief is nog niet afgerond, dus bewaar je pessimisme nog even. De privatisering van waterleidingbedrijven gaat overigens op voorhand al niet door na bezwaren vanuit het Europarlement. Niet alles zit op slot, dus.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Derpjan

“De organisatie Right2Water is het initiatief gestart vanuit de gedachte dat water een openbaar goed is en niet beschouwd moet worden als handelswaar.”

Zo bekeken mag de Albert Heijn dan ook geen aardappelen meer verkopen. Dat watervoorzieningen al snel vervallen tot lokale natuurlijke monopolies was een accurater argument geweest, maar als de privatisering van watervoorzieningen wordt gestopt ben ik daar sowieso blij mee.

  • Vorige discussie