Een emancipatienota over sex.

housewife.jpgHet was een hilarische kop in de Volkskrant. `Kabinet: vrouw is geen lustobject`, stond er. Was dit nu een streven of een klacht? Okee, het eerste natuurlijk. Het betreft hier het meest in het oog springende punt van de nieuwe Emancipatienota 2008-2011. Andere interessante puntjes: het streven naar 60% economisch zelfstandige vrouwen in 2010 is al absoluut onhaalbaar geworden. Het gaat veel te langzaam. Het behalen van zijn streefcijfers laat het kabinet vooral aan anderen over. Wel wordt het ouderschapsverlof uitgebreid van 13 naar 26 weken, het thuisblijven fiscaal duurder gemaakt en méér werken fiscaal aantrekkelijker. Maar verder blijft het bij aansporen van anderen. Dienstverleners zoals postkantoren, tandartsen en gemeentelijke diensten moeten ’s avonds meer open te zijn. Vrouwen moeten hun kind naar de crèche te brengen en techniek studeren, en werkgevers moeten thuiswerk en flexibele werktijden mogelijk maken. Tenminste, dat is de bedoeling. Komop, jongens.

Het in vorige emancipatienota’s nagestreefde doel om mannen een gelijk aandeel in de zorg te laten leveren is vervallen.housewife2.jpg Dat “past niet in de visie van dit kabinet“. Vrouwen moeten wel veel meer gaan werken om de kosten van de vergrijzing op te vangen. “Dit kabinet“, staat er, “wil sturen op een betere combineerbaarheid van werk en zorg voor vrouwen en mannen, niet op een herverdeling van zorgtaken tussen vrouwen en mannen thuis“. Hm. Hier wil het kabinet dus niet meer ingrijpen in het privéleven. Maar even verderop wel.

Ja, jongens en meisjes, want een stukje verder begint Hoofddoelstelling 3b: seksuele en relationele vorming van meisjes en jongens en het vergroten van hun weerbaarheid tegen (seksueel) geweld. Van de maatregelen hoeft housewife4.jpgniemand te schrikken: er komt namelijk ‘onderzoek naar de gevolgen van van seksualisering van de rol van meisjes en vrouwen in de maatschappij‘. (Gek, niks over de rol van jongens en mannen? Doen die niks of hebben die nergens last van?) . De GGD en de Rutgers Nisso Groep krijgen wat meer geld voor sexuele voorlichting. Het ministerie gaat “verkennen hoe de deskundigheidsbevordering van leraren op dit gebied kan worden vergroot“. En er wordt ‘onderzocht wat er nodig is om de mediawijsheid van jongeren, opvoeders en professionals (waaronder leerkrachten) te vergroten.‘ En tenslotte gaat Plasterk met de media praten. Veel ‘onderzocht’, ‘verkend’ en ‘toch al gefinancierd’. Als je een beetje ambtenarentaal kent, dan weet je dat dit geen speerpunt is, maar gewoon lippendienst.

Enkele meer liberale politici hebben al gereageerd. GroenLinks-voorvrouw Halsema betitelde de nota als teleurstellend‘ en ‘vaag‘, omdat te weinig gedaan wordt om deworkingwoman4.jpg positie van vrouwen echt te verbeteren. Pechtold (D66) vindt het tegengaan van excessen primair een taak voor opvoeders en niet voor de overheid.

Een overheid kan weinig. Maar zij kan zeker de discussie stimuleren en moet dat in dit geval ook doen, om tegenspel te bieden aan de commerciële belangen aan de andere kant – de reclamebureau’s, de cosmetische industrie, de klinieken voor plastische chirurgie die als paddestoelen de grond uit schieten. Mij verbaast het daarom dat Plasterk maatschappelijke organisaties er niet bij betrekt, of kunstenaars. Maatschappelijke organisaties, omdat die het debat moeten dragen; en kunstenaars en andere creatieven, omdat die met beelden kunnen spelen en experimenteren. En de diepere discussie kunnen initiëren: die over onze eigen beleving van sexualiteit.

workingwoman.jpgAriël Levy benoemt in haar boek ‘Female Chauvinist Pigs‘ als de crux van de huidige beeldvorming rond sexualiteit, dat deze leeg is, verveeld, dat de hoofdpersonen een rol spelen: in hun plastic volmaaktheid alleen nog maar een object vormen. Als het dus moet gaan over deze beeldvorming, dan moet het ook gaan over hoe we beelden kunnen maken die ons wel raken, die ons naar onze eigen beleving toebrengen, die ons ontroeren. Ach, teveel gevraagd. Dit kabinet doet liever aan betutteling, vrees ik, dan aan discussie.

Reacties (21)

#1 dr Banner

beTUTteling is een zeer ongeemancipeerd woord

 • Volgende discussie
#2 dr Banner

(nomen est omen)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 mescal!ne

In de VS zijn ze wel verder op dit gebied. Daar wordt gebrainstormd tussen media, overheid en deskundigen over het mens- en maatschappijbeeld dat je in films en tv-series laat zien. “Filmartig” soms met tenenkrommende dingen – een Miami Vice waarin een agent in de auto over één bandiet sociologenpraatjes verkoopt en zo meer.

En ja, verder zijn er natuurlijk nog tweeduizend emancipatiedingetjes te bedenken die je hoognodig moet aanpakken. Met zwembaden vol subsidies, onderzoeken en praten, praten, praten. De Emancipatienota is en blijft een product van de Haagse Kaasstolp. Ik ben geen grote fan van het kabinet, maar heb toch stilletjes het gevoel dat het nooit goed is, wat ze ook zouden doen.

De Amerikaanse aanpak zou hier worden weggehoond.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 mescaline

In een emancipatienota hoort trouwens ook iets te staan over voedsel (etiketten, mythen).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 mescaline

Een of andere deeltijdhoogleraar van Unilever heeft al plannen om zoete spruitjes te gaan kweken. Bejje een haartje bedonderd rare kwast op wieltjes ! Jij blijft met je fikken van de spruitjes af hoor je !!!!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Brechtje

Banner & Mescaline: :-D

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 mescaline

Als ik alle huisvrouwen hier in meekrijg dan heb je geen emancipatienota meer nodig dit jaar.

Spruitjeslucht verdrijven met… spruitjes.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 prometeus

60% economisch zelfstandige vrouwen? Met de huidige woningmarkt zou het fijn zijn om te streven naar 60% financieel zelfstandingen in het algemeen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Rik

Zolang zeer veel vrouwen slechts partime willen werken, en wij mensen die fulltime kunnen werken aanmoedigen partime te werken… tsja dan schiet het niet hard op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Meester

@ Prometeus :D

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Lethe

Zolang de (meeste, laat ik zie niet over een kam scheren), mannen alleen maar in enquetes aangeven dat ze ‘natuurlijk’ meer zorgtaken op zich zullen nemen.
Verwacht ik niet zoveel veranderingen op dat arbeidsparicipatie vlak en voorzie ik ook dat de trent dat steeds meer (hoger opgeleide en ook niet allemaal) vrouwen er dan maar voor kiezen om geen kinderen te krijgen, doorzet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Lethe

Dat was geen samenhangend verhaal, deurbel ging, volgende keer beter.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Brechtje

Begrjipelijk genoeg. Om de arbeidsparticipatie van vrouwen te verhogen, is een betere taakverdeling thuis dus wél nodig, in tegenstelling tot wat het kabinet vindt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 iamzero

Seks is wel met -ks natuurlijk…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 zazkia

Hetgeen bij scrabble de enige hoop doet vestigen op larix, want saxofoon is werkelijk ondoenlijk met slechts 7 letters.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Lethe

Dankje Brechtje, dat was wat ik wilde zeggen.
Niet dat ik denk, of verwacht, of wil, van een kabinet dat ze daar actief door middel van wetgeving iets aan doen. Zou je toch wel mogen verwachten dat ze er iniedergeval iets van zeggen.
Stukje hierover op opinie pagina NRC was ook weer typerend; hoe goed bedoeld ook. De combinatie vrouwen en behoefte aan kinderopvang is een te vaak gebruikte koppeling. Naar mijn idee heb je voor kinderen nog steeds een man en een vrouw nodig, dus in theorie zou meer kinderopvang ook voor mannen interessant moeten zijn.

Los hiervan, gezien de hoeveelheid reacties en bewogendheid die daaruit spreekt, op je, naar mijn idee interessante en maatschappelijk relevante stukje, kan het de meeste mensen ook niet echt boeien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Sikbock

Logisch toch dat het mensen niet echt kan boeien? Vrouwen kunnen heel goed zelf beslissen wat ze willen.. ze hebben geen betweterige ideologen nodig die ze vertellen dat ze meer meoeten werken..

Als ik eerlijk ben zou ik zelf (man) ook het liefst thuis zitten met de kinderen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 mescaline

Ik vind dat je je terechte repliek ongelofelijk beschaafd onder woorden brengt @Sikbock. Is het door de mooie klank, “Lethe” ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 mescaline

Brecht, dat was de drankzuchtige sloerie in Sara Burgerhart. Tess, dat was slechts een spamhoer, die in roode kledij rook naar goedkoope reukwateren. Lethe, dat is een gevangen vrouwtjeszwane door de boosaardige graaf Archibald, die slim, doortastend en door-en-door-spietsend werd bestreden door de heer Sikbock (Esq.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 S’z

D’r komt weldra een week van de gelijke kansen aan, naar ik begreep ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 mescaline

De kenner weet dat de titel “Esq.” wel degelijk iets voorstelde. Het stond voor minimaal drie generaties lang een vrij huishouden voerend, vrij van diensten, ambten, verplichtingen, financieel commanderend, niet vragend.

 • Vorige discussie