Een vuist tegen uitwisselen passagiersgegevens

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Een gastbijdrage van Judith Sargentini, lid van het Europarlement (GroenLinks).

Hoe ver kun je gaan met het uitwisselen van passagiersgegevens onder het mom van veiligheid? We voerden maandagavond een debat hierover in het Europees Parlement. Er ligt op dit moment een ontwerpafspraak van de Europese Commissie met Australië voor een nieuwe overeenkomst over Passenger Name Records (PNR) en er wordt gesproken over een verdergaande PNR-overeenkomst met de Verenigde Staten.

Ik heb, samen met mijn collega’s van de Europese Groenen daar grote bezwaren bij: De gegevens zouden vijf tot vijftien jaar bewaard moeten worden en profiling (het bepalen of iemand een risico vormt op basis van zijn kenmerken, bijvoorbeeld halal eten) wordt niet verboden. Los daarvan is de noodzakelijkheid van de maatregelen niet aangetoond.

Grote vraag blijft nu: Kan en wil het Europees Parlement een vuist maken en de privacy van vliegtuigpassagiers beschermen?

Ik vind PNR niet proportioneel: de inbreuk op de privacy staat niet in verhouding tot het nut van het uitwisselen van gegevens. Helemaal niet als blijkt dat de verantwoordelijke Eurocommissaris Malmström niet eens kan aantonen dat het uitwisselen van de PNR-data ook daadwerkelijk helpt om de veiligheid te verbeteren.

Inmiddels hebben ook verschillende andere instanties, waaronder de juridische diensten van de Europese Commissie en de Raad van Ministers, het Europees Grondrechtenagentschap en de Europese Dataprotectieautoriteit al laten weten dat ze bezwaren hebben tegen deze PNR-overeenkomsten. Ook het strenge Duitse hooggerechtshof zal de PNR-overeenkomst niet zomaar laten passeren als we die vergelijken met eerdere beslissingen over grondrechten.

Nu komt het aan op het Europees Parlement. Wij moeten als Europese volksvertegenwoordiging ook instemmen met de PNR-overeenkomst met Australië. De christendemocraten en conservatieven hebben hier allemaal geen problemen mee. Groenen en extreem-links hebben zich al tegen verklaard. Het komt dus aan op het standpunt van de sociaaldemocraten (PvdA) en liberalen (VVD en D66) om namens het Europees Parlement PNR een halt toe te roepen.

Het wordt tijd dat de Europese Unie opkomt voor de rechten van haar EU-burgers, in plaats zich te gedragen alsof het ze niks interesseert. En dan beginnen we met het afblazen van deze draconische privacyschendende maatregelen. Juist verenigd in Europa kunnen we een front vormen tegen landen als Australië en de Verenigde Staten die gratis willen grasduinen in onze privégegevens.

In Europa moet je ervan op aan kunnen dat je privégegevens in veilige handen zijn. Dat is het Europa waar ik voor ga.

Reacties (42)

#1 Nittickson

Mevrouw Sargentini gaat vrijwel geheel voorbij aan de legitieme vraag hoe de VS zich kunnen beschermen tegen internationaal terrorisme en andere, zeer reele gevaren. Wel zegt ze dat het bewijs niet geleverd is dat de PNR data helpen om de veiligheid te vergroten. Aangezien niet mag worden aangenomen dat ze zo argeloos is dat ze niet weet dat de manier waarop gebruik wordt gemaakt van deze data ook weer nuttige informatie voor terroristen inhoudt, is dit een kwaadaardig argument. Het minste wat je kunt zeggen is dat het feit de VS na 9/11 veiliger zijn geworden, deels dankzij DIT SOORT maatregelen is.

Natuurlijk is het onzin om van ALLE passagiers deze gegevens te willen zien maar het enige rationele alternatief met een vergelijkbare effectiviteit, namelijk alleen de gegevens van islamieten en alle bewoners en burgers van islamitische landen opvragen, zou ongetwijfeld ook weer een gehuil van verontwaardiging uit Groen Links kringen oproepen.

Mevrouw Sargentini hecht veel waarde aan privacy en gelijk heeft ze. Toch: als je vliegtuig boven de Atlantische oceaan wordt opgeblazen dan gaat er weinig troost uit van de gedachte dat in ieder geval je persoonlijke data veilig zijn. Mevrouw Sargentini, kortom, verliest de verhoudingen meer dan een beetje uit het oog.

En bovendien, zoals zij zelf al zegt, zijn er diverse instanties die waken over de privacy van Europese burgers. Waarom zou men niet vertrouwen op, bijvoorbeeld, het Duitse hooggerechtshof en in plaats daarvan het hele PNR programma in het EP uit de lucht knallen? Mevrouw Sargentini wil met een groot kanon op een mug schieten.

 • Volgende discussie
#2 bvdbos

Mevrouw Sargentini gaat vrijwel geheel voorbij aan de legitieme vraag hoe de VS zich kunnen beschermen tegen internationaal terrorisme en andere, zeer reële gevaren.

Waarom uberhaupt je nog druk maken over privacy, persoonlijke levens-sfeer etc met een drogreden als deze? Laten we in alle huizen camera’s en microfoons installeren met als gunstig bij-effect voor de overheid dat er niet meer gesproken zal worden over politiek-gevoelige zaken. Ergens komt me dit bekend voor, heb hier ooit een boek over gelezen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Binganero

@Nittickson, het is geen kwaadaardig argument. Meer onzinnige data verlaagd juist de veiligheid. Remember hoe we 9/11 ook al niet zagen aankomen vanwege de overload aan data? Dat de VS veiliger zijn geworden ligt waarschijnlijk meer aan betere douaniers bij vertrek, het weigeren van veel lui en VISA eisen voor lui die ze ook willen weigeren.

Beperkte info zou prima geweest zijn, maar juist het stigmatiserende, uitbreiden van de lijst is terecht een punt van kritiek. Discriminatie en onterechte verdenking zijn voor iedereen punten om bezwar tegen te maken. Juist het verlies aan verhoudingen aan de kant van de VS is hier het punt.

Juist het idee dat je niet opgeblazen wordt boven de Atlantische Oceaan, doordat je nog meer info stuurt is incorrect.

Waarom kan de EU geen basale burgerrechten beschermen? Als Europese burgers op nationale instanties moeten terugvallen voor dit soort zaken, kun je afvragen waarom er een EP is, of zelfs een EU? Het is ook erg de problemen van eigen ideeen bij andere partijen neerleggen. Dat is zwak.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 OBB

Zijn de VS na 9/11 veiliger geworden? En Europa?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Maikel

@4 Dat betwijfel ik ook.
En ja hoor, dit kun je stoppen. Gewoon niet doen. Dacht je nu echt dat de VS hun luchtruim voor alle vluchten uit Europa gaat sluiten? Dat lijkt me economisch gezien echt een retestrak plan dan!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Nittickson

@2 – Privacy is kennelijk de enige prioriteit in uw leven. Mooi als u zich dat kunt veroorloven – voor de meeste van uw medeburgers geldt dat niet.

@3 – U hebt wel een punt – al die groene kaartjes van de tijdelijke visa waren nauwelijks te gebruiken voor grootschalig onderzoek. Dat is een van de redenen dat er nu om electronische PNR data wordt gevraagd. De informatie wordt dus grotendeels al veel langer verstrekt, zij het op een minder toegankelijke manier.

Voor de goede orde echter nog even dit: de Amerikaanse veiligheidsdiensten denken dat zij deze informatie nodig hebben voor hun werk en zij beweren dat zij daar veel voordeel van hebben. U zegt dat zij zich daarin vergissen en dat het juist veel beter voor hun werk zou zijn als ze die informatie niet krijgen. Hoort u zelf niet hoe dat klinkt? Persoonlijk laat ik het liever aan de experts over welke informatie zij nuttig achten. En zolang hetvoornamelijk om adresgegevens, transactiedate en reisbestemmingen gaat voel ik me ook beslist niet in mijn privacy aangetast.

Uw vraag waarom de EU geen fundamentele mensenrechten zou mogen beschermen kan ik dan ook kort beantwoorden: het gaat hier helemaal niet om het beschermen van een fundamenteel mensenrecht. En “fundamentele” mensenrechten zijn niet “fundamenteel” in die zin dat zij altijd, onder alle omstandigheden, boven andere rechten en belangen uitstijgen.

@4 – Europa is waarschijnlijk minder veilig – maar dat mag men de EU misschien aanrekenen. De VS is zeker wel veiliger – er is immers geen herhaling van 9/11 meer geweest, mede dankzij de maatregelen die de regeringen van Bush en Obama hebben genomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 su

De VS is zeker wel veiliger – er is immers geen herhaling van 9/11 meer geweest, mede dankzij de maatregelen die de regeringen van Bush en Obama hebben genomen.

Ach, de goeie ouwe tijd van iedere weekend een lijnvlucht in een hoge gebouw.. Je zou er bijna met weemoed aan terugdenken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 qwerty

@Nittickson
Privacy is kennelijk de enige prioriteit in uw leven. Mooi als u zich dat kunt veroorloven – voor de meeste van uw medeburgers geldt dat niet.

Ga weg man.

De geschiedenis toont aan dat er allerlei drogredenen worden gebruikt om te weten hoe mensen leven. Veiligheidsdiensten spioneren al binnen de muren van slaapkamers sinds de oudheid. Privacy is altijd een topic geweest om voor te strijden.

Jou argumenten zijn de argumenten van de blinde agent die uitvoert wat de baas vraagt. De piloot die vliegt zodat onwelgevallige types eruit kunnen worden geflikkerd.

Weten wat een individu doet is kennis die gebruikt wordt voor het uitoefenen van macht, voor het verdienen van geld. Niets anders.

Recht en veiligheid zijn verworden tot drogredenen.

Privacy is niet zomaar iets.
Privacy is om voor te vechten.
Voor jezelf en voor je kinderen.

Doe je het niet, dan verwurg je jezelf.
Letterlijk of figuurlijk.
Vroeger of later.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Nittickson

@ qwerty
Ijzersterke argumenten hoor, dat dwingt tot nadenken!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Bismarck

@1: Eerst keihard bewijs dat de veiligheid ermee gebaat is en wel per persoonsgegeven, dan pas een overweging veiligheid/veiligheid. Vergeet niet dat gegevens van Europeanen in Amerikaanse handen de veiligheid van die Europeanen (en Europa als geheel) bedreigt. Welke veiligheid is voor Europa belangrijker, die van Amerikanen of die van Europeanen? En dan zijn we aan privacy niet eens beland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Glauke

@1: ik heb stellig de indruk dat de VS veeeeel onveiliger is geworden voor moslims, quakers, milieubeschermers. B.v.: http://swnews.net/node/2

Terwijl witte mannen gewoon blijven schieten op artsen, en VLIEGTUIGEN IN GEBOUWEN VLIEGEN. (echt waar: http://www.cbsnews.com/stories/2010/02/18/national/main6219986.shtml)

Data mining is een probleem: het is bedoeld om burgers te disciplineren tot onderdanen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Nittickson

@ Bismarck – De Amerikanen hebben het recht te weten welke personen hun land in willen komen, wat zij komen doen en waar zij dan naartoe gaan. Dat recht op informatie is ook allerminst omstreden en de VS krijgen die informatie al sinds decennia. Het gaat er om dat zij die informatie bijtijds en in electronisch formaat krijgen. Eerlijk gezegd zie ik abslouut niet in waarom dat de VEILIGHEID van Europeanen zou bedreigen – eerder omgekeerd. Misschien kunt u daar eens wat nader op ingaan?

Ook het feit dat de VS nu wat additionele informatie ontvangen, zoals of iemand een halalmaaltijd bestelt, verandert wat mij betreft helemaal niets aan de situatie. Wat is daar bedreigend aan? Denkt u dat de CIA een chip in de halalbiefstuk gaat verstoppen oid?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Inca

@6: dat is natuurlijk onzin, dat dat komt doordat de VS nu controleren. De ECHTE reden dat er geen aanslagen meer zijn geweest is omdat ik sinds die tijd een blauwe kaars heb neergezet. En toen die poging met de schoenen er was, was die kaars omgevallen! Toeval???

(Oftewel: het uitblijven van aanslagen als bewijs dat de maatregelen werken en noodzakelijk zijn is absurd.)

Er is natuurlijk wel bewijs dat ze soms wat nare bijverschijnselen hebben: de mensen die ohoepsie per ongeluk op een no-fly list komen. En er is ook bewijs genoeg dat het zo lek als een mandje is (entertaining read: http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2008/11/the-things-he-carried/7057/

Quote: “And because I have a fair amount of experience reporting on terrorists, and because terrorist groups produce large quantities of branded knickknacks, I’ve amassed an inspiring collection of al-Qaeda T-shirts, Islamic Jihad flags, Hezbollah videotapes, and inflatable Yasir Arafat dolls (really). All these things I’ve carried with me through airports across the country. I’ve also carried, at various times: pocketknives, matches from hotels in Beirut and Peshawar, dust masks, lengths of rope, cigarette lighters, nail clippers, eight-ounce tubes of toothpaste (in my front pocket), bottles of Fiji Water (which is foreign), and, of course, box cutters. “

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Jan

@1: Zover ik begreep ging het om PNR met Australië en pas in een later stadium om de VS. De vraag of de VS er veiliger van is geworden is niet zo eenduidig te antwoorden door enkel simpelweg te stellen dat 9/11 zich niet heeft herhaald.

De huidige controles bij vliegreizen zijn al draconisch. In principe moet iedereen bewijzen dat ze onschuldig zijn (ik heb geen wapens bij me), terwijl het gevaar niet tot verhouding staat met deze controles. Hoeveel terroristische aanslagen zijn er op en met vliegtuigen gedaan en op hoeveel vliegtuigbewegingen/passagiersaantallen is dat?

Nog maar buiten het feit dat terroristen al lang niet meer als passagier proberen vliegtuigen te misbruiken. Men gebruikt daar geinfiltreerde luchthavenmedewerkers voor, bijvoorbeeld.

Kennelijk heeft Benjamin Franklin het volgende hierover gezegd: “They who can give up essential liberty to obtain a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Nittickson

@ 14/Jan

De reden dat terroristen hun aandacht mogelijk hebben verplaatst is een extra reden om aan te nemen dat de maatregelen een succes zijn, anders dan in het bovenstaande betoogd werd. Er nu dus weer mee ophouden lijkt dus niet zo slim.

Het probleem met “bewijzen” dat bepaalde maatregelen succesvol zijn is dat je daardoor terroristen wijzer maakt dan goed is voor ons. Je hebt dus niet zo heel veel keus, aders dan aan te nemen dat de veiligheidsexperts weten waar ze over spreken. Natuurlijk geef je ze daarmee geen blanco checque – maar dat is PNR dan ook niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Hal Incandenza

Het lijkt me in ieder geval dat zolang de VS andersom niet happig zijn op het verstrekken van gegevens over hun onderdanen dat het niet nodig is dat wij dat wel doen. (Of krijgen we inmiddels wel inzicht in alle persoonlijke data van Amerikanen die hier naartoe komen?)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Inca

@15: en dat er niets aan de hand is en die gegevens echt heus waar niet misbruikt worden, geloven we dus zonder enig bewijs (want hee, bewijs zou misbruikt kunnen worden door de evil terrorists) en louter en alleen op de blauwe ogen van de VS? Welk belang heeft de VS er uberhaupt bij om zorgvuldig met onze gegevens om te gaan? De eigen burgers, die kunnen in het uiterste geval nog stemmen. Maar het zal ze werkelijk siberisch laten wat de mening van EU-burgers over zoiets is.

De VS beschermt, als het al iets beschermt, de VS. Onze rechten zijn voor hen volstrekt niet interessant – als wij die rechten belangrijk vinden zullen we er zelf iets mee moeten doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 JSK

@16: Hmmm… probeer eens als Mexicaan een toeristenvisum te krijgen voor Nederland. Je vindt het gewoon niet leuk dat de V.S. de Europeaan niet als gelijke zien. Wir sind kein Negervolk!

@17: De VS beschermt, als het al iets beschermt, de VS. Onze rechten zijn voor hen volstrekt niet interessant – als wij die rechten belangrijk vinden zullen we er zelf iets mee moeten doen.

Jep, precies zoals elk ander land.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Jan

@15: Neen. De reden is dat ze weten dat na een aanslag op wijze X te hebben uitgevoerd, dat iedereen daar strenger op controleren zal. Dus gaan ze op een andere methode over.

Dat is logisch. Zo wordt pesten op het schoolplein ook gedaan. Er wordt telkenmale iets anders gevonden om mee te pesten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Jan

Maar het gaat dus over Australië, als ik het wel heb.

(Overigens, waarom moeten Amerikanen niet zo’n dom vrangelijstje invullen als ze naar Europa komen, bijvoorbeeld of ze actief waren in de Vietnam-oorlog ofzo…)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Anoniem

@13 Die man was ook een blanke, een jood zelfs, en iedereen weet dat die geen aanslagen plegen! Nogal wiedes dus dat niemand er een probleem van maakte toen hij die spullen probeerde mee te nemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Nittickson

@ 16 – Het staat de EU vrij om hetzelfde aan de VS te vragen – in beginsel werkt het Schengen regime al op basis van strikte wederkerigheid.

Het punt is echter het risico van terroristen die de VS proberen binnen te komen via de EU groter is dan dat van terroristen die de EU proberen binnen te komen vanuit de VS. En dat heeft er weer mee te maken dat de VS hun zaakjes qua terroristenbestrijding beter voor elkaar hebben dan de EU, waar sommige landen voortreffelijk werk leveren maar anderen niet of veel minder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Anoniem

@22 Wat een bullshit, er gaan veel meer Amerikanen dood aan terrorisme dan Europeanen (en daar zijn er nog meer van ook).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Inca

@22: Vragen staat uiteraard vrij. Maar erg steekhoudend zijn je argumenten niet – vind je het vallen onder ‘beter voor elkaar hebben’ dat er nog zoveel dingen door de veiligheidscontrole heenglippen – zie artikel dat ik noemde? (Dan ga ik uit van de eigen assumptie van oa de TSA dat het tegenhouden van boxcutters de veiligheid verhoogt – en laat ik de meer systematische gaten even buiten beschouwen.) Messen zijn verboden want terrorisme-terrorisme. En vervolgens worden er miljoenen, of meer, verspeeld aan een beveiliging die niet eens messen detecteert!)

Maar ach, veiligheidstheater is ook theater!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Nittickson

@ 23/ Tja, uw punt bevestigt de goede redenen die de VS hebben om dit soort maatregelen te nemen.
En ook waarom het niet zo kies is van de EU om ze daarbij nodeloos in de weg te zitten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Inca

@25: keurig gedaan, echte doublethink waardig: alles, maar dan ook werkelijk alles is ‘bewijs’ of ‘bevestiging’ van de gewenste werkelijkheid. Aanwezigheid van terrorisme? Ah, bewijs dat het werkt. Afwezigheid van terrorisme? Bewijs dat het werkt. Valt de vergelijking in het voordeel van de EU uit? Des te meer reden voor de VS om er een tandje bij te gooien. Valt de vergelijking in het voordeel van de VS uit? “Zie je wel” – des te meer reden om het vol te houden.

En die paar grote gaten in het systeem? Ach, geeft niks want het gevoel is ook heel belangrijk. Per ongeluk dezelfde naam als een terrorist? Da’s dom natuurlijk, want je moet ook gewoon Klara353 genoemd worden als Goed Hollandsch Staatsburger (en Jean-Pierre als Fransman), dan kom je ook niet op een terroristenlijst.

Controle of verantwoording hoeft niet, en kritische vragen zijn niet partiottisch genoeg (freedom fries anyone?)

Zijn al die experimentjes met doublethink in China en de USSR toch niet voor niets geweest!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Harm

Volledig terecht.

Als je al 60 jaar lang her en der democratisch gekozen regeringen omver werpt, je meester maakt van de bodemschatten in andere landen en de lokale bevolking uitbuit bij exploratie daarvan en het ene oorlogje na het andere voert om je economische suprematie te waarborgen,

dan heb je natuurlijk alle reden om bezorgd te zijn over je eigen veiligheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 binganero

Wat experts nuttig achten..
-Beroepen op authoriteit is een drogreden.
-Experts in de EU denken er anders over.
-Waarom valt het niet uit te leggen? Super-duper geheim is geen argument, dat is wegduiken.
– Als het nut heeft, waarom deelt de US dan niet informatie met de EU? Mooie basis van vertrouwen..
– Privacy is een grondrecht. Zo-niet officieel, dan wel praktisch. Denk aan de Stasi, Prive of zoiets simpels als je wc-deur.. Ook kun je moeilijk discriminatie voorkomen als je geen privacy hebt.
– Discussie gaat ook vooral niet om de 4 gegevens die je noemt, maar om de 40plus andere dingen die ze ook willen weten. Ow en niet deleten na een tijdje..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 binganero

@6 that is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Nittickson

@ 26 – U bent een beetje in de war, niet?

Probeer nog eens een keer die Enorme Gevaren voor de privacy te formuleren, want van het bovenstaande is nauwelijk chocolade te maken.

Natuurlijk moet er verantwoording worden afgelegd en natuurlijk moet er worden gecontroleerd. Dat gebeurt nu ook al. Zelfs mevrouw Sargentini ontkent dat volgens mij niet. En uiteraard worden er kritische vragen gesteld. De Amerikanen zijn niet anders gewend – kijkt u maar eens naar bijvoorbeeld CNN of C-SPAN – daar kunnen Europeanen nog veel van opsteken.

En begrijp ik nu dat u de Amerikaanse positie in dit debat, waarvoor ik wel enig begrip kan opbrengen, in verband wilt brengen met “experimentjes met doublethink in China en de USSR”? Apart.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Nittickson

@ 27/Harm – Ik begrijp dat u alle begrip hebt voor de terroristische aanslagen op de VS en die misschien zelfs wilt verdedigen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Inca

30: nee, ik wilde niet de Amerikaanse positie maar jouw manier van redeneren in verband brengen met die experimenten. Vermoedelijk ben je het ideologisch volstrekt niet met ze eens, maar het gebruiken van al die zogenaamd redelijke argumenten die desondanks ALTIJD naar het zelfde wijzen, is wel een beproefd concept.

En verder: wat voor verantwoording wordt er dan afgelegd? Wie controleert dat? Minstens zo belangrijk, welke consequenties zitten eraan / op welke manier wordt naleving gegarandeerd? Kan aan mij liggen maar ik heb het gemist.

En de bezwaren tegen de privacy wil ik wel even opnoemen:
– privacy is een grondrecht
– het meer en meer als verdachte aanmerken van mensen die niet verdacht zijn op grond van allerlei dingen is kwalijk, ZEKER voor de mensen die helemaal niets kwaad doen
– middelen om mensen daar vervolgens vleugellam mee te maken / te onderdrukken (niet voor niets is de geheime politie altijd een belangrijk machtsmiddel van welke onderdrukker dan ook)
– onzorgvuldige afhandeling (zoals dus de mensen die vanwege toevallige gelijkenissen worden aangemerkt als verdacht in een systeem waar het NIET meer te corrigeren is)

Zomaar een paar. Je moet ze vast wel eens eerder gehoord hebben.

Oh ja, en zou je nu toch eens willen vertellen waarom je het geen probleem lijkt te vinden dat er gigantische gaten in het systeem zitten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Harm

@31 – Ik heb net zoveel begrip voor terroristische aanslagen op de VS, als het begrip dat ik kan opbrengen voor een superstaat die al 60 jaar lang her en der democratisch gekozen regeringen omver werpt, zich meester maakt van de bodemschatten in andere landen en de lokale bevolking uitbuit bij exploratie daarvan en het ene oorlogje na het andere voert om haar economische suprematie te waarborgen:

helemaal geen, of, omgekeerd,
als het een mag, mag het andere ook.

Ik begrijp hieruit dat jij een aanhanger bent van familie Bush en hun Saoedische vrienden.?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Nittickson

@ 32/Inca.

De Amerikaanse regering legt verantwoording af aan het Amerikaanse parlement. Ook binnen de Amerikaanse overheid zijn er verschillende controlemechanismen.
Verder leggen de VS verantwoording af aan de EU. U denkt kennelijk dat ik daar tegen ben maar daarin vergist u zich. Het moet de EU alleen niet verhinderen een overeenkomst aangaande de levering van deze gegevens te sluiten.

Dan uw ‘concrete’ bezwaren:
1- Dat privacy een “grondrecht” is betekent absoluut niet dat er geen gegevens uitgewisseld zouden mogen worden. Dat gebeurt binnen en buiten de EU aan de lopende band. Weet u hoeveel informatie de EU over u heeft opgeslagen? Waarom mag informatie opslaan in die gevallen wel en juist in dit geval niet?
2- Het feit dat de VS willen weten wie hun land bezoekt en waar zij dan naar toegaan betekent uiteraard niet dat bezoekers als “verdachte” worden aangemerkt. Dit punt klopt dus niet.
3- Hoe zouden de VS mensen vleugellam kunnen maken of kunnen onderdrukken als zij weten waar ze wonen, wanneer ze naar de VS vliegen en waar ze dan verblijven? Ik verstrek die informatie al meer dan 20 jaar aan de VS als ik op bezoek kom en heb daar nog nooit enig nadeel van ondervonden. U wel?
– Klopt. Er gaat wel eens wat fout. Maar hoe meer informatie er wordt opgeslagen, hoe minder groot de kans op persoonsverwisselingen is. Je hebt talloze Jack Johnsons en Paul Taylors dus je kunt zomaar de verkeerde oppakken maar als je ook hun paspoortnummer opslaat, hun nationaliteit, hun lengte en de kleur van hun ogen (om maar eens wat te noemen), dan is de kans op fouten in de afhandeling vrijwel uitgesloten. U zult er wel weer een communistische samenzwering in zien maar u pleit in feite voor het omgekeerde van wat u zegt te willen.

En nee: deze bezwaren had ik nog niet eerder gehoord.

Ik weet niet of er gigantische gaten in het systeem zitten maar dat zou inderdaad kunnen. Ik hoop dan ook van harte dat de Amerikanen die snel zullen dichten, gevolgd door de EU.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Harm

@34 – Brazilie is daar gelukkig zeer consequent in, die hanteren het beginsel van de wederkerigheid. Je ziet hier dan ook opmerkelijk weinig Amerikanen.

Hopelijk doet de rest van de wereld dat ook eens, dan raken we misschien ooit nog eens van die plaag verlost.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Harm

@34 – Werkt trouwens buitengewoon goed: heb je wel een van arabische terroristische aanslagen in en/of tegen Brazilie gehoord? Ik niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Bismarck

@12: Je weet dondersgoed dat het niet om die gegevens gaat (los van het feit dat de laatste twee niet te leveren zijn, want wat iemand waar in de VS gaat doen, kan eenmaal in de VS aangekomen makkelijk veranderen).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 binganero

“Ik weet niet of er gigantische gaten in het systeem zitten maar dat zou inderdaad kunnen. Ik hoop dan ook van harte dat de Amerikanen die snel zullen dichten, gevolgd door de EU.”

Mwhaha. Kijk je zou dus denken dat de EU zelf proactief die gaten dichtlegt. Zaken te sprake brengt waar het met een heel klein beetje visie toch echt zelf ook voordeel bij heeft. Maarja, we wachten tot de VS het voorbeeld geeft?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Hal Incandenza

@JSK
Je hebt helemaal gelijk. Maar zo heb ik me verbaasd over het feit dat wij wel onderdanen uitleveren aan de VS, maar andersom niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Harm

@37 – Aardige linkjes:

1) “Brazil “does not regard groups like Hezbollah or Hamas as terrorist organizations,” explains Levitt.
(…)
“Local people send money to Lebanon to support family members and to back schools and humanitarian organizations, which may be run by Hezbollah,” he says. In Brazil’s view, this type of activity is not synonymous with supporting terrorist groups or activities.”

2) “The United States has said Islamic militants have been operating in the border region between Brazil, Paraguay and Argentina. Brazil has denied this, while saying it is aware that some members of Brazil’s Lebanese community legally transferred funds to the Middle East.

Veja reported that a Lebanese man named Khaled Hussein Ali, who has lived in Brazil since 1998, is an important member of al Qaida’s propaganda operation and has coordinated extremists in 17 countries.

He was briefly arrested in Brazil in March 2009 after a police investigation that found videos and texts directed at al Qaida followers. One email found on his computer and sent as spam to email addresses in the United States incites hatred against Jews and blacks, Veja said.

He spent 21 days in prison on charges of racism, inciting crime and gang formation, but was set free because prosecutors did not pursue the charges in court, Veja said.”

Veja is een weekblad dat je een beetje kunt vergelijken met de Elsevier.

En inderdaad, als de VS, de Zionisten, Verhagen en de PVV iets of iemand als “terroristisch” betitelen, dan hoeft dat nog lang niet te betekenen dat dit ook zo is.

Het is een prettige gewaarwording om te leven in een land waar steun aan de Hamas en Hezbollah als legitiem wordt gezien en dat Palestina al heeft erkend, op basis van de grenzen zoals die bestonden in 1967.

Overigens is dat helemaal niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat de Presidente van Brazilie (Dilma) lid was van het gewapend verzet tegen de militaire dictatuur, die -hoe kan het ook anders, zou je bijna zeggen- geinitieerd en gesteund werd door de VS. En in gevangenschap gemarteld werd.

Gaan jullie nou maar lekker gaten dichten om zo je eigen gevangenis te bouwen. En geloof me: geen veiliger plek op aarde dan een Nederlandse gevangenis.
Don’t worry, be happy.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Jan

Zijn er sinds 9/11 trouwens evenveel terroristische aanslagen gepoogd in de EU als de VS? Wnat het gaat hier immers om enkel vliegen. M.a.w. zou het zo kunnen zijn dat het EU beleid net zo effectief of ineffectief is als dat van de VS en dus het een wassen neus is, een schijnveiligheid?

 • Vorige discussie