Een vogeltje voor de kat zijn

Foto: onurati (cc)

ACHTERGROND - Waar wetenschap al niet goed voor is. Het is bewezen, teveel katten in een stadstuin is slecht voor vogelpopulaties.

Mijn buurvrouw hangt ijverig vetbolletjes op in de gezamenlijke stadstuin, want ze wil daar graag vogeltjes. Mijn kat denkt daar anders over. Hoewel hij zelden met een vogeltje thuiskomt, zit hij ze wel graag achterna. Dit leidt tot lastige gesprekken met mijn buurvrouw. Zij vindt dat er in een stadstuin geen katten zouden moeten zijn, want dat is niet goed voor de toch al krappe vogelpopulatie. Ik vind het sneu om mijn kat binnen te houden.

Maar is het echt waar dat gedomesticeerde katten een bedreiging vormen voor de vogelpopulatie? Dat was eigenlijk nog nooit goed uitgezocht, ontdekten Britse onderzoekers. Zij hebben nu in de Britse stad Reading bestudeerd hoe vaak stadskatten prooien vangen, en doorberekend of dat inderdaad de populatie van vogels in een stad kan aantasten. Aangezien katten de prettige eigenschap hebben vaak hun gevangen dode muizen of vogels voor het baasje mee te nemen, kan hieruit een schatting gemaakt worden van het totaal aan gevangen prooien. Dat is precies wat de onderzoekers deden. In negen gebieden in de stad Reading verzochten ze bewoners mee te doen aan het onderzoek. Gedurende twee jaar kregen de vrijwilligers ieder kwartaal een vragenlijst over hun katten, en gevonden muizen, vogels of wat daar nog van over was.

In totaal werden er meer dan 1000 doden geteld, waarvan 40 procent muizen en 30 procent vogels (en dus 30 procent andere beesten). Er zat nogal wat verschil in het succes van de katten. Veruit de meeste huishoudens, met gemiddeld 1,54 katten, rapporteerden helemaal geen prooien, maar er zat één huishouden bij (met meerdere katten, dat dan weer wel) waar 68 lijken geteld werden. Het gemiddelde kwam neer op 18 moorden per kat per jaar. Uit de gegevens bleek dat hoe hoger de dichtheid van katten in een buurt was, hoe minder prooien een individuele kat meebracht. Dat wijst er inderdaad op dat er bij meer katten een tekort aan prooien ontstaat, dus dat zij een bedreiging kunnen vormen voor vogelpopulaties.

Ook keken de onderzoekers naar verschillende gevangen vogelsoorten. De katten bleken niet echt kieskeurig te zijn in hun maaltijd, alle onderzochte soorten (merels, mezen, musjes, spreeuwen) werden ongeveer even vaak gevangen, alleen roodborstjes werden meer gevangen. De hoeveelheid doden was bij sommige soorten echter zo groot dat de onderzoekers doorberekend hebben dat populaties van bepaalde vogels inderdaad in het gedrang kunnen komen.

Managen dus, die katten, vinden de onderzoekers. Dat kan op verschillende manieren gebeuren: het verbieden van katten in de stad of vlakbij ecologisch sensitieve gebieden, het vasthouden van katten in het huis of in de tuin van de bezitter, de nagels afknippen, of katten een belletje geven. De onderzoekers vroegen aan bewoners van de stad wat zij van dergelijke maatregelen vonden. Niet verrassend waren kattenbezitters niet zo in voor dit soort maatregelen, niet-kattenbezitters zagen er meer in. Maar volgens de onderzoekers zou goed management van katten wel een oplossing voor de bedreiging van de stadse vogelpopulatie kunnen zijn. Ze zien hun werk als een aanbeveling aan de Britse regering om iets te doen aan vrij loslopende katten in de stad. Laat mijn buurvrouw dit maar niet lezen…

Deze post verscheen eerder op Sciencepalooza.

Reacties (15)

#1 weerbarst

We hebben al duizenden jaren katten in steden en de vogeltjes blijven maar terugkomen.

 • Volgende discussie
#2 Kacebee

Zonder katten zou je misschien meer kraaien hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Kalief

@2 Dan moeten er wel roofdieren bij zijn die de katten weer wegvangen anders is het ecosysteem lek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Bolke

@2: Kraaien zijn niet echt onder de indruk van katten hoor, die vallen gewoon in groepen aan en dan krijgt een kat behoorlijk wat klappen.

Oplossing is simpel, voer maar eens een katten belasting in, dan zal de katten populatie snel terug lopen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 majava

@3: roofdieren? Who needs ‘em als je auto’s hebt?!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 majava
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Bismarck

Mooi toch, hoe katten de stadspopulaties van muizen, ratten, spreeuwen en ander ongedierte (sommigen vangen zelfs eekhoorns en konijnen, die ook steeds meer een stadsplaag worden) in toom houden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 tigger

65% van de prooien bestond uit zoogdieren volgens het rapport. Met name muizen en ratten dus. Lijkt me op zich niet zo verkeerd…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Kalief

Katten mogen van mij die schreeuwerige agressieve groene Indiase halsbandparkieten wegvreten. Die zijn soms een plaag. Alleen lijken ze zelden op de grond te komen, dus of katten er bij kunnen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 DrBanner

We kunnen ook de tuinen groter maken.
Wat zou de natuurlijke verhouding stadsvogels vs stadskatten moeten zijn?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Ernie

Worden vogels niet beslopen en muizen opgewacht? Dan is een halsband belletje dus een logische oplossing. Simpel en goedkoop.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 roland

@8: ook als 35% uit deels zeldzame vogels bestaat?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 martina vd streek

De natuur blijft zo wel in evenwicht…. Als ik soms kijk wat de katten hier weg eten uit de tuin. Ik heb een voederplekje voor de vogels. Iedere week liggen er weer doden die half opgegeten zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Amateur Commenter

@12: kutvogels schijten toch alleen maar op je auto.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Ernie

@11: Oh, uit aangehaald onderzoek naar de kattenbel effecten, blijkt dat er wel minder gevangen wordt, maar ook minder muizen.
http://www.plosone.org/article/findcited/6151553

 • Vorige discussie