Een leven voor geen leven?

COLUMN - Het is onbegrijpelijk dat iemand die een leven heeft, een leven neemt.

Welke verklaring voor de aanslagen in Parijs ook geldig moge zijn, één vraag is er nog niet mee beantwoord. Hadden die jongens wel een leven?

Hadden zij geen familie en vrienden die om hen gaven? Gaven zij niet om hun familie en vrienden? Het is verschrikkelijk als er plotseling iemand die voor jou van betekenis is, uit je leven wordt weggerukt. Zo zal het ongetwijfeld ook verschrikkelijk zijn als je er achter komt dat iemand die voor jou van betekenis is, een moordenaar blijkt te zijn.

Van betekenis zijn is niet zo groot. Het is geven om je dierbaren, collegiaal zijn op je werk, een handje helpen daar waar nodig, ouwehoeren aan de borreltafel, gewoon die dingen die een dagelijks leven al druk genoeg maken.

Je bent ook van betekenis omdat de mensen om je heen ook om jou geven, collegiaal zijn je helpen als het kan en met je ouwehoeren over wat dan ook. Wij zijn eigenlijk ieders dagelijks leven. En als dat abrupt wordt afgebroken, staat je wereldje even op zijn  kop. Iemand van betekenis is verloren gegaan voor de betekenis voor een ander.

Wie geen leven heeft, wordt gek. En wie wel een leven heeft maar dat niet ziet, is gek. Je bent alleen in staat een leven te nemen, als je zelf geen leven hebt.

Reacties (26)

#1 su

Waarom roepen zulke gebeurtenissen altijd een slappe vorm van boerenfilosofie op?

 • Volgende discussie
#2 zazkia

@0 Hier staat dus dat die terroristen gek zijn. Enorm stigmatiserend. Een heleboel mensen zijn “gek”, in mindere of meerdere mate. Alles wat ook maar niet normaal genoeg is voor de corporale gemeente is al gek, variérend van ADHD tot schizofrenie. En dat zijn heus geen potentiële terroristen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Lunarts

Je suis rien

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Co Stuifbergen

Ik denk dat oudere mensen vaak tevreden zijn met de waardering die ze van hun naasten krijgen, maar jonge mensen zijn vaak ambitieuzer.

Wat Cokema zegt, geldt dus minder voor jonge mensen.

(Maar jonge mensen zouden weer extra blij moeten zijn doordat ze veel te optimistisch over hun ambities zijn)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Arduenn

Natuurlijk hadden ze een leven. Met heel veel vrienden. Hele verkeerde vrienden, dat dan wel weer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 P.J. Cokema

@1: Omdat zulke gebeurtenissen onbegrijpelijk blijven?

Ga alle verklaringen maar na:
– fundamentalisme is de bron van de ellende; niet alle fundamentalisten slaan aan het moorden.
– verschil arm – rijk is de oorzaak; niet alle armen plegen aanslagen.
– de hormonen van jonge mannen die geen perspectief hebben zijn een oorzaak; wederom niet alle…..
– de dominantie van het “rijke westen” leidt tot agressie van onderdrukten; alweer niet alle….
– culturele verschillen over leven en dood kunnen een verklaring zijn; toch gaat niet iedereen die “makkelijker” over een mensenleven denken over tot moord en doodslag.

Als al die verklaringen wel en niet van toepassing zijn, wat kan er dan nog meer zijn dat er dan toch mensen zijn die oog in oog met hun slachtoffers de trekker overhalen? Ik ben geen wetenschapper en had ik maar boerenverstand, wellicht had dat een beter stukje opgeleverd;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 P.J. Cokema

@2: “Hier staat dus dat die terroristen gek zijn“.

Nee, dat staat er niet. Ik heb ze geen moment terroristen genoemd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 su

@6 We leven in een maatschappij waar wij collectief mensen opleiden om te doden en waar wij collectief mensen uitzenden naar andere landen om mensen te doden. Zijn deze mensen ook gek? Accepteren wij collectief dat wij mensen ‘gek maken’ zodat wij ons veiliger voelen? Als doden onnatuurlijk is, waar blijft de ophef over de standrechtelijke executie van de daders? Je conclusie van wie doodt is gek is onhoudbaar. En daarmee is het een flut stukje proza van een nep-pacifist die staatsgeweld verexcuseert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 P.J. Cokema

@8: “”Wij” misschien wel, ik niet.

Over “collectief mensen uitzenden naar andere landen om mensen te doden“, één van de verklaringen die wordt gegeven waarom de V.S. genoeg soldaten heeft voor oorlogen in het buitenland is dat veel jongen mannen voor het leger kiezen omdat ze in de burgermaatschappij geen perspectief hebben.

Je laatste zin komt wat agressief over, maar je zult het wel goed bedoelen, dus:
flutproza? Ik zal mijn uiterste best doen dat een volgende keer beter te doen.
nep-pacifist? Klopt, ik sla wel eens een vlieg dood.
staatsgeweld verexcuseren?: om de dooie dood niet! Dat zou ik graag terug genomen zien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 su

@9 “”Wij” misschien wel, ik niet.

Ook jij. De Nederlandse regering in naam van zijn bevolking doet dat. En gezien ik geen grote straatprotesten of anderszins heb bemerkt ga ik er gevoegelijk van uit dat ze dat doen met minstens passieve goedkeuring. Zelfs GroenLinks geeft hun goedkeuring af. Als dat je een ongemakkelijke gevoel oplevert, het zij zo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 zazkia

Er staat niet het woord terroristen maar er staat wel:

Wie geen leven heeft, wordt gek. En wie wel een leven heeft maar dat niet ziet, is gek. Je bent alleen in staat een leven te nemen, als je zelf geen leven hebt.

die mensen die een aanslag hebben gepleegd, die moeten wel geen leven hebben en dus gek zijn en dan zoiets doen.

Ja iedereen die gek is, pleegt namelijk een aanslag.
Er zijn alleen iets van een miljoen mensen die als gek kwalificeren. Dank zij de DSM. Nog maar even los van het feit dat de halve wereld de andere helft voor gek verslijt.

Het is dus niet omdat ze gek zijn dat ze zoiets doen. Ze zien geen uitweg. Ze krijgen der teringveel geld voor. En daarnaast gebruiken ze seroxat. Weet jij veel. ’t Kan van alles zijn. Dus t zou beter zijn dat je er niet over speculeert tot die mensen daadwerkelijk op tv vertellen nou ik was dat en ik deed dat daarom en daarom.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 P.J. Cokema

@10: Okee, ik ben het gesprek met je aangegaan, dus krijg je nog een reactie.
Wat je nu schrijft vind iets te kort door de bocht. Zo kun je iedereen voor alles verantwoordelijk houden dat de regering uitvreet. Ik neem aan dat je wel beter weet en me provoceert tot verder doordenken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 su

@12 Dat lijkt mij evident, al beschouw ik wat ik schrijf niet als kort door de bocht. Het lijkt er soms op dat Nederland zich niet van bewust is welke rol zij speelt in verschillende conflicten over de wereld. En dan is het begrijpelijk, maar vooral hypocriet hoe er dan op gereageerd word als het conflict opeens dichterbij komt dan je lief is. Ik sluit niet uit dat de daders van deze aanslag gestoord waren. Maar dat neemt niet weg dat de gestoordheid niet perse voortvloeit uit het gebruik van dodelijk geweld. Humankind kills.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 zazkia

Eh jah. Nu ben ik toevallig ook mens. En ik moord toch ook niet. De meeste mensen doen dat niet. Wat brengt iemand er toe dat dan wel te doen?
Ik denk zelf geld en wanhoop. Mensen die volledig in het nauw gedreven zijn door bureaucratische toestanden. Maar niet gek. En ook niet mens. Misschien speelt dat wel mee. Maar dat is zeker niet het enige.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 P.J. Cokema

@11: Ik heb niet beweerd dat iedereen die gek is tot moorden overgaat. Verder gaat het me veel te ver iedereen die een psychiatrische kwaal heeft, voor gek te verslijten. Als ik dat zou doen, zou ik mijn werk niet kunnen doen.

En ja, het is gespeculeer, de daders kunnen het niet meer uitleggen. Standrechtelijk de doodstraf gekregen, zoals su schreef. Mij gaat het er om dat ik verklaringen over mogelijke drijfveren snap, maar nog steeds niet kan vatten hoe iemand dan daadwerkelijk , face-to-face, een ander kan omleggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 zazkia

Ik ben blij dat je in @15 zegt dat je dat niet weet.
Want in @0 zeg je het wel heel duidelijk te weten en het antwoord is…. gek.
En wat we onder dat gek moeten verstaan dat moeten we er dan maar zelf bij bedenken. En als ik dan bedenk, oh eh, miljoenen kwalificeren mogelijk onder deze term, dus daar zeg je niks mee. Dan zeg je dat je dát nu ook weer niet wilde zeggen. Wees dan duidelijk over wat je wél wil zeggen.
Ik zie het verschil in toegevoegde waarde niet tussen speculeren dat het een moslim is of speculeren dat het een gek is.
Maar goed als je zelf al zegt dat je speculeert, dan heb je @1 meer dan voldoende aangetoond.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 su

@15 Je conclusie gaat verder dan moorden:

Je bent alleen in staat een leven te nemen, als je zelf geen leven hebt.

En dat vind ik – gezien doden een inherente deel van het leven is, de enkele contentieuze boeddhistische monnik daargelaten – filosofie van de koude grond.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 P.J. Cokema

@16: “Maar goed als je zelf al zegt dat je speculeert, dan heb je @1 meer dan voldoende aangetoond“. Tuurlijk, ook ik ben knetter… En jij dan weer toevoegen dat niet iedereen die knetter is beroerde stukkies schrijft ;-)

“En wat we onder dat gek moeten verstaan dat moeten we er dan maar zelf bij bedenken

Moet ik dan elke keer als het woordje ‘gek’ in een stukje gebruikt er bij zetten welke definitie ik er mee bedoel? Of gewoon nooit gebruiken? Jij haalde het er bij door in #2 op te komen voor mensen die, in een heel andere context, het label ‘gek’ toebedacht krijgen. Ik verbaas me over die interpretatie van mijn schrijven en zie nu dat ik niet duidelijk ben geweest?

Ik lees het nog eens terug, kijk ook nog tussen de regels, maar nee hoor, nergens een definitie van ‘gek’ en zeker niet wat jij er in ziet. Prima als je me er op wijst dat jij het zo leest, het blijft jouw interpretatie en het is niet wat ik heb geschreven.

Ik zie het verschil in toegevoegde waarde niet tussen speculeren dat het een moslim is of speculeren dat het een gek is“.
Dar zie ik wel een verschil in.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 P.J. Cokema

@17: Oei, nu wordt de grond me te heet onder de voeten…

Okee, zo mag je dat zien. Het stukkie begon met een vraag en eindigde met die stelling.

…doden een inherente deel van het leven is…
Is het niet zo dat, waar ook ter wereld, de dood op de eerste plaats de natuurlijke sterfelijkheid is? En op de tweede plaats het gevolg van ziektes en ongelukken? Op de derde plaats kan doden het verdedigen van lijf en leven zijn? En dan pas ten gevolge van moord?

Je zult zeggen: bepaalde ziektes en ongelukken worden veroorzaakt door menselijk handelen en wel zodanig dat het wellicht ook als moord valt te kwalificeren. Ik zal dat dan met je eens zijn.

Kijk, ik walg ook van regeringsleiders met boter op hun hoofd, een beetje “charlie’ lopen te zijn terwijl ze op afstand, van achter het bureau, anderen de dood in jagen. En dat anderen daar weer met moord en doodslag op reageren, kan ik ook nog in komen. Evenals dat een soldaat vanuit een technologisch ultramoderne cockpit dat dan doet, zonder te zien wat-ie aanricht.

Maar in de context van waar we het nu over hebben: een bloedbad aanrichten, met gewone mensen voor hun ogen, daar moet meer achter zitten dan de gangbare verklaringen. Maar dat heb ik wellicht helemaal fout.

Om zoveel mogelijk on-topic te blijven: wanneer zie jij zelf in staat iemands leven te nemen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 su

@19 Is het niet zo dat, waar ook ter wereld, de dood op de eerste plaats de natuurlijke sterfelijkheid is? En op de tweede plaats het gevolg van ziektes en ongelukken? Op de derde plaats kan doden het verdedigen van lijf en leven zijn? En dan pas ten gevolge van moord?

Je vergeet: om ons te voeden. Hele veestapels worden dagelijks gedood om aan onze voedselbehoefte te voldoen. En ook bij andere dieren is dat de normaalste zaak van de wereld. Dat onze katten zo af en toe een muis verschalken kunnen wij misschien ervaren als harteloos, maar dat is slechts sentiment onzerzijds.

Ik denk dat als je je de vraag wilt stellen wat de beweegreden van deze aanslagplegers dan zijn het uitgaan van alleen het feit dat ze doden niet voldoende is. Ik denk dat je dan veel meer bij de hogere abstractie moet beginnen. En dan gaat ook ons eigen collectieve handeling meespelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Lunarts

@20: Misschien niet relevant qua onderwerp maar ik vind het toch wonderbaarlijk dat “we” toch in staat zijn de meeste mensen van voedsel te voorzien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 zazkia

Moet ik dan elke keer als het woordje ‘gek’ in een stukje gebruikt er bij zetten welke definitie ik er mee bedoel?

Je moet zeggen wat je wil en je moet niet verbaasd zijn dat ik dat ook doe.
Als je nu als eindconclusie van je stukje wil speculeren dat het mogelijk zo is dat mensen die een leven nemen een soort van ‘gek’ zijn, althans volgens jouw definitie van het begrip, waarbij je die definitie dan vervolgens verder niet uitwerkt, ja zeg nou zelf, filosofie van de koude grond is dan nog een milde startkwalificatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Lunarts

@22: De beste rijmwoorden voor ‘een filosoof van de koude grond’
zijn:
afdruipen als een geslagen hond
zo fijn als gemalen poppenstront

Althans volgens Van Dale dus is het waar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 P.J. Cokema

@23: Ik heb het even getest en verdomd, het is waar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 okto

@0:

Het is onbegrijpelijk dat iemand die een leven heeft, een leven neemt.

Nee, dat is niet onbegrijpelijk, dat is volstrekt natuurlijk. Het hele leven is er op gebaseerd, het is een grote slachtpartij. Su noemde het al: we jagen gezamelijk miljoenen dieren over de kling, elk jaar weer in de bioindustrie.
Het cruciale punt is dat jij “leven nemen” alleen betrekt op mensen, althans, op z’n minst in deze context. Maar dieren en planten leven ook en die doden we bij ’t leven.

Nou kun je dit afdoen als een woordspelletje, maar dat is het niet, het is juist de crux van de zaak. Mensen die soortgenoten afslachten de-humaniseren hun slachtoffers vrijwel altijd. Ze zien hun slachtoffers niet meer als mens. En daarom hoeven ze zich ook niets af te vragen over al die dierbaren van het slachtoffer.
Net zoals de meeste Nederlanders zich niets afvragen over hun karbonade, en het feit dat daar onnoemelijk veel leed mee gepaard gaat. En net zoals slavenhandelaars hun slaven als “vee” zagen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 zazkia

We zijn allemaal maar mensen.
Maar je wordt zo ongeveer opgehangen door de driehoek als je dat hardop zegt.

 • Vorige discussie