Een halve maatregel

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

COLUMN - openaccessHet bericht is al een paar dagen oud: de voltallige redactie van het wetenschappelijke tijdschrift Lingua is opgestapt uit protest tegen het beleid van uitgever Elsevier. De achtergrond is dat de redactieleden vinden dat de artikelen beter toegankelijk moeten zijn.

Gelijk hebben ze. Maar het is wel een beetje laat.

De artikelen in wetenschappelijke tijdschriften worden meest aangeleverd door medewerkers van universiteiten, die ook de redactie voeren. Dat is op het randje van de wet – zo niet de letter, dan toch de geest. Hier is artikel 1.3.1 van de Nederlandse Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek:

Universiteiten zijn gericht op het verzorgen van wetenschappelijk onderwijs en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. In elk geval … dragen zij kennis over ten behoeve van de maatschappij.

Er staat dus niet: “universiteiten dragen kennis over aan een commerciële uitgeverij die de inzichten verkoopt”.

Het gaat bovendien niet om een voorschrift maar om een definitie: een instelling die geen informatie overdraagt is simpelweg geen universiteit. Artikel 1.3.2 zegt hetzelfde maar dan over bijzondere universiteiten. Ook daar is, als ik het goed zie, geen wettelijke basis op grond waarvan medewerkers, als auteur of redacteur, een bijdrage mogen leveren aan publicaties waarvoor de burger moet betalen.

Vergelijk voor de aardigheid de foto’s van de NASA, de beeldcollectie van bijvoorbeeld de Yale-universiteit, of de website Achemenet met een lange lijst recente publicaties. Deze instellingen vinden dat de burger via zijn belastingen al voor de informatie heeft betaald. Het gaat niet aan haar via betaalsites aan te bieden, want dan zou de burger er een tweede keer voor betalen.

Zo zit dat met wetenschappelijk materiaal: u heeft er al voor betaald, het is van u en het moet voor u toegankelijk zijn. Het is mooi dat de redactieleden van Lingua besluiten te stoppen, maar ze hadden überhaupt nooit medewerking mogen verlenen aan een tijdschrift zonder open access. De schade is immers welbekend: terwijl betrouwbare inzichten achter slot en grendel lagen, kon verouderde informatie zich over het internet gemakkelijk verspreiden. De terugkeer van het Jezusmythicisme is een voorbeeld van de wijze waarop “bad information drives out good”.

Eén redactie die besluit haar leven te beteren is weinig. Het is ook wat laat. Er is méér nodig. Een eerste maatregel is dat de slechte informatie die onweersproken de discussies heeft kunnen verzieken, actief wordt teruggedrongen. Er moet meer gebeuren, veel meer, maar dit is een minimum. Als zelfs dat niet gebeurt, is zo’n opgestapte redactie een halve maatregel.

In de jaren tachtig zijn de universiteiten grondig omgevormd. Dat is dertig jaar geleden en in die dertig jaren is er elke maand wel door iemand op gewezen dat aan de veranderde universiteit de wetenschap steeds verder vast liep. Ik noem hier het boek Hypothese van het heden van André Klukhuhn uit 1989, dat niet het eerste protest was, maar wel een van de meer opvallende. Al dertig jaar weet iedereen dat het wetenschappelijk bestel zo rot is als een mispel.

Dertig jaar. Nu stapt een redactie op. Weinig. Laat. En als er niet heel veel meer gebeurt: te weinig en te laat.

P.S.
Ik word er, terecht, aan herinnerd dat de redactie van Lingua niet slechts opstapte maar ook een tijdschrift is begonnen dat wél open access biedt. Zoals ik hierboven aangaf is mijns inziens vooral een actieve bestrijding van desinformatie noodzakelijk, maar ik had dit verdienstelijke initiatief niet onvermeld mogen laten.

Reacties (10)

#1 rongvk

Ik vind het wel wat makkelijk om dit als een halve maatregel weg te zetten, en een beetje laat, dan vraag je toch wel érg veel van mensen. Dat niemand beter wordt van de academische rat race dat weet men inderdaad wel, maar het is toch heel wat om het tegen de gevestigde orde op te nemen, zéker omdat je, zoals je al zegt, er doorgaans alleen voor staat, en het een een typische tragedy of the commons betreft.

Als iedereen een idealistische held was dan zou niet alleen het wetenschappelijk bestel, maar de hele wereld, er ongetwijfeld fantastisch voor staan, maar ik verwacht niet van anderen dat ze dapperder of onbaatzuchtiger zijn dan ikzelf. Alle lof voor deze redactie dus, en iedere wetenschapper die een steentje bijdraagt, zelfs als het weinig en laat is.

 • Volgende discussie
#2 Amateur Commenter

gelukkig gooit het gros van de wetenschappers zijn paper ook gewoon op researchgate of academia

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 frankw

@2 Dat doe ik ook. Daarmee bereik ik collega’s in Zuid Amerika, Indonesië of Rusland over wiens gebieden ik publiceer. Maar daarmee bereik ik niet de Nederlandse belastingbetaler die mijn onderzoek merendeels financiert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Co Stuifbergen

@3: frankw,

zijn researchgate en academia ontoegankelijk voor nederlandse burgers?

Het gaat er niet om dat elke burger uw artikelen leest, maar dat een geïnteresseerde burger (waarschijnlijk een onderzoeker) niet een betaalmuur van een commerciële partij krijgt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 frankw

Dag Co, voor researchgate, waar ik op zit, kan je je alleen registreren als je een betrekking hebt bij een wetenschappenlijk instituut (althans dat was twee jaar teug toen ik me meldde zo). Je kan er wel omheen, maar het is in mijn ogen niet toegankelijk voor de “burger”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 zuiver

Bij academia kun je je wel gewoon aanmelden als overig (als ik me goed herinner toen ik me aanmeldde). Overigens is het arbitrair, want ik heb wel gestudeerd maar ben niet werkzaam als wetenschapper. Een soort competente amateur als zeg ik het zelf. Ongeïnteresseerd en/of niet gestudeerd houdt waarschijnlijk in dat je je niet aanmeldt en niet leest.

Ik heb verder twee opmerkingen bij Jona’s stukje:

1) “Bad info drives out good.” Prima maar wetenschappelijke tijdschriften bevatten veel lopend onderzoek en deelonderzoeken. Ook bevatten ze gewoon foute inzichten. Het kaf scheidt zich van het koren in de tijd. Wetenschappelijke tijdschriften bevatten niet in elk artikel de waarheid en “the good”. Daarnaast zaait het makkelijk verwarring door de discussie die er soms plaats vindt. Ik moet er niet aan denken dat “klimaatdiscussies” zich op elk wetenschappelijk gebied gaan ontwikkelen.

2) “U heeft al betaald.” Ik wil best geloven dat belastingen nog steeds een deel van de bekostiging van de universiteiten neemt maar derde geldstromen zijn ook niet gering. Ik heb dus via belasting wel meebetaald, maar niet alles. Gaan we nu bedrijven en sponsoren deel-copyright geven?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Dehnus

@6: Er komt ook een significant deel van het geld bij de Alumni weg hoor. De Universiteit Groningen heeft daar zelfs een aparte wervingsafdelingen voor. Dus dan mogen die toch op zijn minst gratis toegang tot deze artikelen? :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 pspan

“Open Access” is ook een verdienmodel. En een heel irritante als ik zie hoeveel mails ik krijg hierover. Als het de wetenschappers lukt een keer zelf de goede artikelen van de slechte te onderscheiden, is volledig open acces (open science) een goed idee. Anders niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Piet

@pspan: Hoe je betaalmodel ook is, uitgeverijen maken kosten die op een of andere manier gedekt moeten maken. Traditionle uitgeverijen laten de lezer betalen en maken daarbij een onfatsoenlijk hoge winst. Bij open access tijdschriften betaal je als auteur om te kunnen publiceren in het tijdschrift. Meestal zo rond de duizend Euro. Bij serieuze open-access uitgeverijen (vaak stichtingen) dient dit om de daadwerkelijke kosten te dekken. De open-access spam die je krijgt komt meestal van nep-uitgeverijen die zonder echte peer-review alles publiceren wat binnenkomt. “Beals list of predatory journals” is een handig hulpmiddel om het kaf van het koren te scheiden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 MrOoijer (Jan van Rongen)

@9: Elsevier had al in de jaren ’80 een winstdoelsteling voor de dochters. Als deze “Vinken-norm” niet gehaald werd een aantal jaren, werd dat dochterbedrijf opgeknipt, gereorganiseerd, verkocht of gewoon gesloten. Alleen Excerpta Medica niet, dat bleef weliswaar bijna elk jaar onder de norm, maar dat was nu eenmaal de schepping waarmee Vinken groot was geworden (in uitgeversland – hij was al een bekend neurochirurg).

Na de fusie met Pergamom zal er nog wel een extra sausje Anglo-Saksisch kapitalisme over zijn gegoten. “Uitgeverijen maken kosten” is daarom een flauwekul-argument. Deze uitgeverijen hebben het maximaliseren van winst al tientallen jaren op nummer één staan. In Vinken’s tijd heette dat de Vinken-pyramide: onderin de publieksuitgaves met grote oplagen maar lage marges en bovenin de wetenschap met lage oplagen maar hoge marges. Alles was erop gericht bovenin die pyramide te komen en daar dominant te worden. Lees: monopolie. Lees: maximaliseren winst.

Technologie (internet) laat dit model eindelijk wankelen. Uit zeer betrouwbare bron kan ik je vertellen dat binnen Elsevier Science dit al medio jaren 80 als bedreiging werd onderkend.

 • Vorige discussie